„Apele Române”: Cheltuielile de personal din raportul Curţii de Conturi, efectuate legal

Administraţia Naţională "Apele Române" (ANAR) precizează, cu privire la "cheltuielile de personal presupuse ilegale, menţionate în raportul Curţii de Conturi", că acestea au fost făcute "cu respectarea prevederilor legale şi a contractului colectiv de muncă în vigoare".
Economica.net - vin, 01 feb. 2013, 18:36

„În ceea ce privesc cheltuielile de personal presupuse ilegale, menţionate în raportul Curţii de Conturi, ANAR consideră că acestea au fost efectuate cu respectarea prevederilor legale şi a contractului colectiv de muncă existent, aflat în vigoare”, afirmă instituţia, într-un punct de vedere remis MEDIAFAX, vineri seară.

ANAR menţionează, în acelaşi context, că nu beneficiază de venituri de la bugetul statului, aşa cum sunt stabilite prin Legea anuală a bugetului pentru cheltuielile de personal şi cele necesare funcţionării administrative.

„Toate cheltuielile efectuate în aceste scopuri au fost susţinute prin efort propriu, din venituri proprii, generate de mecanismul economic specific gospodăririi apelor. Totodată, legislaţia specifică instituţiei noastre dispune ca salarizarea personalului ANAR să fie realizată în temeiul contractului colectiv de muncă aplicabil, angajaţii ANAR nefiind funcţionari publici. Prin urmare, constatările Curţii de Conturi sunt nefondate şi ilegale, legislaţia invocată de acestă instituţie în sprijinul constatărilor sale fiind inaplicabilă ANAR”, arată ANAR.

ANAR mai precizează că, plecând de la acestă premisă, a înaintat contestaţie atât Curţii de Conturi, cât şi instanţelor judecătoreşti competente, procedurile judiciare fiind în curs de desfăşurare.

„Pe de altă parte, cu privire la presupusele suplimentări ale investiţiilor, decontarea acestora a fost aprobată inclusiv de ordonatorul principal de credite. Cu toate acestea, ANAR a înaintat, de asemenea, documentele necesare recuperării sumelor de la constructorii contractaţi, instanţa judecătorească urmând a se pronunţa cu privire la justeţea solicitării ANAR, şi, implicit, constatărilor Curţii de Conturi a României”, mai susţine sursa citată.

Curtea de Conturi arată, în raportul pe 2011, că Administraţia Naţională „Apele Române” (ANAR) a achitat în anul menţionat drepturi salariale fără temei legal în valoare totală de 164,99 de milioane de lei, având abateri şi la unele investiţii.

Astfel, la nivelul ANAR, inclusiv la administraţiile bazinale de apă subordonate acesteia, nu au fost respectate prevederile legale privitoare la efectuarea cheltuielilor de personal, cu efecte asupra bugetului general consolidat în sumă estimativă de 164.990.000 de lei, potrivit raportului.

Cele mai mari sume, arată Curtea de Conturi, au provenit din neaplicarea măsurilor de reducere cu 25 la sută a cuantumului brut al salariilor în perioada iulie – decembrie 2010, cu impact asupra anului 2011, respectiv de 67,69 de milioane de lei, achitarea unor drepturi de natură salarială fără temei legal-reprezentând spor de fidelitate de până la 15 la sută din salariul de bază şi indemnizaţii de şedinţă pentru membrii comitetului de direcţie, precum şi acordarea unor premii cu ocazia zilei de 8 Martie, a Zilei Mondiale a Apei şi a unor premii de Crăciun (47,9 milioane de lei) şi achitarea în cursul anului 2011, contrar prevederilor legale, a unor drepturi de natură salarială reprezentând premiul anual pe anul 2010, prima de vacanţă şi indemnizaţii la ieşirea la pensie, în sumă estimativă de 34,37 milioane de lei, potrivit raportului pe 2011, adoptat în decembrie 2012.

În plus, ANAR a făcut achiziţii publice de autoturisme şi mobilier fără respectarea interdicţiei prevăzute de OUG 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009, în valoare estimativă de 801.000 de lei şi a atribuit lucrări suplimentare de execuţie pentru investiţia „Amenajări spaţii închiriate pentru birourile Administraţiei Naţionale Apele Române”, fără respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice, pe care le-a plătit cu 121.000 de lei, se mai arată în document.

Curtea de Conturi mai consemnează la ANAR şi o majorare de 2,9 milioane de lei a valorii devizelor generale de investiţii, fără respectarea prevederilor legale, întrucât nu a fost elaborată şi aprobată o procedură privind modul de actualizare a acestor devize.

La obiectivul de investiţii „Lucrări de protecţie şi consolidare a falezei pentru zona Olimp Nord, jud. Constanţa”, au fost efectuate plăţi nejustificate, ca urmare a suplimentării nefundamentate a valorii lucrărilor de investiţii, în sumă estimativă de 567.000 de lei.

De asemenea, ANAR a achiziţionat de la Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor o serie de studii pentru care au fost emise şi achitate facturi în sumă totală de 4,31 de milioane de lei, fără aplicarea procedurilor prevăzute de legislaţia referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică şi fără a se încheia un contract de achiziţie publică.

Totodată, în situaţiile financiare şi în balanţa de verificare sunt evidenţiate creanţe în sumă de 20,49 milioane de lei, reprezentând facturi emise de ANAR către diverşi beneficiari, în perioada 2002 -2009, pentru care „nu s-au făcut toate demersurile în vederea recuperării debitului”, se mai arată în raport.

Tot la „Apele Române”, arată Curtea de Conturi, nu sunt reflectate real şi exact în balanţele de verificare, în bilanţul contabil şi în contul de profit şi pierdere operaţiuni financiar-contabile în sumă estimativă de 136,87 de milioane de lei, reprezentând tranzacţii economice pentru care nu se cunoaşte momentul efectuării şi nu există documentele care au stat la baza înregistrării în contabilitate.

Potrivit anexei nr. 12 la HG nr. 1705/2006, inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului prin ANAR, prezintă o valoare totală de 7,27 miliarde de lei, dar în situaţiile financiare anuale, fondul bunurilor din domeniului public al statului este evidenţiat la valoarea de 25,4 miliarde de lei, existând o diferenţă nejustificată de peste 18 miliarde de lei, mai arată Curtea de Conturi.

Te-ar mai putea interesa și
Republica Moldova a plafonat prețurile carburanților, înainte de alegeri. Rompetrol este principala companie afectată
Republica Moldova a plafonat prețurile carburanților, înainte de alegeri. Rompetrol este principala companie afectată
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a promulgat legea care plafonează prețurile la carburanți, deși a considerat-o “slabă și confuză”. În Moldova sunt alegeri parlamentare......
România a împrumutat 100 de milioane de euro de la Banca Mondială pentru modernizarea unor școli din zone cu risc seismic
România a împrumutat 100 de milioane de euro de la Banca Mondială pentru modernizarea unor școli din zone cu risc seismic
Ministrul Finanţelor Alexandru Nazare a anunţat joi semnarea acordului de finanţare în valoare de 100 de milioane de ...
Stadionul Rapid este finalizat în proporție de 90%. În vara va putea găzdui competiții
Stadionul Rapid este finalizat în proporție de 90%. În vara va putea găzdui competiții
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), Cseke Attila, a anunţat, joi, că Stadionul Rapid, ...
Rusia a autorizat vaccinul anti-COVID-19 Sputnik Light, care se administrează într-o singură doză
Rusia a autorizat vaccinul anti-COVID-19 Sputnik Light, care se administrează într-o singură doză
Rusia a anunţat joi că a omologat versiunea ''Light'' a vaccinului său anti-COVID-19 Sputnik V, noul ser fiind administrat ...