Noua lege a salarizării a fost făcută publică. Iată proiectul: cine, cât câştigă

PSD a publicat pe site-ul său Legea salarizării, în varianta oficială. Proiectul a fost pus în dezbatere înainte de a fi introdus în dezbatere parlamentară, a anunţat Liviu Dragnea, preşedintele PSD. ECONOMICA.NET vă prezintă proiectul legii salarizării unitare.
Economica.net - lun, 10 apr. 2017, 15:03
Noua lege a salarizării a fost făcută publică. Iată proiectul: cine, cât câştigă

Proiectul de lege poate fi consultat aici.

Expunere de motive

Anexa 1

Anexa 1.2

Anexa 2

Anexa 4

Anexa 4.1

Anexa 4.2

Anexa 4.3

Anexa 5

Anexa 6 

Anexa 7 

Anexa 8

Anexa 8.1

Principalele dispoziţii:

Prevederile legii nu se aplică Băncii Naţionale a României şi Autorității de Supraveghere Financiară.

În sectorul bugetar, raportul între cel mai mic salariu de bază şi cel mai mare salariu de bază/soldă a funcției de bază/salariu al funcției de bază/indemnizație de încadrare/indemnizație lunară este de 1 la 12.

Salariile de bază sunt diferenţiate pe funcţii, grade/trepte şi gradaţii. Fiecărei funcții, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund cinci gradații, corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă, cu excepția funcțiilor de demnitate publică și funcțiilor de conducere pentru care gradația este inclusă în indemnizația lunară/salariul de bază prevăzut pentru aceste funcții în anexele la lege.

Tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii, precum şi procentele corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data îndeplinirii condiţiilor de trecere în gradaţie și incluse în acesta sunt următoarele:

– gradaţia 1 – de la 3 la 5 ani și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut în anexele la prezenta lege cu procentul de 7,5% , rezultând noul salariu de bază;

– gradaţia 2 – de la 5 la 10 ani și se determină prin majorarea salariului de bază avut cu procentul de 5% , rezultând noul salariu de bază;

– gradaţia 3 – de la 10 la 15 ani și se determină prin majorarea salariului de bază avut cu procentul de 5%, rezultând noul salariu de bază;

– gradaţia 4 – de la 15 la 20 de ani și se determină prin majorarea salariului de bază avut cu procentul de 2,5% , rezultând noul salariu de bază;

– gradaţia 5 – peste 20 de ani și se determină prin majorarea salariului de bază avut cu procentul de 2,5% , rezultând noul salariu de bază.

Salariile angajaţilor din primării şi consilii judeţene nu vor depăşi limita maximă a indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, a indemnizaţiei lunare a vicepreşedintelui consiliului judeţean.

Începând cu anul 2023, salariile de bază, soldele de funcţie/salariile de funcţie, indemnizaţiile de încadrare și indemnizațiile lunare, se stabilesc prin înmulţirea coeficienţilor prevăzuţi în Anexele I-VIII la prezenta lege cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare.

Indemnizațiile pentru funcțiile de demnitate publică se determină începând cu 1 ianuarie 2018 prin înmulțirea coeficienților din Anexa IX cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare.

Personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o indemnizaţie lunară pentru titlul ştiinţific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

Personalul didactic de predare care solicită şi obţine gradul didactic I prin echivalare, potrivit prevederilor ordinului ministrului educaţiei naţionale, nu primeşte sporul pentru titlul ştiinţific de doctor. Cadrele didactice optează în favoarea sporului pentru titlul ştiinţific de doctor sau pentru echivalarea cu gradul didactic I.

Toţi bugetarii vor beneficia de indemnizaţie de hrană

Acordarea indemnizaţiei de hrană anuală la nivelul a două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată.

„Ordonatorii de credite acordă indemnizaţii de hrană anuale la nivelul a două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, cu excepţia personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională care, potrivit legii, beneficiază de drepturi de hrană, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată”, se arată în proiect.

Vouchere de vacanţă

Proiectul are în vedere acordarea primei de vacanţă anuale, sub formă de vouchere de vacanţă, la nivelul unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Indemnizații și sporuri pentru cadrele didactice

Salariilor de bază pentru personalul din educaţie, ar urma să crească cu un procent între 90% -150%, pentru învăţământul preuniversitar şi între 33% – 125% pentru învăţământul universitar.

Personalul didactic din învăţământ, inclusiv personalul didactic auxiliar din bibliotecile central-universitare, beneficiază de gradaţie de merit, acordată prin concurs. Această gradaţie se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv al instituţiei de nivel superior, şi reprezintă o creştere cu 25% a salariului de baza detinut. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de 4 ani.

Personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practică pedagogică pentru pregătirea viitoarelor educatoare şi a viitorilor învăţători, institutori şi profesori beneficiază de un spor de 10-25% din salariul de bază, în raport cu timpul efectiv lucrat şi calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi, potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educaţiei Naționale, dacă nu beneficiază de reducerea normei didactice cu 2 ore pe săptămână.

Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-5 clase de elevi/grupe în învăţământul preşcolar, primar sau gimnazial primeşte o majorare a salariului de bază, după cum urmează:

– pentru 2 clase de elevi/grupe, o creştere cu 7% a salariului de baza deţinut;

– pentru 3 clase de elevi/grupe, o creştere cu 10% a salariului de baza deţinut;

– pentru 4 clase de elevi/grupe, o creştere cu 15% a salariului de baza deţinut;

– pentru 5 clase de elevi/grupe, o creştere cu 20% a salariului de baza deţinut.

De asemenea, personalul didactic care îndeplineşte funcţia de diriginte, învăţătorii, educatoarele, institutorii, profesorii pentru învățământul primar, profesorii pentru învățământul preșcolar beneficiază de o majorare de 10% a salariului de baza.

Pentru personalul din instituţiile de învăţământ superior, consiliile de administrație pot stabili salarii diferenţiate, cu o creştere de până la 30% a salariului de baza deţinut, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate şi de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste salarii se vor plăti exclusiv din venituri proprii.

Indemnizații și sporuri pentru personalul din sănătate

Proiectul prevede o creşterea substanţială a salariilor de bază pentru personalul medical, începând cu anul 2018, 3 (medici şi asistente medicale) astfel încât medicul UPU să beneficieze de echivalentul a 3.600 euro pe lună, iar medicul rezident UPU să beneficieze de echivalentul a 1.200 euro/lună.

Astfel, un medic primar cu vechime maximă ar ajunge la 12.500 lei. Un medic rezident în primul an ar urma să primească 5.700 lei, iar un medic rezident în ultimul an, 5.900 lei.

În unităţile sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, unde activitatea se desfăşoară fără întrerupere, în trei ture, personalul care lucrează lunar în toate cele trei ture, precum şi personalul care lucrează în două ture în sistem de 12 cu 24 poate primi, în locul sporului pentru munca prestată în timpul nopţii, un spor de 15% din salariul de bază pentru orele lucrate în cele trei, respectiv două ture.

Personalul sanitar cu pregătire superioară care efectuează gărzi pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază se salarizează cu tariful orar aferent salariului de bază.

Gărzile efectuate în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la funcţia de bază în zilele lucrătoare se salarizează cu un spor de până la 75% din tariful orar al salariului de bază. Gărzile efectuate în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, se salarizează cu un spor de până la 100% din tariful orar al salariului de bază.

Sporul creşte până la 45-80% din salariul de bază pentru condiţii deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie patologică, TBC, SIDA, dializă, recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromuscular şi neurologică, psihiatrie, medicină legală, asistenţă medicală de urgenţă şi transport sanitar, acordată prin serviciile de ambulanţă şi structurile de primire a urgenţelor – UPU – SMURD, UPU şi CPU -, secţii şi compartimente de ATI şi de terapie intensivă, secţii şi compartimente de îngrijiri paliative, secţii şi compartimente de oncologie medicală, oncologie pediatrică, radioterapie, unitatea de îngrijire a arșilor gravi, personalul încadrat în blocul operator, în punctele de transfuzii din spital, în laboratoarele de cardiologie intervenţională, în laboratoarele de endoscopie intervenţională, transplant de organe, neurologie, neurochirurgie, urgență neurovasculară, hematologie oncologică, genetică medicală precum şi medicii de specialitate chirurgicală, epidemii deosebit de grave şi altele asemenea, stabilite de Ministerul Sănătăţii.

Pentru personalul care lucrează în unităţi sanitare aflate în localităţi izolate situate la altitudine, care au căi de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu greutate, un spor de până la 20% din salariul de bază.

Alte sporuri vizează – 25% din salariul de bază pentru activităţile care se desfăşoară în unităţile de urgenţă neurovasculare, în secţii şi compartimente de neurologie şi neurochirurgie şi care solicită o încordare psihică foarte ridicată, precum şi pentru personalul din unităţi, secţii şi compartimente de boli infecţioase, neonatologie, săli de naştere şi din laboratoarele de analize medicale, care îşi desfăşoară activitatea în condiţii periculoase;

– 15% din salariul de bază pentru condiţii periculoase sau vătămătoare / grele (corespunzător timpului lucrat la respectivele locuri de muncă);

– 10-30% din salariul de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea cu surse de radiaţii sau generator de radiaţii (diferenţiat pe categorii de risc radiologic astfel: 10% la categoria I, 15% la categoria a II-a, 20% la categoria a III-a şi 30% la categoria a IV-a);

Salarii pentru preşedinte, miniştri şi secretari de stat

Premierul va primi o indemnizaţie de 16.675 lei, în timp ce miniștrii și Avocatul Poporului vor primi 15.225 lei. Cea mai mare indemnizație se regăsește în dreptul șefului statului: 17.400 lei.

La nivelul șefilor Parlamentului va fi remunerat și prim-ministrul: 16.675 lei (sumă mai mare decât în varianta de proiect prezentată zilele trecută de social-democrați). Secretarii de stat vor fi recompensați pentru munca depusă cu 11.600 lei.

Proiectul mai prevede ca șefii celor două Camere să obţină o indemnizație de 16.675 lei, iar un parlamentar fără funcții, o indemnizație de 13.050 lei.

Salarizarea în justiţie

Lefurile vor fi majorate pentru funcţii de conducere la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, astfel: preşedintele şi procurorul general (13%), vicepreşedinte, prim-adjunct al procurorului general, procuror şef al DNA şi procurorul şef al DIICOT (11,5%), dar şi pentru alte funcţii.

Un spor pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică de până la 25%, respectiv de un spor pentru păstrarea confidenţialităţii de până la 5 %, aplicate la salariul de bază lunar, respectiv la indemnizaţia lunară de încadrare vor primi judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de la curţile de apel, tribunale, tribunalele specializate şi judecătorii, procurorii de la parchetele de pe lângă aceste instanţe, membrii Consiliului Superior al Magistraturii, magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, asistenţii judiciari, personalul auxiliar de specialitate, personalul de specialitate criminalistică şi personalul auxiliar de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi al laboratoarelor de expertize criminalistice, ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară, precum şi specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, personalul de probaţiune.

Totodată, vor primi indemnizaţii majorate între 2 şi 10% persoanele cu funcţii de conducere în cadrul curţilor de apel, tribunalelor, tribunalelor specializate, judecătoriilor şi a parchetelor de pe lângă aceste instanţe.

Salariile ierarhilor Bisericii, plafonate la 65% din indemnizaţiile demnitarilor

Șefii cultelor vor primi 65% din indemnizațiile înalților demnitari cu care sunt asimilate funcțiile lor. Până în prezent, plafonarea se aplica doar funcțiilor din eșalonul doi al conducerii Bisericii.

Potrivit legii, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române este asimilat funcţiei de prim-ministru, care va avea, potrivit noii legi, 16.675 lei. Astfel, Patriarhul, cu un plafon de 65%, va câştiga 10.838 lei.

Poliţiştii şi funcţionarii cu statut special din sistemul penitenciare beneficiază de soldă de grad de până la 410 lei

Personalul militar, respectiv poliţistul şi funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, beneficiază de soldă de grad, respectiv de salariul gradului profesional deţinut, întru-un cuantum situat între 200 şi 410 lei, potrivit reglementărilor specifice personalului din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională incluse în proiectul Legii salarizării unitare.

Astfel, un general, amiral, chestor general de poliţie poate primi o soldă maximă de 410 lei, în timp ce solda minimă este cea acordată unui soldat de 200 de lei.

Proiectul Legii salarizării unitare prevede că personalul încadrat în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională beneficiază de solde, salarii, indemnizaţii, compensaţii, sporuri, prime, premii şi alte drepturi salariale.

Cuantumul soldei de grad/salariului gradului profesional deţinut se actualizează proporţional cu evoluţia salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Potrivit proiectului, cadrele militare în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care îndeplinesc funcţii de comandă beneficiază lunar de solda/salariul de comandă de până la 25% din solda de funcţie/salariul de funcţie.

‘(…) În raport cu timpul servit în calitate de personal militar, poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare au dreptul la 1 – 7 gradaţii, care se acordă din 3 în 3 ani. Intervalul de timp cuprins între data acordării gradului militar şi data absolvirii instituţiei militare de învăţământ se ia în calcul la stabilirea de gradaţii. Perioada modulului instruirii individuale nu se ia în calcul la stabilirea de gradaţii. Fiecare gradaţie reprezintă 3% din solda de funcţie/salariul de funcţie’, se arată în proiect.

Persoanele chemate sau rechemate în activitate, precum şi rezerviştii concentraţi beneficiază de gradaţii în raport cu vechimea în serviciu avută/stagiul de cotizare realizat, legal stabilit, după cum urmează: 3 – 6 ani gradaţia I; 6 – 10 ani gradaţia a II-a; 10 – 15 ani gradaţia a III-a; 15 – 20 de ani gradaţia a IV-a; 20 – 25 de ani gradaţia a V-a; peste 25 de ani gradaţia a VI-a.

Etapele aplicării legii

Noua legii a salarizării unitare, după ce va fi aprobată de Parlament și promulgată de președinte, se va aplica în mai multe etape:

– La 1 iulie 2017: se vor majora cu 20% faţă de nivelul acordat pentru luna martie 2017 soldele de funcție ale personalului militar, respectiv cu 5% salariile de funcție ale polițiștilor. Tot de atunci, se vor majora salariile de bază pentru personalul plătit din fonduri publice din instituţiile şi autorităţile publice ale administraţiei publice locale (astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare) și personalul care ocupă funcții de demnitate publică alese din cadrul organelor autorităților publice locale, respectiv primari, viceprimari, președinți și vicepreședinți ai consiliilor județene și ai consiliului general al municipiului București.

– La 1 ianuarie 2018: vor crește salariile de bază de care beneficiază medicii şi asistenţii medicali, direct la nivelul prevăzut pentru anul 2022. De asemenea, vor crește cu 50% salariile de bază de care beneficiază personalul didactic din învățământ. Pentru celelalte categorii de bugetari, majorarea va fi de 25% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017.

Te-ar mai putea interesa și
Primăria Sectorului 3 vrea să împrumute 500 de milioane de lei pentru cofințarea proiectelor de renovare energetică a clădirilor
Primăria Sectorului 3 vrea să împrumute 500 de milioane de lei pentru cofințarea proiectelor de renovare energetică ...
Primăria Sectorului 3 intenţionează să contracteze un împrumut în valoare de 500 de milioane de lei, care ar urma să fie folosiţi la cofinanţarea proiectelor cu bani europeni pentru......
USR îi acuză pe Ciolacu și Burduja că în loc să trateze cu cea mai mare responsabilitate criza din domeniul energetic, fac exerciții de imagine organizând comandamente inutile
USR îi acuză pe Ciolacu și Burduja că în loc să trateze cu cea mai mare responsabilitate criza din domeniul energetic, ...
Uniunea Salvați România îi acuză, sâmbătă, pe prim-ministrul Marcel Ciolacu şi pe ministrul Energiei, Sebastian Burduja, ...
Bucureștiul și șase județe din sud-estul ţării se vor afla duminică sub Cod galben de caniculă
Bucureștiul și șase județe din sud-estul ţării se vor afla duminică sub Cod galben de caniculă
Capitala şi şase judeţe din sud-estul ţării se vor afla duminică sub Cod galben de caniculă, potrivit unei atenţionări ...
Rusia a crescut tarifele de import pentru mai multe bunuri de larg consum produse în țările considerate ostile
Rusia a crescut tarifele de import pentru mai multe bunuri de larg consum produse în țările considerate ostile
Rusia a majorat tarifele la import pentru o gamă largă de bunuri de larg consum, inclusiv vin, bere, dulciuri, biscuiţi ...