1EUR = 4.8743 RON | Bucureşti 17 º

News

Penitenciarele vor avea consilieri de etică - oficial

Pe 20 ianuarie a intrat în vigoare Codul de etică al penitenciarelor. Conform actului normativ care-l reglementează, penitenciarele sunt obligate să aibă consilier de etică, adică un angajat desemnat să urmărească, între altele, dacă personalul şi-a însuşit şi respectă Codul etic al instituţiei.

23 ian, 2021 | ECONOMICA.net

Miercuri, 20 ianuarie, a intrat în vigoare Codul de conduită etică al personalului din sistemul administrației penitenciare, emis de Administrația Națională a Penitenciarelor.
Potrivit actului normativ, penitenciarele sunt obligate să numească unul sau doi consilieri de etică care urmăresc dacă personalul instituţiei respectă Codul de etică.

Iată, punctual, cum vor fi desemnaţi consilierii de etică şi în ce constă munca lor:

Consilierul de etica va fi numit din rândul polițiştilor de penitenciare, pentru o perioadă de trei ani.
În perioada exercitării calității de consilier de etică, polițistul de penitenciare își păstrează și funcția deținută în momentul numirii.

Cine poate fi numit consilier de etică în penitenciar

Poate dobândi calitatea de consilier de etică personalul sistemului administrației penitenciare, care îndeplinește condiţiile enumerate mai jos:

 • este polițist de penitenciare definitiv;
 • are, de regulă, studii superioare în domeniul științelor sociale;
 • dă dovadă de probitate morală;
 • nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare;
 • nu este în curs de cercetare disciplinară;
 • nu se află în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni;
 • nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate cu calitatea de consilier de etică.

Nu poate fi numit consilier de etică polițistul de penitenciare care se află în următoarele situații de incompatibilitate:

 • este soț, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu conducătorul instituției sau cu înlocuitorul de drept al acestuia;
 • are relații patrimoniale sau de afaceri cu oricare dintre persoanele prevăzute mai sus;
 • este membru sau secretar în comisia de disciplină constituită în cadrul instituției.

Atribuțiile consilierului de etică

 • monitorizează modul de aplicare a Codului de etică;
 • oferă consiliere etică, consultanță și asistență personalului din instituție, pe baza solicitării scrise a acestuia sau din proprie inițiativă;
 • elaborează analize privind cauzele, riscurile și vulnerabilitățile sesizate în activitatea personalului, care ar putea determina o încălcare a Codului de etică, pe care le înaintează conducătorului instituției și propune măsuri pentru gestionarea lor;
 • poate aplica chestionare despre gradul de cunoaștere și însușire a valorilor etice de către angajații sistemului administrației penitenciare;
 • semnalează practici sau proceduri instituționale care ar putea conduce la încălcarea principiilor și normelor de conduită în activitatea personalului;
 • analizează sesizările și reclamațiile formulate de personalul sistemului administrației penitenciare și de ceilalți beneficiari ai activității instituției, cu privire la comportamentul personalului și formulează recomandări cu caracter general, fără a interveni în activitatea comisiilor de disciplină;


Consilierul de etică are obligația de a nu comunica altor persoane, în afara directorului unității, informații cu privire la activitatea derulată, cu excepția situației în care aspectele semnalate pot constitui o faptă penală.
Personalul sistemului administrației penitenciare nu poate fi sancționat sau prejudiciat în niciun fel pentru că s-a adresat consilierului de etică cu solicitarea de a primi consiliere cu privire la respectarea principiilor și normelor de conduită.

Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate au obligația să asigure participarea consilierilor de etică la programele de formare și perfecționare profesională.

Loading...

CELE MAI NOI ȘTIRI

CELE MAI NOI ȘTIRI

OPINII ECONOMICA.NET

NOOBZ.RO

NSTRAVEL.RO

CAPITAL.RO