Impozitarea veniturilor realizate în străinătate: când trebuie să trimiteţi declaraţia unică la Fisc

Persoanele fizice rezidente cu domiciliul în ţară şi cele nerezidente care au centrul intereselor vitale în România depun declaraţia unică la Fisc dacă au venituri obţinute în străinătate, din activităţi independente, drepturi de autor sau din chirii (şi nu numai), supuse impozitării în România. Persoanele fizice rezidente care, pentru acelaşi venit şi pentru aceeaşi perioadă impozabilă, sunt supuse impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât şi în statul străin cu care ţara noastre are o convenţie de evitare a dublei impuneri, iar respectiva convenţie prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda creditului fiscal au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a impozitului plătit în străinătate. 25 mai e ultima zi în care puteţi trimite la Fisc declaraţia unică pentru veniturile realizate anul trecut şi pentru cele estimate în 2021.
Cristina Şomănescu - Dum, 04 apr. 2021, 22:12
Impozitarea veniturilor realizate în străinătate: când trebuie să trimiteţi declaraţia unică la Fisc

Declaraţia unică: ce formular e valabil în 2021

Declaraţia unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice pentru veniturile realizate în 2020 şi pentru veniturile estimate în 2021 are nou formular, reglementat prin Ordinul ANAF nr. 14 din 2021, publicat marţi, 12 ianuarie, în Monitorul Oficial.

Economica.net a scris, pe larg, despre acest subiect la acest link.

Declaraţia unică în 2021: pentru ce venituri realizate în străinătate trebuie trimisă la Fisc

Persoanele fizice rezidente cu domiciliul în ţară şi cele nerezidente care întrunesc una dintre condiţiile de rezidenţă (fie au centrul intereselor vitale în România, fie sunt prezente în România pentru o perioadă sau mai multe perioade care depășesc, în total, 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat) completează secţiunea a doua din declaraţia unică „Date privind impozitul pe veniturile realizate din străinătate” dacă realizează venituri din străinătate, supuse impozitării în România, de tipul celor enumerate în continuare:

 • venituri din activităţi independente,
 • venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală,
 • venituri din cedarea folosinţei bunurilor,
 • venituri din activităţi agricole, piscicultură, silvicultură,
 • venituri sub formă de dividende,
 • venituri sub formă de dobânzi,
 • venituri din premii,
 • venituri din jocuri de noroc,
 • câştiguri din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului de investiţii,
 • venituri din lichidarea unei persoane juridice,
 • venituri din pensii,
 • remuneraţii/indemnizaţii ale membrilor consiliului de administraţie/administratori/cenzori şi alte venituri similare, venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, precum şi alte venituri supuse impunerii, potrivit titlului IV din Codul fiscal.

Secţiunea a doua din declaraţia unică „Date privind impozitul pe veniturile realizate din străinătate” se completează şi de persoanele fizice rezidente române cu domiciliul în România, şi de persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc una dintre condiţiile de rezidenţă antemenţionate, care desfăşoară activitate salarială într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri şi sunt plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori de un sediu permanent în România (veniturile salariale reprezintă cheltuială deductibilă a unui sediu permanent în România), în următoarele situaţii, după caz:

a) dacă persoana fizică a fost prezentă în străinătate pentru o perioadă mai mare decât perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care persoana a desfăşurat activitatea;

b) dacă detaşarea în străinătate a persoanei fizice a încetat înainte de perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri, iar angajatorul nu mai poate reţine diferenţele de impozit pentru că între părţi (angajat – angajator) nu mai există relaţii contractuale generatoare de venituri din salarii.

În scopul regularizării impozitului pe salarii datorat în România pentru activitatea desfăşurată în străinătate, persoanele fizice rezidente române cu domiciliul în România şi persoanele fizice care îndeplinesc una dintre condiţiile de rezidenţă amintite de Economica.net mai sus, care sunt plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România, au obligaţia să declare în România veniturile respective în declaraţia unică, la termenul prevăzut de lege. La declaraţia unică pe care o trimit la Fisc, persoanele fizice aflate în situaţia descrisă mai sus vor anexa actele enumerate în Ordinul ANAF 14 din 2021.

Cum se completează declaraţia unică

Se completează câte o secţiune pentru fiecare ţară sursă a veniturilor şi pentru fiecare sursă de venit realizat.
Veniturile realizate din străinătate se supun impozitării prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcţie de natura acestuia.

Ce trebuie să ştiţi despre evitarea dublei impuneri

Contribuabilii care obţin venituri din străinătate, pe care au obligaţia să le declare în declaraţia unică, vor calcula şi plăti impozitul datorat, luând în considerare metoda de evitare a dublei impuneri, prevăzută de convenţia de evitare a dublei impuneri.

Persoanele fizice rezidente care, pentru acelaşi venit şi pentru aceeaşi perioadă impozabilă, sunt supuse impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât şi în statul străin cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, iar respectiva convenţie prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda creditului fiscal au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a impozitului plătit în străinătate, în limitele prevăzute de Codul fiscal.

În cazul persoanelor fizice rezidente care realizează un venit şi care, potrivit convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu un alt stat, poate fi impus în celălalt stat, iar respectiva convenţie prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda scutirii, respectivul venit va fi scutit de impozit în România şi se declară în declaraţie.

Creditul fiscal, respectiv scutirea se acordă dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

 • se aplică prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi statul străin în care s-a plătit impozitul;
 • impozitul plătit în străinătate, pentru venitul obţinut în străinătate, a fost efectiv plătit de persoana fizică. Plata impozitului în străinătate se dovedeşte printr-un document justificativ, eliberat de autoritatea competentă a statului străin respectiv sau de către plătitorul de venit/agentul care reţine la sursă impozitul în situaţia în care autoritatea competentă a statului străin nu eliberează un astfel de document. Pentru veniturile pentru care nu se realizează reţinerea la sursă, impozitul plătit în străinătate de persoana fizică se dovedeşte printr-un document justificativ, eliberat de autoritatea competentă a statului străin, sau prin copia declaraţiei fiscale sau a documentului similar depusă/depus la autoritatea competentă străină însoţită de documentaţia care atestă plata acestuia, în situaţia în care autoritatea competentă a statului străin nu eliberează documentul justificativ;
 • venitul pentru care se acordă credit fiscal/scutire face parte din una dintre categoriile de venituri prevăzute la articolul 61 din Codul fiscal. Printre acestea se numără: veniturile din activităţi independente, din drepturi de autor, din salarii, din chirii, din investiţii, din premii, jocuri de noroc, etc.

Veniturile din străinătate şi impozitul aferent, a cărui plată în străinătate este atestată cu document justificativ eliberat de autoritatea competentă din statul cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri, exprimate în moneda acelui stat, se vor transforma în lei la cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Naţională a României din anul de realizare a venitului respectiv.

Veniturile din străinătate realizate de persoanele fizice rezidente, precum şi impozitul aferent, exprimate în moneda statului respectiv, care nu sunt cotate de Banca Naţională a României, se vor transforma astfel:

 • din moneda statului străin într-o valută de circulaţie internaţională, cum ar fi euro sau dolari SUA, folosind cursul de schimb din ţara în care a obţinut venitul;
 • din valuta de circulaţie internaţională în lei, folosind cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de BNR, din anul de realizare a venitului respectiv.

Declaraţia unică trebuie trimisă la Fisc până pe 25 mai 2021 inclusiv pentru definitivarea impozitului pe venitul realizat în 2020.

Venituri obţinute în străinătate care nu se declară în România

Veniturile din activităţi dependente, derulate în străinătate şi plătite de un angajator nerezident, nu sunt impozabile în România, potrivit prevederilor Codului fiscal, nu se declară şi nu fac obiectul creditului fiscal extern, potrivit Ordinului ANAF 14/2021.

Citeşte şi:

Declaraţia unică 2021: cum o semnaţi dacă trimiteţi formularul prin Spaţiul Privat Virtual – răspunsuri oficiale

De unde descărcaţi formularul editabil al declaraţiei unice pentru veniturile estimate în 2021?

PDF-ul inteligent al declaraţiei unice poate fi descărcat de la acest link, accesând soft-ul A, actualizat de Fisc la 12 martie 2021.

Economica.net a scris, pe larg, aici cum se deschide formularul pdf inteligent al ANAF:

Declaraţia unică în 2021: formularul inteligent, publicat de ANAF, se deschide la fel de complicat ca până acum. Iată paşii de urmat

Te-ar mai putea interesa și
Luxemburg a amendat Amazon cu peste 888 de milioane de dolari pentru încălcarea GDPR
Luxemburg a amendat Amazon cu peste 888 de milioane de dolari pentru încălcarea GDPR
Autoritățile din Luxemburg care se ocupă de protecția datelor cu caracter personal au penalizat gigantul american Amazon cu o amendă de 886,6 milioane de dolari (746 milioane de euro), deoarece......
Noi reglementări privind concediile medicale intră în vigoare de la 1 august. Cel puțin două episoade de recuperare pentru fiecare episod de boală
Noi reglementări privind concediile medicale intră în vigoare de la 1 august. Cel puțin două episoade de recuperare ...
Noi reglementări referitoare la modul de acordare a concediilor medicale vor intra în vigoare începând cu data de 1 august, ...
Update: Controlul navei a fost preluat de echipaj. Un marinar român și unul britanic au fost uciși în timpul unui atac pirateresc comis în largul coastelor Omanului
Update: Controlul navei a fost preluat de echipaj. Un marinar român și unul britanic au fost uciși în timpul unui atac ...
Update: Petrolierul Mercer Street care a fost atacat în Marea Arabiei este din nou sub controlul echipajului şi se îndreaptă ...
Umbrărescu, desemnat a treia oară câștigător pe tronsonul 4 al Drumului Expres Craiova – Pitești
Umbrărescu, desemnat a treia oară câștigător pe tronsonul 4 al Drumului Expres Craiova – Pitești
Constructorul român Dorinel Umbrărescu a fost desemnat a treia oară câștigător al licitației pentru tronsonul 4 al ...