Ultimii la autostrăzi din UE: lista sporurilor şi beneficiilor oferite angajaţilor statului care ar trebui să le facă

ECONOMICA.NET vă prezintă lista sporurilor primite de angajaţii la stat. Astăzi vă spunem avantajele angajării la CNADNR. Fidelitatea e obligaţie de serviciu la CNADNR, prevăzută în contractul colectiv de muncă al companiei de stat. Iar angajatorii investesc mult ca să-şi fidelizeze salariaţii: toţi primesc tichete de masă, tichete cadou - de Paşti, Crăciun şi pentru copiii lor; salariaţii care ies la pensie pentru limită de vârstă primesc 10 salarii de bază; au prioritate la angajare foştii salariaţi ai Companiei, orfanii, văduvele lor. CNADNR oferă spor pentru activitate neîntreruptă în Companie, spor de vechime de până la 30% din salariul de bază şi spor pentru cumul de funcţii. Compania premiază salariaţii care devin părinţi şi oferă burse studenţilor meritoşi. Şefii au indemnizaţii de până la 45% din salariul de bază. Nu în ultimul rând, salariaţii primesc până la 30 de zile de concediu de odihnă anual şi multe alte zile libere. 
Cristina Şomănescu - mar, 05 iul. 2016, 21:03
Ultimii la autostrăzi din UE: lista sporurilor şi beneficiilor oferite angajaţilor statului care ar trebui să le facă

ECONOMICA.NET vă prezintă în exclusivitate lista completă a sporurilor şi beneficiilor angajaţilor la stat.

Astăzi, 6 iulie, vă spunem care sunt beneficiile pe care Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, le oferă celor peste 5.900 de salariaţi, potrivit informaţiilor obţinute de Economica.net de la oficialii Companiei. 

Iată sintetic pe cele mai importante dintre ele:

 • Spor pentru activitate neîntreruptă în CNADNR, spor pentru cumul de funcţii, pentru salariaţii care au titlul ştiinţific de doctor sunt câteva dintre sporurile primite de angajaţii Companiei. La acestea se adaugă nelipsitele sporuri pentru vechime în muncă, pentru condiţii grele şi periculoase de muncă, pentru munca în ture, pentru munca de noapte, pentru consemn la domiciliu, pentru control financiar preventiv, pentru muncă suplimentară, în zile de sărbători legale şi lista continuă.
 • Şefia, premiată cu indemnizaţii cuprinse între 15% şi 45% din salariul de bază.
 • Toţi salariaţii CNADNR primesc tichete de masă, tichete cadou – de Paşti şi Crăciun şi pentru copiii salariaţilor.
 • CNADNR acordă tichete de creşă salariaţilor care nu au intrat în concediu de creşterea copilului.
 • Salariaţii primesc vouchere de vacanţă din anul 2016.
 • Naşterea sau adopţia fiecărui copil al salariatelor sau salariaţilor Companiei este premiată cu suma de 1.500 de lei.
 • Locuinţe de serviciu pentru o parte dintre angajaţii CNADNR. Unii plătesc chirie pentru ele, alţii nu.
 • Angajaţii au dreptul la concediu de odihnă de până la 30 de zile lucrătoare pe an.
 • CNADNR, obligată să ofere alte locuri de muncă salariaţilor care nu corespund profesional, fizic, sau psihic posturilor în care sunt încadraţi.
 • Prioritate la angajare au foştii salariaţi ai Companiei, orfanii, sau văduvele lor, dar şi pensionaţii temporar din CNADNR.
 • Salariaţii Companiei – concediaţi din motive care nu ţin de persoana lor – primesc de la unul până la 12 salarii medii nete pe CNADNR.
 • Ajutor de până la 10 salarii de bază pentru salariaţii care ies la pensie pentru limită de vârstă.
 • Echipamente, produse de igienă şi mâncare asigurată pentru o parte dintre angajaţi.
 • Indemnizaţia de delegare, de 2.5 ori mai mare decât nivelul legal stabilit pentru instituţiile bugetare.
 • Cazare gratuită pentru 10 zile pe an pentru fiecare salariat în cantoane ale CNADNR.
 • Burse de 1.000 lei pe lună studenţilor cu rezultate bune la facultate.
 • Salariaţii CNADNR pot cumpăra material lemnos rezultat din defrişările de pe zona drumurilor, în limita a patru metri cubi pe an.
 • Nu în ultimul rând, Compania acordă ajutoare însemnate salariaţilor care şi-a pierdut total capacitatea de muncă sau au murit în urma unui accident de muncă, a unei îmbolnăviri profesionale, şi nu numai.

Iată pe larg lista sporurilor şi beneficiilor primite de angajaţii CNADNR:

Sporurile permanente încasate de unii dintre salariaţii Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale sunt: sporul pentru activitate neîntreruptă în cadrul Companiei, pentru vechime în muncă, pentru condiţii grele şi periculoase, pentru condiţii nocive, sporul de noapte, spor de tură, sporul pentru audit şi viză de control financiar preventiv, spor pentru salariaţii cu titlul ştiinţific de doctor. Oficialii Companiei nu ne-au spus însă câţi dintre salariaţi primesc aceste drepturi.

Iată nuanţat ce sporuri şi beneficii încasează angajaţii CNADNR:

Toţi angajaţii primesc tichete de masă.

 • Tichete de masă se acordă şi salariaţilor angajaţi cu normă întreagă, al căror program de lucru e redus din motive medicale.

Tichete cadou de Ziua Femeii, Ziua Drumarului, de Paşti şi de Crăciun

 • Cu ocazia zilei de 8 Martie, Compania oferă anual fiecărei angajate un tichet cadou în valoare de 150 de lei.
 • Fiecare salariat CNADNR primeşte anual un tichet cadou de 150 de lei cu ocazia Zilei Drumarului.
 • De Paşti şi de Crăciun, Compania oferă fiecărui angajat două tichete cadou (unul pentru fiecare sărbătoare) în valoare totală de 500 de lei.

Şi copiii salariaţilor CNADNR primesc tichete cadou de Crăciun

 • Compania acordă fiecărui copil minor al salariaţilor săi un tichet cadou de 300 de lei, cu ocazia Crăciunului. Acest drept se acordă şi copiilor minori încredinţaţi spre adopţie salariaţilor.

Din anul 2016, CNADNR acordă vouchere de vacanţă angajaţilor.

Majorare cu până la 75% a salariului de bază pentru salariaţii care lucrează în proiecte de investiţii, finanţate de la bugetul de stat şi din venituri proprii, ori în proiecte finanţate din fonduri comunitare nerambursabile sau din împrumuturi externe rambursabile. Creşterea salarială se acordă proporţional cu timpul alocat muncii în fiecare dintre aceste proiecte şi doar pe perioada implementării proiectelor.

Majorare cu până la 75% a salariului de bază pentru personalul de specialitate printre care se numără diriginţii de şantier, cu atribuţii în derularea unor proiecte de investiţii majore – autostrăzi, drumuri expres, centuri ocolitoare, reabilitări drumuri naţionale – finanţate din alte surse decât: bugetul de stat şi venituri proprii, proiecte finanţate din fonduri comunitare nerambursabile, împrumuturi externe rambursabile. Şi în acest caz, majorarea de până la 75% a salariului de bază se acordă doar pe perioada implementării proiectelor.

Şefia, premiată cu indemnizaţii cuprinse între 15% şi 45% din salariul de bază

De la cei mai mici până la directorul general, toţi şefii încasează lunar indemnizaţie de conducere. Iată cine şi cât primeşte:

 • Indemnizaţie de conducere de 45% din salariul de bază pentru director general regional, director general regional executiv, director executiv al Centrul de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică, director şi director general adjunct al CNADNR, consilier director general.
 • Indemnizaţie de 40% din salariul de bază pentru şefii de secţie, şefii de departament, şefii unitate de implementare proiecte, directorii adjuncţi, directorul de la Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Bucureşti 1-7, directorul de la Centrul de Studii Tehnice Rutiere şi Informatic.
 • Indemnizaţie de 35% din salariul de bază pentru angajaţii care lucrează în posturi de şef de serviciu şi şef de laborator.
 • Indemnizaţie de 30% din salariul de bază pentru oamenii angajaţi în posturi de şef de secţie adjunct, contabil şef de secţie, şef de birou, şef centru de întreţinere şi coordonare.
 • Indemnizaţie de conducere, cuprinsă între 15 şi 30% din salariul de bază, pentru şefii de compartiment şi şefii de profile.
 • Indemnizaţie de 25% din salariul de bază pentru şefii de atelier, şefii de agenţie, şefii de district şi şefii de formaţie.
 • Indemnizaţie de 20% din salariul de bază pentru şefii de sector.
 • Indemnizaţie de 15% din salariul de bază pentru şefii de tură, şefii de brigadă şi şefii de echipă.

Spor pentru activitate neîntreruptă în CNADNR, în cuantum de 10% din salariul de bază

Acest spor se acordă salariaţilor care au lucrat fără întrerupere în ultimii 15 ani în CNADNR şi în cadrul societăţilor comerciale înfiinţate ca urmare a reorganizării AND.

Spor pentru salariaţii care au titlul ştiinţific de doctor, în cuantum de 15% din salariul de bază

 • Se acordă doar personalului CNADNR care lucrează în domeniul în care a obţinut titlul ştiinţific de doctor.

Spor pentru cumul de funcţii, în cuantum cuprins între 5% şi 30% din salariul de bază minim al funcţiei cumulate, inclusiv indemnizaţia de conducere, astfel:

 • Îl primesc angajaţii care preiau sarcinile unui post devenit vacant în Companie.
 • Beneficiază de acest spor şi salariaţii care preiau sarcinile unui alt salariat al cărui contract de muncă a fost suspendat pe o perioadă mai mare de 30 de zile.

Spor pentru vechime în muncă, cuprins între 12% şi 30% din salariul de bază

Cuantumul sporului diferă funcţie de tranşa de vechime în muncă în care se încadrează fiecare salariat, astfel:

 • Spor pentru vechime în muncă de 12% din salariul de bază pentru salariaţii cu trei – cinci ani vechime.
 • Spor de 14% din salariul de bază pentru angajaţii cu cinci – 10 ani vechime în muncă;
 • Spor de 18% din salariul de bază pentru salariaţii cu 10 – 15 ani vechime în muncă;
 • Spor de 21% din salariul de bază pentru angajaţii cu 15 – 20 de ani vechime;
 • Spor de 25% din salariul de bază pentru salariaţii cu 20 – 30 de ani vechime în muncă;
 • Spor de 30% din salariul de bază pentru angajaţii cu peste 30 de ani vechime.

Spor pentru muncă în zile de sâmbătă sau duminică

 • Salariaţii care lucrează în zilele de sâmbătă şi/sau duminică beneficiază de spor de 20% din salariul de bază, aferent orelor prestate în acele zile.

Zile libere plătite

Angajaţii CNADNR beneficiază de liberele legale primite şi restul bugetarilor, precum: 1 şi 2 ianuarie, 1 mai, prima şi a doua zi de Paşti, prima şi a doua zi de Rusalii, 15 august, 30 noiembrie, 1 decembrie, prima şi a doua zi de Crăciun.
Pe lângă acestea, angajaţii Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale au dreptul la zile libere şi pe 5 august, când se sărbătoreşte Ziua Drumarului, dar şi în a treia zi de Paşti – dacă asigură continuitatea activităţii.

Salariaţii care au alte religii decât cea creştină primesc două zile libere pentru fiecare dintre cele două sărbători religioase reprezentative ale cultului din care fac parte.

Spor de 100% din salariul de bază pentru muncă în zile de sărbători legale

 • Dacă din motive justificate nu li se acordă zile libere de sărbători legale, salariaţii beneficiază de spor de 100% din salariul de bază, corespunzător muncii prestate în zilele de sărbătoare.

Spor de muncă suplimentară, cuprins între 100% şi 200% din salariul de bază

Munca suplimentară se compensează cu ore libere plătite în următoarele 60 de zile de la efectuarea lor. Dacă nu e fezabilă compensarea muncii peste program cu ore libere, salariaţii primesc spor pentru muncă suplimentară.

 • Spor de 100% din salariul de bază pentru muncă peste program, prestată inclusiv în zile de sâmbătă şi/sau duminică, pentru lucrări urgente (nu se specifică în contractul colectiv de muncă ce fel de urgenţe sunt vizate de acest spor).
 • Spor 100% din salariul de bază pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală.
 • Spor de 200% din salariul de bază pentru muncă prestată în zile de sâmbătă şi/sau duminică, doar în cazul următoarelor lucrări urgente: pentru salvarea oamenilor, bunurilor, pentru evitarea unor accidente sau pentru rezolvarea problemelor care apar în caz de accident.

Spor pentru muncă de noapte

Angajaţii care muncesc cel puţin trei ore pe zi în intervalul orar 22.00 şi 6.00 primesc:

 • Ori spor de 25% din salariul de bază;
 • Ori program de lucru redus cu o oră faţă de durata normală a zilei de muncă pentru zilele în care lucrează cel puţin trei ore de muncă pe noapte (între ora 10 PM şi 6 AM).

Spor pentru condiţii grele şi periculoase de muncă, în cuantum de 21% din salariul de bază

 • Se acordă personalului CNADNR care lucrează în oricare dintre următoarele condiţii: la temperaturi scăzute sau ridicate, în mediu umed, cu viituri, în condiţii de izolare, de zgomot intens şi/sau vibraţii, în condiţii de efort fizic ridicat, celor care lucrează la înălţime, care folosesc substanţe explozive, sunt în pericol de electrocutare sau la risc de accidentare.

Spor pentru condiţii nocive, în cuantum de 10% din salariul de bază

 • Se acordă personalului expus la agenţi chimici foarte periculoşi sau la agenţi biologi pentru care nu e prevăzută limita admisibilă.

Spor de muncă în ture, de 10% din salariul de bază

 • Îl primeşte personalul care lucrează în ture.

Spor pentru audit intern şi pentru viză de control financiar preventiv (CFP)

 • Se acordă salariaţilor care fac audit intern şi pun viză de CFP.

Cuantumul acestui spor e de:

 • 30% din salariul de bază pentru salariaţii din sediul central al CNADNR;
 • 25% din salariul de bază pentru angajaţii din sediul central al Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Bucureşti 1-7, dar şi pentru cei din cadrul Centrului de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică.
 • 10% din salariul de bază pentru salariaţii din cadrul secţiilor de drumuri naţionale.

Spor pentru consemn la domiciliu, cuprins între 15% şi 20% din salariul de bază

 • Pe perioada consemnului la domiciliu, se acordă salariaţilor CNADNR o indemnizaţie de mobilizare la domiciliu pentru asigurarea intervenţiilor pe perioada consemnului.

Pe lângă sporurile enumerate mai sus, salariaţii CNADNR pot fi premiaţi, cu încadrarea în fondul de salarii.

CNADNR susţine angajaţii care aleg să devină părinţi

De exemplu, naşterea fiecărui copil al salariatelor sau salariaţilor Companiei este premiată cu suma de 1.500 de lei. Acest ajutor este acordat şi pentru fiecare copil adoptat de salariaţii CNADNR.
Compania acordă tichete de creşă salariaţilor care nu au intrat în concediu de creşterea copilului.

Salariatul care renunţă la concediul de creşterea copilului beneficiază de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu două ore pe zi până când copilul împlineşte doi ani. Părintele primeşte această facilitate fără a i se micşora salariul de bază şi nici vechimea în muncă. Toate aceste drepturi îi sunt oferite dacă şi numai dacă soţul, respectiv soţia sa nu a optat pentru concediu de creşterea copilului, au spus exclusiv pentru Economica.net oficialii Companiei.

Program flexibil pentru familiile monoparentale

Părinţii din familii monoparentale care îngrijesc copii de maximum şase ani pot lucra patru ore sau şase ore pe zi, fără afectarea vechimii în muncă. Aceştia vor fi plătiţi proporţional cu timpul lucrat.

CNADNR premiază studenţii cu rezultate bune la facultate

CNADNR acordă burse de 1.000 de lei pe lună studenţilor care au absolvit anul al II-lea de studii şi au avut media anuală cel puţin 7.
Sunt eligibili să primească aceste burse studenţii la specializări în drumuri şi poduri, cu profil economic sau juridic.
Bursele se acordă prin concurs candidaţilor care întrunesc condiţiile enumerate mai sus. Dacă studentul căruia i se acordă această bursă nu reuşeşte să obţină în continuare o medie anuală de cel puţin 7, i se sistează acest ajutor şi va retuna banii încasaţi aferenţi bursei primite de la CNADNR. Bursa se sistează şi studenţilor cu restanţe.
Bursierul e obligat prin contract să se angajeze pe o perioadă de minimum cinci ani în cadrul Companiei, după absolvirea facultăţii. În caz contrar, va achita CNADNR contravaloarea actualizată a costurilor suportate de Companie pe perioada acordării bursei, calculate pe baza indicelui total al preţurilor de consum din Buletin Institutului Naţional de Statistică, au spus pentru Economica.net oficialii Companiei.

Locuinţe de serviciu pentru o parte dintre angajaţii CNADNR. Unii plătesc chirie pentru ele, alţii nu.

O parte dintre salariaţii CNADNR primesc locuinţe de serviciu din partea Companiei. Unii dintre ei plătesc chirie pentru acestea, dar alţii sunt scutiţi de la plata chiriei. Astfel că, locuiesc fără plata chiriei în locuinţele din incinta cantoanelor, districtelor sau bazelor de deszăpezire ori a secţiilor de drumuri naţionale angajaţii Companiei care nu au locuinţă proprie în localitatea în care în care îşi are sediul cantonul, districtul sau secţia în care lucrează.

Salariaţilor CNADNR li se decontează taxa de trecere la podurile dunărene şi transportul în anumite situaţii.

 • Decontarea integrală a contravalorii transportului de la domiciliu la locul de muncă şi înapoi pentru personalul nelocalnic care locuieşte la o distanţă de până la 75 de kilometri de sediul subunităţii la care lucrează, dacă angajatorul nu poate asigura transportul cu mijloace proprii.
 • În cazurile în care angajaţii intervin în situaţii de urgenţă în afara programului de muncă, iar angajatorul nu le pune la dispoziţie mijloc de transport până la locul intervenţiei, Compania va deconta salariaţilor contravaloarea carburantului în cuantum de 0.45 lei pe kilometru de la domiciliu până la locul intervenţiei.

Concediu de odihnă de până la 30 de zile lucrătoare pe an

Salariaţii CNADNR au dreptul la concediu de odihnă plătit, de minimum 22 de zile lucrătoare pe an. La cele 22 de zile de concediu se adaugă un număr de zile care creşte progresiv odată cu vechimea în muncă pe care o împlinesc salariaţii la sfârşitul anului în care se acordă concediu de odihnă, astfel:

 • O zi de concediu în plus pentru salariaţii cu vechime de la trei la cinci ani;
 • Trei zile în plus de concediu pentru angajaţii cu vechime în muncă de la cinci ani la 10 ani;
 • Cinci zile în plus de concediu pentru salariaţii cu 10 – 15 ani vechime în muncă;
 • Şase zile în plus la concediu pentru angajaţii cu 15 – 20 ani vechime;
 • Şapte zile în plus de concediu pentru salariaţii cu 20 – 30 de ani vechime;
 • Opt zile libere în plus pentru salariaţii care au peste 30 de ani vechime.
 • Concediul este suplimentat cu trei zile pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite de muncă – nocive, grele, periculoase -, pentru nevăzători, alte persoane cu handicap, tineri de maximum 18 ani, au explicat exclusiv pentru Economica.net oficialii CNADNR.

Angajatorul poate chema salariatul din concediu în caz de forţă majoră sau pentru interese urgente care impun prezenţa sa la muncă. În această situaţie, angajatorul suportă toate cheltuielile necesare revenirii salariatului şi familiei sale, precum şi eventuale prejudicii cauzate de acestă decizie intempestivă.

Suplimentar, angajaţii primesc zile libere pentru diverse evenimente deosebite

 • Pentru căsătoria salariatului: cinci zile libere.
 • Naşterea, încredinţarea spre adopţie a unui copil: cinci zile libere.
 • Dacă tatăl are atestat de absolvire a cursului de puericultură, durata concediului creşte cu 10 zile.
 • Adopţia unui copil: cinci zile libere.
 • Căsătoria unui copil: trei zile libere.
 • Căsătoria fratelui, surorii: două zile libere.
 • Decesului soţului, soţiei, copilului, părintelui: şase zile libere.
 • Decesul socrilor, fraţilor: trei zile libere.
 • Moartea bunicilor, nepoţilor: patru zile libere.
 • Schimbarea locului de muncă în cadrul aceleiaşi unităţi a CNADNR, cu mutarea domiciliului în altă localitate: cinci zile libere.
 • Control medical: o zi pe an pentru fiecare salariat.
 • Zile libere pentru controlul medical al copiilor salariaţilor. Astfel, dacă are cel mult doi copii, salariatul primeşte o zi liberă pe an pentru controlul medical al copiilor. Dacă au cel puţin trei copii, are dreptul la două zile libere pe an pentru controlul medical al copiilor, au mai spus pentru Economica.net oficialii CNADNR.

Cazare gratuită pentru 10 zile pe an pentru fiecare salariat în cantoane ale CNADNR

 • Salariaţii CNADNR şi cei care au ieşit la pensie din Companie au dreptul pentru cel mult 10 zile pe an la cazare la districte sau cantoane ale Companiei.

Angajaţii CNADNR pot beneficia de pe urma defrişărilor făcute pe zona drumurilor

 • Salariaţii CNADNR pot cumpăra material lemnos rezultat din defrişările de pe zona drumurilor, în limita a patru metri cubi pe an.

Flexibilitate în alegerea normei de muncă

 • CNADNR este obligată să ia în considerare cererile salariaţilor de a se muta fie de la un loc de muncă cu normă întreagă (full time) la unul cu normă cu timp parţial (part time), fie de a-şi mări programul de lucru, dacă apare această oportunitate în companie.

Mai mult, CNADNR este obligată să anunţe salariaţii când apar locuri de muncă full time şi part time, pentru a facilita mobilitatea angajaţilor, funcţie de preferinţa fiecăruia pentru un anumit program de muncă.

Prioritate la angajare au foştii salariaţi ai Companiei, orfanii sau văduvele lor, dar şi pensionaţii temporar din CNADNR

În cazul în care pentru ocuparea unui loc de muncă vacant concurează mai mulţi candidaţi cu rezultate egale, la angajare va avea prioritate candidatul care e deja salariatului companiei; vor avea întâietate orfanii sau văduvele/văduvii foştilor salariaţi ai companiei, dar şi copiii unor foşti salariaţi ai companiei, care şi au pierdut capacitatea de muncă în urma unor accidente de muncă, au explicat pentru Economica.net oficialii Companiei.

Foştii salariaţi ai companiei care au fost concediaţi pentru reducerea activităţii companiei vor fi reanagajaţi fără să urmeze procedura standard de selecţie – examen, concurs, probă practică şi, unde e cazul, interviu.

Se pot reangaja automat, pe aceleaşi funcţii sau pe funcţii echivalente, fără să mai treacă prin probele de selecţie, şi pensionaţii temporar din companie, ca urmare a pierderii capacităţii de muncă.
Doar dacă numărul candidaţilor din aceste două categorii (foşti salariaţi şi pensionaţi temporar) care concurează pentru aceeaşi funcţie e mai mare decât numărul posturilor vacante, se organizează examen, concurs şi probă practică.
Nu va susţine concurs pentru ocuparea unui post vacant din cadrul companiei nici salariatul care are contract individual de muncă pe perioadă determinată, potrivit informaţiilor obţinute de Economica.net de la oficialii Companiei.

Salariaţii CNADNR au prioritate la angajare şi în posturile de conducere vacante din Companie.

În termen de maximum o lună de la anunţarea posturilor de conducere vacante din cadrul CNADNR, angajatorul poate nominaliza pentru o perioada de probă un om care lucrează deja în Companie şi care corespunde postului. Salariatul propus pentru un post de conducere vacant în CNADNR nu are nimic de pierdut, indiferent ce decide angajatorul după ce trece perioada de probă.
Concret, după perioada de probă, salariatul poate fi titularizat pe postul de conducere sau revine la vechea funcţie cu drepturile avute anterior ori cu renegocierea salariului dacă în perioada de probă a intervenit negocierea salariilor, au spus pentru Economica.net oficialii CNADNR.

CNADNR, obligată să ofere alte locuri de muncă salariaţilor care nu corespund profesional, fizic sau psihic posturilor în care sunt încadraţi.

Angajatorul poate dispune concedierea salariatului care nu corespunde fizic, psihic sau profesional locului de muncă ocupat.
În oricare dintre aceste situaţii, angajatorul este obligat să-i propună salariatului locuri de muncă în cadrul CNADNR sau în cadrul subunităţilor sale, în posturi compatibile cu starea angajatului – fizică, psihică, profesională, după caz. Dacă nu are locuri de muncă vacante, are obligaţia să solicite Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă să-i găsească de muncă acestui salariat.
De altfel, decizia de concediere din CNADNR a salariatului conţine, printre altele, lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate şi termenul până la care salariatul poate opta pentru un loc de muncă vacant.

Salariaţii CNADNR – concediaţi din motive care nu ţin de persoana lor – primesc de la unul până la 12 salarii medii nete pe Companie.

Nuanţat, salariaţii cu vechime de trei – cinci ani în Companie primesc câte un salariu mediu net pe companie, dacă sunt concediaţi din motive neimputabile lor.
Şapte salarii medii nete pe Companie pentru salariatul cu vechime cuprinsă între cinci şi 15 ani în CNADNR.
12 salarii medii nete pe companie pentru angajatul cu vechime de peste 15 ani în cadrul CNADNR.
Salariaţii care au mai puţin de cinci ani până la pensionarea la limită de vârstă nu pot fi concediaţi, cu excepţia celor care îndeplinesc condiţiile pentru pensionare anticipată, au precizat pentru Economica.net oficialii CNADNR.

Categoriile de salariaţi protejaţi în caz de concediere colectivă la CNADNR

Concediere colectivă se referă la concedierea într-o perioadă de 30 de zile a unui număr de minimum 30 de salariaţi.
Anumite categorii de salariaţi sunt protejaţi în caz de disponibilizări. Iată care sunt acestea:
Dacă disponibilizarea vizează ambii soţi care lucrează în CNADNR şi în subunităţile sale, se va desface contractul de muncă doar celui cu venitul mai mic.
Salariaţii care au copii în întreţinere şi cei care sunt singurii întreţinători ai familiei nu sunt pe lista de prioritate în caz de concediere colectivă, au spus pentru Economica.net oficialii Companiei.

Plăţi compesatorii pentru salariaţii disponibilizaţi, de până la 12 salarii medii nete pe companie.

Aceste plăţi se fac în maximum 45 de zile de la decizia concedierii colective şi sunt cuprinse între unul şi 12 salarii medii net pe CNADNR.

 • Salariaţii cu vechime de trei – cinci ani în Companie primesc câte un salariu mediu net pe CNADNR, dacă sunt disponibilizaţi;
 • Salariaţii disponibilizaţi care au între cinci – 15 ani vechime în Companie încasează câte şapte salarii medii nete pe CNADNR;
 • Angajaţii cu peste 15 ani vechime în CNADNR şi care sunt disponibilizaţi primesc din partea Companiei câte 12 salarii medii pe Companie.

Salariaţii disponibilizaţi, reangajaţi fără concurs, dacă se reia activitatea care a dus la concedieri colective.

În cazul în care în 45 de zile de la dispunerea concedierii colective se reiau activităţile care au dus la disponibilizări, CNADNR are obligaţia ca în 10 zile lucrătoare să-şi informeze salariaţii proaspăt concediaţi că vor fi reangajaţi pe locurile de muncă ocupate anterior fără examen, concurs, dar şi fără perioadă de probă.

Protecţia socială a Companiei 

Dacă salariatul CNADNR şi-a pierdut total capacitatea de muncă în urma unui accident de muncă sau a unei îmbolnăviri profesionale, Compania va compensa timp de un an de zile diferenţa dintre pensia sa de invaliditate şi câştigul net realizat de salariat în ultima lună lucrată integral.

Dacă salariatul CNADNR moare în urma unui accident de muncă sau a unei îmbolnăviri profesionale, familia salariatului va primi pe lângă celelalte drepturi legale şi un ajutor egal cu 10 salarii avute de angajat (salarii de bază şi indemnizaţia de conducere, dacă e cazul), reiese din datele obţinute exclusiv de Economica.net de la CNADNR.

În cazul morţii salariaţilor CNADNR din alte motive decât accident de muncă sau îmbolnăviri profesionale, Compania va plăti familiei acestuia, pe lângă celelalte drepturi legale, un ajutor echivalent cu opt salarii ale funcţiei avute de angajat în luna în care a murit.

Ajutor de înmormântare de la 2.500 lei până la 3.500 lei

 • În caz de deces al salariatului CNADNR, al soţiei/soţului sau copiilor acestuia, familia sa primeşte din partea Companiei un ajutor de 3.500 lei.
 • În situaţia în care părinţii sau socrii salariatului CNADNR mor, compania îi oferă angajatului un ajutor de înmormântare de 2.500 lei, arată informaţiile obţinute de Economica.net de la oficialii Companiei.

Ajutor de până la 10 salarii de bază pentru salariaţii care se pensionează pentru limită de vârstă

Salariaţii care se pensionează pentru limită de vârstă din CNADNR vor primi cu o lună înainte de pensionare un ajutor cuprins între unul şi 10 salarii de bază avute în luna în care li se acordă acest ajutor, funcţie de vechimea în cadrul Companiei.

De exemplu, dacă salariatul are peste 30 de ani vechime în CNADNR, primeşte din partea angajatorului cu o lună înainte de pensionarea la limită de vârstă un ajutor egal cu 10 salarii de bază avute în luna anterioară pensionării.

Echipamente de protecţie pentru o parte dintre angajaţi

Muncitorii de la întreţinere drumuri şi poduri, în pepinierii, conducătorii autoturisme, microbuze, autobasculante, mecanicii, mecanicii auto, lăcătuşii, electricienii auto şi cei specializaţi în întreţinere şi reparaţii, vopsitorii, tâmplarii, personalul laborant, arhivarul şi nu numai beneficiază de echipamente de protecţie care constau în salopetă, bocanci, cască, pelerină de ploaie, căciulă, mănuşi, pantofi de protecţie vara, vestă de avertizare, ochelari de protecţie.

Produse de igienă pentru personalul care lucrează în praf sau cu substanţe chimice

Compania oferă săpunuri, perii de unghii şi prosoape angajaţilor care lucrează în praf sau cu substanţe chimice. Lista angajaţilor care primesc aceste produse e lungă şi cuprinde de la muncitorii de la întreţinere drumuri şi poduri până la electricieni, tâmplari, fochişti, mecanici şi operatori xerox.

Lapte şi pâine pentru angajaţii expuşi la solvenţi hepatotoxici, la gaze iritante şi pulberi agresive

Fiecare angajat expus la riscurile enumerate mai sus primeşte zilnic 500 ml de lapte şi 200 de grame de pâine.

Pâine, slănină, ceai, zahăr pentru salariaţii care lucrează la deszăpezire

Fiecare dintre aceştia are dreptul zilnic la 200 de grame de pâine, 300 de grame de slănină, un litru de ceai fierbinte şi 30 de grame de zahăr.
Nu în ultimul rând, salariaţii care lucrează la peste 30 de grade Celsius sau sub 5 grade Celsius primesc, după caz, câte doi litri de apă minerală sau câte un litru de ceai fierbinte şi 30 de grame de zahăr.

Beneficiile primite de salariaţii trimişi în delegaţii

Când durata delegării e mai mare de 12 ore, salariatul are dreptul la:

 • indemnizaţia de delegare care va fi de 2.5 ori mai mare decât nivelul legal stabilit pentru instituţiile bugetare;
 • decontarea cheltuielilor de cazare la hoteluri sau pensiuni de maximum 3 stele, respectiv margarete, şi a micului dejun;
 • decontarea cheluielilor cu transportul.
 • Salariatului trimis în delegare, care nu are documente ce atestă efectuării cheltuielilor cu cazarea, i se va acorda totuşi suma de 75 lei pe noapte pentru a acoperi o parte din aceste cheltuieli. Această sumă i se va deconta şi salariatului delegat, cazat la un sediu CNADNR.
 • Pe lângă toate aceste drepturi, salariatul trimis în delegaţie încasează în continuare drepturile prevăzute în contractul său individual de muncă.
 • Pe perioada delegării, orele prestate peste program sunt considerate ore suplimentare şi se răsplătesc prin ore libere plătite. Şeful unităţii care a dispus deplasarea salariatului e cel care decide dacă salariatul a prestat ore suplimentare pe perioada delegaţiei.
 • Salariatul care pe perioada delegării îşi pierde temporar capacitatea de muncă beneficiază pe timpul incapacităţii de muncă de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, de indemnizaţie de delegare şi de decontarea cheltuielilor de cazare.

Ce beneficii primesc salariaţii detaşaţi în interes de serviciu

Detaşarea constă în schimbarea angajatorului pe o perioadă de cel mult un an, din dispoziţia şefilor CNADNR, pentru executarea unor lucrări în interesul CNADNR.

 • Pe perioada detaşării, salariatul beneficiază de drepturile care îi sunt mai favorabile, fie de la cel care a dispus angajarea, adică CNADNR, fie de drepturile de la angajatorul la care a fost detaşat.
 • În cazul detaşării în altă localitate decât cea de domiciliu, salariatul beneficiază de indemnizaţie de detaşare de 500 lei pe lună, plata cheltuielilor de transport şi de cazare.
 • La expirarea termenului de detaşare, salariatul revine pe postul/funcţia avut(ă) anterior detaşării, cu toate drepturile cuvenite în cadrul CNADNR. Dacă între timp au intervenit modificări ale Contractului Colectiv de Muncă, care au influenţat direct clauzele contractului individual de muncă (CIM), atunci clauzele CIM care au suferit schimbări se renegociază.

Despăgubire pentru angajatul judecat pentru fapte penale, care s-a dovedit nevinovat

Contractul individual de muncă al angajatului CNADNR, trimis în judecată pentru fapte penale, se suspendă până la pronunţarea sentinţei judecătoreşti definitive. Dacă Justiţia constată nevinovăţia lui, salariatul revine pe funcţia avută şi i se va plăti despăgubire egală cu salarialul şi celelalte drepturi prevăzute în contractul său de muncă, aferente perioadei în care a lipsit.

Indiferent de motivele suspendării, salariatul şi angajatorul vor renegocia clauzele contractului individual de muncă care au suferit modificări favorabile în contractul colectiv de muncă, pe perioada suspendării.

Modificarea locului de muncă fără consimţământul salariatului, dar în beneficiul său

Angajatorul poate modifica temporar locul de muncă şi felul ei fără consimţământul salariatului ca măsură de protecţie a salariatului, dar şi în situaţii de forţă majoră şi de sancţiune disciplinară.

Majoritatea angajaţilor CNADNR au contracte de muncă pe perioadă nedeterminată

Compania încheie contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată şi doar în situaţii excepţionale pe perioadă determinată. Clauzele contractelor individuale de muncă nu pot conţine prevederi contrare, nici drepturi sub nivelul stabilit de contractul colectiv de muncă pe care ECONOMICA.NET l-a prezentat pe larg în acest articol.

Printre clauzele care pot fi introduse în contractele individuale de muncă la CNADNR se numără: clauze de confidenţialitate, de neconcurenţă, de formare profesională şi clauze de mobilitate.

Nu în ultimul rând, Compania oferă ajutoare salariaţilor săi, afectaţi de calamităţi naturale.

Şi totuşi, de ce avem cele mai proaste drumuri din Uniunea Europeană, de vreme ce CNADNR îşi motivează asiduu angajaţii să performeze?

În 2015, CNADNR a avut, în medie, în jur de 5.900 de angajaţi la nivel naţional. Armata aceasta de oameni abonată hulpav la bani publici a reuşit doar recordul negativ de a ne aduce direct pe ultimul loc în Europa la capitolul calităţii drumurilor.

Nu o spunem noi, ci rezultatele unui clasament al calităţii drumurilor în perioada 2013-2014, din fiecare stat memebru UE, realizat de Forumul Economic Mondial.

România se află pe ultimul loc în UE în ceea ce priveşte calitatea drumurilor, în clasamentul antemenţionat.

Precizări

Drepturile salariale şi extrasalariale ale angajaţilor CNADNR sunt cuprinse în Contractul Colectiv de Muncă nr. 277/18.07.2015, valabil un an de zile, care, dacă nu este contestat, se prelungeşte cu încă un an.
Oficialii CNADNR au refuzat să ne răspundă explicit câţi dintre angajaţii săi primesc fiecare dintre beneficiile şi sporurile enumerate mai sus.

Actualizare

Contractul Colectiv de Muncă al CNADNR pe care l-am prezentat în acest articol a fost prelungit începând cu 18 iulie 2016 pentru maximum un an de zile, au confirmat în exclusivitate pentru Economica.net reprezentanţii CNADNR.

Te-ar mai putea interesa și
Eni a vândut 10% din Saipem, compania care face infrastructura proiectului Neptun Deep
Eni a vândut 10% din Saipem, compania care face infrastructura proiectului Neptun Deep
Compania italiană de petrol și gaze naturale Eni a renunțat la o participație de 10% pe care o deține în cadrul gigantului din domeniul ingineriei și construcțiilor offshore Saipem....
Extinderea Digi în Belgia, contestată de locuitorii din Bruxelles, care au pornit o petiție împotriva sa. ”Ne strică fațadele”. Ce le-a răspuns compania
Extinderea Digi în Belgia, contestată de locuitorii din Bruxelles, care au pornit o petiție împotriva sa. ”Ne strică ...
O parte din locuitori din Bruxelles s-au revoltat față de sosirea unui nou furnizor de telecomunicații și față de mulțimea ...
Inspecția Muncii a dat amenzi de 600.000 de lei în urma unor controale efectuate în intervalul 29 mai – 7 iunie, pentru nerespectarea prevederilor legale privind prevenirea și protecția
Inspecția Muncii a dat amenzi de 600.000 de lei în urma unor controale efectuate în intervalul 29 mai – 7 iunie, ...
Inspectorii de muncă au aplicat amenzi în valoare de 660.000 de lei unor companii şi societăţi pentru modul în care ...
Carburanții s-au ieftinit din nou azi. Cât costă acum benzina și motorina
Carburanții s-au ieftinit din nou azi. Cât costă acum benzina și motorina
Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților din România, a redus din nou, azi-dimineață, prețul carburanților, ...