A apărut planul pentru relansarea economică a României: guvernul va da bani în mână IMM-urilor și unora dintre angajați

Guvernul își începe planul pentru relansarea economiei, după criza covid, prin anunțul schimbării modelului de dezvoltare bazat doar pe consumul populației, aplicat de guvernările anterioare. Noul model de creștere economică s-ar axa prioritar pe stimularea și dezvoltarea companiilor românești. Apoi vin investiții în domenii strategice ale infrastructurii publice și transformarea digitală a economiei și a administrației publice. Guvernul va acorda ajutor în bani IMM-urilor și va plăti parțial salariile celor care au ieșit din șomaj tehnic, tinerilor și bătrânilor angajați de firme în această perioadă.
Ionut Tudorica - mie, 01 iul. 2020, 06:24
A apărut planul pentru relansarea economică a României: guvernul va da bani în mână IMM-urilor și unora dintre angajați

Prima măsură trecută de guvern în planul de relansare economică este acordarea de bani gheață IMM-urilor, așa cum ECONOMICA.NET a anunțat încă de săptămâna trecută.

Potrivit unei sinteze a planului de relansare, emisă în această noapte de guvern, vor exista granturi de sprijin în felul următor:

Valoare grant: 2.000 de euro. SRL fără salariați. Toate domeniile. Cheltuieli: stocuri, datorii furnizori, chirii, utillități. Număr beneficiari: 50.000. Buget: 100 de milioane de euro.

Granturi pentru investiții și pentru reconversia economică a IMM-urilor:

Valoare grant: 50.000 – 200.000 de euro. Domenii: industria sanitară, farmaceutică, alimentară, auto, IT, energie, construcții, transport, turism, confecții. Cheltuieli finanțate: producție, achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii; Buget: 550 milioane de euro.

Capital de lucru pentru repornirea activităților economice pentru IMM-uri:
Valoare grant: maximum 125.000 de euro. Domenii: HoReCa, turism, transporturi, evenimente; Cheltuieli: stocuri, datorii furnizori, echipamente; Buget: 350 milioane de euro.

Plata chiriei pentru activități de comerț și servicii afectate de Covid-19

Finanțarea chiriilor pentru perioada în care desfășuararea activității comerciale sau a serviciilor prestate a fost afectată pe perioada stării de urgentă sau de alertă: valoarea chiriei/beneficiar/lună, pentru o perioadă de 3 luni. Buget: 160 de milioane lei.

De asemenea, mai multe axe de fonduri europene dedicate IMM vor fi supracontractate.

Planul pentru Agricultură

Finanțarea depozitelor de comercializare a produselor agricole
Obiectiv: construcția a 8 depozite regionale cu temperatură controlată pentru depozitarea, sortarea, ambalarea, etichetarea și comercializarea produselor agricole locale. Valoarea investiției: 120 mil. euro.
Granturi pentru achiziția de echipamente pentru irigații

Achiziția de kit-uri pentru irigații – 6.000 euro/beneficiar. Buget: 48 milioane de euro.

Granturi de finanțare pentru antreprenoriat rural 

Obiectiv: sprijinirea directă a activităților de procesare și de distribuție a produselor agricole obținute de micii producători; Valoare grant:40.000 euro/2 locuri de muncă create până la 100.000 euro/5 locuri de muncă create; Buget: 200 mil. euro.

Instalarea tinerilor fermieri cu teren agricol concesionat de la stat

Bugetul estimativ este de 42 milioane euro (20 milioane euro alocare distinctă pentru tinerii din afara granițelor în scopul reîntoarcerii în țară a celor cu experiență și formare în domeniul agricol). Pentru prima dată, beneficiarii pot accesa facilitatea concesionării de terenuri cu destinație agricolă, libere de contract cu suprafață de maxim 50 de ha, aparținând domeniului public sau privat al statului.

Investiții noi și pentru relocarea companiilor în România

Schema de ajutor de stat pentru investiții noi (greenfield) 

Obiectiv: Stimularea și atragerea investițiilor noi cu impact major în economie prin finanțarea de proiecte de investiții, inclusiv investiții de tip greenfield. Valoare ajutor de stat: max. 37,5 mil. euro/investiție; Buget alocat: 1,5 miliarde lei anual până în 2023.

Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională 

Obiectiv: granturi pentru dezvoltarea regională prin realizarea de investiții care determină crearea de noi locuri de muncă. Valoare ajutor de stat: max. 37,5 mil. euro/investiție; Buget alocat: 450 mil. lei anual până în 2025.

Programe de garantare pentru asigurarea lichidității companiilor

Schema de garantare privind asigurarea creditului comercial (furnizor)
Prin acest program se urmărește stimularea expunerii la risc a asigurătorilor și facilitarea accesului companiilor la asigurarea creditului comercial. În cazul unei pierderi, suma plătită de către Ministerul Finanţelor Publice reprezintă 80% din suma neîncasată/nerecuperată de asigurător. Plafon alocat: 1 mld. lei.

Program de garantare a finanțărilor de tip factoring cu regres și scontarea efectelor de comerț
Obiectiv: acordarea de facilităţi de garantare de către stat pentru creditele pe termen scurt acordate întreprinderilor mici şi mijlocii a căror valoare se stabilește prin corelare cu valoarea finanțărilor de tip factoring/operațiuni de scontare.

Valoarea unei facilități de factoring acordate IMM-ului aderent pe un debitor cedat este de maximum 500.000 lei. Plafoane alocate: 1,5 mld. lei/factoring; 1,5 mld. lei/scontare.

Program de garantare a leasing-ului de echipamente și utilaje
Obiectiv: garantare a leasing-ului pentru IMM-urile care optează pentru o finanțare non-bancară.
Vor fi acordate finanțări până la o limită maxima de 5.000.000 lei/ beneficiar, garantate în limita unui plafon de garantare în valoare de 1,5 miliarde lei.

Înființarea Fondului Român de Investiții și a Băncii Naționale de Dezvoltare 

Măsuri de stimulare pentru creșterea capitalurilor proprii ale companiilor românești: Bonificații la plata impozitului pe profit acordată în funcție de menținerea capitalurilor proprii pozitive și/sau creșterea acestora pe o perioadă de timp.

Înființarea Fondului Român de Investiții (FRI) pentru finanțarea unor investiții în domenii de interes strategic. Înființarea unui fond de investiții de stat pentru finanțarea unor activități precum private equity (fonduri de investiții sub formă de participare la capitalul social al unor societăți comerciale), venture capital (fonduri de investiții în societăți comerciale nou sau de curând înființate), agenție de promovare a investițiilor, proiecte educaționale pentru antreprenori etc. Capitalizare inițială: 300 mil. euro

Înființarea Băncii Naționale de Dezvoltare (BND) ca instituție de credit pentru proiecte de investiții
Înființarea unei bănci de dezvoltare după modelul altor bănci de dezvoltare din Uniunea Europeană care contractează împrumuturi pe piețele de capital și acordă finanțări, în condiții avantajoase, pentru proiecte de investiții care sprijină obiectivele naționale de interes strategic.

Măsuri de sprijin pentru angajați

Prelungirea indemnizației de șomaj tehnic

Continuarea măsurii privind acordarea indemnizației de șomaj tehnic pentru angajatorii/profesioniștii a căror activitate este suspendată. Impact: 850 mil. lei/lună.

41,5% bani de la stat pentru angajatul care își reia activitatea

Pentru beneficiarii indemnizației de șomaj tehnic care își reiau activitatea se acordă o sumă în cuantum de 41,5% din salariul brut al angajatului (maxim 41,5% din câștigul salarial mediu brut pe țară) pe o durată de 3 luni. Impact: 3,35 mld. lei.

Sprijin pentru program flexibil de muncă

Guvernul va asigura plata unei indemnizații în valoare de 75% din diferența dintre salariul brut al unui angajat prevăzut în contractul individual de muncă dinaintea reducerii programului și salariul brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii progamului de lucru. Măsura se aplică companiilor a căror cifră de afaceri a scăzut cu cel puțin 10% comparativ cu luna similară a anului anterior. Finanțarea acestei măsuri se va acoperi prin Programul SURE.

Granturi pentru formarea profesională a angajaților

Schema de finanțare se adresează angajatorilor care investesc în formarea profesională a propriilor salariați. Aceștia beneficiază de o subvenție stabilită în funcție de nivelul de calificare a programului de formare parcurs. Buget alocat: 150 mil. lei.

Stimularea ocupării tinerilor, a persoanelor cu vârsta de peste 50 ani și a românilor întorși din străinătate

Se acordă un sprijin în valoare de 50% din salariul brut al angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei pentru angajatorii care încadrează în muncă:

– tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 ani.

– Persoanele cu vârsta de peste 50 ani ale căror raporturi de muncă au încetat în perioada stării de urgență. – – – Cetățeni români cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatori străini, din motive neimputabile lor.

Pentru lucrătorii sezonieri și zilieri din domeniile agriculturii, HoReCa și turismului

Protejarea angajaților prin acordarea unor măsuri de sprijin suplimentare pentru:
Persoanele care au desfășurat activități ca zilieri în luna anterioară solicitării.

Persoanele care desfășoară activități sezoniere în baza unor contracte individuale de muncă, pe perioadă determinată de cel puțin 3 luni. 

Locuri de muncă pentru tineri

Valoarea granturilor acordate pentru acțiuni antreprenoriale: 25.000 euro pentru susținerea locurilor de muncă destinate tinerilor. Buget: 300 mil. euro.

Stimularea desfășurării muncii în regim de telemuncă

Acordarea unui sprijin în valoare de 500 euro/angajat pentru achiziționarea de echipamente IT pentru angajații care desfășoară activități în regim de telemuncă în perioada stării de urgență/alertă.

Planul Național de Investiții – finalizarea autostrăzilor în lucru

Rutier: Finalizarea lucrărilor de infrastructură aflate în implementare – 407,3 Km de autostrăzi și drumuri expres. Cost estimat: 4,3 miliarde euro.

Sibiu – Pitești (Loturi 1, 4, 5), Craiova – Pitești, Autostrada Transilvania (Suplacu de Barcău – Borș), Sebeș – Turda, AO:Inelul de Sud București, Varianta de ocolire Bacău, Podul peste Dunăre de la Brăila.

Conectarea cu autostrăzi a provinciilor istorice ale României și cu rețelele de transport pan-europene, prin demararea lucrărilor la aproximativ 3.000 de km de autostrăzi și drumuri expres. Perioada: 2020 – 2030. Cost estimat: 31 miliarde euro.

Sibiu – Pitești (Loturi 2, 3), Autostrada Transilvania: Nădășelu – Suplacu de Barcău, Autostrada Unirii: Tg. Mureș – Iași – Ungheni, A3: Ploiești – Comarnic – Brașov, A7: Ploiești– Suceava – Siret, AO: Inelul de Nord București; București – Alexandria – Craiova – Lugoj, Buzău/Focșani – Brăila – Galați, Măcin – Tulcea – Constanța; Transregio Gilău – Cluj N. – Apahida.

Feroviar: Investiții în cca. 3.000 km de cale ferată, în perioada 2020 – 2030, cu un cost estimat de aproximativ 18 miliarde euro.
Finalizarea reabilitării liniei ferate pe traseul Frontieră-Curtici-Simeria, parte componentă a Coridorului IV pan-european, pentru circulația trenurilor cu o viteză maximă de 160 km/h.
Proiecte noi de modernizare a căii ferate în scopul asigurării obiectivelor de conectivitate: Ploiești-Suceava-Dărmănești, București-Craiova-Timișoara-Arad, Suceava-Cluj Napoca, Buzău-Fetești, Port Constanța-Palas, Predeal-Brașov, Centura feroviară a Municipiului București, Cluj Napoca-Episcopia Bihor
Tren metropolitan Nădășelu – Baciu – Cluj-Napoca – Apahida – Jucu – Bonțida.

Metrou: Dezvoltarea noilor magistrale și extinderea magistralelor existente
Finalizare lucrări M5, lansare M6 – tronsonul Gara de Nord – 1 Mai – Aeroport Otopeni, M4 – tronsonul Gara de Nord – Gara Progresu, extensie M2 Pipera – Petricani și Berceni – Linia de Centură Sud.
Metrou Cluj Napoca – Magistrala: Gilău – Florești – Cluj-Napoca.

Naval: Investiții totale de 4,3 mld. euro

Modernizarea și extinderea infrastructurii porturilor maritime și fluviale, cu accent pe Portul Maritim Constanța
Lucrări de dragaj, de exploatare, consolidări și alte investiții pentru asigurarea navigației pe tot parcursul Dunării, pe tot timpul anului.

Aerian: Investiții totale de 2,9 mld. euro
Extinderea și construirea de terminale pentru pasageri, cât și de zone cargo. Crearea de legături inter-modale între infrastructura aeriană, feroviară și rutieră.

Energie

Valoarea investițiilor programate în Sistemul Energetic Național pentru perioada 2020 – 2025 este estimată la 12,48 miliarde euro de la producția de energie la rețele inteligente de transport și distribuție gaze naturale si electricitate.
Energie verde: parcuri eoliene onshore și offshore (2x300MW) – 4,6 mld. lei; noi capacități de producție hidro (Retezat, Vidraru, Mărișelu, Avrig, Bistra, Livezeni etc.) – 1,6 mld. lei;
Investiții strategice Romgaz în valoare de 15,69 mld. lei: centrale electrice cu turbine cu gaze (Iernut, Mintia), dezvoltarea proiectelor offshore Neptun Deep, Est Rapsodia și Trident de la Marea Neagră, fabrică de metanol (greenfield), noi capacități energetice în parteneriat cu companii private (Chimcomplex, Alro, Liberty Galați, etc.)
Plan de restructurare și decarbonare 2020 – 2025 al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A în valoare de 7,2 mld. lei;
Creșterea capacității de producție a energiei electrice pe bază nucleară cu cel puțin o unitate până în 2030 și prelungirea duratei de operare a Unității 1 cu încă 30 de ani;
Creșterea capacității liniilor de transport a energiei electrice și de interconexiune transfrontalieră – cca. 4,6 mld. Lei
Investiții în sistemul național de transport al gazelor naturale și pentru interconectarea cu sistemul internațional de transport – cca. 9 mld. lei

Sănătate și educație

Planul 2020 prevede investiții în cele două domenii începând din 2021.

Puteti vedea aici Planul de relansare economica 2020 

 

Te-ar mai putea interesa și
Ylva Johansson: Comisia Europeană își menține obiectivul ca România și Bulgaria să devină membre Schengen în acest an
Ylva Johansson: Comisia Europeană își menține obiectivul ca România și Bulgaria să devină membre Schengen în acest an
Este în continuare obiectivul Comisiei Europene să avem o decizie asupra extinderii Schengen şi să primim România şi Bulgaria în acest an, a declarat comisarul european pentru afaceri interne,......
Acord la nivelul celor mai importante instituții din UE cu privire la interzicerea distrugerii hainelor nevândute
Acord la nivelul celor mai importante instituții din UE cu privire la interzicerea distrugerii hainelor nevândute
Parlamentul European şi statele membre UE au ajuns marţi la un acord vizând interzicerea distrugerii articolelor de îmbrăcăminte ...
TikTok va investi 12 miliarde de euro în Proiectul Clover pentru securizarea datelor utilizatorilor săi din Europa
TikTok va investi 12 miliarde de euro în Proiectul Clover pentru securizarea datelor utilizatorilor săi din Europa
Platforma TikTok a anunțat recent că va investi peste 12 miliarde de euro în următorii zece ani pentru a susține Proiectul ...
O nouă avarie la reţeaua de termoficare din Bucureşti, după cea de ieri. Un sfert din blocurile din Capitală sunt acum afectate
O nouă avarie la reţeaua de termoficare din Bucureşti, după cea de ieri. Un sfert din blocurile din Capitală sunt acum ...
Un sfert din blocurile din București primesc în această seară apă caldă și căldură sub paramtetri, după o nouă ...