Tutunul, reglementat sever de Ministerul Sănătăţii. Ce produse interzice, limitează, dar şi cum se schimbă etichetele

Ministerul Sănătăţii a publicat un proiect de act normativ prin care va interzice punerea pe piaţă a tuturor produselor din tutun (inclusiv din lichidul ţigărilor electronice) aromate şi a celor care conţin aditivi speciali, precum vitamine, cofeină, taurină, aditivi care creează impresia că produsul are efect benefic asupra sănătăţii, sau că prezintă riscuri mai mici pentru sănătate. De asemenea, introduce limite în ceea ce priveşte conţinutul ţigaretelor electronice, şi reglementează produsele din plante pentru fumat. Iată lista completă a schimbărilor asumate prin proiectul de act normativ. 
Cristina Şomănescu - mar, 29 dec. 2015, 14:09
Tutunul, reglementat sever de Ministerul Sănătăţii. Ce produse interzice, limitează, dar şi cum se schimbă etichetele

Ministerul Sănătăţii a publicat azi, 29 decembrie, un proiect de lege privind privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe. Proiectul de lege transpune Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014.

Ministerul Sănătăţii îşi asumă implementarea următoarelor schimbări:

1. Ministerul Sănătăţii (MS) va reglementa ingredientele care pot fi utilizate în produsele din tutun. În acest sens, va interzice punerea pe piaţă a ţigărilor şi tutunului de rulat care au o aromă caracteristică, adică au un miros sau un gust diferit de cel al tutunului, care este perceptibil în mod clar, care este determinat de un aditiv sau de o combinaţie de aditivi, incluzând neexhaustiv fructe, condimente, ierburi, alcool, dulciuri, mentol sau vanilie, şi care este perceptibil înainte sau în timpul consumării produsului din tutun, sau care au arome în filtre, hârtie, ambalaj, capsule sau în orice caracteristică tehnică care permite modificarea mirosului sau a gustului produselor din tutun respective sau modificarea intensităţii arderii.

MS interzice punerea pe piaţă şi a tuturor produselor din tutun care conţin aditivi „speciali”, precum vitamine, cofeină, taurină, aditivi care creează impresia că un produs din tutun are un efect benefic asupra sănătăţii, sau că prezintă riscuri mai mici pentru sănătate, ori care sunt asociaţi cu energia şi vitalitatea, care colorează fumul, care facilitează inhalarea sau absorbţia nicotinei, care au proprietăţi cancerigene, mutagene sau asupra funcției de reproducere. 

Ministerul Sănătăţii interzice punerea pe piaţă a tuturor produselor din tutun care conţin aditivi în cantităţi care amplifică efectele toxice, potenţialul de dependenţă sau proprietăţile cancerigene, mutagene sau asupra funcţiei de reproducere. 

Ministerul Sănătăţii percepe producătorilor şi importatorilor de produse din tutun tarife proporţionale pentru a evalua dacă un produs din tutun prezintă o aromă caracteristică, dacă au fost utilizaţi aditivi interzişi sau arome interzise, precum şi dacă un produs din tutun conţine aditivi în cantităţi care cresc în mod semnificativ şi măsurabil efectul toxic, potenţialul de dependenţă sau proprietăţile cancerigene, mutagene ori asupra funcţiei de reproducere. 

2. Etichetarea produselor din tutun se modifică substanţial. Astfel, etichetarea produselor din tutun pentru fumat va trebui să cuprindă un avertisment general „Fumatul ucide”, pe 50% din faţa laterală, un mesaj de informare „Fumul de tutun conţine peste 70 de substanţe care cauzează cancer”, pe 50% din faţa laterală; avertismente de sănătate combinate, formate din text, poză și număr de telefon de la care se pot obţine informații despre metodele de renunţare la fumat (pe ambele feţe, în partea superioară, pe 65% din suprafață, iar avertismentul poate fi mutat sub timbrul fiscal, astfel încât marca să rămână sub avertisment).
Avertismentele trebuie schimbate anual şi rotate pe pachete. Chenarul exterior negru va avea dimensiunea de 1 mm şi va fi inclus în suprafaţa avertismentului.

Pentru produsele din tutun care nu ard, etichetarea va cuprinde un avertisment „Acest produs din tutun dăunează sănătăţii şi creează dependenţă”, pe ambele feţe şi care va ocupa 30% din suprafaţă.

Etichetele tuturor produselor din tutun nu vor conţine referiri la proprietăţile false pe care le-ar avea. Concret, etichetele tuturor produselor din tutun nu vor crea percepţii greşite despre proprietăţile produsului, efectele asupra sănătăţii, riscurile sau emisiile produsului, că un anumit produs din tutun este mai puţin dăunător decât altele, sau că are drept scop reducerea efectului unor componente dăunătoare ale fumului sau că are proprietăţi vitalizante, energizante, de vindecare, de întinerire, naturale, organice, sau care se referă la gust, miros, aromatizanţi şi alţi aditivi, sau la absenţa acestora, ori care se aseamănă cu un produs alimentar sau cosmetic. De asemenea, etichetele tuturor produselor din tutun nu vor conţine referiri la biodegradabilitate, avantaje de mediu, şi nici nu vor crea percepţii greşite despre eventuale avantaje economice ale cumpărării produselor. 

3. Comercializarea produselor din tutun de uz oral este interzisă. Sunt vizate toate produsele din tutun pentru uz oral, cu excepţia celor destinate să fie inhalate sau mestecate, realizate în întregime sau parţial din tutun, sub formă de pulbere sau particule sau în orice combinaţie a formelor respective, în special cele prezentate ca săculeţe porţionate sau săculeţe poroase

4. Pentru a putea fi introduse pe piaţă, produsele noi trebuie testate suplimentar. Concret, producătorii sau importatorii vor aduce studii suplimentare referitoare la: toxicitate, potenţialul de dependenţă şi atractivitatea noului produs din tutun, în special în ceea ce priveşte ingredientele şi emisiile sale; preferinţele diverselor grupuri de consumatori, incluzând tinerii şi fumătorii curenţi; analiza raportului riscuri/beneficii pentru produs; efectele aşteptate privind renunţarea la consumul de tutun, incidenţa consumului de tutun şi a percepţiilor anticipate ale consumatorului. Producătorul determină cerinţele aplicabile, în funcţie de încadrarea acestor produse în produse din tutun care nu ard sau pentru fumat.

5. La o perioadă de cel puţin şase luni, producătorii şi importatorii tuturor ţigaretelor electronice şi a flacoanelor de reumplere vor notifica MS cu privire la: lista tuturor ingredientelor care alcătuiesc produsul şi a emisiilor rezultate; date toxicologice, doza şi cantitatea de nicotină; descrierea procesului de producţie, a componentelor.
Se introduc limite în ceea ce priveşte conţinutul ţigaretelor electronice: lichidele care conţin nicotină sunt introduse pe piaţă doar în flacoane de reumplere dedicate, cu un volum maxim de 10 ml, în ţigarete electronice de unică folosinţă sau în cartuşe de unică folosinţă; volumul maxim al cartuşelor şi al rezervoarelor nu depăşeşte 2 ml; lichidul care conţine nicotină are maximum 20 mg/ml nicotină; lichidul care conţine nicotină nu are aditivii „speciali” menţionați la produsele din tutun; se utilizează doar ingrediente de puritate ridicată; nu se folosesc ingrediente cu riscuri pentru sănătatea umană, fie că sunt sau nu supuse încălzirii; eliberează în mod constant dozele de nicotină în condiţii de utilizare normală; se previne intervenţia necorespunzătoare asupra acestor produse şi manipularea necorespunzătoare de către copii, sunt protejate împotriva casabilităţii, precum şi a scurgerilor de lichide şi sunt prevăzute cu un mecanism care asigură reumplerea fără scurgere de lichide.
Etichetarea trebuie să cuprindă toate ingredientele, să nu cuprindă referiri cu privire la proprietăţi speciale ale produsului, dar şi un avertisment: „Acest produs conţine nicotină. Nicotina generează un grad ridicat de dependenţă”, pe 30% din suprafaţă.
Sunt interzise publicitatea şi sponsorizarea, în aceleaşi condiții ca și pentru produsele din tutun.

Raportările anuale la MS trebuie să cuprindă: volumul vânzărilor, informaţii cu privire la preferinţele diverselor categorii de consumatori, la modul de vânzare a produselor; rezumate ale oricăror cercetări de piaţă efectuate, împreună cu traducerea în limba engleză a rezumatelor respective.
Este obligatorie introducerea unui sistem de colectare a informaţiilor cu privire la toate suspiciunile de efecte adverse, de către producători, astfel încât, dacă un stat membru constată că produsele prezintă un risc grav pentru sănătatea umană, poate lua măsuri provizorii de restricţionare.
Prevederile referitoare la vânzările transfrontaliere la distanţă de produse din tutun se aplică și ţigaretelor electronice şi de flacoanelor de reumplere.
Ministerul Sănătăţii percepe producătorilor şi importatorilor de ţigarete electronice şi de flacoane de reumplere tarife proporţionale pentru primirea, stocarea, prelucrarea şi analizarea informaţiilor.

6. Ministerul Sănătăţii reglementează produsele din plante pentru fumat.
Produsele din plante pentru fumat vor fi inscripţionare cu un avertisment de sănătate: „Fumatul acestui produs dăunează sănătăţii dumneavoastră”, care ocupă 30% din suprafață; fără elementele false menţionate la produsele din tutun. De asemenea, producătorii şi importatorii de produse din plante pentru fumat vor comunica MS cu cel puţin şase luni înainte ca produsele noi să fie introduse pe piaţă lista cu toate ingredientele lor şi cantităţile corespunzătoare. 

7. Ministerul Sănătăţii va monitoriza nivelurile maxime ale emisiilor (gudron, nicotină, monoxid de carbon şi alte emisii ce urmează să fie stabilite) ţigaretelor introduse pe piaţă sau fabricate în România, iar în viitor – şi ale celolalte produse din tutun.

Nivelurile maxime ale emisiilor ţigaretelor introduse pe piaţa locală sau fabricate în România nu pot depăşi: 10 mg de gudron per ţigaretă; 1 mg de nicotină per ţigaretă; 10 mg de monoxid de carbon per ţigaretă

Măsurarea emisiilor se va face în laboratoare agreate şi monitorizate de minister, dar independente de industria tutunului, cu utilizarea ca referință a standardelor ISO relevante. În acest sens, MS va înfiinţa un laborator pentru testarea acestor emisii, pe care îl va coordona.

8. Producătorii şi importatorii de ţigarete vor raporta Ministerului Sănătăţii ingredientele utilizate în procesul de fabricaţie, emisiile produselor din tutun şi date privind volumul vânzărilor de produse din tutun în România, per tip şi marcă. 
Noul format de raportare urmează să fie elaborat şi aprobat prin acte de implementare de către Comisia Europeană. 
Ministerul Sănătăţii va percepe producătorilor şi importatorilor de produse din tutun tarife proporţionale pentru primirea, stocarea, prelucrarea şi analizarea informaţiilor transmise. În plus, producătorii şi importatorii de produse din tutun introduse pe piaţa din România au obligaţii de raportare extinsă pentru anumiţi aditivi prioritari conţinuţi în ţigarete şi în tutunul pentru rulat, aditivi care urmează să fie stabiliţi de Comisia Europeană prin act de implementare sau/şi de Ministerul Sănătăţii.
Evaluarea informaţiilor despre aceşti aditivi prioritari, oferite de producători şi importatori, poate fi făcută de un organism ştiinţific independent inter pares, la solicitarea Ministerului Sănătății, care poate percepe tarife proporţionale pentru această evaluare.

Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, îşi asumă implementarea următoarelor schimbări:

1. Trasabilitatea care are ca scop înregistrarea produselor din tutun, astfel încât circulaţia lor în întreaga Uniune Europeană să fie înregistrată şi urmărită.

Pachetele unitare de produse din tutun introduse pe piaţă sunt marcate cu un identificator unic care permite stabilirea următoarelor elemente: data şi locul de fabricare; fabrica; utilajul utilizat la fabricarea produselor din tutun; schimbul de lucru sau ora fabricării; descrierea produsului; piaţa de destinaţie pentru vânzare cu amănuntul; ruta de transport preconizată; dacă este cazul, importatorul în Uniunea Europeană; ruta efectivă de transport de la fabricare până la primul punct de vânzare cu amănuntul, inclusiv toate depozitele utilizate, precum şi data transportului, destinaţia, punctul de plecare şi destinatarul; identitatea tuturor cumpărătorilor, de la fabricare până la primul punct de vânzare cu amănuntul şi factura, numărul de ordine şi evidenţele plăţilor pentru toţi cumpărătorii de la fabricare până la primul punct de vânzare cu amănuntul. Toate aceste informaţii sunt accesibile prin mijloace electronice, toate persoanele fizice şi juridice implicate în lanţul de aprovizionare al produselor din tutun ţinând o evidenţă completă şi exactă a tuturor tranzacţiilor relevante. 

Echipamentele necesare pentru înregistrarea produselor din tutun sunt puse la dispoziție de producătorii de produse din tutun. Toate datele relevante sunt găzduite într-o unitate de stocare de date, situată fizic pe teritoriul Uniunii Europene, independentă, iar caracteristicile acesteia şi ale contractului de stocare de date se aprobă de către Comisia Europeană și se transpun prin ordin al Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

2. Elementul de securitate. Produsele din tutun care sunt introduse pe piaţă poartă un element de securitate inviolabil, compus din elemente vizibile şi invizibile, şi care se tipăreşte sau se fixează astfel încât să nu poată fi îndepărtat, să nu poată fi şters şi să nu fie în niciun fel ascuns sau întrerupt, inclusiv prin intermediul timbrelor fiscale. Standardele tehnice pentru elementul de securitate sunt adoptate prin acte de punere în aplicare de către Comisia Europeană şi se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.

3. Vânzările transfrontaliere la distanţă de produse din tutun către consumatorii din România sunt interzise, dar sunt permise vânzările transfrontaliere la distanţă către consumatorii situaţi în statele membre care nu interzic astfel de vânzări.

Pentru a putea realiza aceste operaţiuni comerciale, punctele de vânzare cu amănuntul din România trebuie să se înregistreze la ANAF şi la autorităţile competente din statele membre în care sunt situaţi consumatorii efectivi sau potenţiali. La momentul înregistrării, aceste puncte de vânzare trebuie să îndeplinească mai multe condiţii: să transmită autorităţilor competente informaţii privind numele sau denumirea societăţii, adresa permanentă a locului de activitate de unde vor fi furnizate produsele din tutun, data începerii activităţii de oferire a produselor din tutun, adresa site-ului utilizat în scopul respectiv, și toate informaţiile relevante necesare pentru a identifica site-ul respectiv; să desemneze o persoană fizică responsabilă cu verificarea faptului că produsele din tutun vândute prin vânzări transfrontaliere la distanţă respectă dispoziţiile naţionale adoptate în temeiul Directivei 2014/40/UE; să folosească un sistem de verificare a vârstei care verifică, în momentul vânzării, îndeplinirea de către consumatorul care efectuează achiziţia a cerinţei privind vârsta minimă prevăzută în dreptul intern al statului membru de destinaţie; să nu comunice datele cu caracter personal producătorului de produse din tutun sau societăţilor care fac parte din acelaşi grup de societăţi sau oricăror alte părţi terţe.

A fost introdusă suplimentar faţă de textul directivei prevederea conform căreia firmele care asigură transportul transfrontalier al bunurilor adoptă măsuri în vederea prevenirii transportului de produse din tutun către consumatorii din România.
Precizăm că directiva oferă posibilitatea, dar nu obligă, ca statele membre să interzică vânzările transfrontaliere la distanţă de produse din tutun către consumatorii din propriul stat. Motivul pentru care s-a optat pentru interzicerea vânzărilor transfrontaliere la distanţă de produse din tutun către consumatorii din România este scăderea accesului minorilor la produse din tutun, această măsură contribuind la îmbunătăţirea stării de sănătate a copiilor. Accesul facil la internet al copiilor şi posibilitatea efectuării plăţilor folosind mijloace electronice care eludează controlul vârstei cumpărătorului, fac să crească probabilitatea ca un minor să poată cumpăra prin internet produse din tutun din ţări în care prețul este scăzut sau în care sunt permise țigări cu arome ori cu alte caracteristici tehnice care cresc atractivitatea produsului (ţigări colorate, capsule aromate, etichete cu imagini atrăgătoare pentru copii, etc). Pentru prevenirea accesului minorilor la produse din tutun ieftine şi atrăgătoare, disponibile pe internet, s-a introdus şi măsura suplimentară prin care transportatorul are obligaţia de a lua măsuri pentru a se asigura că nu transportă transfrontalier produse din tutun.

Când vor intra în vigoare aceste schimbări

Intrarea în vigoare a legii este prevăzută pentru data de 20 mai 2016, dar este permisă introducerea pe piaţă a mai multor produse care nu sunt în conformitate cu prezenta lege, până la data de 20 mai 2017. Este vorba despre: produsele din tutun fabricate sau puse în liberă circulaţie şi etichetate în conformitate cu Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările şi completările ulterioare, înainte de 20 mai 2016; ţigaretele electronice sau flacoanele de reumplere fabricate sau puse în liberă circulaţie înainte de 20 noiembrie 2016; produsele din plante pentru fumat, fabricate sau puse în liberă circulaţie înainte de 20 mai 2016.

Interzicerea punerii pe piață a produselor din tutun cu o aromă caracteristică al căror volum al vânzărilor la nivelul întregii Uniuni reprezintă 3% sau mai mult într-o anumită categorie de produse se aplică de la 20 mai 2020.

Până la data de 20 mai 2019, se aplică exceptări temporare de la obligaţia privind poziţia avertismentului de sănătate combinat, în legătură cu poziţia timbrului fiscal.

Măsurile privind trasabilitatea se aplică ţigaretelor şi tutunului de rulat se aplică de la 20 mai 2019, iar produselor din tutun, altele decât ţigaretele şi tutunul de rulat – de la 20 mai 2024.

Măsurile privind elementul de securitate se aplică ţigaretelor şi tutunului de rulat se aplică de la 20 mai 2019, iar produselor din tutun altele decât ţigaretele şi tutunul de rulat – de la 20 mai 2024.

Te-ar mai putea interesa și
Htss lansează platformă de e-learning mindclass, care generează conținut video cu ajutorul inteligenței artificiale
Htss lansează platformă de e-learning mindclass, care generează conținut video cu ajutorul inteligenței artificiale
Htss, companie specializată în furnizarea de soluții software de business, cu peste 1000 de clienți în 11 țări, anunță că lansează, în urma unei investiții de 200.000 de euro, platforma......
Vânzările diviziei grupului Bosch din România s-au majorat cu 10%, până la 494 mil. euro
Vânzările diviziei grupului Bosch din România s-au majorat cu 10%, până la 494 mil. euro
Divizia din România a grupului Bosch a anunțat o majorare a vânzărilor consolidate cu 10% față de anul anterior, până ...
DNA a trimis în judecată doi foști directori ai RAAN Drobeta. Aceștia sunt acuzați că au aprobat plata ilegală a 55 de milioane de lei către o firmă privată
DNA a trimis în judecată doi foști directori ai RAAN Drobeta. Aceștia sunt acuzați că au aprobat plata ilegală a 55 ...
Gheorghe Dulcea şi Gheorghe-Silviu Constantin, foşti directori în cadrul Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare ...
Accor va deschide peste doi ani noul Mercure Alba Iulia Cetate, primul hotel din oraș afiliat unui lanț internațional
Accor va deschide peste doi ani noul Mercure Alba Iulia Cetate, primul hotel din oraș afiliat unui lanț internațional
Liderul global în industria ospitalității Accor anunță că va deschide încă un hotel în România, noul Mercure Alba ...