Pensia specială medie brută din SRI depăşeşte 5.100 de lei în 2017 şi e cu peste 900 de lei mai mare decât în 2016 UPDATE

Pensiile speciale plătite de Casa de Pensii Sectorială a SRI au costat bugetul de stat peste 585 milioane de lei în anul 2017, cu peste 41% mai mult decât în 2016. Pensia specială medie, plătită de Casa de Pensii a SRI în 2017, a depăşit 5100 de lei brut şi este cu 22% mai mare decât în 2016, reiese din datele pe care SRI le-a comunicat ECONOMICA.NET. Pensiile speciale din SRI se plătesc doar din bugetul de stat, adică din taxele şi impozitele plătite obligatoriu de toţi contribuabilii din România.
Cristina Şomănescu - mar, 27 mart. 2018, 21:01
Pensia specială medie brută din SRI depăşeşte 5.100 de lei în 2017 şi e cu peste 900 de lei mai mare decât în 2016 UPDATE

Pensiile militarilor care au lucrat în SRI sunt administrate şi plătite de Casa de Pensii Sectorială a SRI.

Pensiile speciale administrate de Casa de Pensii Sectorială (CPS) a SRI au costat bugetul de stat 585,02 milioane lei în anul 2017, cu 41,5% mai mult decât în anul 2016, reiese din datele pe care SRI le-a comunicat la solicitarea ECONOMICA.NET. Pensiile speciale din SRI se plătesc doar de la bugetul de stat, potrivit Legii nr. 223 din 2015 privind pensiile militare de stat.

Pensia specială medie brută din SRI a depăşit 5.157 lei în anul 2017 şi este cu aproape 22% mai mare decât în anul 2016 (ceea ce înseamnă o creştere cu peste 926 de lei faţă de nivelul anului 2016), rezultă din datele pe care SRI le-a transmis pentru Economica.net.

În medie, 9.453 de oameni au încasat lunar, în 2017, pensie specială plătită de Casa de Pensii Sectorială (CPS) a SRI, în creştere cu 16% faţă de 2016, arată datele SRI, pe care le-am comparat.

În ceea ce priveşte dinamica numărului de beneficiari de pensii speciale, plătite de CPS a SRI în 2017, observăm din compararea datelor oficiale că acesta a crescut continuu din ianuarie până în noiembrie. Numărul celor iau pensii speciale plătite de Casa de Pensii a SRI a crescut foarte modest de la o lună la alta în 2017, cu câteva excepţii, dar şi acestea nesemnificative: în februarie faţă de luna ianuarie, în septembrie faţă de luna august; în octombrie faţă de luna septembrie; în noiembrie faţă de luna octombrie. Vedem din datele SRI că cea mai mare creştere de la o lună la alta a numărului de beneficiari de pensii speciale s-a înregistrat în septembrie faţă de nivelul lunii august (465 de pensionari în plus, plătiţi de CPS a SRI). Totuşi, menţionăm că procentual, creşterea în intervalul antemenţionat nu a fost considerabilă, ci de numai 5% (în septembrie faţă de luna august a anului trecut). Putem prezuma că accelerarea ritmului de creştere a numărului de beneficiari de pensii speciale, plătiţi de Casa de Pensii a SRI, a fost influenţată de modificările aduse legilor care reglementează acordarea pensiilor de serviciu, intrate în vigoare în întregime pe 15 septembrie 2017.

Însă, comparând datele oficiale din 2017 cu cele din 2016, remise de SRI, constatăm că cea mai creştere a numărului de pensionari SRI, care iau pensie specială, de circa 20,4%, s-a înregistrat în luna noiembrie 2017 faţă de nivelul aceleiaşi luni din anul 2016. Aceasta înseamnă că numărul celor au luat în noiembrie 2017 pensii speciale plătite de CPS a SRI este cu aproape 1750 mai mare decât în noiembrie 2016. Şi de această dată vedem o accentuare a ritmului de creştere a numărului de beneficiari de pensii speciale începând din septembrie 2017, luna în care au intrat în vigoare schimbările aduse acestor pensii. Detalii, în al doilea tabel de mai jos. 

Vă amintim că pe 15 septembrie a intrat în vigoare în întregime Ordonanţa de Urgenţă nr. 59 din 2017 prin care Guvernul a făcut o serie de modificări nesubstanţiale la legile care reglementează acordarea pensiilor speciale:

  • pensiile speciale nu mai cresc ori de câte ori se majorează salariile celor încadraţi în funcţiile din care s-au pensionat beneficiarii de pensii de serviciu. Pensiile speciale sunt indexate doar cu rata medie a inflaţiei, indicator definitiv, stabilit la data de 1 ianuarie a fiecărui an. Până la 15 septembrie 2017, pensiile speciale au fost indexate cu 100% din rata inflaţiei, la care s-a adăugat 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat.
  • valoarea netă a pensiei de serviciu nu mai depăşeşte media soldelor sau salariilor nete cuprinse în baza de calcul a pensiei.

Iată, pe larg, cele mai importante informaţii despre pensiile speciale administrate de Casa de Pensii a SRI, comunicate de SRI la solicitarea Economica.net:

Anul 2017

Număr beneficiari de pensii de serviciu, plătiţi de Casa Sectorială de Pensii a SRI

Sumele brute, plătite de Casa Sectorială de Pensii a SRI, de la bugetul de stat, pentru pensiile de serviciu (nu includ drepturile restante) 

Valoarea medie brută lunară a pensiei speciale plătite de Casa Sectorială de Pensii a SRI

Ianuarie

8.848 de oameni

aproape 40,4 milioane de lei

4.565,90 lei

Februarie

9.089 de oameni

peste 42 de milioane de lei

4.621,37 lei

Martie

9.102 de oameni

peste 42,45 de milioane de lei

4.664,70 lei

Aprilie

9.136 de oameni

peste 42,81 de milioane de lei

4.686,00 lei

Mai

9.155 de oameni

peste 43,35 de milioane de lei

4.735,60 lei

Iunie

9.175 de oameni

peste 43,47 de milioane de lei

4.738,50 lei

Iulie

9.219 de oameni

peste 45,14 milioane lei

4.896,49 lei

August

9.280 de oameni

peste 46,43 milioane le

5.003,48 de lei

Septembrie

9.745 de oameni

peste 52,65 milioane lei

5.403,76 lei

Octombrie

10.071 de oameni

peste 75,98 milioane lei

7.544,52 lei

Noiembrie

10.312 de oameni

Peste 57,63 milioane lei

5.589,50 lei

Decembrie

10.307 de oameni

Peste 52,67 milioane lei

5.110,49 de lei

Sursă informaţii tabel: SRI exclusiv pentru ECONOMICA.NET.  

Precizare: am calculat pensiile medii brute lunare funcţie de valorile exacte ale sumelor plătite de la bugetul de stat pentru pensiile de serviciu ale SRI, nu cele aproximative, din tabel.

În octombrie 2017, pensia medie brută din SRI a urcat semnificativ şi a depăşit valoarea de 7.500 de lei (detalii în tabelul de mai sus). De ce

Ca fapt insolit, datele pe care ni le-a comunicat SRI arată că în octombrie 2017 am avut o creştere cu aproape 40% a valorii pensiei speciale medii brute faţă de nivelul înregistrat în luna septembrie a anului curent. Concret, pensia specială medie brută din SRI în luna octombrie a depăşit 7.500 de lei, faţă de nivelul de 5.400 de lei din septembrie. Oficialii SRI au explicat pentru Economica.net că această evoluţie se datorează procesului de recalculare a pensiilor, derulat în ultimul trimestru din 2017.
„În conformitate cu prevederile art.67 din Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr.6/2017, în trimestul IV al anului 2017 au fost achitate sumele restante cuvenite ca urmare a procesului de recalculare a pensiilor potrivit art. 109 alin. (1) şi art. 110 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare”, au spus pentru Economica reprezentanţii SRI.

Au dreptul la pensie de serviciu pentru limită de vârstă profesioniştii din SRI care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  • au împlinit vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă.
  • au vechime efectivă de cel puţin 25 de ani, din care cel puţin 15 ani reprezintă vechimea în serviciu.

Pensiile speciale din SRI reprezintă 65% din media soldelor/salariilor lunare brute care au fost realizate la funcţia de bază în şase luni consecutive, din ultimii cinci ani de activitate, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea beneficiarului. 

Pentru militarii cu vechime cumulată de cel puţin 25 de ani, cuantumul pensiei de serviciu se determină în procent de 65% din baza de calcul. Baza de calcul este media soldelor/salariilor lunare brute care au fost realizate la funcţia de bază în şase luni consecutive, din ultimii cinci ani de activitate, actualizate la data deschiderii sau recalculării dreptului de pensie. Pentru fiecare an care depăşeşte 25 de ani de vechime cumulată, se adaugă câte 1% din baza de calcul.

Pensia stabilită, recalculată şi actualizată în condiţiile Legii nr. 223 din 2015, cu modificările şi completările ulterioare, nu poate fi mai mare decât 85% din baza de calcul.

Pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete, corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul a pensiei, ne-au explicat oficialii SRI. 

Militarii aflaţi în activitate contribuie la bugetul de stat prin plata unei cote individuale de contribuţie, de 25% din solda lunară brută/salariul lunar brut.

Militarii aflaţi în activitate nu plătesc contribuţia de asigurări sociale, ci o contribuţie individuală la bugetul de stat, de 25% din salariul/solda brută lunară.

Articolul nr. 141 din Codul Fiscal:
• se exceptează de la plata contribuţiilor de asigurări sociale veniturile acordate, potrivit legii, personalului militar în activitate, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special care îşi desfăşoară activitatea în instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pentru care se datorează contribuţie individuală la bugetul de stat, potrivit Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.
Cota de contribuţie individuală la bugetul de stat este egală cu cota de contribuţie individuală de asigurări sociale. Baza lunară de calcul al contribuţiei individuale o reprezintă solda lunară brută/salariul lunar brut, se arată în Legea pensiilor militare, în vigoare.
Cota de contribuţie individuală la bugetul de stat este egală cu cota de contribuţie individuală de asigurări sociale, respectiv 25%, iar baza lunară de calcul al contribuţiei individuale o reprezintă solda lunară brută/salariul lunar brut. Contribuţia individuală la bugetul de stat este suportată de toate categoriile de personal militar în activitate, iar pensionarilor militari nu li se reţine această contribuţie. 
Precizăm că până la finalul anului 2017, contribuţie individuală la bugetul de stat, plătită de militari în activitate, a fost de 10,5% din solda lunară brută/salariul lunar brut. Din anul 2018, s-a majorat la 25%.

Dinamica numărului de pensionari plătiţi de Casa de Pensii a SRI între anii 2016 şi 2017

Luna

Număr beneficiari de pensii de serviciu, plătiţi de Casa Sectorială de Pensii a SRI în 2017

Număr beneficiari de pensii de serviciu, plătiţi de Casa Sectorială de Pensii a SRI în 2016

Creşterea numărului de beneficiari de pensii speciale plătite de CPS a SRI, în 2017 faţă de 2016

Ianuarie

8848 de oameni

7896 de oameni

Cu 12%, adică 952 de oameni în plus

Februarie

9.089 de oameni

7.885 de oameni

Cu 15,26%, adică peste 1200 de oameni în plus

Martie

9.102 de oameni

7.871 de oameni

Cu 15,63%, adică peste 1230 de oameni în plus

Aprilie

9.136 de oameni

7.926 de oameni

Cu 15,26%, adică 1210 oameni în plus

Mai

9.155 de oameni

7.967 de oameni

Cu 15%, adică aproape 1200 de oameni în plus

Iunie

9.175 de oameni

7.996 de oameni

Cu 14,74%, adică 1179 de oameni în plus

Iulie

9.219 de oameni

8063 de oameni

Cu 14,33%, adică 1156 de oameni în plus

August

9.280 de oameni

8.145 de oameni

Cu 13,9%, adică 1135 de oameni în plus

Septembrie

9.745 de oameni

8.248 de oameni

Cu 18,14%, adică 1497 de oameni în plus

Octombrie

10.071 de oameni

8.558 de oameni

Cu 17,67%, adică 1513 oameni în plus

Noiembrie

10.312 de oameni

8565 de oameni

Cu 20,39%, adică 1747 de oameni în plus

Decembrie

10.307 de oameni

8.612 de oameni

Cu 19,68%, adică 1695 de oameni în plus

Sursă informaţii tabel: SRI exclusiv pentru Economica.net. 

UPDATE 4 octombrie 2018: pensiile speciale din SRI au costat, în total, în 2017, peste 604,38 milioane de lei. Valoarea include şi plăţile restante.

Pe 4 octombrie 2018, SRI revine cu un răspuns exclusiv pentru Economica în care spune că suma totală brută plătită pentru pensiile de serviciu în cursul anului 2017 a fost de 604.380.642 lei. Valoarea include şi plata drepturilor restante, în cuantum de peste 19,35 milioane de lei, acordate pensionarilor în baza art.109 si art.110 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat.

Prin urmare, datele definitive, pe care Economica le-a primit de la SRI, arată că pensia de serviciu medie plătită de CPS a SRI s-a ridicat la 5.327,8 lei brut în 2017. 

Ce s-a schimbat la 15 septembrie pentru beneficiarii de pensii militare de stat, inclusiv pensiile speciale din SRI:

Articolul 59 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat s-a modificat prin OUG nr. 59 din 2017 şi are următorul cuprins: 

Articolul 59: Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea și comunicat de Institutul Național de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă un cuantum al pensiei mai mic, se păstrează cuantumul pensiei aflat în plată.

Până la intrarea în vigoare a OUG nr. 59 din 2017, articolul 59 din Legea nr. 223 din 2015 avea următorul cuprins:

Articolul 59 (1) Cuantumul pensiilor militare de stat se indexează anual cu 100% din rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat. Detalii, aici. 

Articolul 60 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat s-a modificat prin OUG nr. 59 din 2017 şi are următorul cuprins:

  • Articolul 60: La stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei.

Până la intrarea în vigoare a OUG nr. 59 din 2017, articolul 60 din Legea nr. 223 din 2015 avea următorul cuprins:

Articolul 60 – (1) Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează ori de câte ori se majorează solda de grad/salariul gradului profesional şi/sau solda de funcţie/salariul de funcţie al militarilor, poliţiştilor şi funcționarilor publici cu statut special, în procentele stabilite la art. 29, 30 și 108 și în funcție de vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie, astfel:

a) potrivit gradului militar/profesional avut la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu și a mediei soldelor de funcție/salariilor de funcție îndeplinite în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, la cererea persoanelor ale căror drepturi de pensie au fost deschise înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi; 
b) în funcție de gradul militar/profesional deținut la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu și media soldelor de funcție/salariilor de funcție deținute în cele 6 luni alese conform prevederilor art. 28 pentru drepturile de pensie deschise în baza prezentei legi. 
(2) În situația în care, în termen de 6 luni de la data primei majorări, persoanele îndreptățite nu depun cerere în acest sens, actualizarea se face, din oficiu, pe baza mediei soldelor de funcție/salariilor de funcție din ultimele 6 luni de activitate. 
(3) În anul în care pot fi aplicate atât prevederile art. 59, cât și cele ale alin. (1), se aplică dispozițiile cele mai favorabile. 
(4) Procedura de actualizare prevăzută la alin. (1) se stabilește prin ordin comun al conducătorilor instituțiilor din domeniul apărării naționale, ordinii publice și securității naționale, emis în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi (Legea nr. 223 din 2015).

Precizări: pensiile de serviciu din SRI sunt pensii speciale. Cele două sintagme – pensie specială şi pensie de serviciu – sunt echivalente. Iată cele mai importante argumente care susţin această idee: algoritmul de stabilire a cuantumului pensiei de serviciu, precum şi vechime care-i califică să obţină pensie sunt mai avantajoase decât pentru restul românilor plătiţi exclusiv în baza stagiului de cotizare realizat la sistemul public de pensii.

Te-ar mai putea interesa și
Pepco angajează. Sunt mii de locuri de muncă disponibile, în toată Europa
Pepco angajează. Sunt mii de locuri de muncă disponibile, în toată Europa
Pepco Group, proprietarul lanţurilor de magazine cu discount Pepco, Poundland şi Dealz, va crea circa 13.000 de locuri de muncă în Europa, în următorii trei ani, în cadrul unei campanii......
Prefectul Bucureștiului despre primarul Nicușor Dan: Aveam așteptări mai mari. Lucrurile puteau să arate mult mai bine
Prefectul Bucureștiului despre primarul Nicușor Dan: Aveam așteptări mai mari. Lucrurile puteau să arate mult mai bine
Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a afirmat, vineri seară, că avea aşteptări mai mari în legătură cu activitatea lui ...
Anunț oficial de la Ministerul Sănătății: Cazurile de COVID 19 sunt în creștere. Când ajungem iar la peste 1.500 de bolnavi pe zi și ce se întâmplă cu relaxarea
Anunț oficial de la Ministerul Sănătății: Cazurile de COVID 19 sunt în creștere. Când ajungem iar la peste 1.500 ...
Anunț oficial de la Ministerul Sănătății. Ministrul Ioana Mihăilă(foto) spune că se poate observa deja o creștere ...
Netflix înregistrează o încetinire dramatică a numărului de abonați, după un an record în pandemie
Netflix înregistrează o încetinire dramatică a numărului de abonați, după un an record în pandemie
După un an record în care Netflix a adăugat 36 de milioane de abonați în 2020, cel mai popular serviciu de streaming ...