O treime din banii plătiţi de CNAS în 2017 pentru tratamentele românilor în străinătate au mers în Germania

CNAS a plătit peste 161 milioane lei în anul 2017 pentru serviciile medicale primite de români în Germania, arată datele instituţiei, comparate de ECONOMICA.NET. În total, CNAS a virat peste 500 de milioane de lei anul trecut statelor creditoare din Europa, în care românii au beneficiat îngrjiri şi tratamente medicale. 
Cristina Şomănescu - Dum, 04 nov. 2018, 20:15
O treime din banii plătiţi de CNAS în 2017 pentru tratamentele românilor în străinătate au mers în Germania

CNAS a cheltuit 502 milioane de lei în anul 2017 pentru serviciile medicale de care au beneficiat românii în străinătate, arată datele instituţiei, consultate de ECONOMICA.NET.
Aceşti bani au fost utilizaţi astfel:

496,98 milioane lei plătiţi statelor creditoare din UE, Spaţiul Economic European (SEE), Confederaţia Elveţiană, pentru serviciile medicale acordate românilor în baza formularelor E 125/S080 sau E 127/S090.

4,26 milioane lei, bani plătiţi de CNAS asiguraţilor români care au beneficiat de servicii medicale achitate de aceştia pe teritoriul statelor membre UE, SEE, Confederaţia Elveţiană.

700.000 de lei pentru achitarea sumelor câştigate în instanţă de persoanele îndreptăţite conform hotărârilor judecătoreşti, reprezentând contravaloare serviciilor medicale acordate pe teritoriul statelor membre UE, SEE, Confederaţia Elveţiană.

Iată, nuanţat, cum a cheltuit CNAS aceşti bani:

Aproape 497 de milioane de lei, bani cheltuiţi de CNAS pentru plata serviciilor medicale acordate românilor în baza formularelor E 125/S080 sau E 127/S090.

În cazul asistenţei medicale acordate românilor pe teritoriul altui stat din UE, Spaţiul Economic European, Confederaţia Elveţiană sau pe teritoriul altui stat cu care România are acorduri în domeniul sănătăţii, în baza cardului european de asigurări sociale de sănătate (CEASS), a certificatului provizoriu de înlocuire a cardului (CIP) ori în baza documentelor de deschidere de drepturi prevăzute de regulamentele europene sau acordurile bilaterale încheiate, instituţia de la locul de şedere sau de reşedinţă din străinătate completează formularul E 125/S080 sau E 127/S090 şi îl transmite Casei de Asigurări de Sănătate din ţara noastră.

Casele de asigurări de sănătate (CAS) din ţara noastră verifică aceste formulare, iar pentru cele validate întocmesc solicitări pentru acordare de prevedere bugetară şi le transmit CNAS pentru alocarea fondurilor necesare decontării acestora.

În anul 2017, după alocarea prevederilor bugetare aferente, în baza centralizării cererilor de plăţi externe întocmite de CAS, au fost efectuate plăţi către statele creditoare, în valoare totală de 496,8 milioane lei, potrivit informaţiilor instituţiei.

Concret, în cursul anului 2017 Casa de Asigurări de Sănătate a achitat 107.942 formulare E 125/S080 ,,Extras individual privind cheltuielile efective”, în valoare totală de 476,15 milioane lei (adică 95,85 % din plăţile efectuate către statele creditoare) şi 1.827 formulare E 127/S090 ,,Extras individual privind sumele forfetare lunare”, în valoare totală de 20 de milioane lei (adică 4,15 % din plăţile făcute către statele creditoare).

Cei mai mulţi plătiţi de CNAS în anul 2017 pentru tratamentele românilor în străinătate, în baza formularelor antemenţionate, au mers în Germania, Italia, Spania, Franţa, Austria şi în Ungaria, arată datele instituţiei.

O treime din banii plătiţi de CNAS în 2017 pentru tratamentele românilor în străinătate au mers în Germania.

CNAS a plătit 161,58 milioane lei în anul 2017 pentru serviciile medicale acordate românilor în Germania, în baza formularelor E 125/S080 şi E 127/S090, arată datele instituţiei.

Plăţile făcute de CNAS în 2017 pentru tratamentele acordate românilor în străinătate:

  • Italia, peste 88,94 milioane lei;
  • Spania, peste 58 milioane lei;
  • Franţa, peste 57,87 milioane lei;
  • Austria, peste 55 milioane lei;
  • Ungaria, 26,28 milioane lei;
  • Belgia, 22,98 milioane lei.

Valorile enumerate mai sus se referă la plăţile făcute de CNAS în baza formularelor E 125/S080 şi E 127/S090.

În anul 2017, CNAS a plătit 4,26 milioane lei pentru rambursarea cheltuielilor cu serviciile medicale achitate de către asiguraţii români pe teritoriul altui stat membru UE, SEE, Confederaţia Elveţiană.

În privinţa cheltuielilor privind serviciile medicale suportate de către asiguraţii români pe teritoriul altui stat membru UE, SEE, Confederaţia Elveţiană, legislația în vigoare prevede două tipuri de rambursări:

– rambursarea serviciilor medicale acordate pentru probleme de sănătate apărute în timpul şederii pe teritoriul altui stat membru UE, SEE, Confederaţia Elveţiană.

  • Dacă unui asigurat român, aflat pe teritoriul unui stat membru al UE, SEE, Elveţia, i se acordă asistenţă medicală pentru probleme de sănătate apărute în timpul şederii temporare, fără ca acesta să prezinte cardul european de asigurări sociale de sănătate sau acesta nu este recunoscut de unitatea sanitară de la locul de şedere, asiguratul român suportă contravaloarea serviciilor medicale acordate. Ulterior, în baza unei cereri formulate către Casa de Asigurări de Sănătate, însoţită de documentele justificative, urmează să i se ramburseze costurile acestor servicii, la nivelul suportat de sistemul social de asigurări de sănătate din ţara de şedere, în conformitate cu procedura instituită pentru utilizarea formularului european E 126, prevăzută de regulamentele europene, sau la nivelul tarifelor suportate de sistemul de asigurări sociale din România, în cazul în care acesta solicită în mod expres acest lucru.

-rambursarea prestaţiilor medicale solicitate de asiguraţii români într-un alt stat membru UE, SEE, fără obţinerea în prealabil a acordului Casei de Asigurări de Sănătate la care sunt luaţi în evidenţă ca persoane asigurate.

  • Dacă un asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România merge într-un stat membru al UE, SEE cu scopul de a primi tratament medical, fără aprobarea prealabilă a Casei de Asigurări de Sănătate unde este luat în evidenţă ca persoană asigurată, acesta suportă contravaloarea serviciilor medicale acordate, iar la solicitarea scrisă a asiguratului, însoţită de documente justificative, Casa de Asigurări de Sănătate rambursează contravaloarea serviciilor medicale acordate la nivelul tarifelor din România, dar nu mai mult decât contravaloare în lei a sumei decontate de asigurat.

Cele mai multe documente europene, eliberate de Casele de Asigurări de Sănătate românilor în 2017, sunt: carduri europene de asigurări sociale de sănătate (CEASS), peste 280.000 şi E104, peste 8.200 de formulare, arată datele instituţiei.

CNAS mai are de plătit peste 140 de milioane de euro pentru serviciile medicale primite de români în străinătate până la finalul anului 2017, arată datele instituţiei, consultate de Economica.

Te-ar mai putea interesa și
AmCham: O planificare bugetară prudentă şi sustenabilă, singura variantă pentru ţintirea unui echilibru macroeconomic
AmCham: O planificare bugetară prudentă şi sustenabilă, singura variantă pentru ţintirea unui echilibru macroeconomic
Consolidarea fiscal-bugetară trebuie să rămână o prioritate, performanţa României în materie de colectare a veniturilor fiscale fiind demoralizantă nu doar prin raportare la media......
Italia: Enel încheie un acord cu SACE privind amânarea plăţilor la facturi pentru clienţii săi comerciali
Italia: Enel încheie un acord cu SACE privind amânarea plăţilor la facturi pentru clienţii săi comerciali
Grupul energetic italian Enel SpA a anunţat luni că a încheiat un acord cu societatea italiană de stat de asigurare de ...
Reuters – UE prezintă planuri pentru trecerea operaţiunilor de clearing din Londra la Frankfurt
Reuters – UE prezintă planuri pentru trecerea operaţiunilor de clearing din Londra la Frankfurt
Băncile şi ceilalţi operatori prezenţi pe piaţă, din Uniunea Europeană, vor trebui să demonstreze autorităţilor ...
Autostrada Braşov-Tg.Mureş-Cluj-Oradea – Egis continuă supervizarea lucrărilor pentru încă două subsecţiuni, pentru 5, 8 milioane de euro
Autostrada Braşov-Tg.Mureş-Cluj-Oradea – Egis continuă supervizarea lucrărilor pentru încă două subsecţiuni, ...
Egis a semnat un contract de 5,8 milioane de euro cu Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), ...