Lista sporurilor angajaţilor la stat. 13 sporuri, cotă-parte din profit, protecţie socială pentru salariaţii CFR Marfă

ECONOMICA.NET continuă să publice lista sporurilor şi avantajelor pe care le primesc angajaţii la stat. Astăzi vă spunem ce beneficii primesc angajaţii companiei naţionale CFR Marfă. Şefii sunt premiaţi cu indemnizaţii de conducere, de 10% - 55% din salariu; unii dintre angajaţi primesc 24 de călătorii pe an, iar familiile lor - încă 24. Printre sporurile acordate se numără cele pentru condiţii de muncă feroviară şi pentru condiţii periculoase. Deja celebrul spor pentru condiţii vătămătoare e şi pe statele angajaţilor CFR Marfă şi, deşi de această dată acordarea lui e întemeiată, valoarea lui e mai mică decât la celaltalte instituţii publice şi companii analizate până acum! CFR Marfă distribuie 10% din profitul realizat angajaţilor săi, răsplăteşte continuitatea în cadrul companiei, susţine şi premiază salariaţii care se căsătoresc şi devin părinţi. 
Cristina Şomănescu - mie, 13 iul. 2016, 21:01
Lista sporurilor angajaţilor la stat. 13 sporuri, cotă-parte din profit, protecţie socială pentru salariaţii CFR Marfă

ECONOMICA.NET vă spune în exclusivitate, printr-o serie de articole, ce sporuri şi beneficii primesc angajaţii la stat.

Astăzi, 14 iulie, vă spunem ce beneficii primesc angajaţii CFR Marfă, companie aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, potrivit informaţiilor obţinute în exclusivitate de Economica.net de la oficialii Ministerului de resort.

Iată sintetic care sunt cele mai importante avantaje de care beneficiază salariaţii companiei CFR Marfă:

 • 24 de călătorii gratuite pe an pentru salariaţii care au contract pe perioadă nedeterminată şi alte 24 pentru familiile lor;
 • Tichete de masă pentru toţi salariaţii companiei;
 • Spor de vechime în muncă, cuprins între 12% şi 25% din salariul de bază;
 • Spor pentru condiţii grele de muncă feroviară, de 10% – 15% din salariul de bază;
 • Spor pentru condiţii de muncă feroviară, de 7% din salariul de bază pentru angajaţii care nu primesc sporul precedent;
 • Spor pentru lucru în condiţii vătămătoare – radiaţii, curenţi de înaltă frecvenţă, pulberi nocive, zgomote -, de 10% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
 • Sporuri de muncă suplimentară şi de lucru sistematic peste program;
 • Spor de lucru în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, de 100% din salariul de bază;
 • 10% din profitul companiei se întoarce la salariaţi;
 • CFR Marfă susţine şi premiază salariaţii care se căsătoresc şi devin părinţi;
 • Salariaţii cu minimum 10 ani vechime în companie primesc la pensionare prime din partea angajatorului.
 • Indemnizaţii consistente pentru salariaţii CFR Marfă care fie sunt disponibilizaţi, fie concediaţi din motive care nu le sunt imputabile.
 • Indemnizaţii de conducere cuprinse între 10% şi 55% din salariu, au spus exclusiv pentru Economica.net oficialii Ministerului Transporturilor.

24 de călătorii gratuite pe an pentru salariaţii CFR Marfă care au contract pe perioadă nedeterminată şi încă 24 pentru familiile lor

Salariaţii CFR Marfă care au contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată primesc anual 24 de călătorii la clasa a II-a, în interes de serviciu sau în interes personal. De acelaşi drept beneficiază şi soţii, dar şi copiii salariaţilor CFR Marfă.

Şefii încasează indemnizaţii cuprinse între 10% şi 55% din salariu

 • Primesc indemnizaţie de 55% din salariu unii dintre manageri şi directori de specialitate.
 • Indemnizaţie de 45% din salariu obţin unii dintre directorii de relaţii internaţionale, şefii revizie vagoane, şefii de secţie, şefii depou exploatare, şefii de staţie, şefii de centru comercial marfă.
 • Încasează indemnizaţie de 35% din salariu şeful de complex hotelier, precum şi unii dintre şefii de staţie, şefii de centru comercial marfă, şefii revizie vagoane, şefii de secţie, şefii de secţie adjuncţi, şefii revizie vagoane adjuncţi, depou exploatare.
 • Indemnizaţie de 30% din salariu li se acordă şefului remiză locomotive-automotoare, şefului centru comercial marfă adjunct, şefului serviciu I, şefului staţie adjunct, dar şi unora dintre şefii de atelier, şefii revizie vagoane adjuncţi, şefii de secţie adjuncţi, şefii de staţie.
 • Indemnizaţie de 25% din salariu primesc unii dintre şefii de districte şi şefii de ateliere.
 • Încasează indemnizaţie de 20% din salariu unii dintre şefii de birou I.
 • 15% în plus la salariu primesc lunar unii dintre salariaţii încadraţi în posturi de şef district, şef serviciu II, dar şi comandantul de navă.
 • Li se acordă lunar 10% în plus la salariu unora dintre angajaţii care lucrează în poziţii de şef district, maistru, şef post revizie vagoane, şef punct alimentare exploatare, şef de laborator, şef mecanic maritim, şef birou I, şef birou II.

Ce sporuri primesc angajaţii CFR Marfă

Spor de vechime în muncă, cuprins între 12% şi 25% din salariul de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat;
Se acordă tuturor salariaţilor care au cel puţin trei ani vechime, astfel:

 • Salariaţii cu trei – cinci ani vechime în muncă au spor de 12%;
 • Salariaţii cu cinci – 10 ani vechime în muncă au spor de 15%;
 • Angajaţii cu 10 – 15 ani vechime au spor de 18%;
 • Salariaţii cu 15 – 20 de ani vechime în muncă primesc spor de 21%;
 • Cei care au peste 20% vechime beneficiază de spor de 25%.

Spor pentru condiţii grele de muncă feroviară, de 10% – 15% din salariul de bază, diferenţiat pe categorii de personal şi locuri de muncă;

 • Se acordă angajaţilor care lucrează în condiţii de efort fizic sau psihic ridicat, la temperaturi foarte ridicate sau scăzute, în mediu umed, cu viituri de apă, condiţii de izolare, alte condiţii de mediu deosebite sau nedorite.

Concret, primesc acest spor salariaţii încadraţi în oricare dintre următoarele posturi: şef de haltă, verificator documente expediţie, operator comercial în staţii, operator programator, şef formaţie tranzit, şef formaţie reclamaţii, şef staţie rezervă, şef staţie, şef centru comercial, şef centru comercial adjunct, manevrant vagoane, magaziner tranzit, magaziner comercial, magaziner şef tură tranzit, magaziner şef tură comercial, şef manevră, şef de tren, operator exploatare comercială, operator şef exploatare comercială, şef tură centru comercial, dispecer circulaţie mişcare, operator manevră, şef depou exploatare, şef depou exploatare adjunct, montator perii cărbune, muncitor necalificat la trenul macara.

Spor pentru condiţii de muncă feroviară, de 7% din salariul de bază;

 • De acest spor beneficiază toţi salariaţii care nu primesc sporul pentru condiţii grele de muncă feroviară.

Spor pentru lucru în condiţii vătămătoare – radiaţii, curenţi de înaltă frecvenţă, pulberi nocive, zgomote -, de 10% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în platăDeşi acordarea acestui spor e justificată în cazul angajaţilor CFR Marfă, cuantumul său e totuşi cel mai mic dintre toate companiile şi instituţiile statului, analizate până la momentul publicării acestui articol, arată analizele Economica.net despre acest subiect.

Spor pentru condiţii periculoase, de până la 15% din salariul de bază, diferenţiat pe categorii de personal şi locuri de muncă;

Spor pentru timpul lucrat în cursul nopţii, de 25% din salariul de bază, aferent timpului efectiv lucrat în această perioadă;

 • Cu acest spor se răsplăteşte munca prestată între ora 22:00 şi ora 6:00.

Spor pentru muncă suplimentară;

 • Orele suplimentare necompensate cu timp liber corespunzător se plătesc cu spor de 100% din salariul de bază.

Spor pentru lucru sistematic peste programul normal, de până la 25% din salariul de bază;
Personalul de execuţie care prin specificul muncii lucrează sistematic peste programul normal de lucru poate primi acest spor în locul sporului pentru ore suplimentare.

Spor de lucru în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, de 100% din salariul de bază;

Munca prestată în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale se răsplăteşte cu spor de 100% din salariul de bază.

Spor pentru conducerea formaţiei de lucru, cuprins între 5% şi 10% din salariul de încadrare, funcţie de numărul de salariaţi pe care beneficiarul sporului îi coordonează;

 • Îl primesc şeful de formaţie, salariatii care au atribuţii de coordonare a activităţii din cadrul reviziei de vagoane, precum şi reprezentanţii PII care au atribuţii de coordonare a activităţii unui punct de lucru din cadrul depoului.

Spor pentru conducere simplificată, de 50% din salariul de bază;

 • Mecanicul de locomotivă/automotor care conduce şi deserveşte locomotiva fără mecanic ajutor primeşte spor în cuantum de 50% din salariul de bază, aferent primei clase de salarizare a funcţiei mecanic ajutor, corespunzător timpului efectiv lucrat în astfel de condiţii.

Spor pentru activitatea de pază a valorilor băneşti, de 10% din salariul de bază;

 • Îl primeşte personalul înarmat, corespunzător timpului efectiv lucrat în aceste condiţii.

– Spor pentru salariaţii autorizaţi să efectueze controlul ultrasonic nedistructiv, în cuantum de 10% din salariul de bază, calculat corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru;

 • Îl primeşte personalul care lucrează în domeniul controlul ultrasonic nedistructiv, care a absolvit cursul de instruire şi a fost autorizat în specialitatea de Ccontrol ultasonic nedistructiv.

O parte din profitul companiei se întoarce la salariaţii CFR Marfă

10% din profitul net al companiei sunt bani strânşi într-un fond de participare a angajaţilor la profit. Aceşti bani se distribuie salariaţilor după închiderea exerciţiului financiar şi depunerea bilanţului contabil anual.

– Toţi salariaţii CFR Marfă primesc tichete de masă pentru fiecare zi lucrătorare;

– Minimum 24 de zile de concediu de odihnă plătit pe an pentru salariaţii companiei;

CFR Marfă susţine şi protejează salariaţii care devin părinţi

Compania premiază naşterea fiecărui copil al salariatelor sau salariaţilor săi, dar şi adopţia fiecărui copil al salariaţilor săi cu câte un ajutor de 3.750 lei, echivalent cu trei salarii salarii de bază lunare, corespunzătoare clasei de salarizare 20.

Salariaţii care renunţă la concediul legal de creşterea copilului beneficiază de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu două ore pe zi, fără să le fie afectate salariul şi vechimea în muncă!

În cazul naşterii şi adopţiei unui copil, tatăl – salariat al CFR Marfă – are dreptul la cinci zile lucrătoare libere plătite, pe lângă concediul de odihnă legal. Dacă tatăl nou-născutului a absolvit cursul de puericultură, are dreptul la încă 10 zile lucrătoare libere plătite, pe lângă cele cinci.

CFR Marfă premiază salariaţii care se căsătoresc

Acelaşi ajutor de 3.750 lei îl primesc din partea angajatorului şi salariaţii care se căsătoresc.

Compania îşi protejează angajaţii şi prin următoarele măsuri:

 • Cantinele CFR Marfă practică un adaos comercial de cel mult 30% pentru salariaţii săi.
 • Salariaţii cu vechime de cel puţin 10 ani în unităţile sau subunităţile companiei – pensionaţi la cerere, la limită de vârstă sau incapacitate de muncă – sunt premiaţi cu câte o indemnizaţie de 1.250 lei.
 • Salariaţii cu cel puţin 25 de ani vechime în companie sunt răsplătiţi la pensionare câte un ajutor echivalent cu ultimul salariu de încadrare, dar nu mai puţin decât 1.250 lei.
 • CFR Marfă decontează salariaţilor contravaloarea cheltuielilor pentru transport între localitatea în care au domiciliul şi cea în care lucrează, în limita sumei de 170 lei lunar per beneficiar.
 • Salariaţii CFR Marfă beneficiază o dată pe an de reducerea cu 75% a tarifului de transport, taxelor de manevră şi a tarifului orar de utilizare pe calea ferată la cumpărarea a maximum 10 tone de combustibil destinat încălzirii locuinţelor.
 • În cazul decesului salariatului, compania acordă familiei sale un ajutor de 7.500 de lei, adică şase salarii de bază corespunzătoare clasei de salarizare 20.
 • În situaţia decesului soţului, soţiei, copilului angajatului CFR Marfă, compania îi susţine financiar familia cu un ajutor de 3.750 lei, echivalent cu trei salarii de bază lunare, corespunzătoare clasei de salarizare 20.
 • Angajaţii CFR Marfă care fie sunt disponibilizaţi, fie concediaţi din motive care nu le sunt imputabile primesc câte o indemnizaţie egală cu şase salarii brute la nivelul clasei 10 de salarizare.
 • CFR Marfă suportă contravaloarea biletelor acordate salariaţilor în staţiuni pentru tratarea unor boli profesionale, dar şi transportul auto în comun până acolo.
 • Angajatorul suportă valoarea protezelor pentru salariaţii şi pensionaţii care au suferit accidente.
 • Locuinţe de intervenţie pentru salariaţii CFR Marfă.

Salariaţii CFR Marfă beneficiază pe durata delegării şi a detaşării de:

 • Decontarea indemnizaţiei de delegare, dacă durata delegării depăşeşte 12 ore, în cuantumul prevăzut pentru unităţile bugetare, majorat cu un coeficient de 2,5.
 • Decontarea cheltuielilor de transport dus – întors între domiciliu şi sediul unităţii.
 • Decontarea cheltuielilor de cazare în limita tarifelor practicate în hoteluri de maximum trei stele, dacă nu se poate asigura cazarea în aceleaşi condiţii în subunităţile CFR Marfă.

Alimentaţie de protecţie pentru personalul expus la metale toxice, la solvenţi hepatotoxici sau la gaze iritante pentru plămâni.

Fiecare angajat expus la metale toxice primeşte zilnic produse lactate şi/sau legume, fructe.
Angajaţii expuşi la solvenţi hepatotoxici primesc zilnic lactate şi/sau peşte, în vreme ce personalul expus la gaze iritante pentru plămâni beneficiază zilnic de lactate şi/sau pâine intermediară.
Personalul expus constant la temperaturi care sar de 30 de grade Celsius primeşte 2-4 litri de apă minerală pe zi per angajat.

Produse de igienă şi de îngrijire pentru o parte dintre angajaţii CFR Marfă

CFR Marfă acordă gratuit şi obligatoriu produse de igienă pentru prevenţia îmbonăvirilor profesionale angajaţilor care muncesc în condiţii de contact direct cu substanţe iritante asupra pielii, celor care lucrează în condiţii de degajare medie, mare sau excesivă de praf, dar şi celor care performează în condiţii care produc murdărirea mâinilor şi/sau a corpului. Aceştia primesc, după caz, săpun, perie de unghii, pastă şi periuţă de dinţi, soluţii de protecţie a pielii.

Echipament de protecţie pentru salariaţi.

Sporurile şi indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii CFR Marfă – enumerate mai sus – sunt cuprinse în Anexa nr. 5 a Contractului Colectiv de Muncă al companiei.

Te-ar mai putea interesa și
Inspecția Muncii a dat amenzi de 600.000 de lei în urma unor controale efectuate în intervalul 29 mai – 7 iunie, pentru nerespectarea prevederilor legale privind prevenirea și protecția
Inspecția Muncii a dat amenzi de 600.000 de lei în urma unor controale efectuate în intervalul 29 mai – 7 iunie, ...
Inspectorii de muncă au aplicat amenzi în valoare de 660.000 de lei unor companii şi societăţi pentru modul în care serviciile externe, responsabile cu activităţile de prevenire şi......
Carburanții s-au ieftinit din nou azi. Cât costă acum benzina și motorina
Carburanții s-au ieftinit din nou azi. Cât costă acum benzina și motorina
Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților din România, a redus din nou, azi-dimineață, prețul carburanților, ...
Beijingul anunță că a adoptat noi reguli care permit gărzilor sale de coastă să rețină timp de 60 de zile străinii capturați în Marea Chinei de Sud
Beijingul anunță că a adoptat noi reguli care permit gărzilor sale de coastă să rețină timp de 60 de zile străinii ...
China a făcut publice sâmbătă o serie de reguli care permit gărzilor sale de coastă să plaseze în detenţie, fără ...
Armata americană a distrus șapte radare ale rebelilor houthi din Yemen, care erau folosite de aceștia pentru atacarea navelor din zonă
Armata americană a distrus șapte radare ale rebelilor houthi din Yemen, care erau folosite de aceștia pentru atacarea ...
Armata americană a anunţat vineri seară că a distrus în Yemen şapte radare care permiteau rebelilor houthi să vizeze ...