Spor la stat. Viaţă de huzur pentru salariaţii Aeroportului Internaţional „Mihail Kogălniceanu” Constanţa

Economica.net continuă publicarea sporurilor pe care le primesc angajaţii la stat. Astăzi vă spunem care sunt avantajele angajării la Aeroportul Internaţional "Mihail Kogălniceanu" din Constanţa: prime de Crăciun, de Paşti, de Ziua Aviaţiei, vouchere de vacanţă, tichete de masă şi tichete cadou pentru imensa majoritate a salariaţilor companiei. Fidelitatea faţă de angajator e întreţinută scump prin patru prime şi sporuri acordate salariaţilor. Compania răsplăteşte salariaţii care devin părinţi şi oferă protecţie socială consistentă angajaţilor şi familiilor lor. Munca în afara programului e premiată prin trei sporuri. Complexitatea muncii reclamă încă un spor pe statele unor angajaţi, iar câteva activităţi specifice domeniului sunt răsplătite suplimentar. La loc de cinste stă sporul pentru muncă în condiţii penibile. De altfel, toţi salariaţii aeroporului lucrează în condiţii grele, nocive şi vătămătoare, pentru care primesc lunar bani în plus la salariu, arată analiza făcută de Economica.net pe baza informaţiilor obţinute în exclusivitate de la Ministerul Transporturilor.
Cristina Şomănescu - Dum, 17 iul. 2016, 20:54
Spor la stat. Viaţă de huzur pentru salariaţii Aeroportului Internaţional

ECONOMICA.NET vă spune în exclusivitate, printr-o serie de articole, ce sporuri şi beneficii primesc angajaţii la stat.

Astăzi vă spunem ce sporuri şi beneficii primesc angajaţii societăţii naţionale Aeroportul Internaţional „Mihail Kogălniceanu” din Constanţa care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, potrivit informaţiilor pe care Ministerul de resort le-a comunicat în exclusivitate pentru ECONOMICA.NET.

Care sunt cele mai importante avantaje ale angajării la Aeroportul Internaţional Constanţa

Toţi cei 268 de angajaţi ai Aeroportului Internaţional „Mihail Kogălniceanu” din Constanţa lucrează în condiţii grele, nocive şi vătămătoare, judecând după cele trei sporuri prin care sunt răsplătiţi lunar.

Munca în afara programului e premiată prin trei sporuri. Munca ocazională peste program, orele suplimentare lucrate sistematic şi pentru munca în zile de sâmbătă şi duminică sunt plătite cu sporuri lunare cuprinse între 10 şi 15% din salariul de bază.

Angajaţii Aeroportului Internaţional „Mihail Kogălniceanu” din Constanţa primesc prime de Crăciun, de Paşti, de Ziua Aviaţiei. Li se acordă vouchere de vacanţă, tichete de masă şi tichete cadou. Mai mult, compania naţională premiază salariaţii care demonstrează că aduc beneficii morale sau materiale aeroportului.

Printre beneficiile atipice oferite de Aeroportul Internaţional „Mihail Kogălniceanu” din Constanţa unora dintre angajaţi se numără primele pentru beneficiile morale aduse Aeroportului şi sporul de lucru în condiţii penibile.

Fidelitatea faţă de companie e stimulată prin patru beneficii: spor pentru vechime în muncă, de 11% – 25% din salariul de bază, spor de fidelitate, acordat pentru muncă neîntreruptă în societate şi cuprins între 5% şi 15% din salariul de bază, primă de fidelitate, acordată o dată la cinci ani salariaţilor care împlinesc 20, 25, 30, 35, 40, 45 ani vechime în companie, şi nu în ultimul rând – primă la pensionare, care constă în cinci salarii medii brute lunare pe companie.

Aeroportul Constanţa e a treia companie naţională dintre cele analizate, după CNADNR şi CFR Marfă, care acordă protecţie socială consistentă salariaţilor şi famiilor lor, şi care susţine şi răsplăteşte maternitatea şi paternitatea salariaţilor săi, arată analizele Economica.net despre acest subiect.

Iată lista completă a sporurilor pe care le primesc angajaţii Aeroportului Internaţional „Mihail Kogălniceanu” din Constanţa, potrivit informaţiilor obţinute exclusiv de Economica.net de la oficialii Ministerului Transporturilor.

– Spor de conducere, de 25% din salariul negociat, pe care îl primesc şeful de birou şi şeful de formaţie;

– Spor de conducere, de 30% din salariul negociat, care se acordă şefului de serviciu şi şefului de atelier.

– Spor de 15% din salariul negociat pentru şeful de coordonare tură;

– Spor de 25% din salariul negociat pentru coordonarea cabinetului medical.

Sporul de conducere, sporul şef coordonare, tură, sporul coordonare cabinet medical sunt incluse în salariul de bază.

Spor de vechime în muncă, cuprins între 11% şi 25% din salariul de bază, acordat astfel:

 • Spor de 11% din salariul de bază pentru angajaţii cu vechime cuprinsă între un an şi cinci ani;
 • Spor de 15% din salariul de bază pentru salariaţii cu cinci – 10 ani vechime în muncă;
 • Spor de 18% din salariul de bază pentru angajaţii cu 10 – 15 ani vechime în muncă;
 • Spor de 21% din salariul de bază pentru salariaţii cu 15 – 20 de ani vechime în muncă;
 • Spor de 25% pentru angajaţii cu peste 20 de ani vechime în muncă.

Spor pentru îndeplinirea unei funcţii suplimentare, cuprins între 15% şi 30% din salariul de bază minim al funcţiei înlocuite;

– Spor pentru muncă prestată între ora 22:00 şi ora 06:00, de 25% din salariul de bază;

 • 213 salariaţi beneficiază de acest spor.

Spor pentru complexitatea muncii, cuprins între 10% şi 25% din salariul de bază;

 • Se acordă angajaţilor care fac audit şi lucrează în cadrul următoarelor compartimente: audit intern, CFP, CFG, Serviciul Siguranţă Aeroportuară, Serviciul Reglementări Aeronautice, Asigurarea Calitătii şi Relaţii Publice, Serviciul Securitatea Aeroportuară. Acest spor poate fi acordat şi altor salariaţi prin decizia directorului general, funcţie de complexitatea muncii acestora.
 • 73 de angajaţi primesc acest spor.

Spor pentru doctorat, în valoare de 15% din salariul de bază;

Spor pentru condiţii penibile, în cuantum de 10% din salariul de bază;

 • Se acordă şoferului vidanja, agenţilor de curăţenie, încărcătorilor de bagaje, instalatori şi îngrijitorilor de spaţii verzi. În total, 41 de angajaţi primesc spor pentru condiţii penibile.

Spor pentru deservirea unor instalaţii suplimentare din dotarea auto, cuprins între 10% şi 25% din salariul de bază;

 • Îl primesc 57 de şoferi din Serviciul Transport şi Staţia de Salvare şi Stingere Incendii, şi din Atelierul Mecanic – Termoenergetic.

Spor pentru angajaţii instruiţi să degivreze, în valoare de 10% din salariul de bază;

 • 12 angajaţi îl primesc: controlorii de sol, şeful Serviciului Siguranţă şi comandantul adjunct de aviaţie. Perioada în care beneficiază de acest spor angajaţii încadraţi pe funcţiile antemenţionate este octombrie – martie.

Spor pentru activitatea de degivrare prestată efectiv, în valoare de 25% din salariul de bază;

Spor de fidelitate, acordat pentru muncă neîntreruptă în societate şi cuprins între 5% şi 15% din salariul de bază, astfel:

 • Spor de 5% la împlinirea a cinci ani fără întrerupere în societate;
 • Spor de 10% la împlinirea a 10 ani fără întrerupere în societate;
 • Spor de 15% la împlinirea a 15 ani fără întrerupere în societate.

– Primă de fidelitate, acordată o dată la cinci ani salariaţilor care împlinesc 20, 25, 30, 35, 40, 45 ani vechime în companie.

 • La fiecare dintre pragurile sus-menţionate, salariaţii vor primi câte o primă de fidelitate echivalentă cu un salariu mediu brut pe companie.

– Spor de căutare şi salvare, cuprins între 10% şi 25% din salariul de bază;

 • 55 de angajaţi îl primesc, printre care personalul staţiei de salvare şi stingere incendii, cabinetului medical şi comandantului locului accidentului (comandantului adjunct de aviaţie, conducătorului desemnat, controlorului de sol, şefului seviciu siguranţă şi şoferilor pe ambulanţă).
 • Angajaţii nominalizaţi mai sus obţin spor de căutate şi salvare, de 10% din salariul de bază în perioadele fără evenimente, iar în perioadele de intervenţie primesc spor de 25% pentru căutare şi salvare.

Spor de armament, în valoare de 10% din salariul de bază;

– Spor pentru angajaţii chemaţi la muncă în afara programului de lucru, în valoare de 10% din salariul de bază;

 • De acest spor beneficiază şi salariaţii chemaţi din concediul de odihnă, din zilele lor libere şi de recuperare.
 • 78 angajaţi îl primesc.

Spor pentru lucru sistematic pentru programul normal de lucru, de 15% din salariul de bază;

 • Îl primesc patru şoferi transport persoane şi soferi aprovizionare.

– Spor pentru munca în zile de sâmbătă şi duminică, de 10% din salariul de bază;

 • 213 angajaţi îl primesc.

Spor pentru condiţii grele de muncă, de maximum 15% din salariul de bază;

 • Îl primesc toţi salariaţii aeroportului.

– Spor pentru condiţii nocive de muncă, de cel mult 15% din salariul de bază;

 • Toţi angajaţii îl primesc.

– Spor pentru condiţii vătămătoare sau periculoase, de cel mult 15% din salariul de bază;

 • Li se acordă tuturor salariaţilor.

Spor de tehnicitate, de 10% din salariul de bază;

 • Îl primesc angajaţii Direcţiei Tehnice.

– Spor de antenă, de 10% din salariul de bază;

 • Îl primesc toţi utilizatorii de staţie emisie – recepţie şi deţinătorii de permis de radiotelefonist.

– Spor risc de control, de 30% din salariul de bază;

 • Îl primesc trei angajaţi responsabili de control financiar preventiv, de control financiar de gestiune şi audit intern.

– Spor de confidenţialitate, de 25% din salariul de bază;

 • Se acordă unui salariat care are certificat ORNISS, adică are acces la informaţii confidenţiale considerate secret de stat.

– Sporuri de vechime şi de fidelitate pentru pensionarii care se reangajează în cadrul aeroportului.

Indemnizaţii de conducere şi pentru participare la şedinţe

 • Indemnizaţie pentru membrii în C.S.S.M. şi pentru secretarul comisiei, de 400 lei net pentru fiecare şedinţă.
 • Indemnizaţie de conducere pentru salariatul numit temporar într-un post de conducere vacant sau în locul unei persoane cu funcţie de conducere care lipseşte o perioadă mai mare de 15 zile lucrătoare consecutive.

Tichete de masă, tichete cadou, prime de Paşti, de Crăciun, de Ziua Aviaţiei, dar şi primă pentru beneficii morale aduse angajatorului

– Tichete de masă pentru fiecare zi lucrătoare;

 • Le primesc toţi salariaţii, cu excepţia directorului general şi a salariatilor care nu au funcţia de bază în cadrul aeroportului;
 • Tichetele de masă se acordă şi pentru zilele de deplasare cu o durată mai mică de 12 ore şi pentru care nu se acordă diurnă.

Tichete cadou, în cuantum de 100 de lei per angajat, acordate o dată pe an în luna decembrie;

– Prime ocazionale;
Se acordă de către directorul general salariaţilor care au adus prin munca lor beneficii morale sau materiale aeroportului, pe lângă îndeplinirea ireproşabilă a atribuţiilor funcţionale, potrivit Contractului Colectiv de Muncă al societăţii, obţinut şi analizat de Economica.net.

Primă de Craciun, în valoare de minimum 1.500 lei brut per angajat;
Cuantumul acesteia poate fi majorat funcţie de rezultatele financiare ale anului încheiat, după consultarea sindicatului.

– Primă de Paşti, în cuantum de 1.000 brut lei per salariat;

– Primă de Ziua Aviaţiei (sărbătorită pe 20 Iulie), în valoare de 400 lei brut per salariat;

– Vouchere de vacanţă, în cuantum de 1.500 lei brut per angajat;

Drepturile angajaţilor trimişi în delegaţie şi detaşare

Salariaţilor trimişi în delegaţie li se decontează cheltuielile de cazare la hoteluri de maximum patru stele, cheltuielile de transport cu avion clasa economic; cu tren clasa I sau vagon de dormit, indiferent de destinaţie; cu autoturism de serviciu; cu autoturism propriu.

Diurna de deplasare acordată salariaţilor Aeroportului Constanţa e de 2.5 ori mai mare decât cea prevăzută de lege.

În cazul în care delegarea sau detaşarea depăşeşte 15 zile consecutiv, în locul diurnei zilnice, salariatului Aeroportului Constanţa i se plăteşte o indemnizaţie egală cu jumătate din salariul de bază zilnic, dar nu mai puţin de 40 lei pe zi.

Dacă la locurile de detaşare drepturile echivalente au niveluri mai mari sau dacă se acordă şi alte drepturi, angajaţii detaşaţi beneficiază de acestea.

Protecţia socială acordată de Aeroportul Constanţa salariaţilor săi

 • La pensionare, angajatul e premiat cu cinci salarii medii brute lunare pe companie.
 • În cazul decesului salariatului, ajutorul acordat familiei de către angajator constă în şase salarii medii brute lunare pe companie.
 • Dacă decesul a survenit din cauza unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, angajatorul va oferi familiei un ajutor echivalent cu cel puţin opt salarii medii brute lunare pe companie.
 • În cazul decesului soţului, soţiei sau al unei rude de gradul I, aflate în întreţinerea salariatului, angajatorul îi acordă acestuia un ajutor în cuantum de trei salarii medii brute lunare pe companie. Dacă persoana decedată nu era în întreţinerea angajatului, i se va acorda acestuia un singur salariu mediu brut pe companie.

Aeroportul Constanţa premiază maternitatea şi paternitatea salariaţilor săi

Salariatelor şi salariaţilor Aeroportului li se acordă câte un ajutor echivalent cu patru salarii medii brute lunare pe companie pentru naşterea sau adopţia fiecărui copil.

Cheltuielile cu personalul au crescut cu peste 30% în 2015 faţă de nivelul anului 2014, fără să se fi schimbat numărul de salariaţi.

Cheltuielile cu personalul ale Aeroportului Constanţa s-au ridicat la 16,13 milioane lei în 2015 şi sunt cu 31% mai mari decât cele din anul 2014, în condiţiile în care numărul mediu de salariaţi ai societăţii a rămas la nivelul anului 2014, adică 268 de oameni.

Sporurile şi celelalte drepturi enumerate mai sus de ECONOMICA.NET se acordă tuturor salariaţilor, cu excepţia sporului de noapte, pentru complexitatea muncii, sporului de risc control, sporului pentru condiţii penibile, pentru deservire instalaţii, pentru degivrare, pentru lucru sistematic peste program, pentru confidenţialitate, pentru lucru în afara programului, de căutare şi salvare, şi pentru munca în zile de sâmbătă şi duminică, pentru care am specificat numărul beneficiarilor.

Te-ar mai putea interesa și
Eni a vândut 10% din Saipem, compania care face infrastructura proiectului Neptun Deep
Eni a vândut 10% din Saipem, compania care face infrastructura proiectului Neptun Deep
Compania italiană de petrol și gaze naturale Eni a renunțat la o participație de 10% pe care o deține în cadrul gigantului din domeniul ingineriei și construcțiilor offshore Saipem....
Extinderea Digi în Belgia, contestată de locuitorii din Bruxelles, care au pornit o petiție împotriva sa. ”Ne strică fațadele”. Ce le-a răspuns compania
Extinderea Digi în Belgia, contestată de locuitorii din Bruxelles, care au pornit o petiție împotriva sa. ”Ne strică ...
O parte din locuitori din Bruxelles s-au revoltat față de sosirea unui nou furnizor de telecomunicații și față de mulțimea ...
Inspecția Muncii a dat amenzi de 600.000 de lei în urma unor controale efectuate în intervalul 29 mai – 7 iunie, pentru nerespectarea prevederilor legale privind prevenirea și protecția
Inspecția Muncii a dat amenzi de 600.000 de lei în urma unor controale efectuate în intervalul 29 mai – 7 iunie, ...
Inspectorii de muncă au aplicat amenzi în valoare de 660.000 de lei unor companii şi societăţi pentru modul în care ...
Carburanții s-au ieftinit din nou azi. Cât costă acum benzina și motorina
Carburanții s-au ieftinit din nou azi. Cât costă acum benzina și motorina
Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților din România, a redus din nou, azi-dimineață, prețul carburanților, ...