Declaraţia unică: cum o semnaţi dacă trimiteţi formularul prin Spaţiul Privat Virtual – răspunsuri oficiale

Persoanele fizice care se autentifică în Spaţiul Privat Virtual cu numele, parola şi codul de autentificare de unică folosinţă ca să trimită declaraţia unică (DU) la Fisc pot semna formularul inteligent al DU cu semnătură simplă, nu au nevoie de semnătură digitală calificată, reiese din răspunsul primit de Economica.net de la ANAF. "Platforma online "Spaţiul Privat Virtual" a fost creată, în principal, pentru a facilita persoanelor fizice depunerea documentelor, inclusiv depunerea declaraţiei unice, fără a utiliza semnătură digitală calificată", au spus pentru Economica.net oficialii Fiscului.
Cristina Şomănescu - mie, 17 mart. 2021, 22:09
Declaraţia unică: cum o semnaţi dacă trimiteţi formularul prin Spaţiul Privat Virtual - răspunsuri oficiale

În cazul obligaţiilor fiscale pentru care persoanele fizice se autentifică pe platforma SPV cu numele, parola şi codul de autentificare de unică folosinţă ca să trimită online declaraţia unică (DU) la Fisc, nu trebuie să semneze formularul inteligent al DU cu semnătură digitală calificată, potrivit datelor obţinute de Economica.net de la ANAF.

Declaraţia unică: cum o puteţi trimite online în 2021 şi cum trebuie semnată

  • fie prin intermediul site-ului www.e-guvernare.ro, caz în care identificarea în spațiul electronic se face prin utilizarea unui certificat calificat, eliberat de furnizorii de servicii de certificare, acreditaţi.
  • fie prin serviciul “Spaţiul Privat Virtual” (SPV), caz în care identificarea în spaţiul electronic se poate face ori prin utilizarea unui certificat calificat, ori prin utilizarea identificatorului persoanei (nume) şi cod de autentificare (parolă), însoţită de codul de autentificare de unică folosinţă, parolă valabilă pentru o singură sesiune de lucru sau o tranzacţie (NPOTP), au răspuns pentru Economica.net oficialii ANAF.

Economica.net a primit în ultimul an numeroase întrebări de la cititori care ne-au spus că nu ştiu dacă e obligatorie semnătura electronică calificată pe formularul inteligent al declaraţiei unice, trimis la Fisc prin SPV. Oamenii ne-au semnalat că pentru cititorul neavizat al legislaţiei fiscale, actele care reglementează modul în care trebuie semnată DU când e trimisă prin SPV sunt formulate neclar.

În acest context, Economica.net a vorbit cu oficialii ANAF despre subiect. Iată ce ne-au răspuns:

Cum semnaţi declaraţia unică dacă o trimiteţi prin SPV

Temeiul juridic

Mijloacele de identificare electronică pe platforma „Spaţiul Privat Virtual” sunt reglementate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică, cu modificările și completările ulterioare.

Răspunsul îl găsim la articolul 6 din procedura de comunicare între Fisc şi contribuabili, antemenţionată:

(1) Persoanele juridice sau alte entități fără personalitate juridică se identifică electronic cu certificate calificate.
(2) Persoanele fizice care au calitatea de reprezentant sau de împuternicit al unei persoane fizice, persoane juridice sau al altei entități fără personalitate juridică se identifică electronic cu certificate calificate.
(3) Persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent ori exercită profesii libere se identifică electronic cu certificate calificate numai pentru obligațiile fiscale pentru care, în relația cu Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală, se identifică prin codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

(4) Persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent ori exercită profesii libere, pentru obligațiile fiscale, altele decât cele prevăzute la alin. (3), precum și celelalte persoane fizice se identifică electronic prin oricare dintre următoarele dispozitive:
a) certificate calificate;
b) NPOTP.

  • NPOTP se referă la autentificarea în SPV cu nume, parolă şi cod de autentificare de unică folosință.

Explicaţii de la ANAF pentru Economica.net

“Având în vedere faptul că formularul 212 “Declaraţie unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” este un formular utilizat în administrarea impozitului pe venit, iar codul de identificare fiscală a contribuabilului este codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, după caz, potrivit dispozițiilor art.82 alin.(1) lit.e) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, pentru identificarea în spaţiul electronic pe platforma SPV sunt aplicabile dispoziţiile articolului 6 alineatul (4) din procedura menţionată mai sus, respectiv:
“(4) Persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent ori exercită profesii libere, pentru obligaţiile fiscale, altele decât cele prevăzute la alin. (3), precum şi celelalte persoane fizice se identifică electronic prin oricare dintre următoarele dispozitive:
a) certificate calificate;
b) NPOTP.”

Având în vedere aspectele menționate mai sus, vă comunicăm faptul că formularul 212 “Declaraţie unică privind impozitul pe venit și contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” nu necesită semnătura digitală a contribuabilului, atunci când declaraţia este depusă prin SPV.”, au explicat pentru Economica.net oficialii ANAF.

 

Iată, în continuare, răspunsul complet obţinut de Economica.net de la ANAF despre semnarea corectă a declaraţiei unice atunci când o trimiteţi online la Fisc:

“Referitor la utilizarea semnăturii electronice digitale, în cazul depunerii formularului 212 “Declaraţie unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”, prin intermediul platformei online SPV:

Potrivit dispozițiilor art.103 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, declaraţia fiscală se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă, cu confirmare de primire, ori prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanţă.
Ca urmare, formularul 212 “Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.14/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.33 din data de 12 ianuarie 2021, poate fi transmis organului fiscal central competent prin una dintre metodele descrise la art.103 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
În cazul în care contribuabilul optează pentru transmiterea formularului menționat mai sus prin mijloace electronice de transmitere la distanță, acesta va putea utiliza următoarele căi de comunicare:

prin intermediul site-ului www.e-guvernare.ro, caz în care identificarea în spațiul electronic se face prin utilizarea unui certificat calificat, eliberat de furnizorii de servicii de certificare, acreditaţi în condiţiile Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, republicată, şi ale Regulamentului (UE) nr.910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE;

prin intermediul serviciului “Spaţiul Privat Virtual” (SPV), caz în care identificarea în spaţiul electronic se poate face fie prin utilizarea unui certificat calificat, fie prin utilizarea identificatorului persoanei (nume) şi cod de autentificare (parolă), însoţită de codul de autentificare de unică folosinţă, parolă valabilă pentru o singură sesiune de lucru sau o tranzacţie (NPOTP).

În ceea ce priveşte platforma online „Spaţiul Privat Virtual” (SPV), vă comunicăm faptul că, aceasta a fost creată, în principal, pentru a facilita persoanelor fizice depunerea documentelor, inclusiv depunerea declaraţiei unice, fără a utiliza semnătură digitală calificată.

Menționăm că, mijloacele de identificare electronică pe platforma „Spaţiul Privat Virtual” sunt reglementate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, potrivit articolului 6 al actului normativ menţionat mai sus, condiţionarea identificării electronice exclusiv prin utilizarea certificatelor calificate se aplică următoarelor categorii de persoane:

alineatul (1): persoanele juridice sau alte entităţi fără personalitate juridică;
alineatul (2): persoanele fizice care au calitatea de reprezentant sau de împuternicit al unei persoane fizice, persoane juridice sau al altei entităţi fără personalitate juridică;
alineatul (3): persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent ori exercită profesii libere se identifică electronic cu certificate calificate numai pentru obligaţiile fiscale pentru care, în relaţia cu Ministerul Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se identifică prin codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

Având în vedere faptul că formularul 212 “Declaraţie unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” este un formular utilizat în administrarea impozitului pe venit, iar codul de identificare fiscală a contribuabilului este codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, după caz, potrivit dispozițiilor art.82 alin.(1) lit.e) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, pentru identificarea în spaţiul electronic pe platforma SPV sunt aplicabile dispoziţiile articolului 6 alineatul (4) din procedura menţionată mai sus, respectiv:
“(4) Persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent ori exercită profesii libere, pentru obligaţiile fiscale, altele decât cele prevăzute la alin. (3), precum şi celelalte persoane fizice se identifică electronic prin oricare dintre următoarele dispozitive:
a) certificate calificate;
b) NPOTP.”

Având în vedere aspectele menționate mai sus, vă comunicăm faptul că formularul 212 “Declaraţie unică privind impozitul pe venit și contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” nu necesită semnătura digitală a contribuabilului, atunci când declaraţia este depusă prin SPV.
Mai mult, după depunerea declarației, contribuabilul va primi, în contul său de pe platformă, la secţiunea “Mesaje”, formularul 212 depus, semnat cu certificatul digital calificat al Ministerului Finanțelor, precum şi recipisa prin care este confirmată depunerea cu succes a declarației.”, au răspuns pentru Economica.net oficialii ANAF.

Precizări

NPOTP – identificatorul persoanei fizice, persoanei juridice sau entității fără personalitate juridică (nume) și cod de autentificare (parolă) însoțită de OTP;
OTP – cod de autentificare de unică folosință, parolă valabilă pentru o singură sesiune de lucru sau o tranzacție.

Bine de ştiut

Declaraţia unică: ce formular e valabil în 2021

Declaraţia unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice pentru veniturile realizate în 2020 şi pentru veniturile estimate în 2021 are nou formular, reglementat prin Ordinul ANAF nr. 14 din 2021, publicat marţi, 12 ianuarie, în Monitorul Oficial.

Economica.net a scris, pe larg, despre acest subiect la acest link:

De unde descărcaţi formularul editabil al declaraţiei unice pentru veniturile estimate în 2021?

PDF-ul inteligent al declaraţiei unice poate fi descărcat de la acest link, accesând soft-ul A, actualizat de Fisc la 12 martie 2021.

Economica.net a scris, pe larg, aici cum se deschide formularul pdf inteligent al ANAF:

Declaraţia unică în 2021: formularul inteligent, publicat de ANAF, se deschide la fel de complicat ca până acum. Iată paşii de urmat

Declaraţia unică în 2021: cât va fi plafonul în funcţie de care puteţi afla dacă asigurarea socială la sănătate e obligatorie sau opţională pentru dumneavoastră în 2021?

Plafonul aferent declaraţiei unice este de 27.600 de lei în 2021, potrivit informaţiilor comunicate de ANAF pentru Economica.net. Vă amintim că plafonul declaraţiei unice creşte odată cu majorarea salariului minim pe economie. Detalii, la acest link.

Citiţi în Economica.net şi:

Asigurarea la sănătate a oamenilor care au doar venituri extrasalariale sub plafon: cât plăteşti dacă te asiguri până la 25 mai sau după această dată; calcule şi exemple

Asigurarea la pensie pentru cei care au doar venituri extrasalariale sub plafon costă cel puţin 6.900 de lei în 2021. E opţională

Asigurarea la sănătate a oamenilor fără venituri fiscalizate costă 1.380 de lei în 2021 şi e opţională; cum vă puteţi asigura

Te-ar mai putea interesa și
Erdogan, la întâlnirea cu Ciolacu: Scopul nostru este să ajungem la schimburi comerciale bilaterale în valoare de 15 miliarde de dolari (Video)
Erdogan, la întâlnirea cu Ciolacu: Scopul nostru este să ajungem la schimburi comerciale bilaterale în valoare de 15 ...
Preşedintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdogan, a declarat că volumul total al schimburilor comerciale româno-turce a ajuns la 10 miliarde de dolari, în doi ani consecutivi, şi că......
Agenția de presă americană Associated Press a anunțat astăzi că Israelul i-a întrerupt transmisia video din Gaza
Agenția de presă americană Associated Press a anunțat astăzi că Israelul i-a întrerupt transmisia video din Gaza
Agenţia de presă americană Associated Press (AP) a anunţat marţi că transmisiunea sa video în direct din Gaza a fost ...
Armata rusă a început în apropiere de granița cu Ucraina efectuarea de exerciții militare cu arme nucleare tactice
Armata rusă a început în apropiere de granița cu Ucraina efectuarea de exerciții militare cu arme nucleare tactice
Armata rusă a anunţat marţi că a început în apropiere de granița cu Ucraina exerciţii militare privind utilizarea ...
Moncler, care produce jachete de puf la Bacău, și-a majorat afacerile cu 68%, la peste 180 de milioane de lei
Moncler, care produce jachete de puf la Bacău, și-a majorat afacerile cu 68%, la peste 180 de milioane de lei
Moncler Industries Yield, care a finalizat anul trecut o investiție de zece milioane de euro în extinderea fabricii de ...