vanzare-cumparare teren arabil

Două procese și digitalizarea schimbă modul în care se fac tranzacții cu terenuri arabile. Proiect

Apariția Registrului unic naţional privind circulaţia şi destinaţia terenurilor agricole situate în extravilan, un sistem electronic cu informații despre tranzacțiile cu terenuri furnizate de către autorităţile administraţiei publice locale, schimbă procedurile prin care proprietarii de terenuri vor finaliza procesul de vânzare-cumpărare.

Două procese și digitalizarea schimbă modul în care se fac tranzacții cu terenuri arabile. Proiect