Peste 70 de agenţi de plasare a românilor în străinătate, sancţionaţi de ITM în 2020. Numele celor mai multe firme amendate e secret – ANALIZĂ

Peste 70 de agenţi de plasare a forţei de muncă în străinătate au fost sancţionaţi de Inspectoratele Teritoriale de Muncă, în primele patru luni ale anului 2020, pentru că au încălcat legea care reglementează munca românilor peste hotare, reiese dintr-o analiză exclusivă, făcută de Economica.net. Numele celor mai multe firme sancţionate de ITM nu ne-a fost comunicat de ITM pe motiv că nu e informaţie de interes public, încalcă Regulamentul european pentru protecţia datelor cu caracter personal, ori este secret de serviciu. Economica.net a aflat însă numele firmelor amendate din Braşov, Olt, Buzău, Brăila şi Tulcea. 
Cristina Şomănescu - Dum, 24 mai 2020, 18:51
Peste 70 de agenţi de plasare a românilor în străinătate, sancţionaţi de ITM în 2020. Numele celor mai multe firme amendate e secret - ANALIZĂ

Economica.net a vrut să afle ce firme de plasare a forţei de muncă în străinătate au fost sancţionate de ITM în primele patru luni ale acestui an, de ce şi ce sancţiuni le-au aplicat inspectorii de muncă.

Iată concluziile: 

ITM-urile din Olt, Buzău, Brăila, Braşov, Vâlcea, Tulcea au fost de acord să spună pentru Economica.net care sunt firmele de plasare de forţă de muncă sancţionate pentru încălcarea legii care reglementează munca românilor peste hotare (Legea 156 din 2000). Acestea sunt:

 • Elitur Jobs Select SRL Balş;
 • Banca de Joburi SRL;
 • Redy Work First SRL;
 • Careercloud SRL;
 • Fast Line Provider SRL;
 • Union Efects SRL;
 • Ideal Lucky Job SRL;
 • Manta Mia G&A SRL.

Alte peste 71 de firme de plasare de forţă de muncă în străinătate au fost sancţionate, în primele patru luni, de către ITM Mureş, Iaşi, Suceava, Bistriţa-Năsăud, Covasna, Cluj, Sălaj, Satu Mare, Timiş, Bucureşti, Bihor, Dolj, Harghita, Arad, Sibiu, Caraş-Severin.  ITM-urile din aceste judeţe au refuzat să ne spună numele firmelor sancţionate pe motiv că nu sunt informaţii de interes public, ori fac parte din sfera GDPR, ori sunt secret de serviciu. Majoritatea ITM-urilor ne-au comunicat însă lista regulilor încălcate de firmele sancţionate şi valoarea amenzilor aplicate acestora.

ITM Hunedoara e cazul extrem de lipsa de transparenţă instituţională. Instituţia a refuzat să ne comunice şi numărul firmelor sancţionate, şi numele lor, şi motivele pentru care le-au sancţionat, pe motiv că nu sunt informaţii publice în înţelesul Legii 544 din 2001.

ITM Arad a sancţionat toate firmele de plasare a forţei de muncă în străinătate din judeţ, în primele patru luni, au spus oficialii instituţiei pentru Economica.net.

ITM-urile din Botoşani, Bacău, Argeş, Dâmboviţa, Galaţi, Bacău, Giurgiu, Neamţ, Ialomiţa, Constanţa, Mehedinţi, Prahova şi Ilfov nu au sancţionat societăţi de plasare de forţă de muncă în străinătate din judeţele respective, în perioada de referinţă (primele patru luni ale anului). De asemenea, nici ITM Gorj nu a aplicat sancţiuni pentru nerespectarea Legii 156 din 2000, ne-au răspuns oficialii instituţiei.

Trei judeţe fără firme de plasare, în „vizorul” ITM. 

 • Până în luna mai 2020, În Teleorman şi Călăraşi nu sunt înregistrate firme de plasare de forţă de muncă în străinătate. În Vrancea nu există agenţi de plasare de forţă de muncă în străinătate, activi în perioada de referinţă, au răspuns ITM-urile din aceste judeţe pentru Economica.net.

 

Citeşte şi În criză COVID-19, statul „ajută” românii care pleacă la muncă-n Germania cu un ghid vechi de trei ani, cu informaţii depăşite – analiză

Primul capitol – Transparenţa: ITM-urile din şase judeţe au fost de acord să ne spună numele firmelor sancţionate în acest an.

Olt
În perioada 24 februarie 2020 – 6 martie 2020, ITM Olt a aplicat sancţiuni unui singur agent – Elitur Jobs Select SRL Balş.
Elitur Jobs Select SRL Balş a fost sancţionată cu 7.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor articolul 12, alineatul (1) ) din Legea 156/2000, pentru că nu a asigurat încheierea contractelor individuale de muncă atât în limba statului în care e stabilit sau îşi desfăşoară activitatea angajatorul, cât şi în limba română, şi cu avertisment pentru nerespectarea prevederilor articolul 2 Ʌ 2, alineatul (1), respectiv pentru faptul că nu a notificat ITM Olt despre înfiinţarea punctului de lucru din localitatea Bobiceşti, Olt, arată datele trimise pentru Economica.net de instituţie. 

Buzău
În perioada de referinţă, ITM Buzău a sancţionat cu avertisment societatea Redy Work First SRL din municipiul Buzău pentru că din ofertele ferme de muncă, contractele de mediere/contractele individuale de muncă au lipsit informaţiile prevăzute la articolul 11, alineatul (1), literele a, d, r din Legea 156/2000, republicată, cu modificări şi completări.

Mai precis, din ofertele ferme de locuri de muncă în străinătate au lipsit codul de identificare al angajatorului, funcţia/meseria pe care o vor avea românii în străinătate, datele de contact ale ambasadei/misiunii diplomatice, reiese din datele trimise pentru Economica.net de ITM Buzău.

Brăila
În perioada de referinţă, a fost sancţionată cu avertisment scris Careercloud SRL pentru încălcarea articolului 13, alieneatul (1) din Legea 156/2000 care prevede că: agenţii de plasare au obligaţia de a transmite, trimestrial, ITM în a cărui rază îşi desfăşoară activitatea, până la sfârşitul lunii următoare trimestrului încheiat, situaţia privind contractele de mediere încheiate şi persoanele angajate în străinătate.

Vâlcea
ITM Vâlcea a aplicat o sancţiune contravenţională – un avertisment – societăţii Fast Line Provider SRL pentru nerespectarea articolului 13, alineatul (1) din Legea 156/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au spus pentru Economica.net oficialii instituţiei.

Braşov

Banca de Joburi SRL, amendată cu 5.000 de lei pentru netransmiterea situaţiei trimestriale, în condiţiile prevăzute la articolului 13, alieneatul (1) din Legea 156/2000, au spus pentru Economica.net oficialii ITM Braşov.

Meisterjob.ro SRL, sancţionată cu avertisment scris pentru încălcarea prevederilor articolului 11, alineatul (2) din Legea 156/2000.

 • Articolul 11, alineatul (2) spune că: agenţii de plasare au obligaţia de a asigura includerea elementelor prevăzute la articolul 11, alineatul (1) lit. a), d) – r) în contractul de mediere şi în contractul individual de muncă, încheiat între angajatorul străin şi salariatul cetăţean român, cu respectarea legislaţiei statului pe teritoriul căruia urmează să fie angajat.
 • a) datele de identificare ale angajatorului străin; d) funcţia, meseria sau ocupaţia; e) durata angajării, condiţiile de angajare, de încetare a angajării sau de reangajare; f) durata timpului de muncă şi de repaus; g) tariful orar şi/sau salariul lunar, moneda în care se efectuează plata, modalităţile de plată şi datele de plată a salariului; h) sporuri, ore suplimentare şi alte drepturi salariale; i) cazurile în care pot fi urmărite drepturile salariale; j) durata, modul de acordare şi drepturile băneşti aferente concediului de odihnă; k) condiţiile de muncă şi de climă, măsurile de sănătate şi securitate în muncă; l) asigurarea medicală şi de viaţă a angajaţilor români, în aceleaşi condiţii cu cetăţenii din ţara de destinaţie; m) acordarea de despăgubiri în caz de boli profesionale, accidente de muncă sau deces; n) condiţiile de cazare sau, după caz, de închiriere a unei locuinţe şi de asigurare a hranei; o) condiţiile de transport şi de repatriere a salariaţilor români, inclusiv în caz de boli profesionale, accidente de muncă sau deces; p) obiceiurile locului şi orice alte aspecte specifice de natură a pune în pericol viaţa, libertatea sau siguranţa salariaţilor români; q) taxele, impozitele şi contribuţiile care grevează asupra veniturilor angajaţilor cetăţeni români, asigurându-se, după caz, evitarea dublei impuneri sau a dublei perceperi de contribuţii de asigurări sociale; r) datele de contact ale ambasadelor/misiunilor diplomatice ale României în statul de destinaţie.

Tulcea
În perioada de referinţă, ITM Tulcea a sancţionat trei firme de plasare cu avertisment scris, astfel: Union Efects SRL pentru încălcarea articolului 10 din Legea 156/2000. Ideal Lucky Job SRL şi Manta Mia G&A SRL – pentru nerespectarea articolului 10 şi a articolului 8, alineatul (1) din Legea 156/2000, potrivit datelor trimise pentru Economica.net de ITM Tulcea.

Ce prevede articolul 8 (1): agenţii de plasare desfăşoară pe teritoriul României activitatea de mediere în vederea angajării cetăţenilor români în străinătate dacă îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

 • a) s-au înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi au sediul, în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi;
 • b) au încheiat cu persoane juridice sau fizice, stabilite într-un alt stat decât România, care au calitate de angajator conform legislaţiei statului respectiv, contracte care conţin oferte ferme de locuri de muncă;
 • c) dispun de spaţiul şi dotările necesare pentru buna desfăşurare a activităţii;
 • d) au încadrat în muncă personal calificat în domeniul resurselor umane care face dovada experienţei în recrutare de personal;
 • e) nu au fost condamnaţi definitiv pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie, prevăzută de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, incompatibilă cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare;
 • f) nu se află în faliment;
 • g) nu se află în dizolvare.

Capitolul al doilea – Opacitate instituţională

ITM Hunedoara, cazul extrem de lipsa de transparenţă instituţională. Instituţia a refuzat să ne comunice şi numărul firmelor sancţionate, şi numele lor, şi motivele pentru care le-au sancţionat, pe motiv că nu sunt informaţii publice în înţelesul Legii 544 din 2001.

ITM-urile din aceste judeţe au refuzat să ne comunice denumirile firmelor de plasare de forţă de muncă sancţionate în primele patru luni. Motivele invocate: nu sunt informaţii de interes public, sunt secret de stat, de serviciu, ori din sfera GDRP.

 

ITM Mureş a sancţionat trei agenţi de plasare a forţei de muncă în străinătate, în primele patru luni ale anului 2020.

În urma controalelor la aceste firme, ITM Mureş a aplicat trei amenzi în valoare de 21.000 de lei şi patru avertismente. Firmele sancţionate nu inclus datele minimale prevăzute de lege în contractele de mediere şi în contractele individuale de muncă din străinătate, nu păstrează la sediul firmei copii ale contractelor de muncă ale cetăţenilor români angajaţi în străinătate, nu au avut contracte cu oferte ferme de locuri de muncă, nu s-au înregistrat la ITM, în condiţiile prevăzute de lege, nu au depus la ITM situaţia contractelor de mediere din portofoliu, arată datele trimise de ITM Mureş pentru Economica.net.

ITM Mureş nu ne poate comunica denumirea firmelor sancţionate pentru că nu sunt informaţii de interes public. De asemenea, instituţia invocă art. 439 din OUG 57/2019: Funcţionarii publici au obligația să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu aplicarea dispoziţiilor în vigoare privind liberul acces la informaţiile de interes public.

ITM Iaşi a sancţionat contravenţional o firmă de plasare a forţei de muncă în străinătate pentru că nu a inclus în contractele de muncă, de mediere şi în oferta fermă de locuri de muncă informaţii despre asigurarea medicală şi de viaţă a angajaţilor români, condiţii de transport şi de repatriere a românilor, inclusiv în caz de boală profesională, accident de muncă, deces; acordarea de despăgubiri în cazurile enumerate anterior, şi nu numai.
Identitatea firmei sancţionate nu e informaţie de interes public, a răspuns pentru Economica.net ITM Iaşi.

 • Printre motivele pentru care firma a fost sancţionată se numără lipsa din contractele de mediere, de muncă şi de ofertă fermă de locuri de muncă a informaţiilor despre asigurarea medicală şi de viaţă a angajaţilor români; condiţii de transport şi de repatriere a românilor, inclusiv în caz de boală profesională, accident de muncă, deces; acordarea de despăgubiri în caz de boală profesională, accident de muncă sau deces; durata timpului de muncă şi de repaus; sporuri, ore suplimentare; datele la care se plăteşte salariul;  durata, cum se acordă şi drepturile băneşti aferente concediului de odihnă; condiţii de cazare, taxele, impozitele şi contribuţiile care grevează asupra veniturilor angajaţilor români. 

ITM Suceava a sancţionat trei firme în perioada de referinţă; a aplicat patru sancţiuni şi cinci măsuri pentru remedierea neregulilor constatate. Din contractele de muncă au lipsit informaţii prevăzute la art. 11 (1) din Legea 156 din 2000, iar medierea angajărilor în străinătate nu a fost făcută de agenţi de plasare, reiese din răspunsul primit de Economica.net de la ITM Suceava. 

ITM Bistriţa-Năsăud a sancţionat o firmă de profil, în perioada de referinţă, pentru încălcarea prevederilor art. 8, alineatul (1), a) din Legea 156/2000, au spus pentru Economica.net oficialii instituţiei.
Firma a primit avertisment scris din partea ITM BN.

 • ART. 8 (1) Agenţii de plasare desfăşoară pe teritoriul României activitatea de mediere în vederea angajării cetăţenilor români în străinătate dacă îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii: a) s-au înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi au sediul, în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi;

În perioada de referinţă, ITM Covasna a aplicat o singură sancţiune unei firme firme de plasare forţă de muncă în străinătate, dar nu ne-a comunicat care este aceasta şi ce nereguli a găsit acolo.

ITM Cluj a sancţionat un agent de plasare de forţă de muncă în străinătate, cu amendă de 10.000 de lei, pentru că în contractele de mediere nu a inclus majoritatea informaţiilor prevăzute de lege, reiese din datele trimise de instituţie pentru Economica.net.

ITM Sălaj a sancţionat doi agenţi de plasare de forţă de muncă şi a aplicat două avertismente în perioada de referinţă, au spus pentru Economica.net oficialii instituţiei.
Contractele de mediere nu conţineau toate datele obligatorii prevăzute de lege, iar firmele nu au trimis la ITM situaţiile trimestriale cu privire la persoanele angajate în străinătate, au explicat pentru Economica.net oficialii ITM Sălaj. 

În perioada de referinţă, ITM Satu Mare a sancţionat contravenţional trei agenţi de plasare a forţei de muncă în străinătate, a aplicat şase sancţiuni contravenţionale, dintre care cinci avertismente şi o amendă în sumă de 20.000 lei, au spus pentru Economica.net oficialii ITM Satu Mare. Printre neregulile găsite aici se numără încălcarea articolului 8 alineatul (1) şi a articolului 12, au adăugat oficialii instituţiei. 

În perioada ianuarie 2020 până în prezent, ITM Timiş a sancţionat şapte agenţi de plasare a forţei de muncă în străinătate, în baza Legii 156/2000, republicată, privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, au spus pentru Economica.net oficialii instituţiei. ITM le-a aplicat 11 sancţiuni, din care 10 avertismente şi o amendă în valoare de 10.000 de lei, ne-au răspuns oficialii instituţiei.

ITM Timiş a aplicat aceste sancţiuni pentru încălcarea articolului 6 alineatul (1), art. 8 alineatul (1), art. 11 sau art. 13 (1), după caz, din Legea 156 din 2000.

 

În perioada de referinţă, ITM Bihor a sancţionat trei firme de plasare a forţei de muncă în străinătate, a aplicat cinci sancţiuni, dintre care o amendă de 7.000 lei şi patru avertismente, potrivit informaţiilor trimise pentru Economica.net de instituţie.

Neregulile găsite de ITM Bihor:

 • ofertele ferme de locuri de muncă din contractele încheiate cu angajatorii din străinătate nu au prevăzut informaţii despre: tariful orar şi/sau salariul lunar, moneda în care se efectuează plata, modalităţile de plată și datele de plată a salariului; condiţiile de transport şi de repatriere a salariaților români, inclusiv în caz de boli profesionale, accidente de muncă sau deces; obiceiurile locului şi orice alte aspecte specifice de natură a pune în pericol viața, libertatea sau siguranta salariaților români; datele de contact ale ambasadelor/misiunilor diplomatice ale României în statul de destinaţie.
 • neîncheierea contractelor individuale de muncă atât în limba statului în care se află stabilit sau își desfăşoară activitatea angajatorul, cât şi în limba română, înainte de plecarea salariatului din România;
 • netransmiterea trimestrială catre Inspectoratul teritorial de muncă Bihor în a cărui rază teritorială își desfăşoară activitatea, până la sfârşitul lunii următoare trimestrului încheiat, a situaţiei privind contractele de mediere încheiate și persoanele angajate în străinătate.

Denumirea agenţilor de plasare a forţei de muncă sancționaţi nu se încadrează în categoria informaţiilor de interes public care se comunică la cerere sau din oficiu, conform dispoziţiilor art. 5 şi art. 6 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și nici a celor prevăzute în Lista documentelor care conţin informatii de interes public conform art. 5 alin. 1, lit.g, din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, ne-au spus oficialii ITM Bihor.

În perioada de referinţă, ITM Dolj a sancţionat o firmă de plasare a forţei de muncă în străinătate cu avertisment scris, pentru nerespectarea prevederilor Legii 156/2000, au spus pentru Economica.net oficialii instituţiei.

În perioada de referinţă, ITM Harghita a sancţionat două societăţi care desfăşoară activitate de plasare a forţei de muncă in străinatate, a aplicat trei avertismente pentru încălcarea art. 11, 12 din Legea nr.156/2000, cu modificările și completările ulterioare, și o amendă în valoare de 3.000 lei pentru încălcarea art. 13 alineatul 1 din acelaşi act normativ, au răspuns pentru Economica.net oficialii instituţiei.

În primele patru luni din acest an, ITM Arad i-a sancţionat toţi cei 13 agenţi de plasare a forţei de muncă în străinătate din judeţ.

În perioada de referinţă, ITM Arad i-a sancţionat pe toţi cei 13 agenţi de plasare a forţei de muncă în străinătate din judeţ, au spus pentru Economica.net oficialii instituţiei. În urma controalelor, ITM Arad le-a aplicat 16 sancţiuni. 

Iată neregulile găsite de ITM Arad:

 • În contractele cu oferta fermă de locuri de muncă nu au fost cuprinse, explicit, următoarele date, prevăzute la art. 11 alin. (1) din Legea 156/2000: funcţia, meseria sau ocupaţia, respectiv conditiile de muncă si de clima din ţara în care va lucra; datele de contact ale ambasadelor/misiunilor diplomatice ale României în statul de destinaţie; condiţiile de transport şi de repatriere a salariaţilor români, inclusiv în caz de boli profesionale, accidente de muncă sau deces; durata angajării, condiţiile de angajare, de încetare a angajării sau de reangajare; modalităţile de plată a salariului; sporuri, ore suplimentare şi alte drepturi salariale; cazurile în care pot fi urmărite drepturile salariale; durata, modul de acordare şi drepturile băneşti aferente concediului de odihnă; asigurarea medicală şi de viață a angajatilor români, în aceleaşi condiţii cu cetățenii din tara de destinaţie; acordarea de despăgubiri în caz de boli profesionale, accidente de muncă sau deces; conditiile de asigurare a hranei; obiceiurile locului şi orice alte aspecte specifice care pot pune în pericol viaţa, libertatea sau siguranţa salariaţilor români; taxele, impozitele şi contribuţiile care grevează asupra veniturilor angajatilor cetățeni români, asigurându-se, după caz, evitarea dublei impuneri sau a dublei perceperi de contribuţii de asigurări sociale; durata timpului de repaus.
 • În contractele individuale de muncă nu au fost cuprinse următoarele informaţii, în mod explicit, aşa cum sunt prevăzute la art. 11 alin. (1) din Legea 156/2000: datele de identificare ale angajatorului străin ; condiţiile de cazare, sau după caz de închiriere a unei locuinte ; datele de contact ale ambasadelor/misiunilor diplomatice ale României în statul de destinaţie ; sporuri, ore suplimentare şi alte drepturi salariale; condiţiile de reangajare”; modul de acordare a drepturilor băneşti aferente concediului de odihnă; condiţiile de transport şi de repatriere a salariaților români, inclusiv în caz de boli profesionale, accidente de muncă sau deces; obiceiurile locului şi orice alte aspecte specifice de natură a pune în pericol viaţa, libertatea sau siguranţa salariaţilor români.

Instituţia nu ne-a spus şi numele firmelor sancţionate pentru că aceste informaţii nu fac parte din categoria informaţiilor de interes public, astfel cum sunt prevăzute de articolul 5 din Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. De asemenea, în motivare refuzului de a ne transmite aceste date, instituţia a invocat Regulamentul UE 679 /2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal. 

ITM Sibiu a sancţionat nouă firme de plasare în perioada de referinţă şi a aplicat 12 sancţiuni contravenţionale, respectiv două amenzi în valoare de 17.000 de lei şi 10 avertismente, pentru încălcarea Legii 156 din 2000, au spus pentru Economica.net oficialii instituţiei. Acestea au vizat:

 • lipsa ofertelor ferme de locuri de muncă în străinătate;
 • firmele de plasare nu au încheiat contractele de muncă în română şi în limba în care îşi desfăşoara activitatea angajatorul;
 • firmele de plasare amendate nu au inclus în ofertele ferme de locuri de muncă toate informaţiile prevăzute la art. 11 din Legea 156 din 2000, reiese din datele primite de Economica.net de la ITM Sibiu.

ITM Caraş Severin a sancţionat 21 de agenţi de plasare a forţei de muncă în străinătate, în perioada de referinţă, cărora le-a aplicat 25 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 51.000 lei, au spus pentru Economica.net oficialii instituţiei. Printre neregulile găsite de ITM se numără încălcarea art. 6 (2), a art. 8, alineatele (1), (3), (4), (5), a art. 11 şi a art. 12 din Legea 156 din 2000, au conchis oficialii instituţiei. 

În perioada de referinţă, ITM Bucureşti a sancţionat şapte agenţi de plasare a forţei de muncă în străinătate, a aplicat 13 sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea articolelor 8, 10, 11 şi 13 din Legea 156 din 2000 şi amenzi de 31.000 de lei, ne-au spus oficialii ITM.  Numele firmelor sancţionate nu ne-au fost comunicate pe motiv că nu sunt informaţii de interes public.

 

Capitolul al treilea. Judeţe în care fie nu avem firme de plasare de forţă de muncă în străinătate, fie nu au fost sancţionate, fie controlate în primele patru luni. 

Trei judeţe în care nu avem firme de plasare de români în străinătate, în evidenţele ITM.

Până în luna mai 2020, În Teleorman şi Călăraşi nu sunt înregistrate firme de plasare de forţă de muncă în străinătate, au spus pentru Economica.net oficialii ITM-urilor din aceste judeţe.
În Vrancea nu există agenţi de plasare de forţă de muncă în străinătate, activi în perioada de referinţă, a răspuns ITM Vrancea pentru Economica.net.

14 judeţe în care ITM nu au sancţionat firme de plasare a forţei de muncă în străinătate, în primele patru luni din 2020, pentru încălcarea Legii 156 din 2000.

ITM-urile din Botoşani, Bacău, Argeş, Dâmboviţa, Galaţi, Bacău, Giurgiu, Neamţ, Ialomiţa, Constanţa, Mehedinţi, Prahova şi Ilfov nu au sancţionat societăţi de plasare de forţă de muncă în străinătate din judeţele respective, în perioada de referinţă (primele patru luni ale anului). De asemenea, nici ITM Gorj nu a aplicat sancţiuni pentru nerespectarea Legii 156 din 2000, ne-au răspuns oficialii instituţiei. ITM Gorj a sancţionat o firmă de plasare de forţă de muncă în străinătate, dar pentru nerespectarea Codului Muncii, reiese din datele pe care instituţia ni le-a comunicat.

În Alba – o singură firmă de profil, necontrolată de ITM în primele patru luni.

 • „La nivelul ITM Alba avem o singură societate înregistrată cu acest obiect de activitate şi anume SC Monica Job Agenturi SRL Alba Iulia. Societatea respectivă nu a fost controlată în anul 2020 întrucât administratorul acesteia se află în Germania de la începutul anului, prin urmare nu sunt de semnalat nereguli în ceea ce priveşte activitatea acestei societăţi”, au spus pentru Economica.net oficialii ITM Alba.

În Maramureş sunt trei firme de plasare autorizate să plaseze forţă de muncă în străinătate. În primele patru luni, aceste firme nu au mediat angajări în străinătate, ne-au spus oficialii ITM Maramureş.

 

Precizări:

ITM Vaslui nu a răspuns solicitării noastre, trimise pe 5 mai, deşi am cerut, în mod repetat, un răspuns oficial din partea instituţiei.

Te-ar mai putea interesa și
Modelul electric Dacia Spring, deja disponibil pentru revânzare pe site-urile de profil
Modelul electric Dacia Spring, deja disponibil pentru revânzare pe site-urile de profil
Pe site-urile de comerț online au apărut deja, la doar câteva zile după debutul livrărilor, primele anunțuri cu modele Dacia Spring de vânzare....
Misavan va inaugura în februarie depozitul logistic din Parcul Industrial Miroslav din județul Iași
Misavan va inaugura în februarie depozitul logistic din Parcul Industrial Miroslav din județul Iași
Producătorul și distribuitorul ieșean de produse profesionale de curățenie și dezinfecție Misavan a anunțat miercuri ...
Sindicaliștii de la “Cartel Alfa” au făcut plângere penală la DNA împotriva Guvernului în chestiunea ordonanței de plafonare și compensare a facturilor la gaze și energie electrică. Vorbesc despre “grup infracțional organizat”
Sindicaliștii de la “Cartel Alfa” au făcut plângere penală la DNA împotriva Guvernului în chestiunea ordonanței ...
Confederația sindicală “Cartel Alfa” a sesizat DNA În legătură cu adoptarea, de către Guvern, a ordonanței de ...
Statul și-a asumat să vândă cel puțin 20% din CE Oltenia până în 2026
Statul și-a asumat să vândă cel puțin 20% din CE Oltenia până în 2026
Guvernul și-a asumat, în fața Comisiei Europene, să vândă cel puțin 20% din acțiunile deținute de statul român ...