Contribuţia la sănătate, datorată de persoanele fizice care au doar venituri extrasalariale în anul 2023, cuprinse între 36.000 de lei şi 72.000 de lei pe an, ajunge la 3.600 de lei. Cine trebuie să o achite

Contribuţia la sănătate pentru persoanele fizice care au doar venituri extrasalariale care în cuantum total anual sunt cuprinse între 36.000 de lei şi 72.000 de lei exclusiv se ridică la 3.600 de lei în anul 2023. Economica.net vă explică în ce situaţii contribuţia la sănătate va fi suportată doar de plătitorul de venit, doar de contribuabil ori de ambii.
Cristina Şomănescu - mie, 08 feb. 2023, 22:08
Contribuţia la sănătate, datorată de persoanele fizice care au doar venituri extrasalariale în anul 2023, cuprinse între 36.000 de lei şi 72.000 de lei pe an, ajunge la 3.600 de lei. Cine trebuie să o achite

Primul caz

Persoanele fizice nu au contract individual de muncă, ci au doar venturi extrasalariale obţinute de la un singur plătitor de venit, care în cuantum total anual sunt cuprinse între 36.000 de lei inclusiv şi 72.000 de lei exclusiv în anul 2023, pentru care impozitul se reţine la sursă. În această situaţie, plătitorul de venit are obligaţia să reţină CASS şi să o vireze la Fisc prin intermediul declaraţiei 112, se arată în Codul fiscal actualizat, analizat de Economica.net.
Plătitorul de venit va reţine şi va vira Fiscului suma de 3.600 de lei, în total, în anul 2023, pentru asigurarea la sănătate a persoanelor fizice aflate în situaţia descrisă mai sus. Suma rezultă din aplicarea cotei CASS de 10% la baza de calcul aferentă plafonului de venituri extrasalariale cuprinse între 12 salarii inclusiv şi 24 de salarii exclusiv în anul 2023.

Temei juridic
Articolul 174 din Codul fiscal

Alineatul (5) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din activităţi independente în baza contractelor de activitate sportivă, din arendă, din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II sau III, pentru care impozitul se reţine la sursă, obţinut de la un singur plătitor de venit, iar nivelul net sau brut, după caz, estimat al acestor venituri, pentru anul curent, este cel puţin egal cu 6 salarii minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia, plătitorul de venit are obligaţia să calculeze la o bază de calcul stabilită potrivit art. 170 alineatul (4), să reţină şi să plătească contribuţia de asigurări sociale de sănătate, precum şi să depună declaraţia menţionată la articolul 147 alineatul (1). Declaraţia se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile. În contractul încheiat între părţi se desemnează plătitorul de venit în vederea calculării, reţinerii şi plăţii contribuţiei prin reţinere la sursă, în anul în curs. Nivelul contribuţiei calculate şi reţinute la fiecare plată de către plătitorul de venit este cel stabilit de părţi, până la concurenţa contribuţiei anuale datorate. Plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală sau din activităţi independente în baza contractelor de activitate sportivă, care au obligaţia calculării, reţinerii, plăţii şi declarării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, sunt cei prevăzuţi la articolul 72 alineatul (2) şi articolul 68^1 alineatul (2).

Important

Bazele de calcul pentru CASS în cazul veniturilor extrasalariale estimate că vor fi încasate în 2023 sunt:

  • 18.000 de lei pentru veniturile extrasalariale care sunt cuprinse între 18.000 de lei inclusiv şi 36.000 de lei exclusiv în anul 2023 (primul plafon);
  • 36.000 de lei în cazul veniturilor extrasalariale care sunt cuprinse între 36.000 de lei inclusiv şi 72.000 de lei exclusiv în anul 2023 (al doilea plafon);
  • 72.000 de lei pentru veniturile extrasalariale care sunt cel puţin egale cu 72.000 de lei în anul 2023 (al treilea plafon), conform Legii nr. 370/2022 care aprobă, cu modificări, OG 16/2022, analizate de Economica.net.

A doua situaţie

Persoanele fizice nu au CIM, ci doar venituri extrasalariale din două sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, iar la una dintre firme încasează peste 18.000 de lei pe an. În total, veniturile extrasalariale obţinute de persoana fizică din toate sursele/categoriile de venit sunt cuprinse între 36.000 de lei inclusiv şi 72.000 de lei exclusiv pe an. 

Codul fiscal modificat prin OG 16/2022 şi Legea 370/2022 spune că din acest an intră în vigoare o procedură nouă de stabilire şi plată a CASS pentru oamenii aflaţi în situaţia descrisă mai sus. CASS va fi plătită parţial de plătitorul de venit de la care persoana fizică încasează cel puţin 18.000 de lei în anul 2023, prin declaraţia 112, şi parţial de contribuabil, prin declaraţia unică.

Economica.net a scris pe larg despre acest subiect în acest articol.

A treia situaţie

Persoana fizică are doar venituri extrasalariale realizate din mai multe surse şi/sau categorii de venituri, care în cuantum total anual sunt cuprinse între 36.000 de lei inclusiv şi 72.000 de lei exclusiv, pentru care impozitul se reţine la sursă. Venitul total estimat că se va realiza pe fiecare sursă şi/sau categorie de venit este sub 18.000 de lei în anul 2023. În acest caz, persoana fizică va plăti CASS de 3.600 de lei pentru tot anul 2023, prin intermediul declaraţiei unice pe care o va trimite la Fisc până la 25 mai.
Valoarea aferentă CASS rezultă din aplicarea cotei CASS de 10% la baza de calcul utilizată pentru plafonul de venituri extrasalariale totale anuale cuprinse între 12 salarii inclusiv şi 24 de salarii exclusiv în anul 2023. Suma de bani va putea fi plătită de contribuabil până în 25 mai 2024.

Temei juridic

Articolul 174
Alineatul (7) Prevederile alineatelor (5) şi (6) nu se aplică în cazul în care nivelul venitului net din drepturi de proprietate intelectuală, al venitului brut în baza contractelor de activitate sportivă, al venitului impozabil din arendă sau al venitului net din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlului II sau III, pentru care impozitul se reţine la sursă, estimat a se realiza pe fiecare sursă şi/sau categorie de venit, este sub nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia, dar nivelul venitului cumulat este cel puţin egal cu 6 salarii minime brute pe ţară. În această situaţie, contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la alineatul (3) la termenele şi în condiţiile stabilite.

Articolul 170 din Codul fiscal – Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la articolul 155 alineatul (1) literele b) – h)

(1) Persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) – h), din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul stabilită potrivit alin. (4), dacă estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120.

(2) Încadrarea în plafonul anual de cel puţin 6, 12 sau 24 de salarii minime brute pe ţară, după caz, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120, se efectuează prin cumularea veniturilor prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) – h), după cum urmează:

a) venitul net/brut sau norma de venit din activităţi independente, stabilite potrivit art. 68, 68^1 şi 69, după caz;
b) venitul net din drepturi de proprietate intelectuală, stabilit după acordarea cotei de cheltuieli forfetare prevăzute la art. 72 şi 72^1, precum şi venitul net din drepturi de proprietate intelectuală determinat potrivit prevederilor art. 73;
c) venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit prevederilor titlului II sau titlului III, determinat potrivit prevederilor art. 125 alin. (8) şi (9);
d) venitul brut, venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, stabilite potrivit art. 84 – 87;
e) venitul şi/sau câştigul net din investiţii, stabilit conform art. 94 – 97. În cazul veniturilor din dobânzi se iau în calcul sumele încasate, iar în cazul veniturilor din dividende se iau în calcul dividendele încasate, distribuite începând cu anul 2018;
f) venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, stabilite potrivit art. 104 – 106;
g) venitul brut şi/sau venitul impozabil din alte surse, stabilit potrivit art. 114 – 116.
(3) La încadrarea în plafonul prevăzut la alin. (2) nu se iau în calcul veniturile neimpozabile, prevăzute la art. 93 şi 105.

(4) Baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor care realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) – h) o reprezintă:

a) nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 salarii minime brute pe ţară inclusiv şi 12 salarii minime brute pe ţară (exclusiv);
b) nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 salarii minime brute pe ţară inclusiv şi 24 de salarii minime brute pe ţară exlusiv;
c) nivelul de 24 de salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor realizate cel puţin egale cu 24 de salarii minime brute pe ţară.

Te-ar mai putea interesa și
Conflict în UE cu privire la energia nucleară. Austria şi alte 10 ţări au format o alianţă împotriva strategiei Franţei, României, Poloniei, Ungariei şi Cehiei de a atinge ţintele impuse de Uniune în domeniul regenerabilelor
Conflict în UE cu privire la energia nucleară. Austria şi alte 10 ţări au format o alianţă împotriva strategiei Franţei, ...
Miniştrii Energiei din 11 state membre UE, conduşi de Austria, au format marţi o alianţă pentru a contracara încercările Franţei şi ale altor ţări de a permite energiei nucleare să......
Schimburile comerciale între România şi Polonia au fost de 11 miliarde de euro, în 2022 – Daraban, CCIR
Schimburile comerciale între România şi Polonia au fost de 11 miliarde de euro, în 2022 – Daraban, CCIR
România a înregistrat, în 2022, schimburi comerciale cu Polonia în valoare de 10,94 miliarde de euro, iar numărul firmelor ...
Ciucă anunţă discuţii cu Comisia Europeană despre „trasabilitatea exporturilor din Ucraina”, pentru evitarea speculei
Ciucă anunţă discuţii cu Comisia Europeană despre „trasabilitatea exporturilor din Ucraina”, pentru evitarea ...
Premierul Nicolae Ciucă a declarat, marţi, că România şi Polonia se numără printre ţările care vor discuta cu Executivul ...
Constructor italian de autostrăzi în România a intrat în insolvență
Constructor italian de autostrăzi în România a intrat în insolvență
Constructorul italian Tirrena Scavi, care a derulat în România proiecte precum lotul 3 al Autostrăzii Sebeș - Turda (A10) ...