Investigaţiile scumpe de care poţi beneficia de la 1 aprilie, dacă eşti asigurat la Sănătate

De la 1 aprilie, sunt incluse în pachetul de servicii medicale de bază, de care beneficiază românii asiguraţi la Sănătate, următoarele investigaţii de mare fineţe: CT buco-maxilo-facial nativ sau cu substanţă de contrast, CT mastoidă, CT sinusuri, CT hipofiză cu substanţă de contrast, RMN sinusuri, colangiografia RMN, conform unui proiect de Hotărâre de Guvern.
Cristina Şomănescu - mie, 04 mart. 2015, 22:03
Investigaţiile scumpe de care poţi beneficia de la 1 aprilie, dacă eşti asigurat la Sănătate

Ce investigaţii vor fi incluse în pachetul de bază de servicii medicale, de la 1 aprilie

CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast, CT mastoidă, CT sinusuri, CT hipofiză cu substanţă de contrast, RMN sinusuri, colangiografia RMN sunt investigaţiile de înaltă performanţă, incluse din acest an în pachetul de bază, potrivit proiectului de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015.

Colangiografia RMN este o metodă neinvazivă pentru investigarea căilor biliopancreatice, cu ajutorul rezonanţei magnetice nucleare. Colangiografia RMN este indicată în evidenţierea variantelor anatomice: pancreas – divisum sau ducte biliare aberante; în patologia malformativă a cailor biliare; în patologia litiazică; în pancreatite cronice hipertrofice; în obstrucţii biliare, etc.

Tot de la 1 aprilie 2015, următoarele examinări histopatologice şi citologice vor fi cuprinse în pachetul de servicii medicale de bază: examen histopatologic procedură completă HE (unul-trei blocuri şi patru-şase blocuri); examen histopatologic procedură completă HE şi coloraţii speciale (unul-trei blocuri şi patru-şase blocuri), teste imunohistochimice, citodiagnostic spută prin incluzii la parafină (unul-trei blocuri), examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau, citodiagnostic lichid de puncţie.

Ce dispozitive medicale au fost incluse în pachetul de servicii medicale de bază:

– proteza modulară cu manşon de silicon care se acordă pentru amputaţie, ca urmare a complicaţiilor diabetului zaharat şi a afecţiunilor neoplazice la nivelul membrului inferior;
– nebulizatorul cu compresor care se acordă copiilor cu mucoviscidoză, cu vârsta până la 18 ani;
– dispozitivul pentru acces venos central – cameră implantabilă cu cateter pentru administrarea chimioterapiei pe termen mediu şi lung.

Din pachetul de servicii de bază au fost excluse următoarele dispozitive medicale:

– gambier cu scurtare şi orteza Kramer Peroneal Spring (orteză peronieră);
– orteza hallux-valgus;
– dispozitivele pentru administrarea medicaţiei şi alimentaţiei artificiale (furnizorii de dispozitive medicale care au încheiat contracte cu Casele de Asigurări de Sănătate nu au ofertat acest tip de dispozitive).

Ce schimbări intervin în medicina de familie, de la 1 aprilie

Scade numărul consultaţiilor de monitorizare (oferite de medicul de familie) pe care Casa de Asigurări de Sănătate le decontează pentru pacienţii cu una sau mai multe dintre bolile cronice cu impact major asupra poverii îmbolnăvirilor: riscul cardiovascular înalt, HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă, boală cronică de rinichi.

Şi în acest an, medicii de familie vor oferi consultaţii de monitorizare activă, prin plan de management integrat, pe bază de programare, pentru aceste boli.

Concret, medicii de familie vor oferi trei consultaţii (în loc de patru) pentru evaluarea cazului nou-depistat, în primul trimestru după luarea în evidenţă.
În aceste consultaţii, medicul va efectua bilanţul clinic iniţial al pacientului, care include screening-ul complicaţiilor, va începe şi ajusta terapia optimă până la obţinerea răspunsului terapeutic preconizat, va educa pacientul, îi va recomanda investigaţii paraclinice, va scrie bilet de trimitere pentru cazurile care necesită consultaţii de specialitate sau care depăşesc competenţa sa.
După evaluarea iniţială a pacientului cu HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă sau boală cronică de rinichi, o dată la trei luni, acesta va fi monitorizat activ de către medic prin două consultaţii programate (în loc de 1-3 consultaţii, în prezent) care includ evaluarea controlului bolii, screening-ul complicaţiilor, educaţia pacientului, investigaţii paraclinice şi tratament.

Pentru bolile cronice, medicii pot prescrie unui asigurat medicamente cu şi fără contribuţie personală din sublista C secţiunea C1 – pe fiecare cod de boală, o singură prescripţie/maxim două prescripţii lunar, cu maximum trei medicamente, cu excepţia triplei terapii pentru hepatitele cronice virale şi cirozele hepatice, unde numărul maxim de medicamente este patru.

Creşte numărul consultaţiilor la domiciliu pe care le pot oferi medicii de familie

Din luna aprilie, medicii de familie pot oferi maximum 42 de consultaţii pe lună, la domiciliul asiguraţilor, faţă de cel mult 21 de consultaţii, în prezent. Se menţine limita maximă de trei consultaţii la domiciliul asiguraţilor, într-o zi, potrivit proiectului de HG.

Medicii de familie vor putea oferi consultaţii la domiciliu şi asiguraţilor nedeplasabili din motiv de invaliditate permanentă sau invaliditate temporară, asiguraţilor cu boli cronice sau cu un episod acut ce nu permite deplasarea la cabinet, se arată în proiectul de HG.

Ce servicii poţi primi, în plus, la medicul de familie

De la 1 aprilie, medicii de familie pot efectua spirometrie pacienţilor din listă, se arată în proiectul de HG.
Şi în 2015, medicii de familie cu dotări şi competenţe atestate vor putea efectua EKG pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate, şi ecografie generală – abdomen şi pelvis.

Cum vor fi plătiţi medicii de familie în 2015

Medicii de familie vor fi plătiţi în regim de 80% pentru plata pe serviciu şi 20% – plata per capita, faţă de 50% pentru per capita şi 50% pentru plata pe serviciu, în prezent.
Medicii de familie vor putea încheia contract de furnizare de servicii medicale cu Casele de Asigurări de Sănătate, indiferent de numărul peroanelor înscrise pe listele proprii.
În prezent, limita minimă este de 800 persoane înscrise în mediul urban, iar în mediul rural limita minimă se stabileşte pe unităţi administrativ teritoriale/zone urbane, de către o comisie formată din reprezentanţi ai Caselor de Asigurări de Sănătate şi ai Direcţiilor de Sănătate Publică, ai Colegiilor teritoriale ale Medicilor, ai patronatului judeţean al medicilor de familie şi ai asociaţiei profesionale judeţene a medicilor de familie. Comisia stabilea şi numărul necesar de medici de familie care puteau intra în relaţie contractuală cu CAS.

Proiectul de act normativ elimină prevederile referitoare la numărul optim de 1.800 de persoane înscrise pe lista unui medic de familie, precum şi reglementările privind comisia formată din reprezentanţi ai forurilor enumerate mai sus care aveau atribuţii în stabilirea numărului necesar de medici şi a numărului de persoane înscrise (în mediul rural) pentru care se încheia contract cu CAS.

Ce obligaţii au medicii de familie, de la 1 aprilie

Medicii sunt obligaţi să folosească aplicaţia online de raportare în sistemul informatic al cardului naţional de asigurări sociale de sănătate.
În situaţii întemeiate, în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic al cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, medicii pot folosi aplicaţia de raportare în sistemul informatic al cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, în mod offline.
Serviciile acordate în sistem offline se introduc în sistemul informatic al cardului, în maximum 72 de ore de la momentul înregistrării în aplicaţia de raportare, dar nu mai târziu de data la care se face raportarea activităţii lunare care face obiectul contractului cu Casa de Asigurări de Sănătate. În caz contrar, CAS nu decontează furnizorilor aceste servicii.

Te-ar mai putea interesa și
Se menține tendința de creștere a vânzărilor de apartamente pe final de an
Se menține tendința de creștere a vânzărilor de apartamente pe final de an
După luni în care tranzacțiile cu locuințe s-au redus, față de anii trecuți, în ultimele luni s-a văzut o creștere a numărului de apartamente vândute. Un motiv pentru care tranzacțiile......
ANAF a dat amenzi de 32,5 milioane de lei în urma controalelor efectuate în luna noiembrie
ANAF a dat amenzi de 32,5 milioane de lei în urma controalelor efectuate în luna noiembrie
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a efectuat 3.816 controale antifraudă în luna noiembrie a acestui ...
Cresc importurile europene de motorină americană, în condițiile scăderii livrărilor din Asia și Orintul Mijlociu – Bloomberg
Cresc importurile europene de motorină americană, în condițiile scăderii livrărilor din Asia și Orintul Mijlociu – ...
Europa urmează să beneficieze de un aflux de motorină din SUA în această lună, în contextul în care importurile din ...
Consiliul UE a aprobat PNRR-ul Ungariei și plata unei prime tranșe de 920 de milioane de euro
Consiliul UE a aprobat PNRR-ul Ungariei și plata unei prime tranșe de 920 de milioane de euro
Miniştrii de finanţe ai statelor UE au aprobat vineri Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) revizuit al ...