Guvernul a simplificat procedura de solicitare şi acordare a indemnizaţiei de creştere a copilului. Iată cum

Guvernul a modificat şi completat normele de aplicare a condiţiilor şi metodologiei de acordare a concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului, astfel încât noile reglementări, introduse recent în lege de către Parlament să fie aplicate unitar şi simplificat începând cu 1 iulie 2016. 
Economica.net - mie, 22 iun. 2016, 12:13
Guvernul a simplificat procedura de solicitare şi acordare a indemnizaţiei de creştere a copilului. Iată cum

Hotărârea de Guvern adoptată astăzi, 22 iunie, include reglementări cu privire la drepturile noi care vor fi stabilite începând cu 1 iulie 2016, urmând ca printr-un Ordin al ministrului Muncii să fie stabilite reglementări pentru drepturile aflate deja în plată. Cele două acte normative vor fi publicate concomitent în Monitorul Oficial.

Cele mai importante prevederi ale Hotărârii adoptate azi, 22 iunie, de Guvern vizează: 

Modul de stabilire a celor 12 luni de eligibilitate din ultimii doi ani anteriori naşterii copilului, pentru acordarea dreptului la concediu şi indemnizație lunară, respectiv:

 •  12 luni consecutive, în cazul în care în această perioadă se realizează fără întrerupere venituri supuse impozitului şi/sau se înregistrează una sau mai multe dintre situaţiile asimilate, prevăzute de ordonanţa de urgenţă – şomaj, concedii medicale, perioade de studii preuniversitare/universitare sau postuniversitare etc;
 • Sau 12 luni succesive în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare, în cazul în care în ultimii doi ani anteriori naşterii copilului, realizarea veniturilor supuse impozitului s-a produs cu întreruperi.

– Reglementarea modului de acordare a stimulentului de inserţie și, respectiv de prelungire a perioadei de acordare a acestuia, cu respectarea termenului de cel puţin 60 zile înainte de finalizarea concediului pentru întoarcerea la activitatea profesională;

– Includerea indemnizaţiei care se acordă persoanelor care au copii cu handicap în întreținere și care optează pentru program de lucru redus și corelarea cu procedura de acordare a celorlalte drepturi prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010, cu modificările și completările ulterioare;

S-a simplificat metodologia de solicitare a dreptului la concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului:

 • prezentarea în copie a documentelor justificative, fără a mai fi necesară legalizarea acestora, ci doar confruntarea cu originalul documentelor, la depunerea acestora.
 • în cazul copiilor născuți în străinătate, certificatul sau extrasul de naştere, după caz, se solicita în traducere autorizată, nu şi prin legalizare;
 • în situaţiile în care e fezabil, primăria va transmite Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) documentele de solicitare a dreptului şi în format electronic (scanate) pentru a se putea prelucra operativ la nivelul agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială;
 • se introduce posibilitatea de certificare a cererii de către primar sau persoana desemnată de acesta, prin semnătură electronică, acolo unde acest lucru este posibil, asigurând mai multă rapiditate în analiza administrativă a documentelor depuse, faţă de reglementarea actuală care prevede doar certificarea prin semnătură şi ştampilă;
 • se simplifică solicitarea unui nou drept în cazurile de suprapunere a drepturilor pentru copii născuţi în perioada de concediu, prin depunerea cererii şi prezentarea certificatului de naştere al următorului copil, sau actele care atestă situaţia juridică a acestuia faţă de solicitant, precum şi, dacă este cazul, actele care atestă realizarea de venituri în situaţia în care părintele a realizat activităţi aducătoare de venituri supuse impozitului înainte de naşterea celui de-al doilea copil;
 • specificarea în cuprinsul formularului de cerere a faptului că în cazul în care drepturile de alocaţie de stat pentru copii se solicită în acelaşi timp cu dreptul de indemnizaţie pentru creşterea copilului, respectiv de stimulent de inserţie, solicitarea drepturilor se face prin completarea în acelaşi formular a datelor pentru obţinerea drepturilor;
 • disponibilitatea formularelor necesare acordării drepturilor pe site-urile ministerului, ANPIS, AJPIS, primării.
 • sunt incluse prevederi care dau posibilitatea de a se solicita documente doveditoare online, pe baza semnăturii electronice extinse.

Concomitent cu această Hotărâre, Ministerul Muncii promovează un Ordin al ministrului care conţine precizări privind modalitatea de reluare sau prelungire a drepturilor de concediu sau stimulent de inserţie, precum şi de recalculare a cuantumului drepturilor aflate în plată, potrivit noilor reglementări adoptate de Parlament. Este vorba despre persoanele care au optat pentru concediul pentru creșterea copilului până la un an şi se află în plata indemnizaţiei aferente acestuia, sau în stimulentul de inserţie ori în concediul fără plată până la împlinirea de către copil a vârstei de doi ani.

Ordinul de ministru vizează în principal:

 • acordarea din oficiu a majorărilor de cuantumuri prevăzute de lege, pe baza documentelor care au determinat acordarea dreptului iniţial;
 • prelungirea din oficiu a perioadei de acordare a stimulentului de inserție, pentru persoanele care la data intrării în vigoare a Legii nr. 66/2016 se află în plata acestui drept şi care nu solicită prelungirea sau, după caz, reluarea drepturilor de indemnizație pentru creşterea copilului;
 • prelungirea/reluarea concediului pentru creşterea copilului şi a indemnizaţiei pentru persoanele care au optat, în baza reglementărilor anterioare, pentru concediul pentru creşterea copilului până la un an, pe bază de cerere şi adeverinţă eliberată de angajator care să ateste perioada pentru care se suspendă raporturile de muncă sau de serviciu;
 • reglementarea situaţiei persoanelor aflate în imposibilitatea de prelungire ori reluare a concediului, din cauza desfiinţării angajatorului sau a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, prin posibilitatea de a solicita adeverinţa eliberată de inspectoratele teritoriale de muncă, sau de angajatorul cu care a avut încheiate raporturile de muncă sau de serviciu, ori agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă, prin care se atestă faptul că persoana nu se află în raport de muncă sau de serviciu cu acel angajator şi nici cu un alt angajator;

Pentru a nu se îngreuna procesul de solicitare a reluării/prelungirii dreptului la indemnizaţie pentru creşterea copilului se reglementează ca posibilităţi de transmitere a cererii şi documentului/documentelor doveditoare:

 • prin prezentare directă la sediul agenţiei teritoriale;
 • prin poştă sau curierat, în plic închis, la adresa agenţiei teritoriale, cu specificaţia ” prelungire/reluare drepturi ICC”;
 • prin transmitere în format electronic, scanat, la adresele de mail comunicate de agenţiile teritoriale.

Toate informaţiile vor fi afişate pe site-urile ministerului, ANPIS, AJPIS pentru a fi mai uşor identificate modalitățile de transmitere a solicitărilor;
Formularul de cerere este un formular simplu, pe o singură pagină, care cuprinde informaţiile necesare identificării beneficiarului în baza de date a AJPIS care plăteşte dreptul.

Potrivit estimărilor Ministerului Muncii, aplicarea Legii nr. 66/2016 anul acesta va reprezenta un efort bugetar suplimentar de aproximativ 226 milioane lei, în plus faţă de bugetul alocat în 2016, de 1,83 miliarde de lei.

Conform acelorași estimări, numărul de beneficiari ai indemnizaţiei de creşterea copilului va creşte de la 138.700 în prezent la 140.000, iar aproximativ 78.000 de persoane aflate în prezent în plata indemnizaţiei vor beneficia de indemnizaţia minimă majorată de la 600 lei la 1.062 lei.

De asemenea, circa 5.500 de persoane care primesc în prezent indemnizaţia maximă vor beneficia de eliminarea plafonului maxim al indemnizaţiei; pentru 52.000 de persoane aflate în plata indemnizaţiei, cuantumul indemnizaţiei va rămâne neschimbat, iar aproape 4.000 de persoane vor beneficia şi de flexibilizarea condiţiei de eligibilitate prin luarea în considerare a perioadei de 12 luni din ultimii doi ani anteriori naşterii copilului.

În plus, stimulentul de inserţie se va majora pentru 39.000 de persoane aflate în plată, în contextul în care perioada de acordare a stimulentului de inserţie se va prelungi pentru aproximativ 2.000 persoane.
Totodată, va fi nevoie de un efort bugetar suplimentar de circa 16 milioane lei pentru majorarea indemnizației acordate persoanelor aflate în concediul pentru creşterea copilului cu handicap (între 3 ani şi 7 ani), pentru cei aproximativ 4.000 de beneficiari.

Prin Legea nr. 66/2016, au fost aduse o serie de modificări programului de acordare a concediului şi indemnizației pentru creşterea copiilor, respectiv:

 • Perioada de eligibilitate pentru a primi aceste drepturi, stabilită la 12 luni în ultimii doi ani înainte de nașterea copilului;
 • O singură variantă de concediu – până la împlinirea de către copil a vârstei de doi ani, respectiv trei ani în cazul copilului cu handicap;
 • Eliminarea legăturii dintre cuantumul indemnizaţiei şi stimulentul de inserţie cu indicatorul social de referinţă (ISR), a cărui valoare este 500 de lei;
 • Limita minimă a indemnizaţiei creşte de la 1,2 ISR (adică 600 lei) la 85% din salariul minim brut pe ţară garantat în plată, respectiv 1.063 lei (1.250 lei salariul minim);
 • Eliminarea limitei maxime a indemnizaţiei, aceasta urmând să fie calculată la 85% din veniturile nete realizate;
 • Stabilirea stimulentului de inserție la 50% din indemnizaţia minimă, respectiv de la 500 lei la 532 lei (1.063 indemnizaţia minimă);
 • Prelungirea acordării stimulentului de inserţie cu încă un an, în cazul celor care se întorc la lucru cu cel puţin 60 zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de doi ani (şi respectiv trei ani pentru copilul cu handicap) ;
 • Eliminarea condiţiei de plată a impozitelor şi taxelor locale pentru menţinerea dreptului la indemnizația de creștere a copilului;
 • Majorarea cuantumului indemnizaţiei acordate persoanei care are în întreținere un copil cu handicap şi care solicită acordarea concediului pentru creşterea copilului cu vârsta cuprinsă între trei ani şi şapte ani, de la 450 lei la 1.063 lei;
 • Introducerea unei noi indemnizaţii care se acordă persoanelor active pe piața muncii care au copii cu handicap în întreţinere și care solicită program de lucru redus. Noua indemnizație se stabilește la 50% din indemnizația minimă, respectiv 532 lei;
 • Majorarea indirectă cu aproximativ 5% a cuantumurilor sprijinului acordat persoanelor care au întreținere copii cu handicap sau persoanelor cu handicap care au copii în întreținere ca urmare a raportării acestui sprijin la indemnizația minimă.

Părinții aflaţi în plata indemnizaţiei, a stimulentului de inserţie, sau în concediul fără plată (în cazul opţiunii concediului până la împlinirea de către copil a vârstei de un an) vor putea beneficia de majorarea cuantumului indemnizaţiei din oficiu, cât și de prelungirea perioadei de concediu, la cerere.

Aceste modificări vor intra în vigoare de la 1 iulie 2016, respectiv începând cu drepturile lunii iulie 2016.

Te-ar mai putea interesa și
România ar putea deveni principalul producător de muniție din Europa pentru tancurile Abrams. Anunțul ministrului Economiei – Digi24
România ar putea deveni principalul producător de muniție din Europa pentru tancurile Abrams. Anunțul ministrului Economiei ...
Ministrul Economiei, Radu Oprea, a declarat vineri, la emisiunea LIVE, de la Digi24, prezentată de Alexandru Rotaru și Robert Kiss, că România ar putea deveni principalul producător de muniție......
Șeful Băncii Mondiale susține că este deschis ca instituția pe care o conduce să gestioneze un împrumut către Ucraina acordat de statele G7 pe baza activelor rusești înghețate
Șeful Băncii Mondiale susține că este deschis ca instituția pe care o conduce să gestioneze un împrumut către Ucraina ...
Preşedintele Băncii Mondiale, Ajay Banga, a declarat vineri pentru Reuters că este "absolut" deschis la ideea de a gestiona ...
Xiaomi raportează că a înregistrat în primele trei luni din an o dublare a profitului net ajustat, care a ajuns la 6,5 miliarde de yuani (920 de milioane de dolari)
Xiaomi raportează că a înregistrat în primele trei luni din an o dublare a profitului net ajustat, care a ajuns la 6,5 ...
Corporația IT-C Xiaomi și-a anunțat rezultatele neauditate consolidate pentru cele trei luni încheiate la 31 martie 2024 ...
Opt state UE cer Comisiei Europene să ia măsuri împotriva multinaționalelor care umflă prețurile prin limitarea comerțului în înteriorul pieței comune
Opt state UE cer Comisiei Europene să ia măsuri împotriva multinaționalelor care umflă prețurile prin limitarea comerțului ...
Opt ţări membre UE au cerut vineri Comisiei Europene să ia măsuri împotriva multinaţionalelor care limitează, în ...