Cum beneficiezi de indemnizaţie de creşterea copilului dacă ai doar contract de cesiune drepturi de autor

Persoanele care lucrează doar în baza unui contract de cesiune drepturi de autor beneficiază de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului (de un an, doi ani sau trei ani), dacă în ultimul an (anterior datei naşterii copilului) au realizat, timp de 12 luni, venituri supuse impozitului pe venit. Iată răspunsuri din partea autorităţilor la cele mai spinoase întrebări adresate redacţiei de către mamele care au lucrat în baza contractelor de cesiune drepturi de autor.
Cristina Şomănescu - Dum, 01 feb. 2015, 22:02
Cum beneficiezi de indemnizaţie de creşterea copilului dacă ai doar contract de cesiune drepturi de autor

Lucrez în baza unui contract de cesiune de drepturi de autor. Mă calific pentru a beneficia de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului?

Răspunsul scurt: eşti eligibilă, dacă ai obţinut venituri impozabile în ultimele 12 luni înainte de naşterea copilului.

Veniturile obţinute din cesiunea drepturilor de autor fac parte din categoria veniturilor care intră în baza de calcul a indemnizaţiei pentru creşterea copilului, ne-a spus avocatul Cătălin Micu, managing associate la casa de avocatură Zamfirescu Racoţi & Partner.

Iată, nuanţat, răspunsul Ministerului Muncii: „Beneficiază de concediu şi indemnizaţie persoanele care au realizat venituri supuse impozitului în ultimele 12 luni înainte de naşterea copilului. Veniturile realizate pe baza contractului de drepturi de autor sunt luate în considerare (pentru obţinerea indemnizaţiei de creştere a copilului). Veniturile supuse impozitului sunt cele definite la art. 46, art. 55 alin. (1) şi (2) şi art. 71 din Legea nr. 571/2003 – Codul fiscal, respectiv salarii şi asimilate, activităţi independente şi activităţi agricole”. Veniturile provenite din chirii, dobânzi, dividende şi altele asemenea nu sunt eligibile pentru obţinerea indemnizaţiei antemenţionate.

Ce indemnizaţie primesc dacă aleg să intru în concediu pe o perioadă de un an de zile?

Indemnizaţia pentru creşterea copilului se acordă în cuantum de 85% din media veniturilor nete, realizate de persoană în ultimele 12 luni înainte de naşterea copilului, şi nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de 3.400 lei, dacă se optează pentru concediul până la împlinirea de către copil a vârstei de un an, respectiv trei ani, în cazul copilului cu handicap, ne-au spus oficialii Ministerului Muncii.

Concediul pentru creşterea copilului se solicită de la angajator şi, funcţie de opţiunea părintelui, durata acestuia poate fi: până la împlinirea de către copil a vârstei de un an; până la împlinirea de către copil a vârstei de doi ani; până la împlinirea de către copil a vârstei trei ani, dacă acesta este încadrat în grad de handicap, au adăugat oficialii Ministerului Muncii.

Ce paşi trebuie să parcurg ca să obţin indemnizaţie pentru creşterea copilului?

Solicitarea indemnizaţiei se face printr-o cerere tip, însoţită de documente justificative, care se depun la primăria de domiciliu a mamei, ne-au spus oficialii Ministerului Muncii.

Cererea este un formular tipizat care se poate găsi şi pe site-ul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, al agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială sau la primăria de domiciliu.
În această cerere părintele va selecta durata perioadei pentru care solicită indemnizaţie. E important de precizat că această opţiune (un an, doi ani sau trei ani pentru copilul cu dizabilitate) nu poate fi modificată ulterior şi va fi valabilă pentru întreaga perioadă de primire a indemnizaţiei.

Documentele justificative sunt, în copie, următoarele: certificatul de naştere al copilului, actul de identitate al părintelui care solicită indemnizaţia, certificatul de căsătorie (dacă e cazul) şi certificatul de încadrare în grad de handicap al copilului (dacă e cazul). De asemenea, tot în copie vor fi ataşate: cererea pentru intrarea în concediu de creşterea copilului, aprobată de conducerea firmei la care a lucrat părintele; dovada eliberată de angajator sau fisc privind veniturile realizate; fişa fiscală a solicitantului (dacă e cazul); dispoziţia de suspendare a contractului de muncă pentru perioada în care solicitantul va fi în concediu de creşterea copilului. În cazul angajaţilor în baza unui contract de cesiune de drepturi de autor, această dispoziţie poate fi înlocuită cu rezilierea contractului.
Dacă solicitantul optează pentru primirea indemnizaţiei în cont bancar, i se solicită şi contul IBAN.

Actul doveditor privind realizarea de venituri de către persoanele care au încheiat un contract de cesiune de drepturi de autor, necesare pentru a putea beneficia de indemnizaţie pentru creşterea copilului, este reprezentat de dovada privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a născut copilul şi/sau, după caz, dovada privind venitul calculat în vederea plăţii anticipate a impozitului, precum şi copia deciziei de impunere, eliberată de autorităţile competente, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, a adăugat avocatul Cătălin Micu.

Dreptul la indemnizaţie se aprobă de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, nu de Casa de Asigurări de Sănătate sau de Primărie, ne-au spus oficialii Ministerului Muncii pentru ECONOMICA.NET.

Dacă mamei i se reziliază contractul de cesiune drepturi de autor după naşterea copilului, mai e eligibilă să primească indemnizaţie de creşterea copilului?

Da, este eligibilă. Rezilierea contractului de cesiune drepturi de autor al mamelor care intră în concediu de creşterea copilului e preferată de angajatori, în detrimentul suspendării contractului, însă e o practică legală (rezilierea) care nu afectează dreptul la indemnizaţia de creşterea copilului.
„În cazul în care autorul nu mai poate executa obligaţiile asumate prin contractul de cesiune de drepturi de autor, deoarece intră în concediu de creştere şi îngrijire copil, contractul încetează prin reziliere, în condiţiile prevăzute în contract şi în Codul Civil. Rezilierea contractului după data naşterii copilului nu impietează asupra posibilităţii încasării indemnizaţiei pentru creşterea copilului”, a spus pentru ECONOMICA.NET Cătălin Micu, managing associate la casa de avocatură Zamfirescu Racoţi & Partner.

Persoanele care lucrează, pe perioadă nedeterminată, în baza unui contract de cesiune drepturi de autor au drepturi şi obligaţii diferite faţă de cele angajate în baza unui contract de cesiune de drepturi de autor, pe perioadă determinată?

Drepturile de care beneficiază ambele categorii de persoane, precum şi obligaţiile ce le incumbă sunt aceleaşi, cu exceptia faptului că, în cazul contractului încheiat pe perioadă determinată, acesta va înceta în conformitate cu termenul stabilit în contract, iar în cazul în care termenul respectiv este mai mic de 12 luni, nu este îndeplinită condiţia prevazută la art. 2, alin. (1) din OUG nr. 111/2010, persoana în cauză neputând beneficia de indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, ne-a spus avocatul Cătălin Micu.

Obţinerea indemnizaţiei pentru creşterea copilului este condiţionată de plata cotei de 0.85% pentru concedii şi indemnizaţii, aplicată la fondul de salarii?

Plata contribuţiei de 0,85% pentru concedii şi indemnizaţii NU este o condiţie pentru acordarea indemnizaţiei de creşterea copilului. Condiţia impusă de lege este să fi realizat venituri pentru care se reţine impozitul de 16%, ne-a asigurat avocatul Cătălin Micu.

Plata cotei de contribuţie de 0,85% pentru concedii şi indemnizaţii, aplicată la fondul de salarii realizat, şi virarea ei la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate este obligatorie doar pentru persoanele care solicită concediu şi indemnizaţie de maternitate, şi nu concediu de creşterea copilului (în baza Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005), ne-au spus oficialii Ministerului Muncii.

Ce Minister gestionează concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului?

Aceste drepturi sunt gestionate de Ministerul Muncii (MMFPSPV), în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, au conchis oficialii Ministerului de resort.

Te-ar mai putea interesa și
România ar putea deveni principalul producător de muniție din Europa pentru tancurile Abrams. Anunțul ministrului Economiei – Digi24
România ar putea deveni principalul producător de muniție din Europa pentru tancurile Abrams. Anunțul ministrului Economiei ...
Ministrul Economiei, Radu Oprea, a declarat vineri, la emisiunea LIVE, de la Digi24, prezentată de Alexandru Rotaru și Robert Kiss, că România ar putea deveni principalul producător de muniție......
Șeful Băncii Mondiale susține că este deschis ca instituția pe care o conduce să gestioneze un împrumut către Ucraina acordat de statele G7 pe baza activelor rusești înghețate
Șeful Băncii Mondiale susține că este deschis ca instituția pe care o conduce să gestioneze un împrumut către Ucraina ...
Preşedintele Băncii Mondiale, Ajay Banga, a declarat vineri pentru Reuters că este "absolut" deschis la ideea de a gestiona ...
Xiaomi raportează că a înregistrat în primele trei luni din an o dublare a profitului net ajustat, care a ajuns la 6,5 miliarde de yuani (920 de milioane de dolari)
Xiaomi raportează că a înregistrat în primele trei luni din an o dublare a profitului net ajustat, care a ajuns la 6,5 ...
Corporația IT-C Xiaomi și-a anunțat rezultatele neauditate consolidate pentru cele trei luni încheiate la 31 martie 2024 ...
Opt state UE cer Comisiei Europene să ia măsuri împotriva multinaționalelor care umflă prețurile prin limitarea comerțului în înteriorul pieței comune
Opt state UE cer Comisiei Europene să ia măsuri împotriva multinaționalelor care umflă prețurile prin limitarea comerțului ...
Opt ţări membre UE au cerut vineri Comisiei Europene să ia măsuri împotriva multinaţionalelor care limitează, în ...