Reorganizare de amploare în grupul Fresenius, liderul pieţei de dializă: Fresenius Nephrocare România absoarbe zece firme din conglomerat

Fresenius Nephrocare România absoabe zece firme din grupul Fresenius, potrivit unei hotărâri a asociaţilor firmei, obţinută de Economica.net. Grupul Fresenius, subsidiara locală a grupului german cu acelaşi nume, este liderul pieţei serviciilor de dializă din România în 2020, potrivit unei analize făcute de Economica.net. Ca efect al fuziunii, societatea Fresenius Nephrocare România preia toate punctele de lucru ale celor zece firme absorbite şi angajaţii acestora. Prin această mişcare, Fresenius îşi securizează poziţia de lider pe piaţa locală. “Contextul actual şi viitor al pieţei serviciilor de dializă, precum şi presiunea asupra costurilor cu tratamentul pacienţilor impun necesitatea fuzionării celor 11 societăţi şi crearea unei structuri comune de servicii care să asigure o mai bună calitate a serviciilor medicale de dializă, având ca scop prelungirea vieții și îmbunătățirea calității vieții pacienților”, spun asociaţii firmei Fresenius Nephrocare România în proiectul de fuziune obţinut de Economica.net.
Cristina Şomănescu - lun, 13 sept. 2021, 22:33
Reorganizare de amploare în grupul Fresenius, liderul pieţei de dializă: Fresenius Nephrocare România absoarbe zece firme din conglomerat

Faptele, pe scurt:

Fresenius Nephrocare România SRL, parte din grupul german Fresenius, absoarbe 10 societăţi din grup:

Premium Medical Clinic SRL, deţinută integral de Fresenius Nephrocare România SRL.

Nefrocare MS SRL, Nefromed BM SRL, Nefromed SJ SRL, Nefrocare Med SRL, Nefrocare CL SRL.

  • Fresenius Nephrocare România deţine 99,49495% din capitalul social al acestor firme.

Nefrocare VS SRL, Nefrocare DJ SRL, Nefrocare SIG SRL.

  • 99% din capitalul social al acestor firme e deţinut de Fresenius Nephrocare România.

Potaissa Renal Care SRL;

  • 95% din capitalul social al firmei e deţinut de Fresenius Nephrocare România.

Adunarea generală a asociaţilor societăţii Fresenius Nephrocare România SRL a aprobat, de principiu, fuziunea prin absorbţie dintre societate, în calitate de societate absorbantă, şi cele zece firme antemenţionate, deţinute în proporţie de cel puţin 95% de către Fresenius Nephrocare România SRL, la 25 februarie.

La 1 iulie, asociații Fresenius Nephrocare România SRL au aprobat proiectul de fuziune dintre societate şi cele zece firme din grup enumerate mai sus de Economica.net, potrivit hotărârii numărul 1 a AGA Fresenius Nephrocare România SRL, publicată recent în Monitorul Oficial şi analizată de Economica.net.

Povestea

Toate cele 11 firme implicate în fuziune oferă servicii de dializă renală şi fac parte din grupul Fresenius.

Fresenius este liderul pieţei de dializă din România în anul 2020, potrivit unei analize făcute de Economica.net.

  • Grupul Fresenius este furnizor mondial de produse şi servicii pentru dializă, spitale şi îngrijire medicală a pacienţilor la domiciliu. Grupul Fresenius are patru linii de business: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios şi Fresenius Vamed.
  • Grupul german operează pe piaţa serviciilor private de dializă prin Fresenius Medical Care în peste 50 de ţări din întreaga lume.

Fresenius Nephrocare România, societatea absorbantă, a fost înființată în anul 2003 şi deţine 21 de centre de dializă situate în 21 de orașe din România.

Toate centrele de dializă activează sub marca Nephrocare şi au contracte cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate sau cu Casele Județene de Asigurări de Sănătate pentru dializarea pacienţilor.

Cine sunt firmele absorbite de Fresenius Nephrocare România

Premium Medical Clinic, înfiinţată în Ploieşti, în anul 2009, deţine un centru independent de dializă. Cu peste 40 de angajați, firma oferă servicii de dializă renală pentru pacienţii din judeţul Prahova.

Potaissa Renal Care funcţionează din anul 2010 și în prezent oferă servicii de dializă pacienților cu afecțiuni renale, în oraşul Turda.

Nefrocare DJ a fost înființată în anul 2009 și a intrat în rețeaua Nephrocare din anul 2011. Sediul societății este în București, dar serviciile de dializă renală sunt prestate la punctul de lucru din municipiul Dej, județul Cluj.

Nefromed SJ funcţionează din anul 2009, a devenit parte a rețelei Nephrocare din 2011 și oferă servicii de dializă renală pacienților la punctul de lucru în municipiul Zalău din judeţul Sălaj.

Nefromed BM a fost inclusă în rețeaua Nephrocare în anul 2011 și oferă servicii de dializă renală în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava.

Nefrocare SIG oferă servicii de dializă renală în județul Maramureș, la centrul de dializă din Sighetu Marmației.

Nefrocare MS a fost înființată în anul 2011 și face parte din reţeaua Nephrocare din 2012. Firma oferă servicii de dializă renală la punctul de lucru din municipiul Iaşi.

Nefrocare VS a fost înființată în anul 2011 și prestează servicii de dializă în rețeaua Nephrocare din anul 2012. Sediul social este în București, dar serviciile sunt prestate la punctul de lucru din municipiul Vaslui.

Nefrocare MED a fost înființată în anul 2009 și din anul 2011 face parte din reţeaua Nephrocare. Firma oferă servicii de dializă pacienţilor din oraşul Medgidia.

Nefrocare CL funcţionează din anul 2011 şi oferă servicii de dializă renală pacienţilor din orașul Câmpulung din judeţul Argeş.

Ce au în comun cele zece firme care vor fi absorbite de Fresenius Nephrocare România

– au același domeniu de activitate: prestarea serviciilor de dializă;

– au aceiași acționari – Fresenius Nephrocare România și Fresenius Medical Care România, cu excepția Premium Medical Clinic care este deținută integral de către Fresenius Nephrocare România;

– dețin câte un singur centru de dializă renală, unde lucrează în medie 40-50 de angajați, majoritatea medici și asistenți medicali;

– sunt administrate de aceiași doi administratori: Ioana Elena Țoncu și dna Daniela-Caliopi Voiculescu;

– folosesc echipamente medicale similare, produse de grupul internațional Fresenius și achiziționate în mare parte de la societatea Fresenius Medical Care România;

– au furnizori comuni pentru echipamente, consumabile, accesorii;

– utilizează proceduri de lucru, procese operaționale și mod de raportare comune.

Din punct de vedere strategic, este oportună continuarea dezvoltării acestor linii de activitate interconectate într-o singură entitate, spun asociaţii Fresenius Nephrocare România în proiectul de fuziune, consultat de Economica.net. Printre argumentele acestora se numără:

  • intenția grupului Fresenius Nephrocare de a acoperi cât mai eficient teritoriul țării cu oferta serviciilor de dializă, prin deschiderea de noi centre în alte județe şi orașe, în beneficiul pacienților;
  • oportunitatea de a detașa specialiști în unele centre de dializă ca să suplinească personalul unităţii medicale la nevoie, de a forma noii angajați sau de a îmbunătăți performanțele unor centre noi;
  • necesitatea obținerii unor licențe și autorizații medicale, precum și semnarea și derularea contractelor cu Casele de Asigurări de Sănătate, care implică proceduri și informații comune, explică AGA Fresenius Nephrocare România în proiectul de fuziune, consultat de Economica.net.

Mai mult, cele 10 societăți care vor fi absorbite sunt deja integrate în grupul Fresenius, ele având acţionariat şi conducere comune, un mod consolidat de abordare a activităților comune, gestionare integrată a activităților de aprovizionare prin achiziții comune, a activităților de marketing, raportare, pregătire a situațiilor financiare, contabilitate. Prin urmare, fuziunea va fi tratată ca o operațiune de restructurare internă la nivel de grup, explică asociaţii Fresenius Nephrocare România în proiectul de fuziune, obţinut şi analizat de Economica.net.

Implementarea fuziunii va conduce la:

– îmbunătățirea poziției financiare și de piață a grupului Fresenius Nephrocare;

– reducerea costurilor de operare ale Fresenius Nephrocare România, din moment ce nu se vor mai efectua operațiuni și cheltuieli multiple cu informarea pacienților, relația cu Casele de Asigurări de Sănătate, obținerea licențelor de funcționare, organizarea și distribuția stocurilor de materiale și consumabile, reiese din proiectul de fuziune consultat de Economica.net.

– reducerea costurilor administrative şi operaţionale pentru funcţionarea centrelor de dializă.

Toate aceste avantaje vor duce la creșterea eficienței operaționale a grupului Fresenius, dar şi la îmbunătăţirea distribuirii fluxurilor de numerar pentru asigurarea resurselor financiare în fiecare clinică.

De asemenea, ținând cont că tratamentul pacienților cu afecțiuni renale este de foarte lungă durată, pacienții societăților ar putea beneficia, ca urmare a fuziunii, de simplificarea realocării de la un centru de dializă la altul în cazul unor detașări sau al mutării în alt oraș, se mai arată în proiectul de fuziune consultat de Economica.net.

Efectele fuziunii

Fuziunea va avea ca rezultat transferul întregului patrimoniu al fiecărei societăți absorbite către Fresenius Nephrocare România, prin intermediul succesiunii legale universale, potrivit prevederilor proiectului de fuziune, precum și dizolvarea și radierea celor 10 firme absorbite din Registrul Comerțului.

Ca efect al fuziunii, asociații aprobă preluarea de către societatea Fresenius Nephrocare România a tuturor punctelor de lucru ale celor zece firme absorbite.

Cele zece societăţi absorbite vor transfera firmei Fresenius Nephrocare România toate contractele individuale de muncă și, implicit, toți salariații lor.

În urma fuziunii, Fresenius Nephrocare România va dobândi calitatea procesuală pe care societățile absorbite o au, la data fuziunii, în toate procesele şi cererile aflate pe rolul instanţelor judecătorești, indiferent dacă este vorba de faza de judecată sau de executare silită.

De la data fuziunii, Fresenius Nephrocare România va prelua, în condițiile legii, toate licențele, autorizaţiile, permisele, avizele, mărcile, deţinute de societăţile absorbite, precum şi orice alte drepturi, autorizaţii şi/sau documente necesare desfăşurării activităţii, împreună cu toate drepturile şi obligaţiile aferente.

Ca efect al fuziunii, capitalul social al societăţii Fresenius Nephrocare România se va majora cu circa 212.808 lei, prin emiterea a 62 părţi sociale noi în favoarea asociatului Fresenius Medical Care România SRL.

În urma acestei majorări, capitalul social al societăţii Fresenius Nephrocare România va fi de circa 105,8 milioane de lei, împărţit în 30.826 de părţi sociale, fiecare cu valoare nominală de aproximativ 3.432 de lei.

După fuziune, asociaţii firmei Fresenius Nephrocare România vor avea următoarele deţineri:

Fresenius Medical Care BeteiligungsgcsellschaftMBH va avea 99,7469668% din capitalul social al firmei Fresenius Nephrocare România.

Fresenius Medical Care România va avea  0,2497891% din capitalul social al firmei Fresenius Nephrocare România.

Fresenius Medical Care Deutschland GMBH va avea 0,0032441% din capitalul social al firmei absorbante.

Fuziunea va produce efecte, atât din punct de vedere juridic, cât și din punct de vedere contabil, începând cu prima zi calendaristică a lunii care urmează celei în care Oficiul Registrului Comerțului primește hotărârea judecătorească de aprobare a legalităţii fuziunii și înregistrează în evidențele sale această primire.

Profitul net al firmei Fresenius Nephrocare România a crescut cu circa 65% în primul an al crizei Covid.

Fresenius Nephrocare România a încheiat anul 2020 cu afaceri nete de 334,33 de milioane de lei, cu aproape 8% mai mari decât cele din 2019. Firma a avut profit net de 19,34 de milioane de lei în 2020, cu aproape 65% mai mare decât cel realizat în anul 2019, arată bilanţurile firmei, comparate de Economica.net.

Citeşte şi:

Fresenius, Diaverum şi Avitum iau peste 80% dintr-un miliard de lei, bani publici, pe o piaţă de nici 16.000 de pacienţi care depind de dializă – analiză Economica.net

Te-ar mai putea interesa și
Grupul Enel are o nouă firmă în componența sa. Gridspertise se va ocupa cu transformarea digitală a rețelelor electrice
Grupul Enel are o nouă firmă în componența sa. Gridspertise se va ocupa cu transformarea digitală a rețelelor electrice
Grupul italian Enel a inaugurat astăzi o nouă firmă, Gridspertise fiind o filială ce are ca scop sprijinirea DSO (distribuitorilor n.r.) în trecerea la o noua eră de rețele inteligente......
Contorul de energie electrică trebuie citit de distribuitor la maximum trei luni – proiect de OUG
Contorul de energie electrică trebuie citit de distribuitor la maximum trei luni – proiect de OUG
Contorul de energie elecrică al consumatorului casnic trebuie citit la maximum trei luni, potrivit proiectului de Ordonanță ...
Mario Draghi: Guvernul nu vrea să crească taxele. Italienii vor fi sprijiniți pentru achitarea facturilor la energie
Mario Draghi: Guvernul nu vrea să crească taxele. Italienii vor fi sprijiniți pentru achitarea facturilor la energie
Guvernul italian nu intenţionează să majoreze taxele şi va căuta să ajute firmele şi gospodăriile să absoarbă aşteptata ...
Banca Naţională a Elveţiei a menținut rata dobânzii de referință la minus 0,75%
Banca Naţională a Elveţiei a menținut rata dobânzii de referință la minus 0,75%
Banca Naţională a Elveţiei (SNB) a menţinut politica sa monetară ultra-expansionistă, în linie cu estimările analiştilor, ...