1EUR = 4.8430 RON | Bucureşti 29 º

News

Ministerul Economiei propune o Lege privind administrarea şi valorificarea participaţiilor statului

Ministerul Economiei a pus în dezbatere un proiect de Lege privind administrarea şi valorificarea participaţiilor statului, iar nerespectarea prevederilor acesteia presupune sancţiuni de până la 100.000 lei şi se pedepseşte inclusiv cu doi ani de închisoare.

03 noi, 2017 | News.ro

"Prin procesul de valorificare a participaţiilor statului se are în vedere încheierea celor mai bune tranzacţii în favoarea statului român", se arată în document.

Prevederile proiectului de act normativ se aplică societăţilor la care statul este acţionar sau asociat, filialelor la care sunt acţionari sau asociaţi majoritari societăţi cu capital majoritar de stat, societăţilor naţionale, companiilor naţionale, precum şi regiilor autonome, inclusiv societăţilor rezultate în urma reorganizării acestora.

Diminuarea participaţiei statului la companiile sale se realizează prin: vânzarea de participaţii, majorarea de capital social prin aport de capital privat sau transferul cu titlu gratuit a activelor cu caracter social, urmat de diminuarea capitalului social din cota aparţinând statului.

"Participaţiile se vând la preţul de piaţă rezultat din raportul dintre cerere şi ofertă, chiar dacă acest preţ este inferior preţului de ofertă stabilit de instituţia publică implicată", se menţionează în document.

Proiectul prevede şi sancţiuni.

Astfel, în situaţia în care terenul pentru care a fost emis certificatul face obiectul unei tranzacţii anterior înscrierii ipotecii în favoarea statului prin instituţia publică implicată, "fapta constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la şase luni la doi ani sau cu amendă".

Mai mult, dacă, de exemplu, neînregistrarea majorării de capital social se dovedeşte a fi imputabilă administratorilor existenţi la momentul obţinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului de către societate, aceştia se sancţionează contravenţional, în mod individual, cu amendă de la 3.000 la 5.000 lei.

Însă dacă, de exemplu, administratorii societăţii nu vor notifica imediat, pe parcursul derulării procesului de privatizare, producerea oricărui act sau fapt de natură să modifice datele cuprinse în dosarul de prezentare sau să angajeze răspunderea societăţii, atunci riscă o amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Sancţiunea se va aplică, în mod individual, administratorilor societăţii.

În cazul în care administratorii societăţii nu solicită înregistrarea majorării capitalului social în în termen de 90 de zile de la data emiterii certificatului, oficiul registrului comerţului va înregistra majorarea, la cererea instituţiei publice implicate.

Dacă societăţile nu vor respecta termenul, atunci vor fi sancţionate cu amendă de la 50.000 la 100.000 lei. Sancţiunea se aplică administratorilor sau membrilor directoratului societăţii.

De asemenea, pentru pregătirea procesului de privatizare a firmelor la care statul este acţionar, trebuie să se constituie, pentru fiecare operator economic care face obiectul privatizării, câte o comisie de privatizare asistată de un secretariat tehnic.

Principalul obiectiv al acestui proiect de act normativ îl constituie îmbunătăţirea cadrului legislativ astfel încat să fie adecvat realităţilor economice actuale, arată documentul.

De asemenea, unele prevederi din legislaţia actuală de privatizare implică elemente de ajutor de stat care au fost remediate în proiectul noului act normativ.

"Se apreciază că impactul socio-economic al prezentului act normativ se va manifesta şi la nivelul mediului de afaceri, având în vedere atragerea de resurse financiare private pentru realizarea acţiunilor de atragere de investiţii prin parteneriat public privat şi după caz, prin derularea proceselor de valorificare a participaţiilor sau majorare de capital social cu aport de capital privat", potrivit notei de fundamentare.

loading...
Loading...

CELE MAI NOI ȘTIRI

CELE MAI NOI ȘTIRI

OPINII ECONOMICA.NET

NOOBZ.RO

NSTRAVEL.RO

CAPITAL.RO