Peste 3.700 de lei a fost pensia specială medie brută din Apărare în 2017, cu 500 de lei mai mare decât în 2016. A fost plătită de toţi românii

Pensiile speciale din Apărare au costat bugetul de stat 2,82 de miliarde de lei în 2017, cu peste 20% mai mult decât în 2016. Pensia specială medie brută din MApN a depăşit 3730 de lei lunar în 2017 şi a fost cu circa 500 de lei mai mare decât cea din 2016, reiese dintr-o analiză Economica, realizată pe baza datelor oficiale pe care ni le-a comunicat în exclusivitate Casa de Pensii Sectorială a MApN. Pensiile speciale din Apărare se plătesc doar de la bugetul de stat, adică din banii tuturor contribuabililor. 
Cristina Şomănescu - Dum, 04 feb. 2018, 21:14
Peste 3.700 de lei a fost pensia specială medie brută din Apărare în 2017, cu 500 de lei mai mare decât în 2016. A fost plătită de toţi românii

Peste 2,82 de miliarde de lei am plătit de la bugetul de stat pentru pensiile speciale din Apărare în 2017.  

Pensiile speciale din MApN şi din alte instituţii din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, administrate şi plătite de Casa de Pensii Sectorială (CPS) a Ministerului Apărării, au costat bugetul de stat peste 2,82 de miliarde de lei în 2017, arată datele CPS a Ministerului de resort, comunicate exclusiv pentru ECONOMICA.NET.

  • În 2017 am plătit cu 20,8% mai mulţi bani de la bugetul de stat pentru pensiile speciale din Apărare decât în anul 2016, reiese din datele Casei de Pensii a MApN, transmise Economica. 

Pensiile speciale din MApN se plătesc doar de la bugetul de stat.

„Pensiile militare de stat se plătesc de la bugetul de stat. Casa de Pensii Sectorială a MApN nu primeşte bani de la bugetul asigurărilor sociale, sau din alte surse de finanţare”, au răspuns pentru Economica oficialii instituţiei.

Pensia specială medie brută din Apărare a depăşit 3.730 de lei lunar în 2017, reiese din datele oficiale pe care CPS a MApN le-a transmis Economica. Valoarea pensiei speciale medii lunare din MApN a crescut sensibil şi continuu pe parcursul anului 2017, aşa cum veţi vedea pe larg în tabelul de mai jos.

  • Spre comparaţie, pensia specială medie brută din Apărare a depăşit 3237 lei lunar în anul 2016, reiese din datele oficiale ale MApN, transmise Economica.net. 
  • Prin urmare, pensia specială medie brută din MApN a crescut cu 15,20% în 2017 faţă de nivelul din 2016, adică s-a majorat cu aproape 500 de lei. 

Precizăm că “pensia netă reprezintă pensia militară de stat stabilită în cuantum brut, din care se deduce impozitul pe venit. Cota de impozit în cazul pensiilor militare este de 10%, iar venitul impozabil lunar se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 de lei”, a explicat pentru Economica.net colonelul Carol Florea.
În decembrie 2017, pensia medie din Apărare a ajuns la 3.830 de lei brut, reiese din datele CPS a MApN, pe care le-am analizat.

În jur de 65.000 de persoane iau pensii speciale plătite de Casa de Pensii a MApN. 

Aproape 65.000 de oameni din Apărare au încasat în luna decembrie a anului 2017 pensii speciale, arată datele pe care ni le-a comunicat CPS a Ministerului de resort.
Numărul beneficiarilor de pensii speciale plătite de Casa de Pensii a MApN nu a crescut semnificativ după intrarea în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă prin care Guvernul a adus modificări legilor care reglementează acordarea pensiilor de serviciu, arată datele oficiale, transmise de CPS a MApN pentru Economica (detalii, în tabelul de mai jos). Amintim că OUG antemenţionată a intrat în vigoare la data de 15 septembrie.

Lunile anului 2017

Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu din MApN, precum şi din alte instituţii din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

Sumele totale, plătite lunar de Casa de Pensii Sectorială a MApN pentru pensiile speciale în fiecare lună din 2017

Pensia specială medie brută din MApN şi din alte instituţii din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

Ianuarie

62.039 persoane

223,4 milioane lei

3.601,00 lei

Februarie

62.505 persoane

226,96 milioane lei

3.631,00 lei

Martie

62.567 persoane

228,83 milioane lei

3.657,50 lei

Aprilie

62.624 persoane

230,74 milioane lei

3.684,60 lei

Mai

62.582 persoane

231,44 milioane lei

3.698,30 lei

Iunie

62.622 persoane

233 milioane lei

3.720,80 lei

Iulie

62.731 persoane

235,04 milioane lei

3.746,80 lei

August

62.987 persoane

237,27 milioane lei

3.767,00 lei

Septembrie

63.253 persoane

239,53 milioane lei

3.787,00 lei

Octombrie

64.350 persoane

245,54 milioane lei

3.815,70 lei

Noiembrie

64.968 persoane

248,69 milioane lei

3.828,00 lei

Decembrie

64.920 persoane

248,64 milioane lei

3.830,00 lei

Surse informaţii tabel: Casa de Pensii Sectorială a MApN, exclusiv pentru Economica. 

Cum se stabileşte acum cuantumul pensiei speciale nete din Apărare

Pentru personalul pensionat din MApN cu 25 de ani vechime cumulată, cuantumul pensiei de serviciu este 65% din baza de calcul. Baza de calcul este media soldelor/salariilor brute lunare realizate la funcţia de bază în şase luni consecutive din ultimii cinci ani de activitate, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, confom Legii nr. 223/2015, modificată şi completată prin OUG nr.57/2015 şi OUG nr. 59/2017, a explicat pentru Economica colonelul Carol Florea, directorul adjunct al Casei Sectoriale de Pensii a MApN.

Militarii cu vechime cumulată de cel puţin 25 de ani beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 65% din baza de calcul prevăzută la articolul 28 din Legea nr. 223 din 2015, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru fiecare an care depăşeşte această vechime se adaugă câte 1% din baza de calcul, a mai spus colonelul Carol Florea pentru Economica.

De pensie de serviciu beneficiază şi militarii cu vechime cumulată de până la 25 de ani, însă în cazul lor, cuantumul pensiei este diminuat cu 1% din baza de calcul prevăzută la articolul 28 din Legea nr. 223 din 2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare an care lipseşte din vechimea de 25 de ani, a adăugat oficialul MApN.

Totodată, la stabilirea, recalcularea sau actualizarea pensiei militare de stat se acordă un spor de 3%, 6% sau 9%, în funcţie de vechimea contribuţiei la pensia suplimentară, potrivit prevederilor articolului 108, precum şi celor ale articolului 30 din Legea nr. 223/2015.

Pensia astfel stabilită, recalculată şi actualizată în condiţiile Legii nr. 223 din 2015, cu modificările şi completările ulterioare nu poate fi mai mare decât 85% din baza de calcul.

La cuantumul astfel obţinut, în funcţie de ordinul „Meritul militar” deţinut, se adaugă un spor de 10%, 15% sau 20%, prevăzut la articolul 11, alineatul 3 din Legea nr. 80 din 1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ne-a mai spus colonelul Carol Florea.

Pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute, aferente celor şase luni alese la determinarea bazei de calcul a pensiei, a conchis colonelul Carol Florea. 

Militarii aflaţi în activitate contribuie la bugetul de stat prin plata unei cote individuale de contribuţie, de 25% din solda lunară brută/salariul lunar brut.

Militarii aflaţi în activitate nu plătesc contribuţia de asigurări sociale, ci o contribuţie individuală la bugetul de stat, de 25% din salariul/solda brută lunară.

Articolul nr. 141 din Codul Fiscal:
• se exceptează de la plata contribuţiilor de asigurări sociale veniturile acordate, potrivit legii, personalului militar în activitate, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special care îşi desfăşoară activitatea în instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pentru care se datorează contribuţie individuală la bugetul de stat, potrivit Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.
Cota de contribuţie individuală la bugetul de stat este egală cu cota de contribuţie individuală de asigurări sociale. Baza lunară de calcul al contribuţiei individuale o reprezintă solda lunară brută/salariul lunar brut, se arată în Legea pensiilor militare, în vigoare.
Cota de contribuţie individuală la bugetul de stat este egală cu cota de contribuţie individuală de asigurări sociale, respectiv 25%, iar baza lunară de calcul al contribuţiei individuale o reprezintă solda lunară brută/salariul lunar brut. Contribuţia individuală la bugetul de stat este suportată de toate categoriile de personal militar în activitate, iar pensionarilor militari nu li se reţine această contribuţie. 
Precizăm că până la finalul anului 2017, contribuţie individuală la bugetul de stat, plătită de militarii în activitate, a fost de 10,5% din solda lunară brută/salariul lunar brut. Din anul 2018, s-a majorat la 25%.

Schimbările aduse anul trecut beneficiarilor de pensii speciale din Apărare prin OUG nr. 59 din 2017

Articolul 59 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat s-a modificat prin OUG nr. 59 din 2017 şi are următorul cuprins:  

  • Articolul 59: Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea și comunicat de Institutul Național de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă un cuantum al pensiei mai mic, se păstrează cuantumul pensiei aflat în plată.

Până la intrarea în vigoare a OUG nr. 59 din 2017, articolul 59 din Legea nr. 223 din 2015 avea următorul cuprins:

Articolul 59 (1) Cuantumul pensiilor militare de stat se indexează anual cu 100% din rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat. Detalii, aici.  

Articolul 60 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat s-a modificat prin OUG nr. 59 din 2017 şi are următorul cuprins:

  • Articolul 60: La stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei.

Până la intrarea în vigoare a OUG nr. 59 din 2017, articolul 60 din Legea nr. 223 din 2015 avea următorul cuprins:

  • Articolul 60 – (1) Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează ori de câte ori se majorează solda de grad/salariul gradului profesional şi/sau solda de funcţie/salariul de funcţie al militarilor, poliţiştilor şi funcționarilor publici cu statut special, în procentele stabilite la art. 29, 30 și 108 și în funcție de vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie, astfel:

a) potrivit gradului militar/profesional avut la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu și a mediei soldelor de funcție/salariilor de funcție îndeplinite în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, la cererea persoanelor ale căror drepturi de pensie au fost deschise înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi;  
b) în funcție de gradul militar/profesional deținut la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu și media soldelor de funcție/salariilor de funcție deținute în cele 6 luni alese conform prevederilor art. 28 pentru drepturile de pensie deschise în baza prezentei legi.  
(2) În situația în care, în termen de 6 luni de la data primei majorări, persoanele îndreptățite nu depun cerere în acest sens, actualizarea se face, din oficiu, pe baza mediei soldelor de funcție/salariilor de funcție din ultimele 6 luni de activitate.  
(3) În anul în care pot fi aplicate atât prevederile art. 59, cât și cele ale alin. (1), se aplică dispozițiile cele mai favorabile.  
(4) Procedura de actualizare prevăzută la alin. (1) se stabilește prin ordin comun al conducătorilor instituțiilor din domeniul apărării naționale, ordinii publice și securității naționale, emis în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi (Legea nr. 223 din 2015).

Precizări: pensiile de serviciu sunt pensii speciale. Cele două sintagme – pensie specială şi pensie de serviciu – sunt echivalente în baza argumentaţiei expuse mai sus. 

Te-ar mai putea interesa și
Numărul persoanelor care suferă de foame la nivel mondial a crescut în 2021 cu aproape 50 de milioane – raport ONU
Numărul persoanelor care suferă de foame la nivel mondial a crescut în 2021 cu aproape 50 de milioane – raport ONU
Numărul persoanelor afectate de foamete la nivel mondial a continuat să crească anul trecut, conform unor estimări ale ONU, informează DPA, relatează Agerpres....
Comisia Europeană a aprobat Acordul de parteneriat cu Bulgaria dedicat politicilor de coeziune, în valoare de 11 miliarde de euro
Comisia Europeană a aprobat Acordul de parteneriat cu Bulgaria dedicat politicilor de coeziune, în valoare de 11 miliarde ...
Comisia Europeană a anunţat miercuri că a aprobat Acordul de parteneriat cu Bulgaria, documentul care stabileşte o strategie ...
Electrica preia în totalitate proiectul parcului fotovoltaic „Vulturu”, din Vrancea
Electrica preia în totalitate proiectul parcului fotovoltaic „Vulturu”, din Vrancea
Compania Electrica a anunțat că preia în totalitate compania Green Energy Consultancy & Investments S.R.L., care dezvoltă ...
Temerile privind o posibilă recesiune trimit prețul petrolului Brent, de referință în Europa, sub 100 de dolari pe baril
Temerile privind o posibilă recesiune trimit prețul petrolului Brent, de referință în Europa, sub 100 de dolari pe baril
Pe fondul îngrijorărilor privind o posibilă recesiune, cotaţia barilului de ţiţei Brent, referinţa pentru piaţa petrolului ...