MFP aduce completări şi clarificări pe Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) aduce completări şi clarificări pe Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal la capitolele 'Impozite şi taxe locale', 'Taxa pe valoarea adăugată' şi 'Accize şi alte taxe speciale', în acest sens fiind publicat pe site-ul propriu un proiect de Hotărâre de Guvern, informează un comunicat al MFP.
Economica.net - mie, 17 feb. 2016, 18:34
MFP aduce completări şi clarificări pe Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal

‘La capitolul ‘Impozite şi taxe locale’, au fost completate prevederile referitoare la depunerea declaraţiilor de către persoanele fizice care au în proprietate clădiri cu destinaţie mixtă sau nerezidenţială; s-au adus clarificări în cazul clădirilor/terenurilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ teritoriale care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se referă la perioade mai mici de o lună, obligaţia declarării şi plăţii taxei pe clădiri/teren îi revine persoanei de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă; au fost exemplificate cazuri în care un contribuabil deţin mai multe terenuri situate în intravilan, înregistrate în registrul agricol la alte categorii de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, evidenţiate în ordine descrescătoare şi pentru care suprafaţa de cel mult 400 mp se determină o singură dată’, precizează comunicatul MFP.

La capitolul ‘Taxa pe valoarea adăugată’ s-au adus clarificări cu privire la momentul la care intervine faptul generator de taxă în cazul unor servicii de închiriere, leasing, concesionare, arendare de bunuri, acordare cu plată pe o anumită perioadă a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct şi superficie, asupra unui bun imobil, în situaţia în care nici contractul, nici factura nu prevăd un termen de plată.

De asemenea, au fost completate prevederile referitoare la regimul aplicabil în situaţia cartelelor preplătite care pot fi utilizate pentru mai multe scopuri şi pentru care nu se poate determina momentul utilizării creditului şi destinaţia acestuia, în sensul că acestea sunt tratate similar cartelelor preplătite care pot fi utilizate numai pentru servicii de telecomunicaţii şi a fost indicat codul din Nomenclatura Combinată stabilită prin Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 la care se încadrează dispozitivele cu circuite integrate, pentru a facilita încadrarea acestor bunuri pentru care se aplică taxare inversă.

Potrivit sursei citate, în proiectul de HG sunt clarificate condiţiile în care se aplică taxarea inversă în cazul bunurilor prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. i) – k) din Codul fiscal, având în vedere condiţia suplimentară, introdusă prin Legea nr. 358/2015, respectiv ca valoarea pe factură să fie egală sau mai mare de 22.500 de lei, fiind inclus şi un exemplu, în acest sens.

‘La capitolul ‘Accize şi alte taxe speciale’, a fost eliminată obligaţia prin care destinatarii înregistraţi trebuie să depună cerere de modificare a autorizaţiei şi în cazul modificării cantităţii de produse accizabile, precum şi a obligaţiei de a depune situaţia lunară centralizatoare a livrărilor de produse accizabile; s-au clarificat situaţiile în care un antrepozit fiscal poate livra în vrac alcool etilic denaturat în regim de scutire directă şi indirectă de la plata accizelor; au fost stabilite documentele pe care operatorii economici trebuie să le depună pentru a putea beneficia de restituirea accizelor în cazul scutirii indirecte prevăzute la pct. 90; au fost specificate în mod expres documentele care însoţesc cererea de autorizare a expeditorului înregistrat şi importatorului autorizat’, se precizează în comunicatul MFP.

Te-ar mai putea interesa și
EXCLUSIV Un vânzător de RCA din top, cu sute de mii de clienți șoferi, arată probleme mari, după patru sancțiuni în doi ani. Unde se oprește „cutremurul” din piața brokerajului?
EXCLUSIV Un vânzător de RCA din top, cu sute de mii de clienți șoferi, arată probleme mari, după patru sancțiuni în ...
DAW Management Broker de Asigurări a mai luat o amendă de la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și ajunge la a patra sancțiune în nici doi ani, iar Autoritatea deja îi acordă o......
Turismul reprezintă o treime din economia Greciei și este cel mai mare angajator –  studiu Confederaţia Turistică Elenă
Turismul reprezintă o treime din economia Greciei și este cel mai mare angajator – studiu Confederaţia Turistică ...
Contribuţia totală a turismului la economia Greciei în 2023 (incluzând beneficiile directe şi secundare) este estimată ...
S&P a menținut ratingul României la BBB-/A3, cu perspectivă stabilă
S&P a menținut ratingul României la BBB-/A3, cu perspectivă stabilă
Agenţia de rating S&P Global a reconfirmat, în data de 12 aprilie, ratingul aferent datoriei guvernamentale a României ...
Comuniștii ruși protestează după ce Ministerul Educației a introdus în programa școlară golful, un sport al „elitelor occidentale neprietenoase”
Comuniștii ruși protestează după ce Ministerul Educației a introdus în programa școlară golful, un sport al „elitelor ...
Ministerul rus al Educaţiei a introdus golful la orele de educaţie fizică în licee, decizie criticată de Partidul Comunist ...