cre teri neplanificate

STB monitorizează traseele și acolo unde apar aglomerări va suplimenta numărul de vehicule

Societatea de Transport Bucureşti (STB) informează că vehiculele din parcul de transport public sunt solicitate în proporţie de până la 20% din capacitatea oferită, iar acolo unde se constată o creştere a cererii şi dacă apar suprasolicitări sau creşteri neplanificate se intervine operativ cu vehicule suplimentare.

STB monitorizează traseele și acolo unde apar aglomerări va suplimenta numărul de vehicule