25 mai este termenul limitã pentru depunderea Declaraţiei 200 privind veniturile din 2015

ANAF reaminteste contribuabililor cã 25 mai 2016 este termenul limitã pentru depunerea Declaratiei 200 privind veniturile realizate în România în 2015.
Economica.net - mar, 17 mai 2016, 08:45
25 mai este termenul limitã pentru depunderea Declaraţiei 200 privind veniturile din 2015

Formularul poate fi completat oricând online, prin accesarea „Spaţiului Privat Virtual” la adresa https://pfinternet.anaf.ro. Alternativ, utilizând un certificat digital, formularul poate fi completat prin accesarea adresei www.eguvernare.ro, secțiunea „Depunere declarații”.

De asemenea, formularul completat pe hârtie poate fi trimis prin poștã sau depus direct la registratura administrației fiscale în a cãrei razã teritorialã se aflã domiciliul contribuabilului.

Trebuie să completeze această declaraţie persoanele fizice care realizează în România, individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani si/sau în natură din:
1. activităţi independente;
2. cedarea folosintei bunurilor;
3. activităţi agricole, pentru care venitul net se stabileste în sistem real;
4. piscicultură;
5. silvicultură;
6. transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise;
7. operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare;
8. jocuri de noroc.

Declarţia 200 se depune si de către persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European care obtin venituri din activităti independente din România si optează pentru regularizarea impozitului în România, începând cu 1 iunie 2015.

Următoarele categorii de venituri sunt exceptate de la obligația menționării în Declaratia 200 privind venitul realizat:
a) venituri nete determinate pe bază de norme de venit, cu excepția contribuabililor care au depus declarații privind venitul estimat/ norma de venit în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii;
b) venituri cu impunere finală obtinute din:
·drepturi de proprietate intelectuală;
·activităti desfăsurate în baza contractelor/conventiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent. Fac excepție veniturile din activităti desfăsurate în baza contractelor/conventiilor civile încheiate potrivit Codului civil obtinute de contribuabilii care desfășoară activităti economice în mod independent sau exercită profesii libere si sunt înregistrați fiscal potrivit legislatiei în materie;
·activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară;
c) venituri din arendarea bunurilor agricole;
d) venituri din cedarea folosintei bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părti este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real si la sfârsitul anului anterior nu îndeplinesc conditiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităti independente, pentru care plătile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat si impozitul este final;
e) venituri sub formă de salarii si venituri asimilate salariilor;
f) venituri din investitii, cu exceptia celor prevăzute la pct.6-7;
g) venituri din premii si din jocuri de noroc, a căror impunere este finală;
h) venituri din pensii;
i) veniturile din activităti agricole a căror impunere este finală;
j) venituri din transferul proprietătilor imobiliare;
k) venituri din alte surse.

Te-ar mai putea interesa și
BEI și FEI vor oferi sprijin României pentru consolidarea investițiilor făcute prin intermediul Facilității pentru Recuperare şi Rezilienţă
BEI și FEI vor oferi sprijin României pentru consolidarea investițiilor făcute prin intermediul Facilității pentru ...
Noua investiţie pentru îmbunătăţirea finanţării afacerilor, acţiunilor climatice şi a investiţiilor digitale în România, în cadrul Facilităţii UE de Redresare şi Rezilienţă, va fi......
Patru state din Uniunea Europeană vor să construiască în Marea Nordului centrale eoliene care crească de zece ori capacitatea eoliană offshore a blocului comunitar
Patru state din Uniunea Europeană vor să construiască în Marea Nordului centrale eoliene care crească de zece ori capacitatea ...
Germania, Belgia, Ţările de Jos şi Danemarca s-au angajat să construiască o capacitate de energie eoliană de cel puţin ...
Cheltuielile militare ale Rusiei au crescut cu 40% în primele patru luni din an
Cheltuielile militare ale Rusiei au crescut cu 40% în primele patru luni din an
Cheltuielile militare ale Rusiei au crescut cu aproape 40% în primele patru luni ale acestui an, indică datele preliminare ...
Compania germană Uniper va continua să importe gaze naturale din Rusia încă un deceniu
Compania germană Uniper va continua să importe gaze naturale din Rusia încă un deceniu
Grupul german Uniper SE intenţionează să menţină importurile de gaze naturale din Rusia încă un deceniu, chiar dacă ...