Salariu de poliţist local: până la 4.300 de lei „în mână”

Cel mai bine plătiţi poliţişti locali au studii superioare, grad superior şi peste 20 de ani vechime. Aceştia au salarii de bază nete de peste 4.300 de lei dacă lucrează în sectorul 1 al Capitalei, şi de peste 4.200 de lei la Cluj, arată datele comparate de Economica. Poliţiştii locali debutanţi, absolvenţi de facultate, care lucrează în sectorul 1 al Bucureştiului, au salarii de bază nete care pornesc de la peste 2.800 de lei, faţă de nici 1.300 de lei - cât încasează colegii lor din Moineşti, spre exemplu.
Cristina Şomănescu - Dum, 15 oct. 2017, 21:15
Salariu de poliţist local: până la 4.300 de lei

Economica a analizat salariile de bază nete încasate în această toamnă de poliţiştii locali din sectorul 1 al Capitalei, din Cluj, Braşov şi din Moineşti – un oraş mic din Moldova. Iată ce am găsit:

Salariile de bază pe care le iau „în mână” debutanţii licenţiaţi din Poliţia Locală pornesc de la peste 2.800 de lei în sectorul 1 al Capitalei, de la peste 2.400 de lei în Braşov, de la 1.700 de lei la Cluj şi de la 1.200 de lei în Moineşti (în Moldova).

Poliţiştii locali debutanţi, absolvenţi de studii superioare, care lucrează în sectorul 1 al Capitalei, au salarii de bază nete care pornesc de la peste 2.800 de lei lunar (încasate de cei care au gradaţia 0) şi depăşesc 3.500 de lei (în cazul celor care au gradaţia 5), potrivit informaţiilor din anexa numărul 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 208, comparate de Economica.
Salariile de bază nete încasate în septembrie de poliţiştii locali licenţiaţi din Braşov au pornit de la peste 2.400 de lei (pentru cei cu gradaţia 0) şi au depăşit 3.000 de lei pentru cei cu vechime maximă, arată datele Consiliului Local al Municipiului Braşov, analizate de Economica.
Poliţiştii locali debutanţi, care au studii superioare şi performează la Cluj, au avut salarii de bază nete care au pornit în septembrie de la 1.700 de lei şi au ajuns la circa 2.100 de lei, arată datele trimise pentru Economica de către Primăria Cluj-Napoca.
Spre comparaţie, poliţiştii locali debutanţi, absolvenţi de studii superioare, care lucrează în Moineşti, au avut în luna septembrie 2017 salarii de bază nete cuprinse între 1.200 de lei şi 1.400 de lei, arată datele dintr-un document oficial al Primăriei Moineşti, studiat de Economica.

Debutanţii cu studii medii din Poliţia Locală câştigă salarii de bază nete care încep de la peste 2.000 de lei în sectorul 1 al Bucureştiului, peste 1.400 de lei la Braşov şi peste 1.300 de lei în Cluj, arată datele oficiale ale poliţiilor locale din aceste oraşe, prelucrate şi comparate de Economica

De exemplu, un poliţist local debutant, care are studii medii şi gradaţia 5, adică peste 20 de ani de vechime în muncă, şi care lucrează în sectorul 1 al Capitalei, a avut în luna septembrie 2017 un salariu de bază net de peste 2.500 de lei. Spre comparaţie, un angajat din Cluj, cu aceeaşi funcţie, grad profesional şi vechime ca cel din Bucureşti, a câştigat un salariu de bază de nici 1.700 de lei net în septembrie, arată datele comparate de Economica. Profesionistul cu aceeaşi funcţie, grad şi vechime care lucrează însă la Braşov a avut în septembrie un salariu de bază net mai mare decât colegul său din Cluj: aproape 1.800 de lei. 

Cel mai bine plătiţi poliţişti locali sunt profesioniştii cu grad superior, absolvenţi de studii superioare şi peste 20 de ani vechime (adică cei care au gradaţia 5, conform noii legi a salarizării). Aceştia au salarii de bază nete de peste 2.800 de lei la Moineşti, 3.800 de lei la Braşov, peste 4.200 de lei la Cluj şi 4.300 de lei dacă lucrează în sectorul 1 al Capitalei, arată datele prelucrate de Economica, pe care le puteţi consulta pe larg în tabelul de mai jos. 

Pe lângă salariu de bază, poliţiştii locali primesc normă de hrană în valoare de 25 de lei sau 32 de lei pe zi, şi în valoare de 5 lei pe schimb/tură, arată datele oficiale ale primăriile şi consiliilor locale.

De asemenea, poliţiştii locali care lucrează între ora 22:00 şi ora 6:00 beneficiază de  spor pentru munca prestată în timpul nopţii, în valoare de 25% din salariul de bază, în baza prevederilor articolului 20 din Legea nr. 153 din 28 iunie 2017, au spus oficialii Poliţiei Locale Timişoara pentru Economica. 

Funcţia

Salariile de bază nete, stabilitate la finalul lunii iulie 2017 pentru gradaţia 0 şi gradaţia 5, la Poliţia Locală a sectorului 1 Bucureşti

Salariile de bază nete de la finalul lunii septembrie 2017 pentru gradaţia 0 şi gradaţia 5, la Poliţia Locală din Cluj

Salariile de bază nete de la finalul lunii septembrie 2017 pentru gradaţia 0 şi gradaţia 5, la Poliţia Locală la Braşov

Salariile de bază nete de la finalul lunii septembrie 2017 pentru gradaţia 0 şi gradaţia 5, la Poliţia Locală Moineşti

Poliţist local grad profesional superior, cu studii superioare

De la circa 3500 de lei, la 4300 de lei

De la 3400 de lei, la peste 4200 de lei

De la peste 3000 de lei, la 3800 de lei

De la 2400 de lei, la peste 2800 de lei

Poliţist local grad profesional principal, cu studii superioare

De la 3200 de lei, la peste 3900 de lei

De la aproape 2800 de lei, la aproape 3500 de lei

De la peste 2800 de lei, la peste 3500 de lei

De la peste 1700 de lei, la peste 2000 de lei

Poliţist local grad profesional asistent, cu studii superioare

De la circa 2950 de lei, la aproape 3700 de lei

De la peste 2200 de lei, la aproape 2800 de lei

De la peste 2600 de lei, la circa 3300 de lei

De la peste 1300 de lei, la peste 1500 de lei

Poliţist local grad profesional debutant,cu studii superioare

De la peste 2800 de lei, la peste 3500 de lei

De la 1700 de lei, la circa 2100 de lei

De la peste 2400 de lei, la peste 3000 de lei

De la aproape 1200 de lei, la aproape 1400 de lei

Poliţist local grad profesional superior, cu studii superioare de scurtă durată

De la peste 2700 de lei, la peste 3400 de lei

De la circa 2700 de lei, la peste 3300 de lei

De la peste 2600 de lei, la circa 3300 de lei

Poliţist local grad profesional superior, cu studii medii

De la peste 2300 de lei, la peste 2900 de lei

De la circa 2200 de lei, la peste 2700 de lei

De la peste 2000 de lei, la 2600 de lei

De la aproape 1400 de lei, la peste 1600 de lei

Poliţist local, grad profesional principal, cu studii medii

De la peste 2.200 de lei, la circa 2.800 de lei

De la 1800 de lei, la peste 2200 de lei

De la peste 1800 de lei, la 2300 de lei

Poliţist local, grad profesional asistent, cu studii medii

De la peste 2.100 de lei, la peste 2.600 de lei

De la peste 1600 de lei, la peste 2000 de lei

De la peste 1600 de lei, la peste 2000 de lei

Poliţist local, grad profesional debutant, cu studii medii

De la peste 2.000 de lei, la peste 2.500 de lei

De la peste 1300 lei, la peste 1600 de lei

De la peste 1400 de lei, la aproape 1800 de lei

Sursă informaţii tabel: informaţiile comunicate de Primăria Cluj pentru Economica, iar pentru restul oraşelor – informaţii publicate, conform legii, pe site-ul primăriilor, care au fost prelucrate de Economica. 

De ce diferă salariile de bază ale poliţiştilor locali în funcţie de oraşul în care lucrează

Salariile de bază ale poliţiştilor locali se stabilesc în baza Legii cadru de salarizare a personalului bugetar nr. 153/2017. Potrivit acestei legi, salariile de bază încasate de bugetari se determină înmulţind coeficienţii atribuiţi prin legea antemenţionată fiecărei funcţii din sistemul bugetar cu salariul minim brut pe economie.
De exemplu, unui poliţist local debutant cu studii medii, care munceşte în Cluj, îi este atribuit un coeficient 1,27, iar colegului său cu aceeaşi funcţie şi nivel de studii, dar care lucrează în sectorul 1 din Bucureşti, îi este atribuit coeficientul 2. Salariile de bază brute ale celor doi poliţişti locali cu aceeaşi funcţie şi nivel de studii se obţin înmulţind coeficienţii antemenţionaţi cu salariul minim brut pe economie, de 1.450 de lei. Concret, poliţistul local din Cluj are astfel un salariu de bază brut lunar de 1.842 de lei, iar colegul său din Bucureşti de 2.900 de lei.

De ce diferă, de la un oraş la altul, coeficienţii în funcţie de care se stabilesc salariile de bază ale poliţiştilor locali încadraţi pe aceeaşi funcţie şi cu acelaşi nivel de studii?

Răspunsul scurt: pentru că legea oferă această libertate fiecărui consiliu local.
Coeficienţii în funcţie de care se determină salariile din Poliţiile Locale din ţară se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consililului judeţean sau consiliului general al municipiului Bucureşti, şi sunt diferiţi de la o instituţie la alta, respectiv de la un oraş la altul.

În ce constă munca poliţiştilor locali

De exemplu, Poliţia Locală din Braşov:

 • menţine ordinea publică în imediata apropiere a şcolilor şi spitalelor, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Braşov, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire.
 • identifică cerşetorii şi persoanele fără adăpost şi le încredinţează serviciului public de asistenţă socială;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor.
 • asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile sau serviciile publice de interes local, la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice.
 • asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea municipiului şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local.
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială.
 • execută mandatele de aducere, emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează municipiul Braşov.
 • asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă.
 • verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere.
 • asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri care se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară.
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar.
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule.
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală.
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap.
 • efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu.
 • efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale.
 • participă la acţiunile de demolare, dezmembrare, dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al municipiului.
 • verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplaasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice. Detalii, aici.

Precizări: 

Tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii sunt următoarele:

 • gradaţia 1: de la 3 la 5 ani vechime.
 • gradaţia 2: de la 5 la 10 ani vechime.
 • gradaţia 3: de la 10 la 15 ani vechime.
 • gradaţia 4: de la 15 la 20 de ani vechime.
 • gradaţia 5: peste 20 de ani vechime.
Te-ar mai putea interesa și
Ministrul Energiei a discutat cu reprezentanţii Exxon despre colaborarea cu Romgaz pentru stocarea de carbon
Ministrul Energiei a discutat cu reprezentanţii Exxon despre colaborarea cu Romgaz pentru stocarea de carbon
Ministrul Energiei, Virgil Popescu, s-a întâlnit miercuri cu reprezentanţii companiei americane ExxonMobil, iar una dintre temele de discuţii a fost colaborarea cu Romgaz în domeniul stocării......
Programarea pentru eliberarea paşapoartelor se poate face online
Programarea pentru eliberarea paşapoartelor se poate face online
 Direcţia Generală de Paşapoarte informează cetăţenii că cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice/temporare ...
Burak Yildiran a primit avizul BNR pentru funcţia de director general al Patria Bank
Burak Yildiran a primit avizul BNR pentru funcţia de director general al Patria Bank
Patria Bank anunţă că Burak Yildiran, bancher cu peste 25 de ani de experienţă în industrie, a primit avizul Băncii ...
Autostrada de Centură București: Au început lucrările la unul dintre cele mai importante noduri, A0 – A2 FOTO
Autostrada de Centură București: Au început lucrările la unul dintre cele mai importante noduri, A0 – A2 FOTO
Au început lucrările la cel mai mare și cel mai important nod rutier aferent Lotului I din Autostrada de Centură București ...