protec ia datelor cu caracter personal

Încălcarea prevederilor privind protecţia datelor cu caracter personal: Altex, Vodafone şi Orange, măsuri corective

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a dispus, în urma investigaţiilor efectuate în perioada 1 iunie – 30 septembrie 2019, măsuri corective pentru 51 de operatori, pentru încălcarea unor prevederi privind datele cu caracter personal.

Încălcarea prevederilor privind protecţia datelor cu caracter personal: Altex, Vodafone şi Orange, măsuri corective