Cum îţi schimbi furnizorul pentru facturi mai mici cu 5% la curent. Ghid complet de firme, acte, drepturi şi obligaţii

Schimbarea furnizorului vă poate aduce economii semnificative la factura de energie electrică. Trebuie ca această decizie să o luaţi însă în deplină cunoştinţă de cauză cu privire la contractul cu un alt furnizor, cu privire la ce preţuri urmează să plătiţi, ce se întâmplă cu datoriile, dacă le aveţi, la curent şi ce acte sunt necesare.
Economica.net - mie, 08 iul. 2015, 21:09
Cum îţi schimbi furnizorul pentru facturi mai mici cu 5% la curent. Ghid complet de firme, acte, drepturi şi obligaţii

De la 1 iulie, 50% din piaţa de energie pentru consumatorii casnici a devenit concurenţială, adică jumătate din energia pe care furnizorii o vând clienţilor provine din piaţa liberă. Din acest moment, devine viabilă alegerea unui alt furnizor de energie decât acela la care sunteţi abonat de ani şi ani, pentru că trecerea se poate face rapid, chiar şi cu datorii către actuala firmă ce vă vinde curentul, iar negocierea cu noul furnizor îţi poate aduce economii la factură de până la 3-5%. Asociaţia Furnizorilor de Energie Electrică din România, care reuneşte 46 dintre cele mai mari companii, a făcut un ghid al clientului ce doreşte să se mute la un alt furnizor, prin care, pas cu pas, se explică ce trebuie făcut, la ce trebuie să fiţi atenţi, ce avantaje şi dezavantaje aveţi.

Lista furnizorilor autorizaţi să livreze pe piaţa reglementată se găseşte pe site-ul ANRE. De aici vă alegeţi o firmă care activează în aria dumneavostră geografică. Îi scrieţi şi îi cereţi o ofertă de preţ. Prin lege, furnozorul este obligat să vă răspundă în 21 de zile. Dacă preţul din ofertă vi se pare convenabil, puteţi negocia un nou contract. Trebuie să ştiţi că energia contează în proporţie de doar o treime în factură. Luând în calcul şi că 50% din energie se achiziţionează acum din piaţa liberă, ar rezulta că puteţi negocia într-o marjă de 1% până la 5% pentru un preţ final mai bun, după cum spune şi Ion Lungu, preşedintele AFEER.

Odată luată decizia de a vă muta la un alt furnizor, trebuie să îl notificaţi pe actualul că renunţaţi la contractul cu el. Este o decizie unilaterală, ce nu are nevoie de acordul furnizorului, şi se poate realiza chiar dacă înregistrați datorii scadente. Compania care vă livrează acum curent nu are decât să şi le recupereze prin metodele legale sau să le vândă unei firme de recuperări creanţe.
După ce aţi notificat vechiul furnizor, puteţi semna contractul cu cel nou. De toate actele necesare se ocupă el.

Paşi de urmat, conform AFEER:

Pasul 1 – contactezi mai mulţi furnizori pentru a obţine oferte diferite. O listă a furnizorilor este disponibilă pe pagina de internet a ANRE. Furnizorul de energie este obligat, prin lege, să îţi transmită o ofertă de furnizare în maxim 21 de zile. Apoi, evaluezi ofertele primite comparând preţul energiei, durata contractului, condiţiile de încetare a contractului, termenele şi modalităţile de plată.

Pasul 2 – alegi noul furnizor şi semnezi un contract cu acesta. Va trebui să trimiţi vechiului furnizor o notificare cu 30 de zile înainte de încetarea contractului, prin care îi vei aduce la cunostinţă că ai optat pentru un alt furnizor. Noul tău furnizor te va consilia în vederea demersurilor necesare schimbării contorului de energie electrică, dacă este cazul. În cazul în care se impune schimbarea contorului, vei suporta costurile aferente. Atenţie! Facturile de energie electrică trebuiesc achitate la zi.

Pasul 3 – noul tău furnizor va contacta toate părţile implicate în vederea citirii indexului contorului aferent datei efectuării schimbării furnizorului. Aceasta citire are drept scop stabilirea indexului pentru decontarea finală (indexul de reziliere contract) cu vechiul furnizor, index ce constituie totodată şi baza de la care decurg obligaţiile de plată a consumului de energie electrică către noul furnizor.

Pasul 4 – vei primi o factură pentru decontarea finală, pe care va trebui să o plăteşti în termenul de scadenţă. Verifică dacă această factură este corectă şi nu uita să compari indexul final facturat cu ultimul index citit şi indexul iniţial din această factură cu indexul final din factura anterioară.

Consumatorii casnici trebuie să ştie că:
• contractele de distribuţie a energiei electrice sunt reglementate şi au acelaşi conţinut pentru toţi furnizorii şi operatorii de reţea
• calitatea şi continuitatea alimentării sunt atribute legate de operatorul de reţea, adică de distribuitor, nu de furnizorul cu care s-a încheiat contractul de livrare a energiei
• astfel, furnizorul nu poate influenţa numărul şi durata întreruperilor, dar poate asigura comunicarea cu operatorul de reţea pentru creşterea predictibilităţii şi reducerea efectelor

Potrivit legii, drepturile şi obligaţiile consumatorilor sunt:

a) dreptul de acces la reţelele de energie electrică;
b) dreptul de a consuma energie electrică;
c) dreptul de a-şi alege furnizorul de energie electrică fără plata vreunei taxe pentru schimbarea acestuia;
d) dreptul de a fi informat în legatură cu condiţiile generale de contractare, preţurile şi tarifele aplicabile etc.;
e) dreptul de a solicita furnizorului modificarea şi completarea contractului şi a anexelor acestuia atunci când apar elemente noi ori când consideră necesară detalierea sau completarea unor clauze contractuale;
f) dreptul de acces la grupurile şi sistemele de măsurare;
g) dreptul de a solicita furnizorului să ia măsuri pentru remedierea defecţiunilor şi a deranjamentelor survenite în reţelele de energie electrică;
h) dreptul de a fi despăgubit pentru daunele provocate de către furnizor

Obligaţiile consumatorului de energie electrică se referă la:
a) obligaţia de a achita contravaloarea energiei electrice consumate;
b) obligaţia de a achita penalizări, în cazul nerespectării contractului de furnizare, sancţiunile ulterioare putând consta în sistarea temporară a furnizarii ori rezilierea contractului de furnizare;
c) obligaţia de a nu vinde energia electrică achiziţionată;
d) obligaţia de a răspunde pentru daunele cauzate furnizorului;
e) obligaţia de a obţine toate aprobările legale prealabil efectuării oricăror modificări ale instalaţiei de utilizare a energiei electrice;
f) obligaţia de a informa, de îndată, furnizorul, la constatarea oricărei defecţiuni în funcţionarea aparatului/sistemului de măsurare sau a instalaţiei de utilizare a energiei electrice;
g) obligaţia consumatorului de energie electrică cu o putere instalată de cel putin 1.000 kVA de a prezenta prognoze orare de consum furnizorului cu care are relaţii contractuale
 
Acte necesare pentru încheierea unui contract de furnizare

Pentru încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice pentru un client casnic, furnizorul solicită următoarele documente:
• cererea de încheiere a contractului, cuprinzând datele de contact, declaraţia pe proprie răspundere că în spaţiul respectiv se desfăşoară numai activităţi casnice, precum şi opţiunea clientului casnic privind tipul de tarif aplicat (în cazul contractului reglementat), respectiv oferta-tip aleasă, în cazul clientului casnic care alege o ofertă-tip;
• actul de identitate al solicitantului, care se prezintă în original şi se depune în copie;
• actul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosinţă asupra spaţiului care face obiectul locului de consum respectiv. Documentul se prezintă în original şi se depune o copie din care, la solicitarea şi pentru protecţia clientului, se pot decupa părţi nerelevante pentru serviciul de furnizare. În situaţiile în care clientul final nu deţine un astfel de document sau documentul respectiv nu are caracter definitiv, dar acesta declară în scris, pe propria răspundere, că foloseşte legal imobilul ce reprezintă locul de consum al energiei electrice, atâta timp cât locul de consum nu este revendicat de altă persoană, furnizorul poate încheia un contract de furnizare a energiei electrice pe durată limitată de timp, de cel mult un an, cu posibilitatea de prelungire.

La încheierea contractelor de furnizare a energiei electrice cu persoane fizice sau juridice care au calitatea de chiriaşi/concesionari sau altă calitate similară care atestă un drept de folosinţă temporară a locului de consum printr-un act încheiat cu proprietarul, clientul trebuie să prezinte furnizorului, în plus faţă de celelalte acte, şi acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, dacă această menţiune nu se regăseşte înscrisă în actul de deţinere a spaţiului.

La imobilele având destinaţia de locuinţă cu mai mulţi locatari, dar cu o singură instalaţie de racordare şi cu un singur contor de decontare, contractul de furnizare a energiei electrice se încheie, după caz, cu:
a) locatarul în spaţiul căruia este montat contorul de decontare; sau cu
b) persoana împuternicită în acest sens de către ceilalţi locatari, în cazul în care contorul de decontare este montat în spaţiul comun.

La imobilele având destinaţie de locuinţă, cu mai mulţi locatari, unde există consum de energie electrică în încăperi sau instalaţii de folosinţă comună şi există contor de decontare dedicat acestui consum, contractul de furnizare a energiei aferent consumului comun se încheie cu proprietarul încăperilor sau instalaţiilor în folosinţă comună sau, după caz, cu:
a) asociaţia de proprietari;
b) o persoană împuternicită în acest sens.

În prezent, furnizorii impliciţi precum CEZ, Enel, E.ON şi Electrica deţin cea mai mare parte a pieţei consumatorilor casnici din România, circa 9 milioane de clienţi.

Preţul final al energiei în factura pe care o plătesc casnicii este de circa 440 de lei, fără TVA. Energia costă pe piaţa liberă circa 130 de lei/MWh.

Te-ar mai putea interesa și
Partidul de guvernământ din Slovenia renunță la folosirea rețelei Twitter, din cauza știrilor false și a discursurilor urii
Partidul de guvernământ din Slovenia renunță la folosirea rețelei Twitter, din cauza știrilor false și a discursurilor ...
Partidul de guvernământ din Slovenia, Mişcarea pentru Libertate (GS), a decis să nu mai folosească Twitter, temându-se că această reţea de socializare ar putea fi folosită de politicieni......
Firmele la care e asociată Delia Munteanu au avut afaceri de 6,9 milioane de lei, cu peste 16% mai mult decât în 2020
Firmele la care e asociată Delia Munteanu au avut afaceri de 6,9 milioane de lei, cu peste 16% mai mult decât în 2020
Delia Munteanu deţine participaţii la firmele Deliaevent, Black Spirit, Roka Records şi Stardelsound, la fiecare dintre ...
Colegiul Medicilor din România solicită suplimentarea locurilor la examenul de Rezidențiat pentru Medicina de familie
Colegiul Medicilor din România solicită suplimentarea locurilor la examenul de Rezidențiat pentru Medicina de familie
Colegiul Medicilor din România (CMR) solicită suplimentarea numărului de locuri la Rezidenţiat pentru Medicina de familie, ...
Circa 130.000 dintre locuitorii Kievului încă n-au energie electrică. Furnizarea a fost restabilită în Herson
Circa 130.000 dintre locuitorii Kievului încă n-au energie electrică. Furnizarea a fost restabilită în Herson
Aproximativ 130.000 de persoane din Kiev, metropolă cu trei milioane de locuitori, erau încă lipsiţi de electricitate ...