Corpul de control al MS a constatat nereguli la Institutul „Marius Nasta”. Propune demiterea managerului

Corpul de control al Ministerului Sănătăţii a constatat o serie de nereguli la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din Capitală, ceea ce a creat un prejudiciu de aproape 120.000 de lei, în urma controlului propunând, între altele, demiterea managerului unităţii, Gilda Popescu, şi a directorului financiar- contabil, Daniela Dumitru. Comisia de control a mai decis sesizarea Curţii de Conturi şi a ANI, scrie News.ro.
Economica.net - vin, 08 dec. 2017, 13:10
Corpul de control al MS a constatat nereguli la Institutul

Conform unui comunicat al MS, controlul a fost făcut în perioada 10-13 octombrie, iar perioada vizată a fost de la 1 ianuarie 2015 până la data efectuării controlului, scrie News.ro.

Astfel, Corpul de control a verificat modul în care comitetul director al unităţii sanitare a respectat atribuţiile legale conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public şi prevederilor Titlului VII din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. De asemenea, s-a verificat respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice, precum şi în derularea activităţii economico-financiare privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor institutului, organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, în perioada 2015 până la data efectuării controlului.

Conform sursei citate, Comitetul director a încălcat atribuţiile de serviciu stipulate în art. 1, alin.(12) din Ordinul 921/2006, iar Institutul Naţional de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”, în calitate de autoritate contractantă, a încălcat prevederile legale privind achiziţiile publice, conform Legii 98/2016.

În perioada de efectuare a controlului au fost verificate, prin sondaj, procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică/acordurilor cadru, precum şi dosarele de achiziţie publică ale institutului, în cadrul procedurilor de atribuire pentru serviciile de imagistică medicală, achiziţiile de alimente, achiziţiile de dezinfectanţi şi achiziţiile de materiale sanitare.

”Urmare a verificărilor efectuate la nivelul achiziţiilor publice realizate pe perioada ianuarie-septembrie 2017, comisia de control a constatat neconformităţi şi abateri de la legislaţia în vigoare în domeniul achiziţiilor publice, procedurile derulate nerespectând exigenţele şi prevederile specifice enunţate de legea achiziţiilor publice nr.98/2016 şi a normelor ei de aplicare intrate în vigoare la jumătatea anului 2016 prin HG nr.395/2016, respectiv a prevederilor Legii nr.500/2002 privind finanţele publice”, se arată în comunicat.

Acesta detaliază neregulile constatate la achiziţia de servicii de: imagistică medicală (direct de la un furnizor ales), alimente (nu a organizat licitaţia la timp, ci a achiziţionat direct de la furnizorul precedent, cu preţuri majorate nejustificat, între 60%-300%, pentru aceleaşi produse), dezinfectanţi, materiale sanitare (pentru a evita din nou organizarea unei proceduri de licitaţie deschisă, autoritatea contractantă a încadrat materialele sanitare pe mai multe Coduri CPV pentru a proceda la cumpărare directă).

Corpul de Control a mai constatat că au fost încheiate o serie de contracte de prestări servicii în cadrul a trei proiecte cu tematica Tuberculoză (TB), având codurile: M1/1S1; M2/3S7 şi M3/4S9, finanţate din alte fonduri decât bugetul de stat. În anul 2016 au fost, de asemenea, încheiate contracte de prestări servicii în cadrul proiectului Acord de Grant nr.709624 – E-Detect TB. Contractele au fost încheiate ca urmare a unei proceduri de selecţie de dosare, procedură care nu se regăseşte în legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice şi care a fost derulată de managerul de proiect şi nu de biroul achiziţii publice, singura structură ce poate reprezenta Institutul în calitate de autoritate contractantă în cadrul unei proceduri de achiziţie publică.

Corpul de Control a constatat că managerul instituţie a încheiat un contract în calitate de persoană fizică independentă (PFI) cu institutul, contract semnat de către directorul medical în calitate de manager. Acesta a generat o situaţie de posibilă incompatibilitate între funcţia de manager persoană fizică şi Popescu Gilda Georgeta – PFI ca prestator, aşa cum este consemnat la art.178, alin 1, lit a din Legea 95/2006.

Ca urmare a celor constatate, Corpul de Control al Ministerului Sănătăţii a propus mai multe măsuri:

– Actualizarea Strategiei anuale a achiziţiilor publice, respectiv a Programului anual al achiziţiilor publice a anului 2017 conform legislaţiei în vigoare în domeniu.

– Respectarea aplicării procedurilor de achiziţii prevăzute în Strategia anuală a achiziţiilor publice, respectiv a Programului anual al achiziţiilor publice, conform legislaţiei în vigoare.

– Comisia de control a procedat la calcularea deferenţei de sume între preţurile aceloraşi produse, pentru achiziţia de dezinfectanţi şi alimente achiziţionate prin achiziţie directă şi achiziţionate prin procedura de licitaţie deschisă. ”Această diferenţă rezultată, ȋn valoare de 119.369,56 lei este considerată o supraevaluare nejustificată şi estimată ca prejudiciu, motiv pentru care comisia de control solicită comitetului director să ȋnfiinţeze prin decizie managerială o comisie de cercetare administrativă cu sarcina de a stabili întinderea reală a întregului prejudiciu şi identificarea persoanelor responsabile”.

– Va fi sesizată Agenţia Naţională de Integritate în vederea verificării situaţiei privind existenţa unei posibile stări de incompatibilitate a managerului Georgeta-Gilda Popescu ca urmare a semnării contractului de prestări servicii nr.10822/05.09.2016.

– Reeditarea procedurii operaţionale privind exercitarea controlului financiar preventiv.

– Respectarea prevederilor legale prevăzute în Ordinul nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale privind obligativitatea urmăririi listelor de verificare în exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoara activitatea de control financiar preventiv propriu, la exercitarea controlului financiar preventiv.

– Pentru toate deficienţele constatate Comisia de control a decis să înainteze raportul Curţii de Conturi a României, pentru efectuarea verificărilor necesare asupra modului de gestionare a fondurilor publice de către persoane cu atribuţii specifice comitetului director, pe parcursul anului 2017.

– Încetarea contractului de management a Gildei Georgeta Popescu pentru nerespectarea obligaţiilor managerului în domeniul managementului economico-financiar, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr.1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public.

– Demiterea directorului financiar-contabil interimar Daniela Dumitru, cu respectarea prevederilor legale, pentru abateri de la legislaţia în vigoare care sunt imputabile membrilor comitetului director, conform prevederilor din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

”În anul 2017, Ministerul Sănătăţii a alocat Institutului peste 3,8 milioane de lei pentru derularea programelor naţionale. În urma unui management defectuos, Institutul nu a utilizat mai mult de jumătate din fonduri, ramânând astfel neutilizată până la această dată suma de 1,98 milioane de lei. Mai mult, pentru situaţiile de urgenţă, în cadrul Acţiunilor Prioritare, Ministerul Sănătăţii a finanţat Institutul cu suma de 930 mii lei, din care a rămas neutilizată suma de 427 mii lei (aprox.50%)”, se mai arată în comunicat.

Te-ar mai putea interesa și
Olanda vrea interzicerea bancnotei de 500 de euro
Olanda vrea interzicerea bancnotei de 500 de euro
Ministrul olandez de Finanţe, Wopke Hoekstra, conduce o mişcare europeană comună care cere interzicerea bancnotei de 500 de euro şi plăţile în numerar de până la 5.000 de euro, pentru a......
Un milion de firme au fost închise în România în ultimii 30 de ani
Un milion de firme au fost închise în România în ultimii 30 de ani
Peste un milion de firme, respectiv 1.056.574, au fost radiate în România în ultimii 30 de ani, primele trei decenii de ...
Din nou: maxim istoric orar al pieței spot de energie electrică. 1.202 lei/MWh mâine seară
Din nou: maxim istoric orar al pieței spot de energie electrică. 1.202 lei/MWh mâine seară
Piața spot de energie electrică de la București cunoaște un nou record de preț: mâine seară este cel mai mai mare ...
Dăianu: Criza financiară şi Pandemia au suit datoria publică la peste 47% din PIB la finele lui 2020
Dăianu: Criza financiară şi Pandemia au suit datoria publică la peste 47% din PIB la finele lui 2020
Criza financiară şi Pandemia au majorat datoria publică de la circa 15% din PIB în 2008 la peste 47% din PIB la finele ...