Spor la stat. Călătorii gratuite, protecţie socială, sporuri şi ajutoare pentru salariaţii CFR SA

ECONOMICA.NET continuă publicarea sporurilor pe care le primesc angajaţii la stat. Astăzi vă spunem ce beneficii primesc salariaţii companiei naţionale CFR SA, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Şi în cazul CFR SA, fidelitatea faţă de angajator e obligaţie de serviciu pe care compania o întreţine cu o listă lungă de sporuri din care enumerăm doar pe cele pentru condiţii feroviare, periculoase, vătămătoare, pentru muncă în zile de sărbătoare şi de repaus. CFR SA oferă ajutoare consistente angajaţilor care se căsătoresc, celor care devin părinţi, dar şi celor care-şi pierd un membru de familie. Angajaţii în situaţii dificile sunt protejaţi în caz de concedieri. Salariaţii CFR trimişi în delegaţie sunt privilegiaţi în raport cu restul angajaţilor de la stat: diurna pe care-o primesc e peste nivelul stabilit pentru restul instituţiilor de stat. 
Cristina Şomănescu - Dum, 24 iul. 2016, 21:10
Spor la stat. Călătorii gratuite, protecţie socială, sporuri şi ajutoare pentru salariaţii CFR SA

ECONOMICA.NET vă spune în exclusivitate, printr-o serie de articole, ce sporuri şi beneficii primesc angajaţii la stat.

Lista completă a articolelor publicate până acum o găsiţi în secţiunea dedicată „Spor la stat” pe care o puteţi accesa la acest link. 

Astăzi, 25 iulie, vă spunem ce sporuri şi beneficii primesc angajaţii companiei naţionale CFR SA, potrivit informaţiilor pe care oficialii companiei le-au comunicat în exclusivitate pentru Economica.net.

Care sunt cele mai importante avantaje ale angajării la CFR SA

 • Autorizaţii de calătorie pe căile ferate române, în interes de serviciu şi personal, acordate gratuit angajaţilor cu contracte de muncă pe perioadă nedeterminată.
 • Angajaţii companiei fie primesc spor pentru condiţii grele de muncă feroviară, fie spor de condiţii de muncă feroviară.
 • Vechimea în muncă şi loialitatea faţă de angajator sunt premiate printr-un spor de până la 25% din salariu, respectiv cu indemnizaţie la pensionare.
 • Muncă prestată în zilele de sâmbătă, duminică, Ziua Feroviarilor şi în cele 12 zile de sărbătoare legală e răsplătită cu spor de 100% din salariul de bază;
 • Salariaţii care muncesc între ora 22:00 şi 6:00 au 25% în plus la salariul de bază;
 • Munca în condiţii periculoase e premiată cu spor de până la 15% din salariul de bază;
 • Nelipsitul spor de condiţii vătămătoare e acordat inclusiv personalului care lucrează continuu la xerox sau heliograf, dar şi celui care lucrează la montarea şi retuşarea filmelor fotografice pentru copiat şi fotoreproducerea imaginilor fotografice pentru copiat.
 • Salariaţii primesc tichete de masă;
 • În 2015, compania CFR SA a acordat ajutoare materiale de Crăciun în valoare brută de 750 lei per beneficiar;
 • Angajaţii companiei primesc cel puţin 24 de zile lucrătoare libere anual, la care se adaugă zile libere pentru evenimente speciale din viaţa lor.
 • Pentru naşterea sau înfierea unui copil minor, CFR SA acordă mamei sau tatălui, salariat, salariată al/a companiei un ajutor în valoare brută de 3.873 lei.
 • La prima căsătorie a salariatului, CFR îi acordă acestuia un ajutor în valoare brută de 3.873 lei.
 • Angajaţii CFR care au copii sau sunt unici întreţinători de familie sunt feriţi de concedieri;
 • În cazul decesului salariatului, CFR SA acordă familiei sale un ajutor în valoare brută de 7.746 lei;
 • La decesul soţului, soţiei sau copilului salariatului, acesta primeşte din partea angajatorului un ajutor în cuantum brut de 3.873 lei;
 • Diurna de deplasare, mai mare decât a celorlaţi angajaţi din instituţii publice, arată datele obţinute de Economica.net de la oficialii CFR SA.

Iată, pe larg, lista sporurilor şi beneficiilor pe care le primesc angajaţii CFR SA, comunicate de oficialii companiei în exclusivitate pentru ECONOMICA.NET:

Spor de vechime în muncă, de până la 25% din salariul de bază;

Spor pentru condiţii grele de muncă feroviară, în cuantum de 10 – 15% din salariul de bază;

 • Se acordă angajaţilor care lucrează în condiţii de efort fizic sau psihic ridicat, la temperaturi extreme, în mediu umed, cu viituri, în condiţii de izolare. Pentru perioada în care nu primeşte acest spor, personalul beneficiază de spor pentru condiţii de muncă feroviară, de 7% din salariul de bază.

Spor pentru condiţii de muncă feroviară, de 7% din salariul de bază;

 • Îl primeşte personalul CFR SA care nu beneficiază de spor pentru condiţii grele de muncă feroviară;

Sporul pentru condiţii vătămătoare (nocive), în cuantum de 115 lei per beneficiar;

 • Îl încasează salariaţii care lucrează cu substanţe nocive, toxice, a căror muncă se desfăşoară în condiţii de zgomot, trepidaţii, radiaţii ionizante, infraroşii, ultraviolete, curenţi de înaltă frecvenţă.
 • Primeşte spor pentru condiţii vătămătoare pentru că lucrează cu noxe care pot deveni nocive inclusiv personalul care „lucrează continuu la xerox sau heliograf”, dar şi cel care lucrează la „montarea şi retuşarea filmelor fotografice pentru copiat şi fotoreproducerea imaginilor fotografice pentru copiat”, potrivit informaţiilor obţinute de Economica.net de la CFR SA.

Spor pentru muncă în condiţii periculoase, cuprins între 10% şi 15% din salariul de bază;

 • Se acordă personalului care lucrează cu substanţe explozice, radioactive, chimice, ori petroliere, celui care lucrează la înălţime, dar şi salariaţilor a căror activitate implică un anumit pericol.

Sporurile pentru condiţii vătămătoare şi periculoase se acordă lunar, pe tot parcursul anului.

Spor pentru timpul lucrat între ora 22:00 şi 6:00, de 25% din salariul de bază, aferent timpului lucrat noaptea;

Spor pentru muncă prestată în zilele de sâmbătă, duminică, de Ziua Feroviarilor şi în cele 12 zile de sărbătoare legală, în cuantum de 100% din salariul de bază.

 • Munca prestată într-un dintre aceste zile nu se compensează cu timp liber.

– Spor pentru ore suplimentare al cărui cuantum nu ne-a fost comunicat.

Spor de 70% din salariul de bază, aferent timpului de muncă efectiv, pentru personalul din activitatea de întreţinere şi reparaţii a liniilor de cale ferată, instalaţiilor, precum şi pentru personalul de deservire a mijloacelor de intervenţie (plug zăpadă, vagon ajutor), obligat să stea încazarmat pentru intervenţii.

– Personalul din secţiile de circulaţie secundare cu activitate suspendată, rămas în post peste norma lunară, e plătit cu 70% din salariul de bază şi va primi sporuri pentru condiţii grele de muncă feroviară, spor de noapte, spor de 100% pentru zile festive.

– Spor pentru gestionarea asistenţei financiare comunitare, de maximum 75% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat efectiv în aceste proiecte.

– Şefia e răsplătită cu indemnizaţii cuprinse între 10% şi 55%, incluse în salariul de bază.

Tichete de masă acordate salariaţilor pentru fiecare zi lucrătoare;
Ajutor material de Crăciun în valoare de 750 lei brut per salariat. Oficialii companiei au spus pentru Economica.net că fiecare salariat al CFR SA a primit în anul 2015 câte un ajutor material în valoare brută de 750 lei, cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

Angajatorul asigură transportul salariaţilor la şi de la locul de muncă, dacă aceştia lucrează în altă localitate decât cea de domiciliu.

Cum susţine CFR SA salariaţii aflaţi în situaţii dificile

 • Compania suportă contravaloarea protezelor şi mijloacelor de locomoţie pentru salariaţii care au suferit accidente, dar şi pentru cei pensionaţi ca urmare a unor accidente.
 • CFR SA va angaja unul dintre membrii familiei (soţ, soţie, copil) salariatului companiei, care a decedat în urma unui accident de muncă, dacă la data accidentului salariatul era unic întreţinător de familie.
 • În cazul decesului salariatului, CFR SA acordă familiei sale un ajutor în valoare brută de 7.746 lei.
 • La decesul soţului, soţiei sau copilului salariatului, acesta primeşte din partea angajatorului un ajutor în cuantum brut de 3.873 lei.
 • În caz de deces al salariatului, partenerului de viaţă sau copilului său, compania fie se va ocupa de confecţionarea sicriului şi a crucii, fie va acorda familiei un ajutor pentru acoperirea acestor cheltuieli, în valoare brută de 1.291 lei.

Concediu plătit de cel puţin 24 de zile pe an, indiferent de vechimea în muncă

Salariaţii CFR SA au dreptul la concediu de odihnă plătit de minimum 24 de zile lucrătoare, indiferent de vechimea în muncă.
Angajaţii CFR SA mai au o zi liberă pe 23 aprilie, când sărbătoresc Ziua Feroviarilor.

Suplimentar, angajaţii primesc zile libere plătite pentru diverse evenimente importante din viaţa lor:

 • cinci zile libere cu ocazia căsătoriei salariatului sau a copilului salariatului;
 • patru zile libere pentru căsătoria fratelui, surorii angajatului;
 • cinci zile libere pentru decesul partenerului de viaţă, pentru moartea copilului, a socrilor, a ginerilor, nurorilor, fraţilor, surorilor sau a cumnaţilor salariatului;
 • patru zile libere pentru decesul bunicilor salariatului sau pentru decesul bunicilor soţului/soţiei salariatului;
 • cinci zile libere pentru adoptarea unui copil;
 • cinci zile libere pentru mutarea în altă localitate în interes de serviciu.
 • cinci zile de concediu paternal pentru salariatul care a devenit părinte, iar dacă are atestat de absolvire a cursului de puericultură, durata concediului creşte cu 10 zile.

CFR SA răsplăteşte salariaţii care devin părinţi

 • Pentru naşterea sau înfierea unui copil minor, CFR SA acordă mamei sau tatălui, salariat/salariată al/a companiei, un ajutor în cuantum brut de 3.873 lei. Dacă ambii părinţi sunt salariaţi CFR, ajutorul se acordă mamei.
 • La prima căsătorie a salariatului, CFR îi acordă un ajutor în valoare brută de 3.873 lei.
 • Salariatele gravide, lăhuze şi cele care alăptează nu vor fi repartizate la munca de noapte.
 • Femeilor gravide care performează în condiţii nocive ori periculoase li se schimbă, la cerere, locul de muncă într-un post corespunzător pregătirii, cu menţinerea salariului.

CFR SA premiază fidelitatea angajaţilor

Salariaţii cu vechime de cel puţin 10 ani în unităţile sau subunităţile de cale ferată ori în cele preluate de CFR, cărora le încetează contractul de muncă fie pentru că se pensionează, fie că sunt în incapacitate de muncă (invaliditate de gradul I sau II), primesc o indemnizaţie brută de 1.291 lei.

Salariaţii cu cel puţin 25 de ani vechime în unităţile sau subunităţile de cale ferată sau în cele preluate de CFR, cărora le încetează contractul de muncă fie pentru că se pensionează, fie că sunt în incapacitate de muncă (invaliditate de gradul I sau II), primesc o indemnizaţie egală cu ultimul salariu de bază lunar de încadrare, dar nu mai puţin decât 1.291 lei.

Autorizaţii de calătorie pe căile ferate române, în interes de serviciu şi personal, acordate gratuit angajaţilor cu contracte de muncă pe perioadă nedeterminată

 • Salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la compartimentele de specialitate feroviară din cadrul Ministerului Transporturilor, la Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA, la filialele acesteia, la subunităţile din structura organizatorică a acesteia sau la Societatea Naţională a Căilor Ferate Române beneficiază anual de autorizaţii de călătorie în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, în mod gratuit. Precizăm că utilizarea autorizaţiei de călătorie CFR în interes personal este considerată avantaj în natură, asimilată venitului din salarii şi impozitată similar acestuia, au explicat oficialii CFR SA pentru ECONOMICA.NET.
 • CFR SA asigură deplasarea în interesul serviciului a angajaţilor care au contracte de muncă pe perioadă determinată şi a celor care au convenţii civile prin acordarea de bilete de călătorie în interes de serviciu sau prin abonamente cu număr nelimitat de călătorii pe o anumită distanţă.

Angajaţii CFR care au copii şi cei care sunt unici întreţinători de familie sunt feriţi de concedieri

Măsura de desfacere a contractelor de muncă din motive care nu sunt imputabile salariatului va afecta mai întâi salariaţii fără copii în întreţinere, va viza în ultimul rând femeile care au îngrijire copii, dar şi bărbaţii văduvi sau pe cei divorţaţi care au copii în îngrijire, pe întreţinătorii unici de familie şi salariaţii care mai au cel mult trei ani până la pensionare la cererea lor, potrivit informaţiilor obţinute de Economica.net de la oficialii companiei.

Dacă măsura de desfacere a contractelor de muncă din motive care nu sunt imputabile salariaţilor afectează ambii soţi care lucrează în aceeaşi unitate, se desface contractul de muncă al unuia dintre soţi.

Diurnă, mai mare decât a celorlaţi angajaţi din instituţii publice

Angajaţii trimişi în delegaţie primesc diurnă al cărei cuantum e majorat cu un coeficient de 2.5 faţă de valoarea prevăzută pentru instituţiile publice, li se decontează cheltuielile de cazare la hoteluri de trei stele, dar şi cele de deplasare.

Apă şi ceai pentru angajaţii care lucrează la temperaturi extreme

Compania asigură câte doi – patru litri de apă minerală pe zi sau tură de serviciu, după caz, fiecărui salariat care lucrează la temperaturi care depăşesc 37 de grade Celsius.
În cazul în care temperatura scade sub – 20 de grade Celsius, compania asigură salariaţilor săi distribuirea a câte 500 ml – un litru de ceai fierbinte per beneficiar şi acordă pauze pentru refacerea capacităţii de termoreglare.

Precizări

Salariul personalului CFR SA e format din salariul de bază, sporuri la salariul de bază, adaosuri, premii.

Sporurile şi beneficiile pe care le primesc angajaţii CFR SA sunt acordate în baza Contractului Colectiv de Muncă al companiei naţionale, în temeiul Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, Legii nr 227/2015 privind Codul fiscal, Legii 142/1998.

Informaţiile privind drepturile salariaţilor pe care le-am enumerat mai sus au fost comunicate de CFR SA în exclusivitate pentru ECONOMICA.NET

Te-ar mai putea interesa și
Inspecția Muncii a dat amenzi de 600.000 de lei în urma unor controale efectuate în intervalul 29 mai – 7 iunie, pentru nerespectarea prevederilor legale privind prevenirea și protecția
Inspecția Muncii a dat amenzi de 600.000 de lei în urma unor controale efectuate în intervalul 29 mai – 7 iunie, ...
Inspectorii de muncă au aplicat amenzi în valoare de 660.000 de lei unor companii şi societăţi pentru modul în care serviciile externe, responsabile cu activităţile de prevenire şi......
Carburanții s-au ieftinit din nou azi. Cât costă acum benzina și motorina
Carburanții s-au ieftinit din nou azi. Cât costă acum benzina și motorina
Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților din România, a redus din nou, azi-dimineață, prețul carburanților, ...
Beijingul anunță că a adoptat noi reguli care permit gărzilor sale de coastă să rețină timp de 60 de zile străinii capturați în Marea Chinei de Sud
Beijingul anunță că a adoptat noi reguli care permit gărzilor sale de coastă să rețină timp de 60 de zile străinii ...
China a făcut publice sâmbătă o serie de reguli care permit gărzilor sale de coastă să plaseze în detenţie, fără ...
Armata americană a distrus șapte radare ale rebelilor houthi din Yemen, care erau folosite de aceștia pentru atacarea navelor din zonă
Armata americană a distrus șapte radare ale rebelilor houthi din Yemen, care erau folosite de aceștia pentru atacarea ...
Armata americană a anunţat vineri seară că a distrus în Yemen şapte radare care permiteau rebelilor houthi să vizeze ...