1EUR = 4.8406 RON | Bucureşti 30 º

Turism

Ministerul Turismului propune un Master plan de investiţii în turism

Îmbunătăţirea performanţelor turismului din ultima perioadă arată că România are un potenţial turistic foarte ridicat, însă cu un nivel redus de valorificare, în special din cauza lipsei unei coerenţe în aplicarea măsurilor de redresare a sectorului, motiv pentru care ministerul de resort propune un Master plan al investiţiilor în turism, pe care l-a publicat pe site-ul propriu.

18 iul, 2017 | Agerpres

'Dezvoltarea unui Program Multianual pentru dezvoltarea investiţiilor în turism, denumit Master-Planul investiţiilor în turism a constituit o condiţie esenţială pentru crearea premiselor de dezvoltare superioară a destinaţiilor turistice din România, dar şi a României ca macrodestinaţie', se menţionează în nota de fundamentare a proiectului de HG privind aprobarea Programului Multianual pentru dezvoltarea investiţiilor în turism.

Master planul cuprinde o serie de măsuri ce au ca scop dezvoltarea comunităţilor locale din zonele cu potenţial turistic ridicat, prin creşterea investiţiilor publice în infrastructura turistică; dezvoltarea competitivă a turismului prin identificarea, evaluarea, prioritizarea pe forme de turism şi o direcţionare eficientă a investiţiilor publice; dezvoltarea unei reţele de destinaţii turistice competitive pe plan internaţional; valorificarea durabilă a specificului local şi a elementelor de identitate naţională prin turism; identificarea unei abordări integrate a politicii turistice la nivelul regiunilor, prin dezvoltarea durabilă a turismului.

Activităţile majore vor viza, conform proiectului, dezvoltarea turismului de sănătate, a domeniului schiabil, dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement, dezvoltarea echilibrată şi integrată a zonei turistice din Delta Dunării şi a staţiunilor de pe litoralul Mării Negre, dezvoltarea infrastructurii turistice de-a lungul Dunării, dezvoltarea infrastructurii turistice din zona montană înaltă, dezvoltarea infrastructurii de vizitare din ariile naturale protejate, altele decât cele din zona montană.

În vederea implementării Master Planului de investiţii în turism, pentru activităţile majore va fi pentru investiţii realizate în staţiunile de interes naţional, atestate în condiţiile legii, contribuţia Ministerul Turismului este de 90%, iar contribuţia unităţii administrativ-teritoriale beneficiare este de 10%, pentru investiţii realizate în staţiunile de interes local, atestate în condiţiile legii, de 85%, respectiv de 15%; iar pentru investiţii în alte domenii 70%, respectiv 30%. Pentru Investiţiile de importanţă naţională contribuţia Ministerul Turismului este de 100%.

Începând cu anul 2006, instituţiile publice cu atribuţii în domeniul turismului au gestionat primul Program de investiţii în infrastructura de turism în parteneriat public - public, asemănător programelor derulate de autorităţile publice centrale din ţările vecine şi din Europa în general, cu impact direct în dezvoltarea destinaţiilor turistice.

'Lipsa investiţiilor, a infrastructurii de transport, a unui cadru legislativ clar şi unitar afectează creşterea calităţii şi competitivităţii turismului românesc, sens în care se impun măsuri de corelare a cadrului legal cu nevoile investitorilor în industria turismului, dar şi cu trendul internaţional în domeniu, astfel încât să fie asigurat un flux ascendent de turişti.

În acest context, existenţa unui Master plan de investiţii în infrastructura de turism, în concordanţă cu patrimoniul şi potenţialul destinaţiilor turistice constituie o condiţie esenţială pentru crearea premiselor de dezvoltare superioară a destinaţiilor turistice din România, dar şi a României ca macrodestinaţie', se menţionează în Nota de fundamentare.

În acest sens, în luna iulie 2017, la solicitarea Ministerului Turismului, Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare în Turism a elaborat un studiu de cercetare privind dezvoltarea investiţiilor publice în infrastructura specifică din România pentru perioada 2007-2016 şi direcţiile principale de dezvoltare a acestora, în baza căruia s-au fundamentat direcţiile de acţiune în vederea dezvoltării investiţiilor în turism. Acest document a recomandat un set de obiective specifice, a căror realizare va avea ca efect ridicarea nivelul calitativ şi cantitativ al serviciilor turistice.

loading...
Loading...

CELE MAI NOI ȘTIRI

CELE MAI NOI ȘTIRI

OPINII ECONOMICA.NET

NOOBZ.RO

NSTRAVEL.RO

CAPITAL.RO