Dulcea viaţă a angajatului Hidroelectrica

5.243 de oameni sunt fericiţi la locul lor de muncă. Sporuri, indemnizaţie, prime, ajutoare de nuntă, de concediu, de drum, de familie, de pensie. Angajatul Hidroelectrica trăieşte într-un paradis al drepturilor acordate prin statut. 
Mihai Banita - mar, 21 aug. 2012, 21:08
Dulcea viaţă a angajatului Hidroelectrica

Statutul de angajat este recompensat regeşte la Hidroelectrica. De la vârstă la căsătorie, pensionare, sau naştere, până la mobilitate, fidelitate sau munca în weekend, totul se premiază. Mâncarea e la jumătatea de preţ, transportul e de la firmă şi curentul electric nu costă.

Intrarea în insolvenţă a producătorului de curent electric Hidroelectrica scoate la iveală detalii despre viaţa dintr-o companie de stat unde lumea merge cu zâmbetul pe buze la serviciu şi unde salariul este accesoriu la prime, sporuri, beneficii.

Nu mă întreba ce salariu am, întreabă-mă cât câştig

Angajaţii Hidroelectrica beneficiază de 70 de prime şi sporuri. Doar 41% din veniturile medii ale unui angajat Hidroelectrica este partea reprezentată de salarii, restul de 59% din venituri fiind sporuri, prime, adaosuri, indemnizaţii și tichete de masă, după cum se arată în raportul administratorului judiciar, referitor la cauzele pentru care compania a intrat în insolvenţă în luna iunie a acestui an.

Compania a cheltuit anul trecut 438 de milioane de lei cu personalul, dintre care 138 de milioane cu salariile de bază, 178 de milioane cu sporurile şi indemnizaţiile, 97 de milioane cu asigurările sociale şi 22 de milioane de lei cu tichetele de masă şi cadou.

Hidroelectrica a cheltuit, în medie, cu fiecare angajat 1.643 de euro pe lună sau 6.964 de lei în 2011. Salariul mediu era de 2.622 de lei în 2010, însă, şi la acel moment cea mai mare parte a veniturilor lunare era reprezentată de sporuri. ECONOMICA.NET l-a întrebat pe secretarul general al sindicatului Hidrosind, Nicolae Aurariu, care este venitul mediu la Hidroelectrica. Acesta nu a putut să ofere un răspuns şi a spus că datele vor fi prezentate într-o conferinţă de presă ce se va organiza curând. Aurariu spune că sindicatul recunoaşte din raport cheltuielile cu salarii, sporuri şi prime de 317 milioane de lei şi pe cele cu asigurările sociale plătite de companie de 97 de milioane de lei. După calculele ECONOMICA.NET, la aceste cheltuieli ale angajatorului, venitul mediu net al angajatului este de aproximativ 3.600 de lei. Dacă sunt incluse toate cheltuielile de personal, afară de cele cu formarea profesioanlă, atunci venitul mediu se află în jurul a 3.800 de lei.

Spor de vechime, primă de vechime, recompensă de vechime

Angajatul Hidroelectrica câştigă bani buni din vechime. Pentru 3-5 ani în muncă ia un plus de 5% din salariul de bază, pentru 5-10 ani ia 10%, apoi 15%, 20% şi cel mai mult 25% când depăşeşte 20 de ani. Sporurile de vechime au costat compania de stat peste 31 de milioane de lei anul trecut. Pe acelaşi palier de vârstă, salariaţii primesc bani şi pentru fidelitatea neîntreruptă faţă de companie, sporul pleacă de la 1% şi ajunge la 10% şi costă peste 10 milioane de lei pe an. Premierea vârstei nu se termină aici: angajaţii mai primesc şi o primă jubiliară pentru fidelitate, din cinci în cinci ani, care pleacă de la un salariu de bază brut şi ajunge la şase salarii – alte 3,8 milioane de lei.

Cu vârsta vine şi mai mult timp liber. Se dă încă o zi liberă pentru palierul de vechime de 3-5 ani şi se ajunge la şapte zile libere în plus pentru cei care au peste 20 de ani de vechime. Practic, dacă cineva se angajează la Hidro la 18 ani, la 38 de ani poate beneficia de încă o săpătmână de concediu plătit.

Dacă postul cuiva este pus în pericol de restucturări, atunci compania trebuie să plătească scump, în funcţie de vechime. La peste 25 de ani vechime se plătesc 48 de salarii de bază brute. Unii angajaţi nu pot însă să fie concediaţi.

Salariaţilor care au mai puţin de 3 ani până la pensionarea pentru limită de vârstă, respectiv 5 ani dacă lucrează de 25 de ani la Hidroelectrica, nu li se pot desface contractele de muncă în condiţiile în care sunt inapţi din punct de vedere fizic sau psihic, nu mai corespund profesional sau li se desfiinţează postul.

Cei care ies la pensie de la Hidroelectrica mai beneficiază şi de o cotă de energie electrică gratuită de 1200 kWh/an pentru consumul casnic.

Compania mai plăteşte şi o contribuţie de 400 de euro pe an la pensia facultativă a angajaţilor, pe lângă cea pentru pensia obligatorie, precum şi 250 de euro pentru asigurarea facultativă de sănătate.

De altfel, sănătatea angajaţilor este foarte preţuită la Hidroelectrica, unde tratamentele angajaţilor şi a familiei acestora sunt plătite de către companie dacă se efectuează în străinătate.

În aceste condiţii, de ce ar vrea cineva să plece de la Hidroelectrica? Structura pe vârste arată că nu prea vrea nimeni: 81% dintre angajaţi au peste 40 de ani, 37% au vârste cuprinse între 40 şi 49 ani, 37% între 50 şi 59 ani, iar 7% au peste 60 de ani. Doar 14% au între 30 şi 39 de ani şi 5% între 20 şi 29 de ani!

Cei care vor însă să plece mai devreme de la Hidroelectrica sunt recompensaţi regeşte. Contractul colectiv de muncă spune că cei care se pensionează anticipat, deci fără stadiu complet de cotizare, vor primi un „premiu la data pensionării egal cu de doua ori valoarea rezultată din înmulţirea diminuării lunare a pensiei, stabilită în raport cu stagiul de cotizare realizat şi diferenţa între numărul de luni de la data la care are loc pensionarea efectivă până la data la care persoana îndeplineşte vârsta standard de pensionare”. În raportul privind cauzele insolvenţei această prevedere este exemplificată – o secretară a ieşit la pensie mai devreme cu 4 ani şi 7 luni:

„După deschiderea procedurii insolvenței, o angajată a Hidroelectrica ce a ocupat funcţia de secretară în cadrul Compartimentului Secretariat, Relaţii Publice şi Comunicare, a formulat cerere pentru pensionare anticipată iar prin decizia emisă de Casa de Pensii s-a stabilit o penalizare de 44,25% pentru neîndeplinirea condiţiilor de varstă la data pensionării. În mod concret, s-a stabilit că această salariată va primi numai 792 lei, în loc de 1.421 lei pensie pentru stagiu complet de cotizare. Conform prevederii menţionate din Contractul colectiv de muncă, Hidroelectrica este obligată să suplinească de două ori diferenţa dintre pensia penalizată şi pensia întreagă, pe toată perioada cuprinsă între data pensionării şi data îndeplinirii condiţiilor de vârstă, adică, în cazul concret, pentru 55 de luni. Suma pe care Hidroelectrica trebuie să o achite salariatei la pensionare este de 69.190 lei si, cumulat cu prima de fidelitate şi premiul pentru pensionare (12 salarii de bază brute – 41.736 lei), ajunge la 110.926 lei, adică 25.000 Euro, sumă exorbitantă, dacă o raportam la cuantumul pensiei. Deci, dacă statul penalizează retragerea anticipată din activitate, Hidroelectrica premiază această conduită antisocială, contraproductivă si imorală, cu sume enorme”, se arată în raport.

Cei care ies la pensie după ce au lucrat la companie primes 3 salarii de bază brute dacă au până la 10 ani lucraţi aici, 7 salarii pentru 10-25 de ani de fidelitate şi 12 salarii pentru 25 de ani de fidelitate.

Viaţa în familie

Presa scria în 2010 la Hidroelectrica nepotismul este legiferat prin contractul de muncă, anume: „În cazul în care pentru ocuparea unui loc de muncă vor fi mai mulţi candidaţi cu rezultate sensibil egale, la concurs se va ţine cont de următoarea ordine de preferinţă: candidaţii sunt membrii familiilor salariaţilor Hidroelectrica (soţ, soţie, copii)”. Nu este precizat ce înseamnă “rezultate sensibil egale”.

Angajaţii au mult timp la dispoziţie de petrecut cu familia, după cum reise de lista întocmită de administratorul judiciar. Zilele libere de mai jos se acordă peste cele legale – sâmbetele şi duminicile, sărbătorile legale şi concediul legal de 21 de zile (sau mai multe, după cum am arătat mai sus):

− pentru evenimente deosebite, salariaţii beneficiază de zile libere plătite, după cum urmează:
(i) pentru căsătoria salariatului – 5 zile;
(ii) pentru căsătoria unui copil – 3 zile;
(iii) pentru căsătoria fratelui, sorei – 2 zile;
(iv) pentru decesul soţului, soţiei, copilului, parinţilor, fraţilor, surorilor – 5 zile;
(v) pentru decesul socrilor – 3 zile;
(vi) pentru decesul bunicilor, nepoţilor (copiii copiilor) – 2 zile;
(vii) ziua de naştere a salariatului – 1 zi;
(viii) donaţiile de sânge – 2 zile;

Zilele libere plătite se acordă în zilele lucrătoare din săptămâna când are loc evenimentul, în săptămâna următoare (indiferent dacă acestea cad în zile lucrătoare, zile de repaus săptămânal, sărbători legale sau zile nelucrătoare) sau, dacă acestea cad în perioada delegaţiei, a concediului de odihnă sau a concediului medical, în prelungirea lor.

− zile libere plătite în zilele de 20 iulie (Ziua Energeticianului), a treia zi de Paşte şi 27 decembrie;
− pentru salariaţii care prestează muncă în condiţii vătămătoare (nocive), grele sau periculoase, se acordă în fiecare an un concediu suplimentar de minim 3 zile lucrătoare;
− 30 de zile libere fără plată pe an pentru rezolvarea unor probleme personale care nu suportă amânare, iar în cazuri excepţionale (care nu sunt definite în Contractul colectiv de muncă) pot beneficia de 90 de zile libere, cu acordul sindicatului (art. 2.35 din Contractul colectiv de muncă);

− 30 sau 60 de zile calendaristice fără plată, care se acordă integral sau fracţionat, pentru salariaţii care urmează cursuri de pregatire medie sau superioară (30 de zile pentru studii medii şi 60 de zile pentru studii superioare), conform art. 2.36 din Contractul colectiv de muncă;
− 30 de zile calendaristice cu plata zilelor lucrătoare cuprinse în perioada calendaristică respectivă, pentru pregatirea şi susținerea examenului de diplomă (inclusiv pentru şcolile de maiştri), în situaţia în care cursurile sunt făcute în ţară, în interesul Hidroelectrica. Pe această perioadă se plăteşte salariul de bază, plus sporul de vechime în muncă şi sporul pentru fidelitate neîntreruptă față de Hidroelectrica;
− 5 zile libere plătite pentru mutarea în altă localitate, cauzată de trecerea în cadrul altei unităţi a Hidroelectrica;

În plus, cei care ocupă funcţiile de mai jos beneficiază de un plus de zile libere pe lună

− tehnician principal de la Serviciul Mentenanţă Echipamente – 5 zile libere plătite/lună;
− sef serviciu la Serviciul Bilanţ Consolidat – 5 zile libere plătite/lună;
− inspector în managementul calităţii – 4 zile libere plătite/lună;
− economist la Serviciul Gestiune Resurse Umane – 4 zile libere plătite/lună;
− inginer principal specialist la Serviciul Derulare Lucrări de Retehnologizare
– 4 zile libere plătite/lună;
− inginer principal specialist la Serviciul Achiziţii – 4 zile libere plătite/lună;
− tehnician principal la Serviciul Protecţia Mediului – 4 zile libere plătite/lună.

Şi pentru că în concediu ai nevoie de bani, salariaţii primesc nu numai indemnizaţia de concediu, ci şi o primă de concediu egală cu indemnizaţia, deci un concediu plătit de două ori. De Paşte şi de Crăciun, precum şi de Ziua Energeticianului, angajaţii mai primesc încă o primă. Acestea au costat compania 20,5 milioane de lei anul trecut, adică o medie de 3.900 de lei de angajat. Dacă se adaugă şi primele de concediu plătite de 30,4 milioane de lei anul trecut, atunci angajaţii beneficiază, în medie, de un plus de 9.722 de lei la leafă, doar pentru zilele libere de concediu, sărbători religioase şi, desigur, Ziua Energeticianului.

Compania plăteşte şi altfel buna dispoziţie a angajaţilor. Pentru relaxare şi odihnă sau pentru bucuria unui cadou acordat celor mici există un fond destinat cheltuielilor sociale

„Salariaţii Hidroelectrica beneficiază de un fond destinat cheltuielilor sociale, din care se suportă: acordarea de cadouri în bani sau în natură salariaţilor pentru copiii acestora în vârsta de până la 18 ani, inclusiv cei care împlinesc această vârstă în cursul anului calendaristic respectiv, cadouri în bani sau în natură acordate salariatelor, costul prestaţiilor pentru tratament şi odihnă, inclusiv transportul, pentru salariaţii proprii şi pentru membrii de familie ai acestora, ajutoare pentru salariaţii care au suferit pierderi în gospodărie, care se suportă din fondul destinat cheltuielilor sociale”, se arată în raport.

Aceştia mai beneficiază şi de „bilete de odihnă, excursii sau tabere şcolare pentru copiii lor, în ţară sau străinătate, tratament în ţară, procurate şi repartizate de organizaţiile sindicale, cu suportarea reducerii de către Hidroelectrica, a costului biletului în procent de 65% pentru salariat şi 50% pentru membrii de familie acestuia (soţ, soţie, copii, după caz) dacă nu sunt salariaţi ai Hidroelectrica (art. 4.93 din Contractul colectiv de muncă)”.

Plimbare cultural-sportivă, pe banii firmei

„Salariaţii care îşi desfăşoară activitatea la locuri de muncă izolate din punct de vedere geografic şi/sau social, şi membrii de familie ai acestora (soţ, soţie, copii), beneficiază de transport în interesul familial, medical, social, cultural şi sportiv, la cererea acestora, cu mijloacele de transport proprii ale Hidroelectrica. De aceleași drepturi beneficiază şi salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în alte locuri de muncă, în cazuri deosebite, cu aprobarea directorului unităţii. În alţi termeni, salariaţilor Hidroelectrica şi membrilor de familie ai acestora le sunt subvenţionate inclusiv vizitele la prieteni, efectuate desigur în afara programului de muncă, sau activităţile culturale (teatru, film, etc); cheltuielile cu transportul de personal s-au ridicat în anul 2011 la suma de 21.783.474 de lei”, se arată în raport.

De asemenea, compania acordă „o reducere de 50% din costul utilizării cantinelor, grădiniţelor, creşelor şi căminelor proprietatea Hidroelectrica, societatea suportând 50% din contribuţia lunară; cheltuielile de întreținere şi reparaţii ale spaţiilor aferente spaţiilor mai sus menţionate sunt în sarcina Hidroelectrica”.

Lăsaţi-mă să lucrez în weekend, noaptea şi de sărbători

Pentru că în unele poziţii ale Hidroelectrica trebuie asigurată permanenţa, unii dintre angajaţi trebuie să vină la muncă şi în zilele libere în mod tradiţional, şi sunt plătiţi foarte bine pentru asta: spor de 100% pentru lucrul în zilele de sâmbătă şi duminică, de 200% pentru zilele de sărbătoare, de 25% pentru lucrul pe timp de noapte, orele suplimentare (lucrul peste program) se plătesc cu 10-25% în plus.

„Schema de personal este supradimensionată” şi „nivelul fondului de salarii este vădit disproporţionat faţă de starea economică a societăţii și de productivitatea salariaţilor”, spune administratorul judiciar, care remarcă numărul mare de sporuri (70) şi de personal TESA (tehnic, economic, secretariat, administrativ) – 2023 de salariaţi, având o pondere de 39% din totalul salariaţilor.

„Salariaţii beneficiază de zile libere plătite pentru studii, pentru formare profesională, pentru decesul socrilor, bunicilor, nepotilor, de prima de vacanță egală cu indemnizaţia de concediu (aceeași sumă încasată de doua ori), de un fond din profitul net al societații, de sporuri pentru fidelitate, prime jubiliare pentru fidelitate, spor de mobilitate cumulat cu diurna de deplasare, spor de complexitate, indemnizaţie de conducere, spor pentru conducerea echipei de lucru, spor pentru vechime în muncă, spor pentru munca prestată sistematic peste programul de lucru, ore suplimentare plătite cu 200%, spor de confidențialitate, spor de scafandri plus hrana şi echipament, spor pentru munca de noapte și diminuarea timpului de muncă, spor de șantier pentru personalul nelocalnic, spor pentru consemn în centrală, etc. Salariaţii beneficiază de asemenea de ajutoare constând în energie electrică livrată gratuit, de contribuția Hidroelectrica la fondul de pensii facultative și la asigurările voluntare de sănătate, de un fond de cheltuieli sociale din care se suportă costul tratamentelor costisitoare în strainătate pentru salariaţi sau membrii familiei acestora sau, după caz, cadourile pentru salariate și pentru copiii salariaţilor, etc”, se mai arată în raport.

Te-ar mai putea interesa și
Alina Gorghiu: PNL spune nu taxei pe marile companii cerută de PSD
Alina Gorghiu: PNL spune nu taxei pe marile companii cerută de PSD
Vicepreşedintele liberalilor Alina Gorghiu transmite că PNL se opune taxei pe marile companii propusă de PSD, punctând că orice modificare în politica fiscală trebuie bine cântărită, nu......
Rusia vrea să-și crească exporturile de motorină în februarie, în ciuda embargoului și a plafonării prețurilor
Rusia vrea să-și crească exporturile de motorină în februarie, în ciuda embargoului și a plafonării prețurilor
Rusia intenţionează să îşi majoreze exporturile de motorină în februarie, în pofida embargoului impus de Uniunea ...
MIPE acordă 100 de milioane de euro din fonduri europene pentru decontarea cheltuielilor pentru ajutarea refugiaților din Ucraina
MIPE acordă 100 de milioane de euro din fonduri europene pentru decontarea cheltuielilor pentru ajutarea refugiaților din ...
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) lansează luni, 6 februarie, apelul pentru decontarea cheltuielilor ...
Un autocar care transporta români în Italia s-a răsturnat în Slovenia. Trei persoane și-au pierdut viața
Un autocar care transporta români în Italia s-a răsturnat în Slovenia. Trei persoane și-au pierdut viața
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a precizat vineri seară că trei români aflaţi în autocarul implicat în accidentul ...