1EUR = 4.8332 RON | Bucureşti 19 º

News

Garda de Mediu, nou coşmar al firmelor: Poate controla pe oricine, la orice oră, poate opri maşini în trafic şi sigila active

Un nou act normativ aflat în stadiu de proiect care sporeşte puterile Gărzii de Mediu pemite comisarilor să controleze practic aproape orice firmă din România, la orice oră din zi şi din noapte, pe baza unei formulări interpretabile: dacă activitatea poate avea impact asupra mediului. Patronii vor fi obligaţi să prezinte orice document li se cere, chiar dacă nu are legătură cu mediul, instalaţiile lor pot fi sigiliate, iar transportatorii aflaţi în trafic pot fi opriţi şi controlaţi. Pentru a putea face toate astea, Garda de Mediu angajează personal suplimentar.

20 sep, 2016 | | ECONOMICA.net

Dacă până acum Garda de Mediu putea controla doar activităţile cu impact asupra mediului, acum termenul a fost extins, prin aplicarea unei noi sintagme, prin care, practic, comisarii Gărzii de Mediu pot controla pe aproape oricine: "activităţi care pot avea impact asupra mediului".

Iată formularea din noul text de lege: "controlează activităţile a căror desfășurare poate avea impact asupra mediului și/sau poate conduce la deteriorarea mediului şi aplică, după caz, sancţiuni contravenţionale persoanelor fizice sau juridice care le desfăşoară".

Formularea veche era: "controlează activităţile cu impact asupra mediului şi aplică, după caz, sancţiuni contravenţionale persoanelor fizice sau juridice care le desfăşoară".

Iată cum se justifică, în nota de fundamentare, extinderea ariei de competenţă a controlorilor Gărzii de Mediu:

"Modificarea este necesară întrucât articolul vorbește de certitudinea impactului asupra mediului și necesitatea obținerii de acte de reglementare, ori în realitate Garda Națională de Mediu poate face verificări în vederea constatării existenței unor fapte sesizate, sens în care activitatea desfășurată nu produce cu certitudine un impact asupra mediului dar poate fi aptă să deterioreze mediul. În cazul sesizărilor pentru activități neautorizabile, verificările afirmațiilor din sesizare presupun controlul unor activități fără impact asupra mediului, dar care pot conduce la deteriorarea mediului conform art. 2 pct. 22 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului. Modificarea propusă acoperă controlul pentru întreaga paletă a activităților autorizabile cât și a celor neautorizabile, dar care pot deteriora mediul".

Şi, tot în respectiva notă de fundamentare, la acelaşi capitol, se face referire la faptul că operatorul economic controlat este obligat să pună la dispoziţia comisarilor Gărzii de Mediu orice document i se cere, chiar dacă acesta nu se referă la obligaţiile de mediu. Iată textul din nota de fundamentare:

"- introducerea la art. 13 alin. (1) a literei b1 (cea desore care am scris mai sus-n.red.) care să prevadă expres dreptul GNM de a solicita și obligația persoanei controlate de a pune la dispoziție documentația solicitată, indiferent de natura acesteia. Se observă necesitatea punerii la dispoziție de operatorul controlat a tuturor documentelor relevante pentru verificarea respectării legislației de mediu, întrucât chiar dacă acestea nu se referă în mod direct la obligațiile de mediu, în cuprinsul acestora pot fi prevăzute cantități, tipuri de substanțe, deșeuri, produse și altele care fac obiectul inspecției de mediu. În vederea preîntâmpinării unui refuz al operatorului de a prezenta documente de natură economico-financiară sau de orice altă natură, motivat de faptul că acestea nu fac obiectul controlului de mediu, este necesară instituirea acestei obligații atât a operatorului, cât și a dreptului instituției de control de a solicita asemenea documente". (...) "În acest context, este esențial să se prevadă în mod clar faptul că orice documente pot fi solicitate de comisarii GNM".

În plus, în noul act normativ se institutie posibilitatea ca angajaţii Gărzii de Mediu să ceară orice fel de documente ale firmei, chiar şi cele contabile, şi să poată controla chiar şi transportatorii, în trafic.

Iată articolelele nou-introduse în proiectul de act normativ:
"b 3 ) solicită entității private și/sau publice punerea la dispoziție a actelor de reglementare din punct de vedere al protecției mediului, inclusiv registre și alte forme de evidență deținute de persoana controlată, a avizelor, certificatelor, adreselor și răspunsurilor autorităților, corespondenței, contractelor, documentelor financiar-contabile, necesare efectuării inspecției și controlului.
b 4 ) controlează mijloacele de transport oprite în trafic de personalul de specialitate din cadrul autorității publice din domeniul internelor în scopul verificării gradului de respectare a prevederilor legale privind transportul mărfurilor și deșeurilor, specii din flora și fauna săbatică.
b 5 ) controlează mijloacele de transport încărcate cu mărfuri de import, export sau aflate în tranzit, inclusiv deșeuri și verifică legalitatea acestora, potrivit Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), și a Legii nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice."
Garda de Mediu va avea inclusiv atribuţii de control în cazul exploatărilor de resurse minerale, chiar dacă este vorba despre mine şi cariere. Iată textul din proiectul de lege nou-introdus:
"controlează respectarea dispoziţiilor legale din punct de vedere al protecției mediului, în activitatea de exploatare a resurselor minerale din albiile minore și majore ale cursurilor de apă, terase, cariere, precum și mine, și/sau, după caz de gospodărire a apelor;"

Noul proiect de act normativ mai are cel puţin două prevederi importante, cu impact major asupra firmelor: una este aceea că inspectorii Gărzii de Mediu poate face controale oricând, chiar şi noaptea, chiar şi dacă este vorba doar despre activităţi care "pot conduce la deterioarea mediului" la orice punct de lucru al firmei, iar a doua se referă la posibilitatea angajaţilor Gărzii de Mediu de a sigila instalaţii.

Iată prevederile din noul act normativ:
„o 1 ) efectuează inspecția și controlul potrivit reglementărilor legale în vigoare din punct de vedere al protecției mediului, pe timp de zi și de noapte, clădiri, sedii, depozite, terenuri și orice alte incinte în care se desfășoară activități cu posibil impact asupra mediului și/sau care pot conduce la deteriorarea mediul"
q 2 ) dispune, prin măsură consemnată în actul de control aplicarea de sigilii asupra unor părți din instalații în vederea prevenirii utilizării necontrolate, precum și pentru verificarea modalității de utilizare în situația în care partea respectivă din instalație nu este autorizată din punct de vedere al protecției mediului sau în situația în care actul de reglementare prevede utilizarea numai în cazuri excepționale. Procedura de aplicare a sigiliilor se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor.".

Noul proiect de act normativ vorbeşte şi despre o suplimentare a numărului de posturi de la Garda Naţională de Mediu. Atfel, insituţia va avea 889 de angajaţi, faţă de 823 în prezent. Adică revine la numărul maxim de posturi dinainte de tăierile operate de Guvernul Boc.

Vedeţi ataşat proiectul de act normativ 

Vedeţi ataşat nota de fundamentare a proiectului de act normativ

surse foto: suceavanews.ro

Loading...

CELE MAI NOI ȘTIRI

CELE MAI NOI ȘTIRI

OPINII ECONOMICA.NET

NOOBZ.RO

NSTRAVEL.RO

CAPITAL.RO