eoliene 2013

Energia regenerabilă, pondere de 41% în consumul de electricitate al României în 2013, peste ţinta asumată

Ponderea electricităţii produse din surse regenerabile în consumul final brut de energie electrică al ţării în 2013 a fost de 41%, peste ţinta de 38% asumată de România pentru anul 2020, potrivit unui document al Departamentului pentru Energie.

Energia regenerabilă, pondere de 41% în consumul de electricitate al României în 2013, peste ţinta asumată