Veniturile încasate din vânzarea de certificate verzi au fost anul trecut de 376 milioane euro

Producătorii de energie din surse regenerabile au încasat anul trecut din vânzarea de certificate verzi circa 1,663 miliarde lei (376 milioane euro), ceea ce a menţinut trendul ascendent al impactului în factura consumatorului, conform raportului 'Evoluţia concurenţei în sectoare cheie', elaborat de Consiliul Concurenţei.
Economica.net - joi, 27 nov. 2014, 08:48
Veniturile încasate din vânzarea de certificate verzi au fost anul trecut de 376 milioane euro

‘Impactul certificatelor verzi în factura consumatorului final în anul 2013 a fost de 40,04 lei/MWh (8,92 euro/MWh), în condiţiile în care preţul mediu de livrare a energiei electrice pe piaţa reglementată stabilit de către ANRE, în anul 2013, a fost de 155 lei/MWh’, se arată în raport.

Documentul semnalează, de asemenea, că, având în vedere ultimele modificări ale cadrului legal, privind exceptarea de la aplicarea prevederilor Legii nr. 220/2008 a unui procent din cantitatea de energie electrică livrată consumatorilor finali (prevedere ce vizează, în principal, marii consumatori de energie), se poate aprecia faptul că impactul asupra restului consumatorilor finali ar putea creşte. Exceptarea urmează a se realiza diferenţiat, în funcţie de electro-intensitatea operatorilor economici: 85% în cazul unei electro-intensităţi mai mari de 20%, 60% în cazul unei electro-intensităţi de 10-20% şi 40% în cazul unei electro-intensităţi de 5-10%.

În 2013, în urma aplicării schemei de sprijin, capacităţile instalate în centralele electrice care au beneficiat de sistemul de promovare a energiei din surse regenerabile au ajuns la 4.349 MW, iar producţia aferentă la 6.279 GWh.

Astfel, ponderea energiei electrice din surse regenerabile în consumul total brut de energie electrică a fost de 40%, gradul de îndeplinire a ţintei naţionale de energie electrică propusă pentru anul 2013 fiind de 116%.

Cota de piaţă a celui mai mare producător de energie electrică din surse regenerabile a scăzut de la 94%, cât se înregistra în anul 2005, la 18% în 2013, pe fondul creşterii investiţiilor pe această piaţă şi intrării de noi concurenţi. Acest fapt a condus la o structură mai fragmentată a pieţei, valoarea HHI (numărul de certificate verzi emise producătorilor de energie din surse regenerabile) în anul 2013 fiind de doar 908, sub pragul de 1.800, care delimitează pieţele cu concentrare moderată a puterii de piaţă de cele cu concentrare excesivă.

‘Din punct de vedere concurenţial, piaţa certificatelor verzi era, în anul 2013, caracterizată de o valoare în scădere a HHI, de 908, prezentând un nivel moderat de concentrare a puterii de piaţă. Totuşi, trebuie avut în vedere că piaţa certificatelor verzi este o piaţă complementară celei de producere şi comercializare a energiei electrice, scopul emiterii certificatelor verzi şi al tranzacţionării acestora fiind tocmai acela de a permite energiei produse din surse regenerabile să aibă un preţ competitiv. Dezvoltarea acestei pieţe a fost rezultatul aplicării unei scheme de sprijin reflectate direct în factura consumatorilor, producătorii de E-SRE fiind stimulaţi atât financiar, prin intermediul certificatelor verzi, cât şi prin norme legale ce asigură preluarea întregii cantităţi de energie produsă în Sistemului Electroenergetic Naţional, în mod garantat şi cu prioritate, în detrimentul celorlalţi producători de energie electrică, din surse convenţionale’, se menţionează în raport.

De asemenea, având în vedere ultimele modificări ale cadrului legal, privind exceptarea de la aplicarea prevederilor Legii nr. 220/2008 a unui procent din cantitatea de energie electrică livrată consumatorilor finali (prevedere ce vizează, în principal, marii consumatori de energie), se poate aprecia faptul că impactul asupra restului consumatorilor ar putea creşte, mai semnalează raportul Consiliului Concurenţei.

Ponderea energiei electrice din surse regenerabile susţinute în anul 2013 a fost de 11,1% din consumul final brut de energie electrică, sub nivelul de 14% stabilit legal pentru anul 2013.

Sistemul de promovare a energiei din surse regenerabile s-a aplicat în anul 2013 pentru o producţie de energie electrică de 6.279 GWh, pentru care s-au emis 12.612.322 certificate verzi, dintre care pentru tranzacţionare 10.133.040 certificate verzi şi amânate de la tranzacţionare 2.479.282 certificate.

Certificatele verzi emise în anul 2013 producătorilor de energie electrică din SRE au fost ofertate şi tranzacţionate pe cele două segmente de piaţă: 51,83% pe piaţa centralizată de certificate verzi (PCCV) şi 42,69% pe piaţa contractelor bilaterale a certificatelor verzi (PCBCV). Restul de 5,48% au fost transferate din contul de producător în contul de furnizor, pentru acelaşi operator economic care are calitate dublă, de producător de energie din surse regenerabile şi furnizor.

Situaţia certificatelor verzi emise pentru tranzacţionare pe tip de sursă regenerabilă de energie, în anul 2013, a fost următoarea: 64,41% producătorilor din surse eoliene, 11,12% producătorilor din surse hidro, 18,93% celor din surse fotovoltaice şi 5,54% celor din biomasă, inclusiv centralele pe gaz de fermentare a deşeurilor.

Pe Piaţa Centralizată a Certificatelor Verzi (PCCV), în anul 2013, certificatele verzi au fost tranzacţionate la un preţ mediu ponderat de 190,71 lei/CV, respectiv 42,66 euro/CV, în timp ce pe piaţa Contractelor Bilaterale a Certificatelor Verzi (PCBCV), certificatele verzi au fost tranzacţionate la un preţ mediu ponderat de 204,31 lei/CV, respectiv 46,23 euro/CV.

Venitul unitar al producătorilor de energie din surse regenerabile care au beneficiat de sistemul de promovare, în anul 2013, a înregistrat o valoare medie de 93,5 euro/MWh, respectiv 413,2 lei/MWh. Ponderea certificatelor verzi în venitul obţinut de producătorii E-SRE a crescut de la 47,14% în 2005, la 61,71% în 2014, marcând o intensificare a sprijinului acordat producătorilor.

Obţinerea energiei din surse regenerabile de energie presupune costuri mai mari faţă de producerea de energie din surse convenţionale. Drept urmare, preţul la care producătorii de E-SRE ar putea vinde energia produsă pe piaţa energiei electrice, în lipsa unui sprijin suplimentar (certificatele verzi), ar fi cu mult mai mare decât cel al energiei convenţionale, ceea ce ar face ca producerea acestui tip de energie să fie nesustenabilă prin forţele proprii ale producătorilor.

Drept urmare, beneficiul acordării unui sprijin, sub forma unor certificate verzi, este considerat absolut necesar pentru a asigura prezenta producătorilor de energie electrică din surse regenerabile pe piaţă. Vânzarea certificatelor verzi către furnizorii de energie electrică asigură producătorilor venituri suplimentare, în vederea acoperirii costurilor mai mari suportate de aceştia, legate de utilizarea surselor regenerabile de energie.

Durata măsurii notificate este până la sfârşitul anului 2016, data limită până la care noii beneficiari vor putea intra în sistem. Conform art. 3 alin. (2) din Legea nr. 220/2008, sistemul de promovare stabilit prin lege se aplică pentru o perioadă de 15 ani pentru instalaţiile noi, 10 ani pentru instalaţiile hidroelectrice modernizate/retehnologizate, 3 ani pentru instalaţiile hidroelectrice existente (neretehnologizate) şi 7 ani pentru instalaţiile reutilizate.

Bugetul estimat pentru aplicarea schemei de sprijin instituite de Legea nr. 220/2008, Decizia CE consemnează suma de 80,713 miliarde de lei (aproximativ 19,5 miliarde de euro) pentru întreaga durată.

Ca urmare a aplicării măsurilor de reducere a nivelului sprijinului, inclusiv a măsurilor de ajustare datorită supracompensării, bugetul previzionat al schemei de sprijin este de 78,135 miliarde de lei.

Te-ar mai putea interesa și
Patru companii din China au comandat 292 de avioane Airbus, cu valoare de catalog de 37 de miliarde de dolari
Patru companii din China au comandat 292 de avioane Airbus, cu valoare de catalog de 37 de miliarde de dolari
Constructorul aeronautic european Airbus a confirmat vineri că a semnat acorduri cu patru companii aeriene chineze care vor să achiziţioneze un număr total de 292 de avioane de tip A320neo, cu o......
Polonia va cumpăra 32 de elicoptere militare de la firma italiană Leonardo, pe care va plăti 1,75 de miliarde de euro
Polonia va cumpăra 32 de elicoptere militare de la firma italiană Leonardo, pe care va plăti 1,75 de miliarde de euro
Polonia urmează să achiziţioneze de la producătorul italian Leonardo 32 de elicoptere militare polivalente AW149, în ...
Jaguar extinde garanția de la trei la cinci ani
Jaguar extinde garanția de la trei la cinci ani
Jaguar introduce o nouă garanție de cinci ani pentru întreaga gamă de autoturisme, inclusiv pentru modelul complet electric ...
Majorare de capital la Impact Developer & Contractor. Compania acordă gratuit câte două acțiuni pentru fiecare cinci deținute
Majorare de capital la Impact Developer & Contractor. Compania acordă gratuit câte două acțiuni pentru fiecare cinci ...
Dezvoltatorul imobiliar listat la bursă Impact Developer & Contractor a înregistrat, în data de 30 iunie 2022, în Registrul ...