Casa de Sănătate Bucureşti lucrează la cotă de avarie cu personal insuficient, sisteme de operare învechite şi vulnerabile, iar SIUI merge prost

Casa de Asigurări de Sănătate Bucureşti (CASMB) performează în condiţii de avarie, cu deficit acut de personal, care e suprasolicitat şi stresat, cu sisteme de operare vulnerabile la atacurile hackerilor, cu probleme şi disfuncţionalităţi ale sistemului informatic al CNAS, atrag atenţia oficialii instituţiei în raportul de activitate. Asiguraţii au reacţionat foarte agresiv faţă de personalul CASMB, pe tot parcursul anului, din cauza nemulţumirilor legate de timpii mari de aşteptare la ghişee, mai ales atunci când au fost înregistrate disfuncţionalităţi ale aplicaţiilor informatice, dar şi din cauza cardurilor netipărite, pierdute, şi a celor care nu au putut fi activate din cauza defecţiunilor de soft. Iar în multe situaţii, CASMB a fost nevoită să recurgă la intervenţia forţelor de ordine pentru a-i calma, arată raportul. 
Cristina Şomănescu - mie, 21 mart. 2018, 22:03
Casa de Sănătate Bucureşti lucrează la cotă de avarie cu personal insuficient, sisteme de operare învechite şi vulnerabile, iar SIUI merge prost

Casa de Asigurări de Sănătate Bucureşti a publicat raportul de activitate al instituţiei în 2017, în care trage un semnal de alarmă asupra condiţiilor foarte dure în care au fost nevoiţi să performeze salariaţii săi anul trecut. CASMB reclamă criza acută de personal cu care se confruntă, şi toate problemele pe care le determină în cascadă acest deficit, faptul că încă mai lucrează cu sisteme de operare învechite şi vulnerabile la atacuri ale hackerilor, dar şi îngreunarea muncii, şi aşa supranormată, de către proasta funcţionare a sistemului informatic unic integrat (SIUI) al CNAS.

În cazul unui atac informatic, pierderile de date stocate de CASMB pot fi semnificative.

La Casa de Asigurări de Sănătate Bucureşti se mai lucrează încă pe PC-uri cu sisteme de operare Microsoft Windows XP SP3 şi aplicaţii Microsoft Office 2003, care sunt vulnerabile la atacurile de tip zero-day ale hackerilor, ca urmare a retragerii de către Microsoft începând cu data de 8 aprilie 2014 suportului tehnic și de securitate pentru sistemul de operare Microsoft Windows XP SP3 şi pentru aplicația Microsoft Office 2003. În cazul unui atac informatic, pierderile de date pot fi însemnate. Nu există o platformă de backup şi restaurare la nivelul instituției, atrage atenţia CASMB.
Nu s-a putut face upgrade pentru toate sistemelor de operare învechite şi aplicațiile MS Office cu care lucrează CASMB din cauza lipsei fondurilor alocate în acest sens, se mai arată în raportul citat.

Sistemul informatic unic integrat (SIUI) al CNAS funcţionează în continuare prost. Toată lumea are de suferit din această cauză, mai ales asiguraţii. 

Legislaţia nearmonizată, personalul insuficient, disfuncţionalităţile Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) au impact deosebit asupra contribuabililor pe care ȋi administrăm, fiind purtaţi deseori între instituţii, atrage atenţia CASMB.

În continuare, informaţiile furnizate de către modulul Gestiune Asiguraţi din SIUI privind calitatea de asigurat, cât şi istoricul de asigurat sunt incomplete, uneori incorecte, ceea ce ne-a obligat să solicităm contribuabililor documente justificative (adeverința de salariat, de elev, student, masterand, doctorand, decizie de pensionare, etc) pentru a stabili şi valida corect categoria de asigurat, atrage atenţia raportul citat.

CASMB a primit şi primeşte în continuare numeroase contestaţii din partea contribuabililor, asiguraţi CASMB, aflaţi ȋntr-una dintre următoarele situaţii:

 • persoane care figurează ȋn baza de date SIUI cu obligaţii ȋnregistrate, transmise doar electronic la ANAF, fară a avea titluri de creanţă emise şi comunicate.
 • persoane cărora li s-au emis ȋnştiinţări conform procedurii Serviciului de Verificare a Calităţii de Asigurat, fără a li se transmite şi Deciziile de impunere din oficiu, pentru o parte dintre acestea existând doar decizii pe bază de declaraţii.
 • decizii de impunere emise care nu au respectat perioada termenelor de prescripţie pentru care CASMB avea dreptul să constituie obligaţiile fiscale.
 • decizii de anulare a penalităţilor în baza OG 30/2011 emise de către Biroul de executare silită, fără ca acestea să fie generate din SIUI, fapt care a condus la transmiterea lor la ANAF şi contestarea lor, şi la acţionarea ȋn instanţă a CASMB.
 • lipsa dovezilor de comunicare a deciziilor de impunere emise de către Biroul de executare silită.
 • lipsa documentației legată de predarea dosarelor de asigurat, în ceea ce privește titlurile de creanță/executorii emise de către Biroul de executare silită al CASMB și transmise către ANAF, sau cu obligaţii ȋnregistrate de către acest birou, transmise doar electronic la ANAF, fară a avea titluri de creanță emise şi comunicate.
 • nu se regăsesc actualizările calităţii de asigurat transmise de către ANAF/CNAS ȋn timp real, iar baza de date cu veniturile ȋnregistrate la ANAF nu există ȋn SIUI;
 • o parte dintre plăţile efectuate începând cu 1 iulie 2012 pentru fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS) de către persoanele fizice care nu au calitatea de salariat nu se regăsesc în SIUI;
 • neînregistrarea automată a cetăţenilor străini la data obţinerii rezidenţei pe teritoriul României prin transfer electronic de date de la Inspectoratul General pentru Imigrări;
 • neînregistrarea automată a societăților nou-înfiinţate prin preluarea electronică a datelor de la ONRC;
 • numeroase solicitări de înregistrare a certificatelor de naştere pentru nou născuţi;

Având ȋn vedere că activitatea noastră se desfăşoară ȋn SIUI, nefuncţionarea acestuia şi funcţionarea lui foarte greoaie conduc la imposibilitatea rezolvării sarcinilor de serviciu, sau realizarea lor într-o perioadă foarte lungă de timp, arată raportul CASMB.

Criză de personal la Casa de Asigurări de Sănătate Bucureşti

CASMB se confruntă cu o lipsă acută de personal, care are repercusiuni asupra asiguraţilor, dar şi activităţii instituţiei. Diminuarea efectelor deficitului de personal s-a făcut prin mutări temporare de personal, redistribuirea unor atribuţii pentru acoperirea volumului de muncă, şi constituirea unor grupuri de lucru cu atribuţii de serviciu suplimentare celor de la funcţia de bază care, în timp, a condus la scăderea randamentului de lucru al salariaţilor şi la înregistrarea unui stres îngrijorător în rândul acestora. Angajaţii Casei nu reuşit să-şi ia toate zilele de concediu de odihnă prevăzute de lege, şi nici să recupereze orele peste program pe care le-au făcut. Casa nu a putut demara anul trecut procedura de ocupare a posturilor vacante de execuţie, din cauza neîncadrării cheltuielilor cu salariile în bugetul pentru anul 2017, explică oficialii CASMB în documentul citat mai sus.

Iată care sunt punctele critice ale crizei de personal din cadrul CASMB:

Suprasolicitarea personalului, principala problemă cu care s-a confruntat anul trecut Serviciul Relaţii Publice, Purtător de Cuvânt al CASMB. Au avut de suferit asiguraţii. 

Nemulţumirile legate de timpii mari de aşteptare la ghişee, mai ales atunci când au fost înregistrate disfuncţionalităţi în funcţionarea aplicaţiilor informatice, cardurile netipărite, cardurile pierdute în procesul de distribuţie al Poştei, cardurile care nu au putut fi activate din cauza defecţiunilor de soft, problemele de raportare în SIUI a unor categorii de asiguraţi, toate au condus la un grad de agresivitate al publicului deosebit de ridicat pe tot parcursul anului, astfel încât, în multe situaţii a fost necesară intervenţia forţelor de ordine pentru asigurarea integrităţii fizice a salariaţilor, explică oficialii CASMB în raportul de activitate din 2017.

Pentru reducerea timpilor de aşteptare la ghişee, în intervalele orare în care s-au înregistrat afluxuri mari de public, tot personalul Serviciului a fost relocat în activităţi de front office. Din acest motiv, în aceste intervale orare nu au mai putut fi preluate apelurile telefonice ale asiguraţilor, explică oficialii Casei.

Supranormarea, dificultăţi mari în respectarea termenelor-limită, imposibilitatea efectuării integrale a concediilor de odihnă şi a recuperării orelor suplimentare desfăşurate, uzura personalului, mai ales psihică, acestea sunt consecinţele pe care le-a avut anul trecut criza de personal din cadrul Serviciului.

Serviciului asigură comunicarea CASMB cu asiguraţii, angajatorii, furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, dar şi cu presa.

Personal insuficient şi la Biroul Achiziţii Publice al CASMB.

Oficialii Casei atrag atenţia că lipsa oricărui angajat al Biroului Achiziţii Publice din motive obiective poate duce la apariţia de întârzieri mari în rezolvarea problemelor curente ale Biroului.

Lipsa acută a personalului a fost semnalată de Casa Bucureşti şi la nivelul Serviciului Buget, Financiar-Contabilitate. Casa atrage atenţia asupra suprasolicitării datorate numărului de personal redus pentru înlocuire în perioada concediile de odihnă şi a celor medicale, suprasolicitării personalului cu viza CFP şi a volumului mare de muncă, acoperit de un număr insuficient de salariaţi.

Şi Serviciul Contractare, Planificare Statistică, Asistenţă Clinică în Ambulatoriu, Medicină Dentară, Asistență Medicină Primară, Servicii Paraclinice se confruntă cu problema numărului insuficient de angajaţi. Modificarea organigramei și creşterea atribuţiilor acestui Serviciu nu au dus şi la creşterea corespunzătoare a personalului (numeric şi de specialitate), în condiţiile în care Birourile de Contractare pe fiecare tip de asistenţă erau şi înainte subnormate, iar personalul suprasolicitat. Cu toate eforturile angajaţilor de a compensa aceste lipsuri, situaţia actuală va duce în mod previzibil la disfuncţionalităţi majore, nedorite (întârzieri, blocaje) în activitate, explică oficialii CASMB.

Deficit acut de personal specializat şi la: Serviciul Logistică, Serviciul Decontare Farmacii, Serviciul Contractare, Planificare Statistică, Asistenţă Spitalicească, Asistenţă de urgenţă şi Transport sanitar, Asistenţă de recuperare, reabilitare, Dispozitive medicale, Serviciul Programe de Sănătate și Îngrijiri la Domiciliu, Serviciul Carduri naţionale de asigurări de sănătate, la nivelul Compartimentului Verificare, Decontare Concedii Medicale, dar şi a Serviciului Regulamente şi Acorduri Internaţionale (SRAI).

Se exemplu, consecinţele crizei de personal de la SRAI au fost în 2017: supranormarea, dificultăţi mari în respectarea termenelor lucrărilor, imposibilitatea efectuării integrale a concediilor de odihnă şi a recuperării orelor suplimentare desfăşurate, grad ridicat de uzură psihică şi fizică a personalului.

Volumul imens de muncă şi problematica deosebit de complexă de la nivelul Serviciului Regulamente şi Acorduri Internaţionale, faptul îngrijorător că în ultimul an numărul de angajați s-a redus, precum şi pensionarea în viitorul apropiat a unor colegi, toate acestea impun creşterea urgentă a numărului de angajaţi care să poată îndeplini la timp, corect şi fără sincope, toate activităţile specifice. Considerăm imperios creşterea numărului de angajați ai Serviciului cu cel puţin şase persoane, spun oficialii CASMB.

Direcţia Control din cadrul CASMB funcţionează în regim de avarie, cu trei funcţii publice de conducere şi 13 funcţii publice de execuţie, ceea ce înseamnă un număr maxim de şapte echipe de control care trebuie să instrumenteze sute de memorii, petiţii, reclamaţii, sesizări, şi să efectueze multiple acţiuni de control tematic, operativ şi inopinat. Nu a existat şi nu există resursă umană disponibilă şi timp pentru a da curs cu celeritate tuturor solicitărilor în timp real, problemă semnalată de CASMB începând cu anul 2009 în toate rapoartele de activitate.

Te-ar mai putea interesa și
Raed Arafat a cerut verificări în spitale, dacă sunt pregătite pentru o pană de curent
Raed Arafat a cerut verificări în spitale, dacă sunt pregătite pentru o pană de curent
Şeful Departamentuui pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a explicat că românii trebuie să fie pregătiţi de o pană de curent majoră, mai ales că urmează să se instaleze iarna,......
Cheltuielile cu cercetarea au fost în 2021 de sub 0,5% din PIB în 2021 – INS
Cheltuielile cu cercetarea au fost în 2021 de sub 0,5% din PIB în 2021 – INS
Cheltuielile totale efectuate, în anul 2021, pentru activitatea de cercetare-dezvoltare au însumat 5,616 miliarde lei, ...
România va participa la reconstrucția Ucrainei prin proiecte europene, dar și naționale – ambasador
România va participa la reconstrucția Ucrainei prin proiecte europene, dar și naționale – ambasador
România se va implica în procesul de reconstrucţie a Ucrainei prin proiecte dirijate de Comisia Europeană, ca parte comună ...
Romsilva a vândut 1,63 mil. mc lemn de foc pentru populație în primele zece luni, cu 26% mai mult
Romsilva a vândut 1,63 mil. mc lemn de foc pentru populație în primele zece luni, cu 26% mai mult
Regia Naţională a Pădurilor (RNP) - Romsilva a vândut, în primele 10 luni ale acestui an, 1,63 milioane de metri cubi ...