Analizele şi tratamentele pe care asiguraţii la Sănătate le pot primi gratuit în ambulatoriile spitalelor de stat în 2014

Psihologi, logopezi şi kinetoterapeuţi vor oferi gratuit pacienţilor asiguraţi la Sănătate servicii de diagnostic şi tratament în ambulatoriile de neurologie, psihiatrie, ORL, ortopedie din spitalele publice româneşti. Aceasta este una dintre noutăţile majore pe care le aduce pachetul de bază în ambulator, care va fi implementat în mai puţin de o lună de zile în sistemul sanitar românesc. Aflaţi din ECONOMICA.NET ce servicii au mai fost incluse în pachetul de bază pentru ambulator, în 2014.
Cristina Şomănescu - mie, 05 mart. 2014, 22:04
Analizele şi tratamentele pe care asiguraţii la Sănătate le pot primi gratuit în ambulatoriile spitalelor de stat în 2014

În luna aprilie începe implementarea pachetului de servicii medicale de bază.

Vă amintim că doar pacienţii asiguraţi la Sănătate – aproximativ 18 milioane de români – vor beneficia de serviciile medicale incluse în pachetul de bază.

Pacienţii neasiguraţi la Sănătate au dreptul numai la serviciile incluse în pachetul minimal de servicii medicale oferite în ambulator – urgenţe, boli endemo-epidemice, planificare familială şi monitorizarea sarcinii şi lehuzei.

Declarativ, pachetul de bază mută accentul de pe tratament pe prevenţie, educaţie pentru sănătate, evitarea îmbolnăvirilor şi depistarea precoce a bolilor.

Pentru probleme de sănătate în fază acută sau cronice care depăşesc competenţele medicului de familie (oricum lărgite în configuraţia noului pachet de bază), pacientul se va adresa ambulatoriului de specialitate.

În pachetul de bază au fost introduse, în premieră, consultaţiile multidisciplinare de specialitate oferite pacienţilor asiguraţi în ambulatorul integrat.
Concret, pacienţii cu afecţiuni complexe vor fi trataţi de o echipă integrată de medici din mai multe arii de expertiză.
De exemplu, pacientul bolnav de cancer va fi consultat şi monitorizat de o echipă formată din medici specialişti oncologi, radioterapeuţi şi chirurgi, specialişti care vor conclucra pentru a găsi cele mai eficiente tratamente pentru pacient.
În contul asigurării obligatorii la Sănătate, pacienţii vor beneficia în ambulatoriul de specialitate de analize care până acum nu au fost acoperite de CASS. Vorbim despre teste speciale pentru bolile autoimune și teste pentru boli endocrine.
Tot în ambulator, pacienţii asiguraţi vor beneficia şi de scintigrafia paratiroidiană, în contul asigurării la Sănătate.

ECONOMICA.NET vă prezintă, punctual, lista serviciilor pe care pacienţii asiguraţi le pot accesa gratuit (în contul CASS), în ambulatoriile de specialitate ale spitalelor publice din România, în 2014, reglementate prin HG pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015.

Sintetic, pacienţii au dreptul la şapte categorii mari de servicii medicale în ambulator:

– servicii furnizate în ambulator de către psihologi, logopezi şi kinetoterapeuţi – o premieră în sistemul asigurărilor publice la Sănătate din România.
– consultaţii pentru urgenţe medico-chirurgicale;
– consultaţii pentru afecţiuni acute, subacute şi acutizări ale bolilor cronice;
– consultaţii pentru afecţiuni cronice;
– consultaţii pentru acordarea de servicii de planificare familială;
– proceduri diagnostice şi terapeutice, interpretare analize;
– depistarea bolilor cu potenţial endemo-epidemic;

I. Noutatea pe care pachetul de bază oferit în ambulator o aduce în tratamentul pacienţilor români

Din 2014, pacienţii asiguraţi la Sănătate vor beneficia, în contul CASS, de servicii furnizate de psihologi, logopezi şi kinetoterapeuţi, în ambulatorul de specialitate.
Casa va deconta serviciile oferite de psihologi, logopezi şi kinetoterapeuţi în ambulator, dacă medicii de neurologie şi neurologie pediatrică, psihiatrie, psihiatrie pediatrică, otorinolaringologie (ORL), ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică sau reumatologie din ambulatoriile aferente vor încheia contracte cu CAS pentru aceste servicii.

De exemplu, în ambulatorul de neurologie şi neurologie pediatrică pacienţii asiguraţi beneficiază, în premieră, de următoarele servicii:

– copiii vor putea primi consiliere psihologică, la recomandarea medicului cu specialitatea neurologie pediatrică.
– copiii şi adulţii vor fi diagnosticaţi de către psiholog şi consiliaţi de către logoped.
– de asemenea, vor putea face kinetoterapie individuală, de grup şi/sau pe aparate speciale.

În ambulatorul de psihiatrie, inclusiv pediatrică, vom beneficia de următoarele servicii, în premieră:

– copiii vor consiliaţi de către psiholog şi vor face terapia cognitiv-comportamentală, la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică.
– copiii şi adulţii vor putea fi diagnosticaţi de către psiholog în ambulatorul de psihiatrie.
– şi la psihiatrie pacienţii vor fi consiliaţi de logopezi.

Pacienţii cu anumite boli cronice care nu au fost încă făcute publice de către Ministerul Sănătăţii vor putea primi consiliere psihologică.

Psihologul de la ORL se va ocupa de investigarea psihoacustică a vocii şi va face psihoterapie sugestivă armată în afonii psihogene.

Logopedul de la ORL va face exerciţii cu pacienţii cu tulburări de vorbire şi îi va consilia.

Vor fi kinetoterapeuţi şi în ambulatoriile de reumatologie şi de ortopedie şi traumatologie.

II. Consultaţii pentru urgenţe medico-chirurgicale gestionate în ambulator

Medicul din ambulator oferă asistenţă medicală de urgenţă în limita competenţei şi dotării tehnice a cabinetului său. Medicul acordă pacientului primul ajutor şi se asigură că pacientul este trimis către structurile de urgenţă specializate sau către ambulanţă.

III. Consultaţii de specialitate pentru boli acute, subacute, acutizări ale bolilor cronice

Fiecare asigurat are dreptul la cel mult trei consultaţii pentru un episod de boală acută-subacută. Cele trei consultaţii vizează: stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului.
Pacientul acut poate beneficia de prima consultaţie a medicului de specialitate din ambulator pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie. Pentru a doua şi a treia consultaţie la medicul specialist, consultaţii necesare pentru stabilirea diagnosticului şi/sau tratamentului, pacientul acut merge la specialist fără alt bilet de trimitere.

O consultaţie pentru o boală acută cuprinde:
– anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile, efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, pentru stabilirea diagnosticului;
– anumite manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;
– prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic şi educarea pacientului în legătură cu modul concret în care poate preveni recăderile.
– dacă e cazul, pacientul primeşte bilet de internare în spital, recomandări pentru îngrijiri medicale la domiciliu sau pentru dispozitive medicale.

IV. Consultaţii pentru afecţiuni cronice în ambulator

Consultaţia medicală de specialitate cuprinde aceleaşi servicii ca cele nominalizate în cazul bolilor acute.
Evoluţia pacientului cu boală cronică e urmărită de medicul din ambulator lunar sau trimestrial, după caz.

Şi de această dată, prima consultaţie a pacientului cronic la medicul specialist se face în baza biletului de trimitere de la medicul de familie iar următoarele două consultaţii dintr-un trimestru se fac direct, fără bilet de trimitere.

Asiguraților cu afecţiuni cronice li se acordă o consultaţie pe lună sau pe trimestru (după caz), pentru una sau mai multe boli cronice monitorizate în cadrul aceleiași specialități medicale.

Asiguraților cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital li se acordă maximum două consultaţii pentru:
– urmărirea evoluţiei sub tratamentul stabilit în cursul internării;
– efectuarea unor manevre terapeutice;
– după o intervenţie chirurgicală sau ortopedică, pentru examenul plăgii, scoaterea firelor, scoaterea ghipsului.
Pentru oricare din aceste servicii nu e nevoie de bilet de trimitere.

V. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială

Femeile sunt consiliate de către medicul specialist în legătură cu planificarea familială şi li se indică metoda contraceptivă potrivită.
Fiecare asigurat beneficiază de două consultaţii de planificare familială pe an. Asiguraţii nu au nevoie de bilet de trimitere ca să beneficieze de aceste consultaţii la specialist.

VI. Diagnostic şi proceduri terapeutice efectuate în ambulator şi incluse în pachetul de bază

Dintre ele vom aminti repararea plăgii buzei, bronhoscopia cu biopsie, colonoscopie cu biopsie, imobilizarea fracturilor, luxaţiilor, electromiografie, EKG, holter.

VII. Depistarea bolilor cu potenţial endemo-epidemic

Lista bolilor infecto-contagioase pentru care ai dreptul la consultaţii şi tratament în ambulator cuprinde: dizenterie amibiana, antrax, bruceloză, difterie, febră butunoasă, febră galbenă, febrele paratifoide A, B, C, febra Q, febră recurentă, febră tifoidă, filarioză, dracunculoză, hepatită virală, holeră, infecţia gonococică, leishmaniozele, lepră, leptospiroză, limfogranulomatoză inghinală benignă, malarie, meningită cerebrospinală epidemică, morva, meioidoza, pestă, poliomielită şi alte neuroviroze paralitice, psitacoza-ornitoză, rabie, reumatism articular acut, scarlatină, sifilis, şancru moale, tetanos, tifos exantematic, tuberculoză (toate formele şi localizarile), tularemie, tuse convulsivă, complicaţiil postvaccinale, infecţia HIV.

Pentru oricare dintre aceste boli, asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, fără condiţii de stagiu de cotizare.

Asiguraţii suspectaţi că ar avea oricare dintre aceste boli beneficiază de următoarele servicii în ambulatorul de specialitate: examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament.

Fiecare asigurat la Sănătate are dreptul la o singură consultaţie pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic de care suspect şi care se confirmă prin analize.

Ce li se decontează pacienţilor asiguraţi la Sănătate în ambulatorul de medicină dentară în 2014

– Copiii cu vârste cuprinse între 6 şi 8 ani beneficiază o singură dată de sigilare la dentistul din ambulator.
– Copiii cu vârste cuprinse între 6 şi 14 ani beneficiază anual de igienizare şi de instructaj de igienă orală, la medicul dentist din ambulator.
– Pacienţii asiguraţi care au de la 65 de ani au dreptul la o proteză totală acrilică şi la reparaţia protezei, o dată la 10 ani.

Te-ar mai putea interesa și
Apa caldă va fi oprită în tot municipiul Constanța în perioada 16 – 31 august
Apa caldă va fi oprită în tot municipiul Constanța în perioada 16 – 31 august
Furnizarea apei calde va fi întreruptă în perioada 16 - 31 august în municipiul Constanţa pentru lucrări la reţeaua de transport a agentului termic, informează, joi, Primăria Constanţa,......
26 de state au promis la Copenhaga că vor acorda ajutoare militare Ucrainei în valoare de peste 1,5 miliarde de euro
26 de state au promis la Copenhaga că vor acorda ajutoare militare Ucrainei în valoare de peste 1,5 miliarde de euro
Reprezentanţii unui număr de 26 de ţări, reuniţi joi la Copenhaga, au promis un sprijin de peste 1,5 miliarde de euro ...
Trump a invocat de 440 de ori dreptul de a nu răspunde la întrebări la audiera sa de către procuroare generală din New York
Trump a invocat de 440 de ori dreptul de a nu răspunde la întrebări la audiera sa de către procuroare generală din New ...
Donald Trump a invocat miercuri, la audierea sa sub jurământ în faţa procuroarei generale din New York, Letitia James, ...
Comisia de Prognoză a îmbunătățit cu 0,6% etimarea privind creșterea economică a României din 2022
Comisia de Prognoză a îmbunătățit cu 0,6% etimarea privind creșterea economică a României din 2022
Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP) a îmbunătăţit cu 0,6 puncte procentuale previziunea de creştere ...