rca pe ora

Preţul poliţei RCA ar putea fi reglat în funcţie de orele de utilizare a maşinii – proiect ASF

Revoluţia tehnologică la nivel mondial va permite apariţia poliţelor CASCO sau chiar RCA plătite ”cu ora”. O simplă modificare a Normei RCA ar permite vânzarea unei poliţe RCA cu preţul reglabil în funcţie de numărul orelor de utilizare a maşinii folosind sisteme telematice. ASF a propus deja societăţilor de asigurări să se gândească la noi produse care ar veni în ajutorul consumatorilor şi ar permite asigurătorilor să facă faţă cu succes provocărilor din zona tehnologică. România este una din puținele țări reprezentate la nivel european în dezvoltarea inovațiilor tehnologice în asigurări prin participarea lui Călin Rangu, Director ASF, în cadrul Comitetului InsurTech Task Force organizat de Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii (EIOPA), cel care ne-a spus despre acest nou sistem

Preţul poliţei RCA ar putea fi reglat în funcţie de orele de utilizare a maşinii - proiect ASF