Absorbţia fondurilor structurale a crescut de la 9,7% la aproape 30% în acest an – Retrospectivă 2013

Absorbţia fondurilor structurale şi de coeziune a crescut de la 9,7% la aproape 30% în termeni de plăţi intermediare de la Comisia Europeană, sub mandatul ministrului Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.
Economica.net - vin, 20 dec. 2013, 10:31
Absorbţia fondurilor structurale a crescut de la 9,7% la aproape 30% în acest an - Retrospectivă 2013

În luna decembrie 2012, s-a înfiinţat Ministerul Fondurilor Europene, prin reorganizarea Ministerului Afacerilor Europene.

Ministerul Fondurilor Europene coordonează, potrivit competenţelor sale, structurile din cadrul altor instituţii care exercită atribuţiile autorităţilor de management şi ale organismelor intermediare, cu excepţia celor din domeniile agriculturii şi pisciculturii.

Cu un an înainte, în septembrie 2011, Ministerul Afacerilor Europene a fost înfiinţat ca o soluţie pentru coordonarea absorbţiei fondurilor europene, în contextul în care la patru ani de la aderarea României la UE ţara noastră reuşise să atragă rambursări de fonduri structurale şi de coeziune în proporţie de 2% din totalul de aproape 20 de miliarde de euro alocaţi României în programele de fonduri structurale şi de coeziune.

Deblocarea programelor operaţionale

Consecinţă a rezultatelor pozitive înregistrate în urma misiunii de audit a Comisiei Europene din perioada 29 ianuarie – 1 februarie 2013, reprezentanţii UE au decis deblocarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi reluarea plăţilor către România.

Astfel, au fost achitate cererile de rambursare în valoare de 148 milioane de euro, sumă la care au fost aplicate corecţiile financiare temporare acceptate de partea română, în valoare de 25%.

‘Această decizie a Comisiei Europene confirmă rezultatele măsurilor pe care Ministerul Fondurilor Europene a început deja să le implementeze cu Autoritatea de Management POSDRU. Acţiuni similare sunt derulate şi cu celelalte autorităţi de management pentru a debloca şi celelalte trei programe presuspendate: Programul Operaţional Regional, Programul Operaţional Sectorial Transport şi Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice’, declara Eugen Teodorovici pe 6 februarie.

Pe data de 11 februarie, în urma unei discuţii a ministrului Teodorovici cu ambasadorul Norvegiei la Bucureşti, Oystein Hovdkinn, s-a convenit ca România să primească, până în 2016, suma de 306 milioane de euro sub formă de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Norvegiei şi a statelor Spaţiului Economic European (SEE), bani ce vor fi gestionaţi de MFE.

Banii sunt destinaţi susţinerii programelor şi proiectelor în sectoare ca protecţia mediului, conservarea patrimoniului cultural, justiţie şi societate civilă.

Valoarea sumelor plătite pe data de 22 februarie pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) şi Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) era de circa 440 de milioane de lei la sfârşitul lunii februarie, bani destinaţi unui număr de peste 900 de beneficiari de fonduri UE pentru continuarea proiectelor.

Autoritatea de Management a Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) a achitat pe 22 februarie peste 100 de milioane de lei pentru aproximativ 150 de cereri de rambursare procesate şi validate în trecut.

‘Valoarea sumelor plătite pe POSDRU şi POS CCE (…) depăşeşte 440 de milioane de lei, bani care vor ajuta peste 900 de beneficiari de fonduri UE să-şi continue proiectele. Vrem ca derularea programelor să înceapă să fie una firească, adică să asigurăm plata la zi a facturilor eligibile’, declara ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, pe 25 februarie.

La sfârşitul lunii ianuarie, erau în derulare peste 2.500 de contracte de finanţare pe POS CCE. Comisia Europeană a sistat plăţile pe acest program în octombrie 2012, însă Ministerul Fondurilor Europene a luat măsurile pentru ca POS CCE să fie deblocat.

‘Schimbarea de abordare şi ritmul impus de Ministerul Fondurilor Europene începe să aibă efecte, iar derularea POSDRU se îndreaptă către normalitate. Asigurăm intrarea de noi fonduri în România care vor permite rambursarea împrumutului contractat de la Trezorerie în această lună. Din această finanţare, beneficiarii de fonduri încasează deja banii pe facturile restante’, declara ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, pe 14 martie.

El preciza că în luna martie au fost transmise Comisiei Europene documentele pentru rambursarea a peste 388 de milioane de euro. Din această sumă au intrat în ţară, tot în luna martie, fonduri de peste 44 de milioane de euro pe Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

La mijlocul lunii aprilie, Comisia Europeană a decis reluarea plăţilor pe patru din cele cinci axe presuspendate în cadrul Programului Operaţional Regional (POR).

‘Decizia Comisiei Europene de a debloca patru axe importante ale acestui program demonstrează eficienţa măsurilor implementate de Guvernul României’, spunea Eugen Teodorovici pe 22 aprilie.

Modificări legislative

Nivelul prefinanţărilor acordate într-o singură tranşă de care beneficiază cele opt Agenţii de Dezvoltare Regională care au calitatea de beneficiari de fonduri europene a fost majorat la 35%, în urma unor modificări legislative adoptate pe 15 mai de Guvern. Până la acea dată Agenţiile de Dezvoltare Regională puteau primi prefinanţări de maximum 10% din valoarea proiectelor implementate.

Plenul Senatului a aprobat, în şedinţa din 28 mai, proiectul de lege care modifică şi completează OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul de convergenţă, precum şi adoptarea unor măsuri financiare în vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene. Astfel, se propune introducerea unui nou mecanism care se aplică beneficiarilor instituţiilor publice locale, denumit Mecanismul decontării cererilor de plată.

Acest mecanism permite beneficiarilor ca, în termen de maximum trei zile lucrătoare de la primirea facturilor privind livrări de bunuri, prestări de servicii şi execuţie de lucrări, acceptate la plată, aceştia să depună la organismul intermediar sau la autoritatea de management cererea de plată şi documentele justificative.

Potrivit unui amendament adoptat de senatori, după efectuarea verificării cererii de plată, autoritatea de management virează beneficiarului, în termen de maxim cinci zile lucrătoare de la data la care autoritatea dispune de resurse în conturile sale, valoarea cheltuielile rambursabile şi contravaloarea taxei pe valoarea adăugată neeligibile, aferentă cheltuielilor eligibile.

Proiectul mai propune şi adoptarea unei măsuri prin care Ministerul Finanţelor Publice să poată aloca temporar, în anul 2013, sume din venituri din privatizare pentru asigurarea plăţilor aferente cheltuielilor eligibile rambursabile finanţate din fonduri europene, precum şi pentru cheltuielile eligibile rambursabile aferente instrumentelor structurale din cererile de plată.

Realocarea sumelor între diferite axe prioritare ale aceluiaşi program operaţional a devenit posibilă în urma unor modificări aprobate, pe 29 mai, de Guvern.

Ministerul Fondurilor Europene a anunţat pe 26 iunie adoptarea de către Guvern a modificării cadrului legislativ în vederea accelerării absorbţiei fondurilor europene, care reglementa, printre altele, includerea Metrorex pe lista beneficiarilor eligibili pentru contractarea de fonduri prin intermediul Programului Operaţional Sectorial Transport, ca urmare a introducerii pentru finanţare în cadrul programului a magistralelor 4 şi 5 ale metroului.

‘Una dintre cele mai importante modificări aduse de Ordonanţa de Urgenţă adoptată de Guvern vizează aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată pentru toţi beneficiarii de fonduri europene care nu dispun de resursele necesare pentru a achita facturile aferente serviciilor, bunurilor sau lucrărilor recepţionate şi acceptate la plată’, a comunicat MFE pe 26 iunie.

Ministerul Fondurilor Europene menţiona că până la acea dată mecanismul decontării cererilor de plată se aplica doar în cazul beneficiarilor publici – primării şi agenţii de dezvoltare intercomunitară -, care au contractat finanţări prin Programul Operaţional Regional.

Continuarea creşterii ratei de absorbţie a fondurilor UE

Rata de absorbţie a fondurilor europene a ajuns la peste 19% la data de 5 iulie, ca urmare a solicitării de noi rambursări de fonduri Comisiei Europene.

Conform Ministerului Fondurilor Europene, România transmisese Comisiei Europene, până la sfârşitul lunii iunie, documentele pentru rambursarea a încă 135 milioane de euro prin intermediul Programului Operaţional Sectorial Transport (POS Transport). Astfel, valoarea totală a fondurilor solicitate Comisiei pentru rambursare prin intermediul POS Transport era de peste 655 milioane de euro.

‘Succesul înregistrat de Guvernul României în a debloca recent al treilea program presuspendat de către Comisia Europeană în trecut, Programul Operaţional Sectorial Transport, are efectul scontat asupra absorbţiei fondurilor europene. Suma solicitată pentru a fi rambursată prin intermediul celor şapte programe operationale ajunge astfel la aproximativ 3,7 miliarde de euro în prezent, un avans substanţial care ne ajută să acoperim riscul de dezangajare automată a fondurilor europene’, declara Eugen Teodorovici, pe 7 iulie.

Premierul Victor Ponta preciza, pe 19 iulie, că rata de absorbţie a fondurilor europene a ajuns la 21% şi a adăugat că începe să creadă că obiectivul unei rate de absorbţie de 50%, până la finele anului, nu este unul prea ambiţios.

Acesta îi îndemna pe 27 august pe beneficiarii contractelor de finanţare POS CCE admise după evaluarea tehnico-financiară să semneze contractele de finanţare, în contextul în care Ministerul Fondurilor Europene, împreună cu Autoritatea de Management pentru POS CCE, a stabilit un Plan de acţiuni pentru deblocarea rapidă a programului.

‘POS CCE e ultimul program pe care trebuie să îl deblocăm anul acesta. Înţeleg că aţi trimis beneficiarilor invitaţia de a veni să semneze contractele. Trebuie să le spuneţi că e serioasă treaba, că ei au depus proiectele pe vremea lui Boc şi probabil că le-a trecut speranţa că o să mai primească vreodată banii. Însă, e important să semnăm contractele şi la momentul deciziei oficiale a Bruxelles-ului, imediat să trimitem cererile de rambursare, pentru că e vorba de 1,2 miliarde de lei, care merg toate în mediul privat’, a afirmat primul-ministru la începutul şedinţei de Guvern din 27 august.

Guvernul a aprobat în şedinţa din 4 septembrie un împrumut de aproximativ 850 milioane de lei de la Trezoreria Statului, suma urmând să fie pusă la dispoziţia Autorităţilor de Management pentru plata beneficiarilor de fonduri europene.

Probleme privind absorbţia fondurilor UE

Senatorii social-democraţi i-au transmis pe 23 septembrie ministrului pentru Fonduri Europene, Eugen Teodorovici, că sunt probleme în teritoriu cu unele proiecte pe bani europeni, iar acesta a spus că persoanele responsabile de acest lucru trebuie să părăsească administraţia publică centrală sau locală.

La finalul unei şedinţe la grupul parlamentar al PSD, Eugen Teodorovici a declarat presei că i-au fost menţionate de senatori multe situaţii în care administraţia – centrală, judeţeană sau regională – opresc sau resping proiecte şi plăţi cu fonduri europene.

Acesta a arătat că persoanele responsabile sunt nu numai funcţionari publici, ci şi consultanţi de la anumite companii.

Continuarea măsurilor pentru creşterea absorbţiei fondurilor europene şi deblocarea POS CCE

Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, declara pe 1 octombrie că au fost implementate o serie de măsuri de ordin legislativ şi procedural care să vină în sprijinul beneficiarilor POSDRU, pentru a elimina apariţia blocajelor în implementarea programelor.

‘MFE a redus timpul de procesare a cererilor de rambursare depuse de beneficiarii programului de la 45 la 20 de zile prin Ordonanţa de Urgenţă 84/2013. De asemenea, au fost promovate lunar hotărâri de Guvern prin care s-au alocat temporar sumele necesare onorării cererilor de plată şi rambursării către beneficiarii finali a cheltuielilor eligibile. În cadrul POSDRU, suma s-a ridicat la peste 1,2 miliarde de lei’, a explicat Teodorovici la conferinţa anuală ‘POSDRU – Principalul instrument pentru formare, ocupare şi incluziune socială din România – 2013’.

El a mai spus că s-au reglementat situaţiile în care beneficiarii faţă de care statul întârzia să plătească banii pe programele operaţionale trebuiau să plătească la rândul lor penalităţi sau dobânzi către stat.

‘Restituirea TVA-ului, astfel încât beneficiarul îşi va putea primi suma aşa cum a fost semnat contractul de finanţare cu administraţia publică, este o chestiune care trebuie clarificată, trebuie văzut exact de unde va fi suportată această returnare de TVA, fie de la bugetul de stat, fie de la Comisia Europeană la rambursare’, a mai spus Teodorovici.

Comisia Europeană a decis, pe 9 octombrie, deblocarea Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice.

‘Decizia Comisiei Europene de a relua plăţile prin POS CCE este un succes al Guvernului, care a luat toate măsurile necesare pentru a remedia deficienţele din trecut, din perioada 2009-2011. POS CCE este unul dintre cele mai importante programe prin care România beneficiază de fonduri europene care susţin mediul privat. Acum, când toate programele operaţionale sunt deblocate, obligaţia noastră este să atragem sume cât mai mari într-un timp cât mai scurt’, a declarat pe 9 octombrie Eugen Teodorovici.

Potrivit ministrului, în toamnă au fost semnate deja peste 500 de contracte cu beneficiari din mediul privat, cu o valoare cumulată de peste 100 milioane de euro, iar în perioada imediat următoare vor fi semnate, tot cu beneficiari din mediul privat, contracte de finanţare în valoare de 200 milioane de euro.

Fondurile europene alocate României prin intermediul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice se ridicau în toamna lui 2013 la peste 2,5 miliarde de euro.

MFE a transmis, pe 11 octombrie, serviciilor Comisiei Europene, prima versiune a Acordului de Parteneriat 2014-2020, document ce detaliază cadrul instituţional privind absorbţia fondurilor europene.

Implementarea Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii 2014-2020 se va realiza într-un sistem mult mai bine coordonat, fiind stabilite atribuţii de autoritate de management numai la nivelul a trei ministere: Ministerul Fondurilor Europene pentru managementul a patru programe operaţionale: Infrastructura mare (transport, mediu şi energie); Competitivitate (cercetare – dezvoltare, Agenda Digitală); Capital Uman şi Asistenţă Tehnică; Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru managementul programelor de dezvoltare regională, a programelor dedicate cooperării teritoriale europene şi a programului Capacitate Administrativă; Dezvoltării Rurale pentru managementul programelor dedicate agriculturii, dezvoltării rurale şi pescuitului şi acvaculturii.

Valoarea fondurilor structurale şi de coeziune returnate României în acest an de către Comisia Europeană a ajuns la aproximativ 2,4 miliarde de euro la data de 22 octombrie.

‘România a încasat în acest an aproximativ 2,4 miliarde de euro de la Comisia Europeană, mai mult decât în întreaga perioadă 2007-2012, când ţara noastră a primit doar 2,2 miliarde de euro din finanţările alocate. Această realizare este efectul măsurilor implementate, care au asigurat reluarea plăţilor de către Comisie pentru patru programe operaţionale în cursul acestui an, efectuarea de plăţi către beneficiarii proiectelor, respectiv simplificarea şi eficientizarea sistemului. Reamintesc că România se clasează pe primul loc în rândul tuturor statelor membre ca urmare a creşterii sumelor rambursate de Comisie în primele nouă luni ale acestui an cu 75% faţă de nivelul înregistrat în perioada 2008-2012’, declara ministrul Eugen Teodorovici pe 24 octombrie.

Bugetul pe 2014 şi ultimele evoluţii ale absorbţiei fondurilor europene

Bugetul Ministerului Fondurilor Europene pentru 2014 a fost avizat, pe 21 noiembrie, de Comisia reunită pentru Afaceri Europene.

Potrivit proiectului de buget, pentru anul 2014, Ministerul Fondurilor Europene are alocată o sumă de peste 166,3 milioane lei, fiind cu 11,4% mai mult decât în acest an. Din această sumă, pentru cheltuielile salariale în bani este prevăzută suma 23,554 milioane lei, cu 15,23% mai mult decât în 2013.

Premierul Victor Ponta a anunţat, pe 29 noiembrie, că România a atins un grad de 27% în absorbţia fondurilor europene şi că se aşteaptă ca obiectivul de 30% fixat pentru anul acesta să fie atins.

‘Suntem la 27% grad de absorbţie, suntem încă ultimii din Europa, deci avem foarte mult de recuperat. (…) Am pornit de la 7%. Suntem ţara care în 2013 a avut cea mai mare creştere semnificativă, dublu faţă de Italia, care e pe locul doi, sau Grecia. Obiectivul de 30% până la sfârşitul anului va fi atins’, a declarat primul-ministru.

Premierul i-a felicitat pe reprezentanţii Autorităţilor de Management pentru efortul de a soluţiona circa 5.000 de dosare de finanţare întocmite în 2010.

‘Printr-un efort extraordinar s-a reuşit ca toate aceste 5.000 de dosare să fie evaluate, o parte importantă dintre ele merg spre contractare, iar 400 de dosare la rambursare. E un efort uriaş pe care, dacă am fi fost mai inteligenţi ca ţară, n-ar fi fost nevoie să îl facem în această fugă’, a afirmat Victor Ponta, în noiembrie.

Te-ar mai putea interesa și
EXCLUSIV Schimbare de ultimă oră a regulilor RCA: Firmele de asigurare nu mai plătesc dauna fără documente suplimentare privind calitatea reparației. Măsura vizează sute de mii de șoferi pe an
EXCLUSIV Schimbare de ultimă oră a regulilor RCA: Firmele de asigurare nu mai plătesc dauna fără documente suplimentare ...
Autoritățile au pregătit o nouă schimbare a legislației RCA, care, de această dată, vizează în primul rând creșterea siguranței în trafic, au arătat, pentru Economica,net,......
Engie speră la performanțe financiare și mai bune în 2024, chiar pe fondul scăderii prețurilor
Engie speră la performanțe financiare și mai bune în 2024, chiar pe fondul scăderii prețurilor
Grupul francez Engie, activ și în România pe segmentele de distribuție și furnizare de gaze și electricitate și de ...
Care a fost soarta amenzilor aplicate de Consiliul Concurenței dar contestate de companiile sancționate. 51% din valoarea sancțiunilor a fost menținută definitiv
Care a fost soarta amenzilor aplicate de Consiliul Concurenței dar contestate de companiile sancționate. 51% din valoarea ...
Instanțele de judecată au dat anul trecut 44 de soluții definitive în procesele intentate Consiliului Concurenței de ...
Ce a adus plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază în jumătatea de an de când există măsura
Ce a adus plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază în jumătatea de an de când există măsura
Din 21 de produse alimentare pentru care se aplică măsura adaosului comercial plafonat, 16 erau cu până la 33% mai ieftine ...