Ministerul Dezvoltării lansează un nou program naţional pentru lucrările de infrastructură

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) lansează un nou program pentru lucrările de infrastructură, denumit "Programul Naţional privind Dezvoltarea Infrastructurii Rurale şi Urbane", după ce a anulat un proiect similar, PNDI, gestionat de guvernarea precedentă.
Economica.net - mar, 16 oct. 2012, 19:21
Ministerul Dezvoltării lansează un nou program naţional pentru lucrările de infrastructură

Lansarea proiectului de ordonanţă de urgenţă este justificată de MDRT prin necesitatea luării unor măsuri rapide care să asigure un climat investiţional atractiv pentru localităţile României, în vederea creşterii numărului de locuri de muncă.

„Luând în considerare faptul că zonele rurale şi zonele urbane din România prezintă o deosebită importanţă din punct de vedere economic, social si cultural este necesară dezvoltarea durabilă a acestora. Dezvoltarea durabilă a spaţiului rural şi urban este indispensabil legată de îmbunătăţirea condiţiilor existente şi a serviciilor de bază, prin dezvoltarea infrastructurii. Având în vedere că actualul cadru legislativ nu asigură suficiente mijloace de intervenţie la nivelul autorităţilor centrale şi locale care să sprijine îmbunătăţirea infrastructurii, amânarea adoptării unor măsuri imediate ar avea consecinţe negative în sensul perpetuării lipsei de resurse la dispoziţia autorităţilor publice şi accentuarea efectelor negative pe care criza internaţională actuală o are asupra domeniilor de activitate economică din România”, se arată în proiect.

Investiţiile vor fi derulat în comune, sate precum şi în toate oraşele din România care au o populaţie de până la 50.000 de locuitori înregistrată la ultimul recensământ.

Programul, coordonat de MDRT, este compus din subprograme privind reabilitarea şi modernizarea drumurilor (40% din suma totală alocată), realizarea de sisteme centralizate de alimentare cu apă (20%), realizarea de sisteme centralizate de canalizare (20%), modernizarea şi reabilitarea dispensarelor medicale (10%) şi modernizarea si reabilitarea unităţilor şcolare (10%).

Categoriile de cheltuieli finanţate sunt cele pentru elaborarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, pentru investiţia de bază şi pentru organizarea de şantier.

Pentru subprogramul privind reabilitarea şi modernizarea drumurilor, investiţiile pentru cele judeţene sunt acoperite în proporţie de 60% de MDRT şi cu minim 40% din bugetele beneficiarilor sau din alte surse legal constituite. În cazul drumurilor comunale şi locale, investiţiile sunt acoperite în proporţie de 90 % de MDRT.

Valoarea maximă eligibilă pentru un proiect de drumuri judeţene este de 10 milioane lei pe durata de implementare a acestuia, respectiv de 4,5 milioane lei pentru drumurile comunale şi locale. Drumurile judeţene primesc 40% din bugetul subprogramului, iar cele comunale şi locale diferenţa de 60%.

MDRT finanţează în proporţie de 90% subprogramele privind realizarea de sisteme centralizate de alimentare cu apă şi de canalizare (proiecte cu valori maxime eligibile de 4,5 milioane lei), respectiv de 95% pe cele care vizează dispensarele medicale şi unităţile şcolare (valoarea eligibilă este de maxim un milion de lei).

„Orice proiecte de investiţii pentru care se solicită o finanţare mai mare decât cele prevăzute (…) sunt considerate cheltuieli neeligibile şi finanţate de către beneficiari. Beneficiarii pot depune un proiect pentru fiecare subprogram în parte”, potrivit MDRT.

Beneficiarii sunt autorităţile locale şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.

„Este interzisă executarea de lucrări de modernizare şi/sau reabilitare a drumurilor care au fost finanţate în cadrul prezentului program, cu excepţia lucrărilor de reparaţii curente şi a cazurilor de forţă majoră pentru o perioadă de cinci ani de zile de la data întocmirii procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor”, se arată în proiect.

În cadrul programului se pot finanţa proiecte de investiţii care necesită modernizare şi/sau reabilitare, preluarea pentru finanţare de proiecte de investiţii similare cuprinse în alte programe derulate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi proiecte cuprinse în alte programe care nu au fost finanţate în totalitate sau în parte şi pentru care au fost încheiate contracte de execuţie, cu condiţia încadrării în subprogramele prevăzute, potrivit MDRT.

Pentru proiectele în derulare care vor fi preluate pentru finanţare în cadrul programului, categoriile de lucrări se finanţează în limitele prevăzute în standardele de cost, aprobate conform legii, iar pentru capitolul diverse şi neprevăzute se poate asigura un procent de finanţare de până la 10% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, „în situaţii deosebite şi temeinic justificate”.

Valorile proiectelor de investiţii care depăşesc limitele standardelor de cost şi/sau limitele cheltuielilor diverse si neprevăzute sunt considerate neeligibile pentru program şi se finanţează din bugetele proprii ale beneficiarilor.

Listele proiectelor de investiţii aprobate, întocmite de MDRT, defalcate pe subprograme şi proiecte, cu sumele aferente fiecărui proiect, vor fi comunicate beneficiarilor în vederea includerii în bugetul propriu a sumelor alocate de către MDRT, precum şi cele corespunzătoare cotei de cofinanţare de la bugetul local.

Bugetul programului se aprobă prin ordin al ministrului Dezvoltării, defalcat pe subprograme, în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie din bugetul de stat.

După intrarea în vigoare a acestei ordonanţe vor fi abrogate mai multe acte normative, respectiv HG 577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea si epurarea apelor uzate la sate, precum si în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, OG 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural şi HG 530/2010 pentru aprobarea Programului „Reabilitare şi modernizare – 10.000 km drumuri de interes judeţean şi drumuri de interes local”.

Fostul program de dezvoltare a infrastructurii, denumit PNDI, a fost programat pentru perioada 2011-2020 şi era gestionat de ministerele Dezvoltării şi Mediului. Prin PNDI, autorităţile îşi propuneau să reabiliteze 10.000 de kilometri de drumuri judeţene şi de interes local, să construiască o serie de obiective precum reţele de apă şi canalizare sau creşe şi grădiniţe şi să dezvolte infrastructura în domeniul gospodăririi apelor.

Premierul Ponta a transmis, în luna mai, firmelor care au încheiat contracte cu statul pentru efectuarea de lucrări din cadrul PNDI să se adreseze fostului ministru Elena Udrea pentru a primi banii la care ar avea dreptul prin contract.

Concluzia unui raportul de audit în MDRT, pentru perioada 2009-2012, în ceea ce priveşte Compania Naţională de Investiţii (CNI) din subordinea instituţiei şi PNDI este că a avut loc un „jaf cu banul public”, iar rezultatele controalelor vor fi transmise DNA, Parchetului şi Ministerului de Interne, a declarat la finele lunii iulie ministrul Dezvoltării, Eduard Hellvig.

Te-ar mai putea interesa și
ACAROM: Piața mașinilor second-hand a scăzut cu 16,4% în primele 9 luni din 2023
ACAROM: Piața mașinilor second-hand a scăzut cu 16,4% în primele 9 luni din 2023
În timp ce piața mașinilor noi din România pierde din ritmul de creștere, cea a mașinilor second-hand continuă să scadă. ...
Planurile Wizz Air pentru România: două noi avioane la București, o nouă rută și creșterea frecvențelor pe 21 de rute
Planurile Wizz Air pentru România: două noi avioane la București, o nouă rută și creșterea frecvențelor pe 21 de rute
Compania aeriană Wizz Air a anunțat planurile de extindere pe piața din România, acolo unde are deja o cotă de 54%.
Preţul gazelor în Europa a ajuns la cel mai redus nivel din ultimele 18 luni
Preţul gazelor în Europa a ajuns la cel mai redus nivel din ultimele 18 luni
Preţurile de referinţă la gaze naturale pe piaţa din Europa continuă să scadă din cauza vremii neobişnuit de calde ...
Meta vrea să taxeze cu 13 euro pe lună utilizatorii din UE care vor Facebook sau Instagram fără reclame
Meta vrea să taxeze cu 13 euro pe lună utilizatorii din UE care vor Facebook sau Instagram fără reclame
Compania Meta analizează un plan care i-ar putea face pe utilizatorii din Uniunea Europeană să plătească până la 13 ...