Abia la anul românii ar putea să-şi facă analizele decontate la orice laborator din ţară. CNAS ratează şi al patrulea termen asumat

Încă din 2018 CNAS şi-a asumat că oamenii care sunt asiguraţi la Sănătate vor putea să-şi facă analizele de sânge la orice laborator din ţară, aflat în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate (CAS), şi că îşi vor putea lua medicamentele gratuite sau compensate de la orice farmacie din ţară, dacă are contract cu CAS. În doi ani CNAS şi-a asumat patru termene la care aceste schimbări vor intra în vigoare, cel mai recent fiind 1 iulie. Pe toate le-a ratat. Acum spune că până la finalul acestui an nu se schimbă nimic pentru pacienţi.
Cristina Şomănescu - lun, 17 iun. 2019, 09:26
Abia la anul românii ar putea să-şi facă analizele decontate la orice laborator din ţară. CNAS ratează şi al patrulea termen asumat

În prezent, asiguraţii la Sănătate îşi pot face analizele medicale de laborator, decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, doar la furnizorii aflaţi în contract cu Casa de Asigurări a medicului prescriptor. De exemplu, pacienţii al căror medic de familie e în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Bucureşti îşi pot efectua analizele de sânge decontate doar la laboratoare aflate în contract cu această Casă de Asigurări de Sănătate. De asemenea, oamenii pot lua medicamentele din reţeta compensată sau gratuită, emisă de medic, doar de la farmaciile aflate în contract cu CAS a medicului prescriptor.

Promisiuni măreţe

La începutul anului 2018, CNAS anunţa că de la 1 iulie 2018 românii vor putea lua medicamente compensate şi gratuite, prescrise de medicul de familie, de la orice farmacie din ţară, aflată în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate.
Tot atunci, CNAS îşi asuma că de la 1 iulie 2018 oamenii vor putea face analize de laborator, decontate parţial sau integral de Casa de Asigurări de Sănătate, la orice laborator din ţară, indiferent cu ce Casă de Asigurări de Sănătate se află acesta în relaţii contractuale.

.. fără acoperire

CNAS nu a reuşit însă să facă modificările necesare în platforma informatică a asigurărilor de sănătate pentru a implementa schimbările promise pacienţilor. Nu a reuşit nici în 2018, nici în acest an.
CNAS şi-a asumat patru termene la care vor intra în vigoare schimbările promise, îndelung aşteptate de pacienţi. Nu a onorat nici unul dintre ele.

O clipă de sinceritate

În prezent, CNAS spune că până la finalul acestui an nu se schimbă nimic pentru pacienţi, pentru că „este necesară o updatare a soluțiilor informatice pentru implementarea reglementărilor HG nr. 140/2018”, potrivit unui proiect de Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019. 

Prorogarea termenului se justifică prin complexitatea procedurilor necesare derulării serviciilor de dezvoltare informatică la nivelul platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS), explică CNAS. 

Ce înseamnă aceasta pentru pacienţi

Până la sfârșitul anului 2019, oamenii asiguraţi la Sănătate vor face analize de laborator decontate de Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) doar la laboratoare aflate în contract cu CAS a medicului prescriptor şi îşi vor ridica medicamentele de pe reţetele prescrise de medicul de familie doar de la farmaciile care sunt în contract cu CAS a medicului prescriptor, potrivit proiectului de act normativ consultat de Economica.net. 

Economica vă prezintă succint termenele asumate de CNAS pentru implementarea schimbărilor prin care oamenii îşi vor putea face analizele de sânge şi îşi vor putea lua medicamentele de pe reţetă, de oriunde din ţară.

Primul termen asumat de CNAS pentru implementarea acestei schimbări: 1 iulie 2018. Ratat.

Pe 21 martie 2018 a fost aprobat, prin Hotărârea de Guvern nr. 140/2018, Contractul-cadru din sistemul de asigurări sociale de sănătate, valabil pentru anii 2018 – 2019. Actul normativ prevede că, începând cu data de 1 iulie 2018, oamenii asiguraţi la Sănătate vor putea obţine medicamente compensate şi gratuite de la orice farmacie din ţară, aflată în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate (CAS). HG-ul din 21 martie stipulează şi faptul că analizele de laborator, decontate parţial sau integral de Casa de Asigurări, vor putea fi efectuate, de la 1 iulie 2018, la orice furnizor de profil din ţară, indiferent cu ce Casă de Asigurări de Sănătate se află acesta în relaţii contractuale.

Al doilea termen asumat şi ratat de CNAS: 1 ianuarie 2019.

Începând cu data de 1 ianuarie 2019, farmacia eliberează medicamente asiguraților pe baza prescripțiilor medicale, indiferent de Casa de Asigurări de Sănătate cu care se află în relație contractuală medicul care a emis reţeta, potrivit Hotărârii nr. 458/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății și pentru prorogarea unor termene, în vigoare din 1 iulie 2018. Economica a scris aici despre această amânare.

Al treilea termen ratat: 1 aprilie 2019.

Reglementările care aveau ca dată de aplicare 1 ianuarie 2019, prezentate de Economica.net mai sus, necesită prelungirea perioadei pentru implementare în platforma informatică din asigurările de sănătate (PIAS) până la 31 martie 2019, potrivit HG nr. 989 din 13 decembrie 2018, în vigoare din 17 decembrie 2018.

  • Astfel că, din 1 aprilie 2019 asigurații la Sănătate se pot prezenta la orice farmacie/furnizor de investigații paraclinice aflate în relație contractuale cu o Casă de Asigurări de Sănătate, indiferent de Casa de Asigurări de Sănătate cu care se află în relaţie contractuală medicul care a emis prescripția/a făcut recomandarea; fac excepție medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat, care se eliberează cu condiția ca furnizorul de medicamente să fie în contract cu aceeaşi Casă de Asigurări de Sănătate cu care se află și medicul care a emis reţeta, se arată în HG nr. 989 din 13 decembrie 2018.

Al patrulea termen ratat: 1 iulie 2019.

Pe 1 aprilie 2019 intră în vigoare un Ordin comun al MS şi CNAS prin care se amână, până la 1 iulie 2019, punerea în aplicare a schimbărilor anunţate din 2018.

  • E vorba despre Ordinul nr. 442/290/2019 pentru modificarea și prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019.

UPDATE 24 iunie 2019: e oficial. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial de vineri, 21 iunie. Intră în vigoare la data de 1 iulie 2019.

Mai precis, Hotărârea privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019 şi pentru prorograrea unor termene a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 507 din 21 iunie 2019.

Te-ar mai putea interesa și
Modelul electric Dacia Spring, deja disponibil pentru revânzare pe site-urile de profil
Modelul electric Dacia Spring, deja disponibil pentru revânzare pe site-urile de profil
Pe site-urile de comerț online au apărut deja, la doar câteva zile după debutul livrărilor, primele anunțuri cu modele Dacia Spring de vânzare....
Guvernul a suplimentat bugetul pentru subvențiile acordate culturilor de legume în spaţii protejate cu banii necheltuiți pentru subvenția acordată culturilor de plante aromatice
Guvernul a suplimentat bugetul pentru subvențiile acordate culturilor de legume în spaţii protejate cu banii necheltuiți ...
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a anunțat astăzi prin intermediul unui comunicat că în ședința Guvernului ...
România primește ajutor din partea Italiei, Elveției, Austriei, Germaniei, Ungariei, Poloniei și OMS pentru lupta împtriva pandemiei
România primește ajutor din partea Italiei, Elveției, Austriei, Germaniei, Ungariei, Poloniei și OMS pentru lupta împtriva ...
România primeşte ajutor din mai multe state europene - Italia, Elveţia, Austria, Germania, Ungaria, Polonia - şi din ...
Prima emisiune de obligațiuni BRK Financial Group intră la tranzacționare pe 26 octombrie
Prima emisiune de obligațiuni BRK Financial Group intră la tranzacționare pe 26 octombrie
Prima emisiune de obligaţiuni a BRK Financial Group (BRK) intră la tranzacţionare pe Piaţa Reglementată a Bursei de ...