Lista completă a sporurilor şi avantajelor salariaţilor la stat: beneficiile angajaţilor din Justiţie

ECONOMICA.NET vă prezintă în exclusivitate, în serial, ce sporuri, premii, solde, compensaţii, indemnizaţii, gradaţii, dar şi alte drepturi decât salariul de bază, precum cazare, transport, diurnă, primeşte în prezent personalul încadrat în instituţii bugetare. Astăzi vă spunem lista completă a beneficiilor şi avantajelor pe care le primesc angajaţii din Justiţie. Sporurile pe care le primesc unii dintre salariaţii din Justiţie nu acoperă doar munca în condiţii deosebite, ci şi chiria, transportul la muncă şi alte drumuri personale, plata medicamentelor, mâncarea, iar confidenţialitatea este răsplătită cu până la un salariu mediu net pe economie.
Cristina Şomănescu - lun, 13 iun. 2016, 21:06
Lista completă a sporurilor şi avantajelor salariaţilor la stat: beneficiile angajaţilor din Justiţie

ECONOMICA.NET vă prezintă în serial lista completă a beneficiilor pe care le primeşte personalul încadrat în instituţii bugetare.

Astăzi, 14 iunie, începem cu publicarea tuturor drepturilor, altele decât salariul de bază – sporuri, indemnizaţii, cazare, transport, medicamente, echipamente – de care beneficiază personalul din Justiţie.

Spor pentru condiţii de muncă, spor condiţii deosebite în diferite ponderi din salariul de bază (de la 100% la 5%), spor de risc şi confidenţialitate, spor pentru atribuţii de coordonare şi control sunt câteva dintre sporurile încasate lunar de unii dintre angajaţii din Justiţie.

Decontarea chiriei se numără printre beneficiile primite de unii dintre salariaţii din Justiţie.

De exemplu, pentru 40 de judecători, procurori şi personal asimilat judecătorilor şi procurorilor din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei se decontează chiria cu sume cuprinse între 1.619 lei – 2.572 lei lunar per beneficiar. Pentru nouă funcţionari publici cu statut special din aparatul propriu al Ministerului de resort se decontează chiria cu valori cuprinse între 891 lei – 1.600 lei lunar pentru fiecare dintre beneficiari.

De asemenea, se decontează chiria pentru 11 judecători, procurori sau personal asimilat din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie. Contravaloarea chiriei decontate fiecăruia dintre aceştia este cuprinsă între 1.693 lei şi 2.635 lei lunar.

Mai mult, peste 2.000 de funcţionari publici cu statut special, angajaţi ai Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate acesteia, beneficiază de decontarea chiriei. Valoarea decontată de instituţie variază între 450 lei şi 3.374 lei lunar pentru fiecare salariat.

Ministerul Justiţiei a spus în exclusivitate pentru ECONOMICA.NET lista completă a drepturilor, altele decât salariul de bază, încasate de angajaţii din instituţiile subordonate Ministerului, dar şi din aparatul propriu al Ministerului de resort.

Unităţile subordonate Ministerului Justiţiei sunt:

– Institutul Naţional de Expertize Criminalistice;
– Administraţia Naţională a Penitenciarelor cu unităţile subordonate acesteia;
– Spitalul „Prof. dr. Constantin Angelescu”;
– Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu;
– Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
– Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie;
– Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.
Precizăm că Direcţia Naţională de Probaţiune funcţionează în cadrul Ministerului Justiţiei.

Ce beneficii primesc angajaţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate acesteia

– Spor pentru condiţii de muncă

 • 12.131 de funcţionari publici cu statut special beneficiază de acest spor al cărui cuantum variază între 165 de lei şi 2.763 lei lunar per salariat.
 • Nouă funcţionari publici beneficiază lunar de sporul pentru condiţii de muncă. Fiecare dintre aceşti salariaţi încasează maximum 1.231 lei lunar în contul sporului pentru condiţii de muncă.
 • 251 de angajaţi din categoria personal contractual încasează spor pentru condiţii de muncă. Valoarea maximă a acestui spor este de 1.153 lei per angajat pe lună.

– Decontarea chiriei

 • 2.077 funcţionari publici cu statut special beneficiază de decontarea chiriei. Valoarea decontată de instituţie variază între 450 lei lunar şi 3.374 lei lunar pentru fiecare dintre aceşti salariaţi.

– Normă de hrană

 • 12.131 de funcţionari publici cu statut special beneficiază de normă de hrană. Valoarea acestui drept variază între 992 lei lunar şi 1.132 lei lunar per beneficiar.
 • Nouă funcţionari publici beneficiază de normă de hrană în valoare de 992 lei pe lună, per beneficiar.
 • 251 de salariaţi din categoria personal contractual au dreptul la normă de hrană al cărei cuantum variază per salariat între 992 lei lunar şi 1.114 lei lunar.

– Transport gratuit la şi de la locul de muncă

 • 1.898 de funcţionari publici cu statut special beneficiază de acest drept a cărui contravaloare porneşte de la 122 lei lunar şi ajunge la 1.200 lei lunar per salariat din categoria antemenţionată.

– O călătorie gratuită pe an

 • 12.131 de funcţionari publici cu statut special au dreptul la o călătorie gratuită pe an a cărei contravaloare este cuprinsă între 50 lei şi 610 lei per beneficiar.

– Medicamente decontate

 • 1.500 de funcţionari publici cu statut special beneficiază de medicamente decontate. Contravaloarea medicamentelor decontate pentru fiecare beneficiar variază între 100 lei şi 800 lei.

– Uniforme şi echipament obligatoriu

 • 12.131 de funcţionari publici cu statut special beneficiază de uniforme şi echipamente a căror contravaloare este cuprinsă între 165 lei şi 172 lei lunar.

Beneficiile salariaţilor din cadrul Spitalului „Prof. dr. Constantin Angelescu” din subordinea Ministerului Justiţiei

Spor condiţii deosebite de 100% din salariul de bază

 • Cuantumul sporului e de 4.625 lei lunar. E încasat de un medic cu specializarea anatomie patologică.

Spor condiţii deosebite de 75% din salariul de bază

 • 18 salariaţi beneficiază de acest spor al cărui cuantum variază între 581 lei şi 1.735 lei lunar per salariat.

Spor condiţii deosebite de 50% din salariul de bază

 • Valoarea sporului e de 387 lei – 1.329 lei lunar per beneficiar. Zece salariaţi beneficiază de acest spor.

Spor pentru condiţii deosebite, în cuantum de 25% din salariul de bază

 • Valoarea sporului e cuprinsă între 194 lei şi 578 lei lunar per beneficiar. Nouă salariaţi îl încasează.

Spor pentru condiţii deosebite, în cuantum de 20% din salariul de bază

 • Îl primesc trei angajaţi. Valoarea sporului, cuprinsă între 238 lei şi 397 lei lunar per salariat.

– Spor pentru condiţii deosebite, în cuantum de 15% din salariul de bază

 • E încasat de 96 de salariaţi. Cuantumul acestui drept e cuprins între 116 lei lunar şi 347 lei lunar per angajat.

Spor pentru condiţii deosebite de 10% din salariul de bază

 • E încasat de nouă angajaţi. Fiecare dintre ei încasează între 77 lei şi 133 lei pe lună în contul acestui drept.

– Spor condiţii deosebite de 5% din salariul de bază

 • E primit de un singur salariat. Valoarea sporului e de 116 lei lunar.

– Spor special de 15% din salariul de bază

 • E încasat de 168 de salariaţi. Valoarea acestui drept este cuprinsă între 116 lei şi 694 lei lunar per angajat.

– Spor pentru risc şi confidenţialitate

 • E încasat de patru salariaţi. Valoarea sporului este cuprinsă între 270 lei şi 540 lei lunar per salariat.

Beneficiile salariaţilor din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

Spor risc şi confidenţialitate

 • E încasat de 27 de judecători, procurori şi personal asimilat judecătorilor şi procurorilor. Cuantumul acestui drept variază între 1.085 lei şi 1.649 lei lunar per beneficiar.

– Spor condiţii de muncă

 • 27 de judecători, procurori şi personal asimilat judecătorilor şi procurorilor încasează acest spor. Valoarea acestui drept e cuprinsă între 976 lei şi 1.761 lei lunar per beneficiar.
 • 43 de funcţionari publici beneficiază de spor condiţii de muncă. Cuantumul sporului e cuprins între 116 lei şi 685 lei lunar per salariat.
 • 11 angajaţi – personal contractual – încasează acest drept a cărui valoare e cuprinsă între 96 lei şi 254 lei lunar per salariat.

– Indemnizaţie detaşare

 • E încasată de un judecător, procuror sau personal asimilat (nu se specifică în răspunsul pe care l-am primit cine dintre aceşti profesionişti încasează acest drept). Cuantumul acestei indemnizaţii este de 303 lei pentru fiecare zi lucrătoare şi se acordă doar pe perioada detaşării.

– Decontare chirie

 • De acest drept beneficiază 11 judecători, procurori sau personal asimilat. Contravaloarea chiriei decontate este cuprinsă între 1.693 lei şi 2.635 lei lunar per beneficiar.

– Decontare medicamente

 • Beneficiază de acest drept 27 de judecători, procurori şi personal asimilat judecătorilor şi procurorilor.

Transport gratuit: trei – şase călătorii pe an pentru fiecare beneficiar

 • 11 judecători, procurori şi personal asimilat judecătorilor şi procurorilor beneficiază de acest drept. Contravaloarea călătoriilor decontate lunar pentru fiecare beneficiar este cuprinsă între 144 lei şi 1.100 lei.

Patru călătorii lunare pentru magistraţii detaşaţi

 • Un singur magistrat beneficiază de acest drept care se acordă doar pe perioada detaşării.

Beneficiile încasate de personalul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice

– Spor de risc şi confidenţialitate

 • Personalul de specialitate criminalistică şi personalul care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică (57 de oameni, în total) încasează acest spor a cărui valoare este cuprinsă între 204 lei şi 1.016 lei lunar per beneficiar.

– Spor condiţii de muncă

 • Şase angajaţi – personal contractual – beneficiază de acest spor în cuantum cuprins între 91 lei şi 155 lei lunar per beneficiar.
 • 57 de angajaţi – personal de specialitate criminalistică şi personal care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică – încasează acest spor în valoare cuprinsă între 204 lei şi 1.421 lei lunar per beneficiar.

Sporurile încasate de angajaţii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului

– Spor condiţii de muncă, încasat de 1.550 de salariaţi – personal contractual. Valoarea acestui drept este cuprinsă între 146 lei şi 1.685 lei lunar per beneficiar.

Beneficiile salariaţilor din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei

Spor pentru atribuţii de coordonare şi control şi spor pentru cel care efectuează lucrări în legătură cu activitatea penitenciarelor

 • 59 de judecători, procurori şi personal asimilat judecătorilor şi procurorilor beneficiază de acest spor al cărui cuantum variază între 210 lei şi 719 lei lunar per beneficiar.
 • Patru consilieri afaceri europene încasează acest spor a cărui valoare este cuprinsă între 354 lei şi 356 lei lunar pentru fiecare dintre aceşti salariaţi.

Spor pentru activităţi de culegere, prelucrare, verificare şi valorificare a informaţiilor; investigaţii, acţiuni şi intervenţie cu un grad ridicat de risc, sau în condiţii de pericol deosebit

 • 49 de funcţionari publici cu statut special încasează acest spor a cărui valoare este cuprinsă între 417 lei şi 1.304 lei lunar pentru fiecare beneficiar.

Spor risc şi confidenţialitate

 • Beneficiază de acest spor 137 de judecători, procurori şi personal asimilat judecătorilor şi procurorilor. Cuantumul sporului este cuprins între 1.207 lei şi 2.068 lei lunar per beneficiar.

Spor condiţii de muncă

 • Încasează acest spor 137 de judecători, procurori şi personal asimilat judecătorilor şi procurorilor. Valoarea sporului este cuprinsă între 1.290 lei şi 2.156 lei lunar per beneficiar.
 • Primesc acest spor şi 49 de funcţionari publici cu statut special, care încasează între 209 lei şi 651 lei lunar per beneficiar.
 • 60 de funcţionari publici încasează acest spor, cuprins între 185 lei şi 594 lei lunar per angajat.
 • 35 de angajaţi – personal contractual – beneficiază de spor de condiţii de muncă situat între 112 lei şi 456 lei lunar per salariat.
 • Fiecare dintre cei opt consilieri afaceri europene încasează spor de condiţii de muncă de 536 lei lunar.

Echipament

 • Pentru 50 de funcţionari publici cu statut special se decontează contravaloarea echipamentului cuprinsă între 165 lei şi 167 lei lunar per beneficiar.

Echipament pentru prima echipare

 • Pentru patru funcţionari publici cu statut special se decontează echipamentul în valoare cuprinsă între 1.230 lei şi 1.242 lei lunar per salariat.

Indemnizaţie detaşare

 • Opt judecători, procurori şi personal asimilat judecătorilor şi procurorilor încasează această indemnizaţie al cărei cuantum este cuprins între 5.013 lei şi 8.703 lei lunar per beneficiar.

Decontare chirii

 • Pentru 40 de judecători, procurori şi personal asimilat judecătorilor şi procurorilor se decontează chiria cu sume care variază între 1.619 lei şi 2.572 lei lunar per beneficiar.
 • Pentru nouă funcţionari publici cu statut special se decontează chiria cu valori cuprinse între 891 lei şi 1.600 lei lunar pentru fiecare dintre beneficiari.

Transport gratuit în limita a trei – şase călătorii pe an

 • 142 de judecători, procurori şi personal asimilat judecătorilor şi procurorilor beneficiază de acest drept în limita a 123 lei – 766 lei lunar per beneficiar.

Patru călătorii lunare, gratuite, în perioada detaşării

 • Şase judecători, procurori şi personal asimilat judecătorilor şi procurorilor au dreptul doar pe perioada detaşării la patru călătorii lunare care sunt gratuite, dacă se încadrează între 104 lei şi 1.455 lei pe lună pentru fiecare beneficiar.

O călătorie gratuită pe an

 • De acest drept beneficiază 50 de funcţionari publici cu statut special, în limita a circa 404 lei – 498 lei anual per beneficiar.

Transport gratuit la şi de la locul de muncă

 • Trei judecători, procurori şi personal asimilat beneficiază de acest drept în cuantum de 178 lei – 433 lei lunar pentru fiecare dintre beneficiari.
 • Trei funcţionari publici cu statut special au dreptul la transport gratuit în cuantum de 139 lei – 246 lei lunar per angajat.

Medicamente decontate

 • 173 de judecători, procurori şi personal asimilat beneficiază de medicamente în limita a 1.566 lei per beneficiar.
 • 59 de funcţionari publici cu statut special au dreptul la medicamente în valoare de maximum 1.871 lei pentru fiecare angajat.

Beneficiile salariaţilor Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu din subordinea Ministerului Justiţiei

 • Spor condiţii de muncă, încasat de 26 de salariaţi din categoria personal contractual. Cuantumul sporului variază între 48 lei lunar şi 493 lei lunar per beneficiar.
Te-ar mai putea interesa și
Critici dure împotriva administrației Biden din partea republicanilor, după ce Huawei a prezentat noul său laptop echipat cu un cip Intel AI
Critici dure împotriva administrației Biden din partea republicanilor, după ce Huawei a prezentat noul său laptop echipat ...
Mai mulți membri republicani ai Congresului SUA au criticat vineri administrația Biden după ce gigantul chinez de echipamente de telecomunicații Huawei a prezentat săptămâna aceasta un laptop......
Activele gigantului american BlackRock au atins valoarea record de 10,5 trilioane de dolari, ca urmare a creșterii burselor
Activele gigantului american BlackRock au atins valoarea record de 10,5 trilioane de dolari, ca urmare a creșterii burselor
Activele deținite de fondul de investiții BlackRock au ajuns la nivelul record de 10,5 trilioane de dolari în primul trimestru, ...
Iranul a sechestrat în Golful Persic o navă despre care susține că are legături cu Israelul
Iranul a sechestrat în Golful Persic o navă despre care susține că are legături cu Israelul
Forţele speciale maritime ale Gardienilor Revoluţiei iranieni, armata ideologică a Republicii Islamice, au sechestrat ...
Tichete de masă, vacanță, cadou sau cultural disponibile deja pe carduri virtuale. Cine a lansat ofertele?
Tichete de masă, vacanță, cadou sau cultural disponibile deja pe carduri virtuale. Cine a lansat ofertele?
Două companii au lansat deja cardurile virtuale care pot înlocui tichetele de masă, vacanță, cadou sau tichetul cultural. ...