1EUR = 4.8741 RON | Bucureşti 11 º

News

Asigurarea la sănătate şi la pensie a oamenilor care au doar venituri extrasalariale, sub plafon, costă circa 7.500 de lei. E opţională

Persoanele care estimează că în 2019 vor avea doar venituri extrasalariale, dintr-o sursă sau din mai multe surse, care cumulate şi în valoare netă se află sub plafonul de 24.960 de lei nu au obligaţia să se asigure la sistemul public de pensii şi sănătate. Cei care vor însă să se asigure la sistemul asigurărilor sociale şi la sănătate vor opta în declaraţia unică pentru plata contribuţiilor sociale, urmând să achite, în total, 7.488 de lei în contul CAS şi CASS datorate pentru anul 2019.

Persoanele care în 2019 nu realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, ci din activități independente (venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii, din profesii liberale și contracte de activitate sportivă) și/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală şi care estimează că venitul net cumulat în 2019 va fi mai mic decât plafonul de 12 salarii minime pe economie nu au obligaţia să se asigure la sistemul de pensii publice şi la sănătate.

  • În acest an plafonul funcţie de care Codul Fiscal stabileşte ce categorii de contribuabili au obligaţia depunerii declaraţiei unice şi plăţii contribuţiilor sociale este de 24.960 de lei, adică 12 salarii minime pe economie în vigoare în 2019. Vă amintim că plafonul a crescut odată cu majorarea salariului minim brut pe economie la 2.080 de lei în 2019, de la 1.900 de lei în 2018. Anul trecut plafonul a fost de 22.800 de lei. 

Dacă persoanele aflate în această situaţie (nu au venituri din salarii şi estimează că în acest an vor încasa venituri nete din activităţi independente şi/sau din drepturi de autor, care cumulate sunt sub plafonul de 24.960 de lei) vor să se asigure la sistemul asigurărilor sociale şi la sănătate pentru tot anul 2019, atunci vor transmite declaraţia unică la Fisc până pe 15 martie 2019 inclusiv, în care vor opta pentru plata contribuţiei de asigurări sociale (CAS) pentru 12 luni şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru şase luni. În total, vor avea de achitat 7.488 de lei pentru CAS şi CASS datorate în anul 2019. Termenul-limită de plată a acestor bani este 15 martie 2020.

UPDATE: Termenul până la care puteţi trimite la Fisc declaraţia unică a fost prelungit până pe 31 iulie 2019.

Punctual, în cazul în care persoanele cu venituri extrasalariale sub plafon vor să se asigure la sistemul asigurărilor sociale, contribuţia de asigurări sociale (CAS) datorată în 2019 este de 6.240 de lei dacă aleg să se asigure la sistemul public de pensii plătind CAS la nivelul salariului minim. Valoarea de 6.240 de lei rezultă din aplicarea cotei de 25% la baza de calcul reprezentată de 12 salarii minime pe economie. 25% din 24.960 de lei înseamnă 6.240 de lei - banii pe care persoana fizică îi va plăti la Fisc până pe 15 martie 2020 şi prin care se asigură la sistemul asigurărilor sociale pentru tot anul 2019. 

Vă puteţi alege venitul la care plătiţi cota de contribuţie de 25%, cu precizarea că acest venit trebuie să fie cel puţin egal cu valoarea a 12 salarii minime pe economie în 2019, conform Ordinului 49 din 2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului "Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice".

Dacă oamenii cu venituri extrasalariale sub plafon vor să se asigure la sistemul asigurărilor sociale de sănătate, vor opta în declaraţia unică pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS), rezultate din aplicarea cotei de 10% la 12.480 de lei (baza de calcul reprezentată de şase salarii minime pe economie în 2019). Prin urmare, persoanele cu venituri nete sub plafon vor plăti 1.248 de lei ca să se asigure la sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru tot anul 2019. Şi în acest caz, termenul-limită de plată este 15 martie 2020. 

Din acest an declaraţia unică se depune la Fisc doar online, ori prin e-guvernare, ori prin spaţiul privat virtual al anaf.ro. 

De exemplu, după transmiterea prin SPV a declaraţiei unice la Fisc veţi primi o notificare care conţine numărul de înregistrare a declaraţiei. Cu această notificare puteţi plăti, integral sau în tranşe, suma de 7.488 de lei datorată pentru CAS şi CASS în 2019. Termenul-limită de plată pentru contribuţiile datorate în 2019 este 15 martie 2020.

Plata opţională a CAS şi CASS este reglementată în punctele 25 - 40 din secțiunea a 2-a "Date privind contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate estimate pentru anul 2019", subsecțiunea 1 "Date privind contribuția de asigurări sociale estimată" şi subsecțiunea a 2-a "Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată" din Ordinul nr. 49 din 2019: 

Punctul 25. Persoanele fizice care nu se încadrează în condițiile prevăzute la punctul 15 litera b) pot opta pentru plata contribuției de asigurări sociale pentru anul curent, în condițiile prevăzute pentru persoanele care estimează că realizează venituri anuale peste nivelul a 12 salarii minime brute pe țară.

  • Punctul 15. Subsecțiunea 1 "Date privind contribuția de asigurări sociale estimată" din cadrul subsecţiunii 2 a capitolului II a declaraţiei unice se completează de către persoanele fizice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative, cu respectarea legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte:
  • a) realizează venituri din activități independente (venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii, din profesii liberale și contracte de activitate sportivă) și/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală, cu excepția celor prevăzute la art. 72 alin. (3) din Codul fiscal, din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri;
  • b) estimează pentru anul curent venituri nete, norme anuale de venit determinate potrivit art. 68 și 69 din Codul fiscal, a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației (pentru anul 2019 termenul de depunere este 15 martie).

Punctul 26.3: Căsuţa de la litera B "Obțin venituri sub plafonul minim și optez pentru plata CAS" se bifează de către contribuabilii care estimează pentru încadrarea ca plătitor de CAS un venit mai mic decât plafonul minim stabilit și care doresc să opteze pentru plata contribuției de asigurări sociale, în condițiile prevăzute pentru persoanele care estimează că realizează venituri anuale peste plafonul minim, potrivit legii.

Punctul 26.4: Rândul 1 - "Venit anual ales pentru plata CAS" - se completează baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale, respectiv venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere al declarației, cu excepția situației menționate la punctul 22.

Punctul 26.5: Rândul 2 - "CAS datorată" - se completează contribuția de asigurări sociale determinată prin aplicarea cotei de contribuție de 25%, prevăzută la art. 138 din Codul fiscal, asupra bazei de calcul prevăzută la rândul 1.

CASS datorată în 2019 de către persoanele cu venituri nete anuale sub plafon, care au optat să se asigure la sistemul asigurărilor sociale de sănătate: 1.248 de lei.

Punctul 40.3: Căsuța de la litera B "Obțin venituri sub plafonul minim și optez pentru plata CASS" se bifează în cazul în care venitul estimat pentru încadrarea ca plătitor de CASS este sub plafonul minim stabilit, potrivit legii.

Stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate în acest caz se face după cum urmează:

a) prin aplicarea cotei de contribuție asupra bazei de calcul reprezentând echivalentul a 6 salarii de bază minime brute pe țară, în vigoare la data depunerii declarației, în cazul în care aceasta este depusă în termenul legal de depunere;

b) prin aplicarea cotei de contribuție asupra bazei de calcul echivalentă cu valoarea salariului de bază minim brut pe țară, în vigoare la data depunerii declarației, înmulțită cu numărul de luni rămase până la termenul legal de depunere a declarației prevăzute la art. 122 din Codul fiscal, inclusiv luna în care se depune declarația, dacă depun declarația după termenul legal de depunere.

Persoanele fizice nu datorează contribuția de asigurări sociale în următoarele situații, potrivit Ordinului nr. 49 din 2019:

În situația în care sunt asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale și nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii, precum și în situația în care au calitatea de pensionari;

În situația în care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală nu datorează CAS;

În situația în care, potrivit legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, nu datorează contribuții de asigurări sociale în România.

Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală/venituri din activitate sportivă pentru care impozitul se reține la sursă au obligația de a completa subsecțiunea 1 "Date privind contribuția de asigurări sociale estimată", dacă nivelul venitului net estimat a se realiza pe fiecare sursă de venit este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția, iar nivelul venitului net cumulat este cel puțin egal cu 12 salarii minime brute pe țară.

Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală/venituri din activitate sportivă, pentru care plătitorul de venit are obligația să calculeze, să rețină, să plătească și să declare contribuția de asigurări sociale, nu au obligația depunerii formularului "Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice - capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate".

În situația în care persoanele fizice pentru care plătitorii de venit au obligația calculării, reținerii, plății și declarării contribuției de asigurări sociale realizează și venituri din activități independente, pentru aceste venituri nu depun declarația.

Citeşte în Economica şi:

La un an de la "revoluţia fiscală" a declaraţiei unice, mulţi oameni nu ştiu încă să o completeze corect şi cum s-o trimită la Fisc

Loading...

CELE MAI NOI ȘTIRI

CELE MAI NOI ȘTIRI

OPINII ECONOMICA.NET

NOOBZ.RO

NSTRAVEL.RO

CAPITAL.RO