Cum se aplică legea salarizării bugetarilor în 2018. Răspunsurile Ministerului Muncii

ECONOMICA.NET vă prezintă răspunsurile Ministerului Muncii la unele dintre cele mai frecvente întrebări referitoare la salarizarea bugetarilor în anul 2018.
Cristina Şomănescu - mie, 10 ian. 2018, 22:06
Cum se aplică legea salarizării bugetarilor în 2018. Răspunsurile Ministerului Muncii

Ministerul Muncii a publicat la finalul anului trecut o serie de clarificări referitoare la aplicarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, agreate cu reprezentanţii Curţii de Conturi, după ce a constatat că legea a fost aplicată greşit la mai multe instituţii publice.

„Am luat decizia de a răspunde celor mai frecvente întrebări, după ce am constatat deficienţe în aplicarea Legii 153/2017 la mai multe instituţii. În plus, toate aceste intrerpretări au fost agreate de Curtea de Conturi, astfel încât, dacă se aplică legea aşa cum este recomandat aici, nu vor fi probleme în cazul unor controale pe salarizare”, a spus Ministrul Muncii pe pagina sa oficială de socializare.

Cum se vor acorda în 2018 creşterile salariale în cazul personalului încadrat pe funcţiile de medic şi asistent medical din spitale?

Ministerul Muncii: Începând cu 1 ianuarie 2018, medicii şi asistentele medicale beneficiază de majorarea cu 25% a salariilor faţă de luna decembrie 2017. Începând cu 1 martie 2018, salariile de bază ale personalului care ocupă funcţiile de medici şi de asistenţi medicali din unităţile sanitare publice, prevăzute în anexa nr. II cap. I, se majorează la nivelul salariului de bază, stabilit potrivit legii salarizării personalului plătit din fonduri publice (153 din 2017) pentru anul 2022.

Cum se stabilesc salariile personalului din cadrul administraţiei publice locale începând cu 1 ianuarie 2018?

Ministerul Muncii: Pentru personalul din cadrul administraţiei publice locale, ale căror salarii se stabilesc în baza nomenclatorului, acestea vor fi determinate începând cu 1 ianuarie 2018 în funcţie de salariul minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit la 1.900 lei începând cu 1 ianuarie 2018, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli.
Pentru funcţiile care nu se regăsesc în nomenclator, începând cu 1 ianuarie 2018 se aplică art. 38 a), respectiv cuantumul salariilor de bază, precum şi cuantumul sporurilor se majorează cu 25%.

Cum se stabilesc indemnizaţiile pentru funcţiile de demnitate publică, începând cu 1 ianuarie 2018?

Ministerul Muncii: Începând cu 1 ianuarie 2018, indemnizaţiile pentru funcţiile de demnitate publică se stabilesc prin înmulţirea coeficienţilor, prevăzuţi la anexa IX din legea salarizării personalului plătit din fonduri publice, cu salariul minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit la 1900 lei începând cu 1 ianuarie 2018.

Cum va fi salarizat personalul poliţiei locale, având în vedere că a beneficiat până la intrarea în vigoare a noii legi de diferenţieri salariale de până la 7,5 clase de salarizare faţă de restul personalului?

Ministerul Muncii: Salariile de bază ale personalului din cadrul poliţiei locale se vor regăsi grila de salarizare elaborată şi aprobată de Consiliul local/judeţean şi ca atare vor fi salarizaţi potrivit acestei grile, şi a celorlalte prevederi ale articolului 11 din lege.

Cum se salarizează personalul angajat în proiecte în afara organigramei?

Ministerul Muncii: Începând cu luna iulie 2017, salarizarea personalului angajat pe posturi în afara organigramei se făcea la nivel de salarizare aplicabil pentru funcţiile similare din instituţia/autoritatea publică, iar începând cu data aplicării OUG 91/2017, personalului prevăzut la alin. (10) i se aplică tarifele orare prevăzute de cererile de finanţare şi ghidul solicitantului – condiţii generale şi specifice aplicabile, cu aprobarea ordonatorului de credite în cadrul căruia este organizată echipa de proiect/unitatea de implementare a proiectului.

Care este nivelul de salarizare în situaţia în care nu există funcţie similară în plată pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale?

Ministerul Muncii: În situaţia în care nu există funcţie similară în plată, nivelul salariului de bază, soldei de funcţie/salariului de funcţie, indemnizaţiei de încadrare pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel se stabileşte prin înmulţirea coeficientului prevăzut în anexe cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare, la care se aplică, după caz, prevederile articolului 10 privind gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă. Prevederile de mai sus, referitoare la situaţia în care nu există funcţie similară în plată, se aplică şi pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale.

Cum se majorează salariile angajaţilor care desfăşoară control financiar preventiv ca activitate nouă?

Ministerul Muncii: Începând cu data de 1 iulie 2017, personalul care desfăşoară activitate de control financiar preventiv ca activitate nouă va beneficia de majorarea salariului de bază al funcţiei respective cu 10% pe perioada de exercitare a activităţii de control financiar preventiv, potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017.

Preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene şi primarii/viceprimarii care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile trebuie să fie nominalizaţi în echipele de proiect pentru a beneficia de majorarea indemnizaţiei lunare de 25%?

Ministerul Muncii: Potrivit articolului 16 alineatul (3), conducătorul instituţiei/autorităţii publice nominalizează prin act administrativ persoanele care fac parte din echipele de proiect, iar activitățile prestate de către persoanele nominalizate trebuie să fie reflectate în cuprinsul fişei postului.
Primarul şi viceprimarul nu sunt nominalizaţi în echipele de proiect, atribuţiile acestora fiind de a coordonare şi controla activitatea desfăşurată pe fiecare proiect în parte.
Prin O.U.G. nr. 91/2017 s-a stabilit că indemnizaţiile lunare ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, primarilor şi viceprimarilor care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile se majorează cu până la 25%.

Se pot utiliza în cadrul administraţiei publice locale şi alte funcţii decât cele din nomenclator?

Ministerul Muncii: Potrivit articolului 28, autorităţile, instituţiile publice şi celelalte unităţi bugetare pot include în statele de funcţii şi unele funcţii specifice altor domenii de activitate bugetară, prevăzute în anexele la prezenta lege, care se dovedesc necesare desfăşurării activităţii. Pentru astfel de funcţii, care nu se regăsesc în cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, salariile se stabilesc potrivit art. 38 alin. (2) lit. a) și 39 alin. (1) – (4), după caz.

Un şef de serviciu încadrat gradul I poate fi reîncadrat pe gradul II dacă directorul instituţiei consideră că aceasta este încadrarea corectă, în raport cu responsabilitatea, complexitatea şi impactul deciziilor? Dacă da, salariul de bază va fi cel aferent funcţiei corespunzătoare (grad II) în plată în luna iunie 2017?

Ministerul Muncii: La reîncadrarea personalului, potrivit art. 36 alin. (1), conducătorul instituţiei publice poate modifica gradul în raport cu responsabilitatea, complexitatea şi impactul deciziilor impuse de atribuţiile corespunzătoare activităţii desfăşurate, cu menținerea drepturilor salariale potrivit art. 38 alin. (2) lit. a).

Consultaţi la acest link lista completă a răspunsurilor Ministerului Muncii la cele mai frecvente întrebări ale instituţiilor publice privind aplicarea legii salarizării în acest an.

Te-ar mai putea interesa și
Polonia distribuie iodură de potasiu din cauza amenințării nucleare
Polonia distribuie iodură de potasiu din cauza amenințării nucleare
Autorităţile poloneze au anunţat vineri că au distribuit comprimate de iodură de potasiu pompierilor din toată ţara, în cazul unei expuneri provocate de războiul din Ucraina, negând în......
Canada impune noi sancțiuni împotriva Rusiei. Sunt vizați 43 de oligarhi și membri ai elitei financiare ruse
Canada impune noi sancțiuni împotriva Rusiei. Sunt vizați 43 de oligarhi și membri ai elitei financiare ruse
Canada va impune noi sancţiuni împotriva Rusiei, a anunţat vineri Ministerul de Externe de la Ottawa într-un comunicat, ...
ANPC a propus închiderea locurilor de joacă pentru copii din șase parcuri bucureștene pentru o perioadă cuprinsă între șase luni și un an
ANPC a propus închiderea locurilor de joacă pentru copii din șase parcuri bucureștene pentru o perioadă cuprinsă între ...
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a propus închiderea locurilor de joacă din şase parcuri ...
Rusia a blocat în Consiliul de Securitate al ONU adoptarea unei rezoluții care să condamne anexarea de către ea a patru regiuni din Ucraina
Rusia a blocat în Consiliul de Securitate al ONU adoptarea unei rezoluții care să condamne anexarea de către ea a patru ...
Deloc surprinzător, Rusia şi-a folosit dreptul de veto vineri pentru a împiedica adoptarea unei rezoluţii a Consiliului ...