Înregistrarea în Spaţiul Privat Virtual al ANAF devine obligatorie pentru persoanele juridice, pentru PFA-uri şi utilizatorii de case de marcat electronice – proiect OUG

Înregistrarea în SPV va fi obligatorie pentru persoanele juridice, PFA-uri şi persoanele fizice care desfăşoară o profesie liberală, precum şi pentru operatorii economici utilizatori de aparate de marcat electronice fiscale, potrivit unui proiect de OUG lansat joi seara în dezbatere publică.
Cristina Şomănescu - vin, 07 mai 2021, 09:41
Înregistrarea în Spaţiul Privat Virtual al ANAF devine obligatorie pentru persoanele juridice, pentru PFA-uri şi utilizatorii de case de marcat electronice - proiect OUG

Executivul a lansat în dezbatere publică un proiect de OUG pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru anularea unor obligaţii accesorii.

Economica.net vă spune ce prevede acest proiect de act normativ:

Înregistrarea în Spaţiul Privat Virtual (SPV) va fi obligatorie pentru:

1. persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică;

 

2. pentru persoanele fizice care desfăşoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent într-una din formele prevăzute de OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

  • În situația în care contribuabilii/plătitorii nu își îndeplinesc obligația comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a cererilor, înscrisurilor sau oricăror altor documente în condițiile de mai sus, iar acestea sunt depuse la organul fiscal central în format letric, nu vor fi luate în considerare, urmând ca acesta să notifice contribuabilii/plătitorii cu privire la obligativitatea comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă. Această măsură se aplică „începând cu data de întâi a lunii următoare celei de a treia luni de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I”, scrie în proiectul de OUG consultat de Economica.net.

3. operatorii economici utilizatori de aparate de marcat electronice fiscale.

PatrimVen va fi folosit obligatoriu de toate autorităţile şi instituţiile publice.

Autorităţile publice, instituţiile publice sau de interes public sunt obligate să se înroleze în sistemul informatic PatrimVen, potrivit proiectului de OUG. Obligativitatea intră în vigoare „începând cu data de întâi a lunii următoare celei de a patra luni de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I”, se arată în proiectul de OUG consultat de Economica.net.

Corecţia erorilor din documentele de plată întocmite de contribuabili pentru plata obligațiilor bugetare

Având în vedere sesizările contribuabililor cu privire la plata făcută greşit de către aceștia în conturile bugetare administrate de organele fiscale centrale sau locale, pentru a fi stinse amenzile aplicate, se impune modificarea prevederilor art. 164 din Codul de procedură fiscală, explică MFP.

Această modificare legislativă mizează pe buna-credinţă a contribuabililor, astfel că, la cererea acestora, viramentele efectuate eronat se vor corecta, cu păstrarea datei plăţii, iar în funcţie de data plăţii se va păstra beneficiul acordat de legiuitor de plată a jumătate din minimul legal al amenzii, spune MFP.

De ce e nevoie de această schimbare

Dacă, din greșeală, contribuabilii plătesc la un alt organ fiscal, decât cel căruia i se cuveneau sumele pentru plata obligațiilor bugetare, aceștia sunt executați silit de către organul fiscal care nu are încasată suma aferentă obligației datorate, fiind necesară efectuarea plății din nou, la organul fiscal care administrează acea creanță.

  • Articolul 164 din Codul de procedură fiscală prevede posibilitatea corectării erorilor din documentele de plată, iar una dintre condițiile prevăzute de lege pentru a opera îndreptarea erorilor din documentele de plată este ca obligația bugetară plătită să fie administrată de același organ fiscal. Dacă obligaţia bugetară sau amenda care se cuvine bugetului local a fost achitată din greşeală la alt buget sau la un organ fiscal diferit de debitor, organul fiscal nu poate efectua îndreptarea erorii, pentru că obligațiile bugetare sunt administrate de organe fiscale diferite.

Exemplu: cazul amenzilor aplicate în temeiul Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, care se fac venit la bugetul de stat, iar recuperarea se realizează de către organele fiscale ale ANAF.

În cazul acestor amenzi, persoane fizice au făcut plățile la organele fiscale locale, având în vedere regula generală, institută de Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, potrivit căreia amenzile aplicate persoanelor fizice se fac venit la bugetul local.

Aceste amenzi au fost plătite, în unele cazuri, în termenul de 15 zile de la comunicarea procesului verbal de constatare a contravenţiei, iar procesele verbale au fost primite de organele fiscale ale ANAF pentru demararea procedurii de recuperare. Astfel, organele fiscale ale ANAF au întreprins măsurile de executare silită, în timp ce sumele există în conturile organelor fiscale locale.

Proiectul de OUG prevede şi instituirea a două facilități fiscale, respectiv:

1. anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, administrate de organul fiscal central, cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020, în cazul contribuabililor care au fost supuși inspecţiei fiscale sau verificării situaţiei fiscale personale începute și pentru care s-a comunicat decizia de impunere în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a OUG nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările și completările ulterioare și data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal.

  • Acordarea facilității se realizează cu respectarea condiției de plată integrală a obligației bugetare principale, stabilite prin decizia de impunere, până la un anumit termen, și cu depunerea cererii de anulare până cel târziu la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv. În situația în care obligația bugetară principală stabilită prin decizia de impunere a fost achitată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, contribuabilul are dreptul de a beneficia de facilitatea fiscală dacă depune cererea până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv.

 

2. anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, administrate de organul fiscal, cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020, în cazul contribuabililor care au fost supuși verificării documentare după data intrării în vigoare a OUG nr. 69/2020.

  • Acordarea facilității se realizează cu respectarea condiției de plată integrală a obligației bugetare principale, stabilite prin decizia de impunere până la anumite termene și cu depunerea cererii de anulare până cel târziu la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, respectiv în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere dacă termenul de 90 de zile se împlineşte după 31 ianuarie 2022 inclusiv.

În ambele situații reglementate, accesoriile stinse atât înainte, cât și după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se restituie, potrivit Codului de procedură fiscală.

În prezent, înrolarea în SPV e opţională pentru contribuabili. Din acest motiv, puţini contribuabili şi-au făcut cont în SPV, explică MFP.

La data de 9 aprilie 2021 erau înregistrate în SPV un număr de 509.679 persoane juridice dintr-un număr total de 1.554.688 persoane juridice care ar trebui să se înregistreze in SPV, semnalează Ministerul de Finanţe (MFP).

Doar 5% dintre persoanele fizice care au CIF au cont în SPV

34.720 de persoane fizice care au cod de identificare fiscală sunt înregistrate în SPV (aici intră PFA-urile, de exemplu) dintr-un număr total de 662.128 de persoane fizice care au cod de identificare fiscală și care ar trebui să se înregistreze în SPV, mai spune MFP.

  • Serviciul Spaţiul Privat Virtual (SPV) reprezintă un serviciu electronic care funcționează la nivelul MF/ANAF prin intermediul căreia se primesc si se comunică documente contribuabililor. Comunicarea prin SPV presupune, pe de o parte, transmiterea de cereri, prin mediul electronic, din partea contribuabililor către organele fiscale ale ANAF, și, pe de altă parte, comunicarea actelor administrativ fiscale și cele de executare silită din partea organelor de executare.

PatrimVen, un sistem prea puţin folosit de autorităţile publice. Guvernul le obligă să iasă din paradigma „dosarului cu şină”.

Colaborarea dintre autorităţile publice, instituţiile publice sau de interes public se realizează prin mijloace electronice de transmitere la distanță utilizând sistemul informatic propriu al Ministerului Finanţelor/ANAF, denumit PatrimVen.
În prezent, nu toate autorităţile publice, instituţiile publice sau de interes public sunt înrolate în PatrimVen, ceea ce creează dificultăți în utilizarea informațiilor deținute de acestea în activitățile desfășurate de organele fiscale, atât cele din cadrul ANAF, cât și autoritățile locale, dar și alte instituții publice care, în multe situații, obligă cetățenii să obțină de la administația fiscală un certificat de atestare fiscală, adeverință de venit sau alte asemenea documente, deși ele pot fi solicitate direct de la aceasta degrevând cetățenii de o povară administrativă.

  • Înrolarea în PatrimVen se realizează în baza unui protocol care se transmite către ANAF de către fiecare autoritate publică, instituţie publică sau de interes public, se arată în Nota de fundamentare a proiectului de OUG.

În temeiul dispozitiilor Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice, s-a reglementat recunoaşterea efectelor juridice depline ale documentelor electronice şi ale semnăturii electronice, astfel încât activitatea instituţiilor şi autorităţilor publice să se poată desfăşura prin mijloace electronice în deplină siguranţă şi în condiţii de legalitate.

Din cauza neînrolării sau neutilizării sistemului informatic PatrimVen de către unele instituții și autorități publice, ANAF emite zilnic prin ghișee, 15.000 de adeverințe de venit pentru contribuabilii care se deplasează mai mulți kilometri pentru a le obține, aceștia neputând fi refuzați, chiar dacă documentele sunt emise pentru primării care au acces la platforma informatică și le pot obține electronic.

Principalul beneficiu al creșterii urgente a gradului de înrolare este debirocratizarea sistemului administrativ și a interacțiunilor interinstituționale, contribuind, de asemenea, la creșterea veniturilor bugetului general consolidat al statului prin succesul operațiunilor de executare silită, context în care se impune acordarea timpului necesar acestora pentru a se conforma, spune MFP.

Te-ar mai putea interesa și
Valeriu Gheorghiță: Sunt șanse mari ca varianta indiană a SARS-CoV-2 să devină varianta dominantă. România riscă să se confrunte cu valul patru al pandemiei
Valeriu Gheorghiță: Sunt șanse mari ca varianta indiană a SARS-CoV-2 să devină varianta dominantă. România riscă ...
Şeful campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiţă, a avertizat marţi că este "foarte probabil" că varianta Delta a tulpinii virale SARS-CoV-2, din India, are toate caracteristicile să devină......
Punctul critic către încălzirea globală ireversibilă, posibil deja depăşit – şeful expediţiei MOSAIC
Punctul critic către încălzirea globală ireversibilă, posibil deja depăşit – şeful expediţiei MOSAIC
 Punctul critic către încălzirea globală ireversibilă este posibil să fi fost deja depăşit, cu o serie de consecinţe ...
Metrorex a primit ofertă doar de la Alstom la licitația pentru mentenanța trenurilor pe 15 ani
Metrorex a primit ofertă doar de la Alstom la licitația pentru mentenanța trenurilor pe 15 ani
Metrorex a primit o singură ofertă la licitația pentru mentenanța trenurilor de metrou, cu o valoare estimată de până ...
Lovin, ANCOM: Reţelele sunt foarte bine pregătite să sprijine digitalizarea României
Lovin, ANCOM: Reţelele sunt foarte bine pregătite să sprijine digitalizarea României
Reţelele sunt foarte bine pregătite să sprijine digitalizarea României, a afirmat marţi Eduard Lovin, vicepreşedintele ...