Ai pierdut, ţi-a fost furat sau refuzi cardul naţional de sănătate. Iată cum vei primi servicii decontate de la 1 mai

De la 1 mai, asiguraţii vor primi servicii decontate în sistemul public de asigurări sociale de sănătate cu cardul naţional de sănătate. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a publicat recent un Ordin de preşedinte care reglementează strict situaţiile în care asiguraţilor le-a fost furat, au pierdut cardurile naţionale de sănătate, şi-au modificat datele personale din cartea de identitate sau refuză cardurile. Iată, punct cu punct, ce trebuie să faci ca să primeşti servicii decontate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, dacă te afli într-una dintre aceste situaţii. 
Cristina Şomănescu - mar, 24 feb. 2015, 22:02
Ai pierdut, ţi-a fost furat sau refuzi cardul naţional de sănătate. Iată cum vei primi servicii decontate de la 1 mai

CNAS a publicat un proiect de Ordin pentru aprobarea procedurii de eliberare, modalităţii de suportare a cheltuielilor aferente producerii şi distribuţiei cardului naţional duplicat către asigurat, precum şi a modalităţii de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale, până la eliberarea sau în cazul refuzului cardului naţional de asigurări sociale de sănătate. Iată care sunt cele mai impactante prevederi ale Ordinului pentru asiguraţii la Sănătate:

De la 1 mai, românii vor dovedi calitatea de asigurat şi, pe cale de consecinţă, vor primi servicii decontate de CAS la medic (în sistemul public), cu unul dintre documentele:

– cardul naţional de sănătate pentru cei care l-au primit deja;
adeverinţă de asigurat eliberată de CAS (şi cu valabilitate de trei luni) persoanelor care refuză explicit primirea cardului, din motive de conştiinţă sau religioase. Această adeverinţă se emite pe baza unei cereri al cărei model în puteţi consulta aici, la Anexa 3. După ce CAS eliberează această adeverinţă asiguratului care refuză cardul, va modifica în sistemul informatic starea cardului returnat în „blocat” din „activ”.
adeverinţă de salariat pentru salariaţi şi persoanele care încasează venituri asimilate salariilor (precum cele care lucrează în baza unui contract cesiune drepturi de autor) pentru care nu a fost încă emis cardul. Adeverinţa de salariat va înlocui cardul naţional de sănătate până când asiguratul va intra în posesia cardului, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data emiterii documentului electronic;
adeverinţă de înlocuire a cardului pentru situaţiile în care asiguratul solicită emiterea unui duplicat. Puteţi consulta aici (la pagina şapte) modelul de adeverinţă de înlocuire a cardului naţional de sănătate cu care veţi primi servicii decontate de CAS, de la 1 mai. Documentul are valabilitate de 60 de zile, de la data emiterii, şi încetează înainte de acest termen, în cazul în care cardul duplicat a fost activat. După ce îţi va elibera adeverinţa de înlocuire a cardului, CAS va modifica în sistemul informatic al cardului statusul său. Concret, cardul va figura ca „suspendat” sau cu „date incorecte” în SIUI, funcţie de situaţia în care se află asiguratul.

Românii pot verifica oricând dacă sunt asiguraţi la Sănătate şi dacă le-au fost emise cardurile naţionale de sănătate, pe platforma CNAS pe care o puteţi consulta aici

Vă amintim că pentru persoanele care figurează ca neasigurate în SIUI (din cauza unor disfuncţionalităţi ale sistemului sau din cauza unor greşeli la întocmirea declaraţiilor transmise la ANAF), dar pentru care se achită CASS, şi care nu sunt salariate şi nici asimilate salariaţilor, CAS eliberează adeverinţe de asigurat, conform prevederilor Ordinului CNAS 581/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 685 din 19.09.2014.

De la 1 mai, asiguraţii vor beneficia de servicii medicale decontate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, dacă şi numai dacă prezintă la medic unul dintre documentele antemenţionate. În caz contrar, vor achita serviciile medicale primite în sistemul public (cu excepţia serviciilor incluse în pachetul minimal de servicii). 

Ai pierdut, ţi-a fost furat cardul naţional de sănătate sau ţi-ai schimbat datele personale înscrise pe card. Ce trebuie să faci ca să beneficiezi de servicii medicale decontate la stat

În cazul în care cardul iniţial ţi-a fost furat, l-ai pierdut sau e deteriorat, tu, reprezentantul legal sau împuternicitul tău va solicita eliberarea cardului duplicat, pe baza unei cereri adresate Casei de Asigurări de Sănătate, în evidenţa căreia figurezi (pe care o poţi trimite şi prin poştă la CAS), împreună cu următoarele documente: copia cărţii de identitate, dovada plăţii contravalorii cardului duplicat şi a distribuţiei acestuia. Plata se face la sediul CAS sau în contul deschis pe seama CAS în care e luat în evidenţă asiguratul.

Modelul de cerere de solicitare a unui card duplicat poate fi consultat la Anexa 1 (pagina şase din documentul ataşat aici).

Dacă ţi s-au modificat datele de identificare de pe card, atunci vei solicita CAS un duplicat cu următoarele documente: modelul de cerere de la Anexa 1, copie CI sau alte acte doveditoare ale schimbării datelor personale de identificare, cardul naţional de sănătate emis iniţial, dovada plăţii contravalorii cardului şi a distribuţiei acestuia.

Dacă asiguratul solicită un card duplicat ca urmare a pierderii, furtului sau deteriorării acestuia, în situaţia modificării datelor personale de identificare de pe card, precum şi în alte situaţii justificate, va suporta cheltuielile aferente producerii şi distribuţiei documentului electronic. 

Preţul unui card duplicat este de circa 4,94 euro. Tariful acoperă costul de producţie al cardului (de 2,2 euro plus TVA) şi costul de distribuire (de 2,74 lei plus TVA) şi este identic cu cel suportat de MS şi CNAS pentru primul card emis.

În situaţia în care cardul primit acasă e defect, îl vei aduce la CAS, împreună cu o copie a CI şi o cerere de eliberare a unui duplicat (găsiţi modelul la Anexa 1). Înainte de primirea acestor documente, CAS este obligată să verifice şi să confirme defecţiunile tehnice ale cardului care îl fac inoperabil.

În situaţia în care asiguratul solicită un card duplicat, pentru că documentul electronic nu funcţionează din raţiuni tehnice (deci neimputabile pacientului), atunci nu va suporta contravaloarea producerii şi distribuţiei cardului.

Asiguraţii vor primi prin poştă, acasă, cardurile duplicat solicitate la CAS.

Dacă nu vor fi găsiţi acasă de către factorii poştali, asiguraţii vor ridica documentele electronice duplicat de la sediul CAS în evidenţa căreia figurează. Pacienţii care nu ajung la CAS să-şi ridice duplicatele le vor primi de la medicii de familie, în listele cărora sunt înscrişi.

Cum vei folosi cardul naţional de sănătate

De fiecare dată când soliciţi servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, ţi se va cere să introduci codul PIN al cardului tău.
Atenţie! PIN-ul cardului de sănătate trebuie să rămână secret!
Dacă vii la medic fără card sau dacă uiţi codul PIN, nu vei primi servicii decontate de Casa de Asigurări.
Nu încredinţa medicului de familie sau oricărui alt furnizor de servicii medicale cardul tău de sănătate, nici codul pin al acestuia!
Vei încuraja frauda în Sănătate dacă vei dezvălui aceste informaţii furnizorilor de servicii medicale, pentru că aceştia vor folosi cardul tău ca să deconteze servicii medicale pe care tu, titularul de drept al cardului, nu le-ai primit (aşa cum se întâmplă în prezent).

Te-ar mai putea interesa și
Danemarca relaxează restricțiile generate de pandemia cu Sars-Cov-2
Danemarca relaxează restricțiile generate de pandemia cu Sars-Cov-2
Danemarca a relaxat duminică o serie de restricţii impuse împotriva coronavirusului, eliminând limita de capacitate pentru transportul public, precum şi obligaţia pentru elevi şi studenţi de......
Rabla electrocasnice 2021: Peste 40% dintre voucherele aprobate în primele două etape nu au fost consumate. Au rămas 26,2 milioane de lei și urmează o nouă sesiune de finanțare
Rabla electrocasnice 2021: Peste 40% dintre voucherele aprobate în primele două etape nu au fost consumate. Au rămas 26,2 ...
43% din voucherele aprobate în primele două etape ale Programului Rabla pentru Electrocasnice 2021 nu au fost consumate. ...
GCS: 152 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2; 59 de persoane la ATI
GCS: 152 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2; 59 de persoane la ATI
Un număr de 152 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, fiind efectuate ...
Aproape 2.000 de tone de deşeuri transportate ilegal cu barjele pe Dunăre au fost oprite la Calafat
Aproape 2.000 de tone de deşeuri transportate ilegal cu barjele pe Dunăre au fost oprite la Calafat
Peste 1,9 milioane de kg de deșeuri din materiale plastice şi reziduuri metalice contaminate cu substanţe periculoase ...