Peste 500.000 de români vor primi carduri cu care să se angajeze. Cum arată şi cum îl foloseşti

570.000 de şomeri ar trebui să primească de la Agenţia de Ocuparea Forţei de Muncă în evidenţa cărora figurează, carduri profesionale europene. Declarativ, scopul acestor carduri este sporirea şanselor şomerilor de a se angaja şi reducerea birocraţiei pentru cei care beneficiază de venit minim garantat. Cardurile şi implementarea sistemului informatic în care ele pot fi folosite sunt finanţate din bani europeni, prin POSDRU. Nota de plată până acum: peste 3 milioane de euro.
Cristina Şomănescu - joi, 23 ian. 2014, 22:04
Peste 500.000 de români vor primi carduri cu care să se angajeze. Cum arată şi cum îl foloseşti

570.000 de şomeri aflaţi în evidenţele ANOFM la nivel naţional ar trebui să primească carduri profesionale europene, din partea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă, respectiv a municipiului Bucureşti, sub cupola căreia figurează.

Acesta este unul dintre rezultatele unui proiect cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, care se numeşte „Cardul profesional european – soluţie europeană în căutarea unui loc de muncă” şi care este implementat de ANOFM, în parteneriat cu firma SC Soft Business Union SRL din Bucureşti.

Momentan, cardurile se utilizează în paralel cu carnetele de şomer, urmând ca în viitor să le înlocuiască, ne-au spus oficialii firmei Soft Business Union, fără să ne estimeze concret, când se va renunţa definitiv la carnetele pe suport de hârtie.

Cum se foloseşte cardul profesional european

Şomerul va primi cardul de la agenţia de Ocupare la care este înrolat, împreună cu o parolă şi user cu care va intra în sistemul cardului. După autentificare, persoana aflată în căutarea unui loc de muncă vede în contul său informaţiile din CV şi ofertele de angajare care corespund profilului său, primite din partea agentului de Ocupare care i-a înmânat cardul. Candidatul aplică în sistem la oferta de angajare dorită, agentul de mediere vede în sistem aplicaţia sa şi mediază întâlnirea candidatului cu angajatorul. Abia la interviu, angajatorul intră în sistem ca să vadă toate informaţiile profesionale şi personale ale candidatului, înscrise în baza de date.

Şomerul va merge cu cardul la interviul de angajare şi de fiecare dată când accesează servicii oferite de ANOFM.

Proiectul celor 570.000 de carduri profesionale europene costă aproape 21 de milioane de lei

Valoarea eligibilă a proiectului cardurilor profesionale europene depăşeşte 20,94 de milioane de lei, din care peste 15,71 milioane de lei sunt bani europeni iar contribuţia solicitantului este de circa 5,23 milioane de lei.

Câţi români au primit carduri profesionale europene

Agenţiile pentru Ocuparea Forţei de Muncă din ţară au început să distribuie carduri persoanelor înregistrate la ANOFM şi aflate în căutarea unui loc de muncă, din august 2013.
37.300 de persoane au primit deja carduri profesionale europene, ne-au spus oficialii firmei Soft Business Union.

Cum arată şi informaţii sunt scrise pe card

Cardul profesional european este un suport fizic din plastic şi are dimensiuni similare cardului de debit.
Pe faţa cardului profesional european sunt tipărite următoarele informaţii: numele şi prenumele posesorului cardului, numărul cardului şi data expirării. Numărul cardului este format din 18 cifre şi data de expirare a cardului apare în format lună/an.
Pe faţa cardului mai apare şi un spaţiu destinat fotografiei posesorului.
Pe lângă aceste informaţii, pe faţa cardului sunt inscripţionate numele cardului în română şi engeză, un cod COR şi sigla proiectului european din care s-a finanţat emiterea cardurilor.

Întrebaţi de ECONOMICA.NET ce informaţii sunt înscrise pe feţele cardurilor profesionale europene, oficialii firmei Soft Business Union au omis să ne spună că tocmai numele posesorului cardului este tipărit pe faţa acestuia.

Pe verso este tipărit următorul paragraf: „Cardul profesional european nu este o carte de credit. ANOFM este proprietarul acestui card. Utilizatorul este obligat să anunţe pierderea sau furtul cardului. Cardul trebuie protejat împotriva deteriorării. Falsificarea acestui card se pedepseşte conform legii”.

Ca să poată vedea ce informaţii sunt înscrise pe cipul cardului, posesorul se va autentifica pe această platformă introducând următoarele coordonate: numărul cardului său, data de expirare a cardului, precum şi parola pe care o primeşte de la AJOFM şi pe care o poate schimba ulterior primei autentificări în sistem.

Te-ai autentificat pe platforma informatică a cardului. Ce informaţii sunt înscrise pe cipul cardului profesional european

ECONOMICA.NET a intrat în posesia unui astfel de card. Iată ce a aflat:
Pe card este stocat CV-ul candidatului în format Europass, care conţine următoarele informaţii: nume, prenume, adresă fizică şi virtuală, naţionalitate, data naşterii, sexul şi ultimul loc de muncă al candidatului.
În sistemul cardului sunt stocate informaţii despre locurile de muncă ale candidatului şi ocupaţia sa, conform clasificării COR.
În afara CV-ului în formatul antemenţionat, pe cipul cardului mai apar inscripţionate toate informaţiile personale relevante despre candidat: de la CNP, seria şi nr de CI, până la adresa fizică a şomerului.
Toate aceste informaţii sunt transferate din dosarul fizic al şomerului, pe cardul său, de către agentul de Ocupare din cadrul ANOFM.

Candidaţii mai pot accesa şi completa următoarele secţiuni în sistemul cardului profesional european: educaţie, limbi cunoscute, aptitudini şi competenţe sociale, tehnice, organizatorice, de operare PC, permis de conducere.

Posesorul cardului poate vedea în sistem doar informaţiile personale şi profesionale enumerate mai sus, precum şi ofertele de angajare trimise de agenţii ANOFM, care corespund profilului său profesional.

Ce informaţii ar trebui să fie înscrise pe cipurile cardurilor

Cardurile profesionale europene ar trebui să conţină CV-urile şomerilor în format Europass, cu informaţii actualizate la zi, se specifică pe pagina oficială a proiectului.

„Informaţiile privind cardul profesional european sunt de încredere, validate (n. red. de căte agentul din cadrul ANOFM) şi actualizate, incluzând informaţiile specifice cuprinse de CV-urile Europass”, se specifică pe pagina proiectului.

E drept, CV-urile posesorilor de card profesional respectă layout-ul Europass, dar sunt incomplete, la momentul primirii cardului. Doar informaţiile cuprinse în dosarul fizic al şomerului sunt transferate în CV-ul şomerului, în format Europass. Oficialii firmei Soft Business Union ne-au explicat că în acest moment nu avem cadrul legislativ care să oblige posesorul cardului să completeze toate rubricile CV-ului, după standardele Europass, şi nici legea care să oblige agentul de ocupare al ANOFM să verifice toate informaţiile completate de candidat în CV.

„Prin intermediul proiectului propus, se va dezvolta un profil standard pentru informaţiile cuprinse în cardul deţinut de şomeri, asigurandu-se astfel pe de o parte certificarea competenţelor şi cunoştinţelor deja deţinute de aceştia şi, pe de altă parte, identificarea nevoilor de formare, a competenţelor specifice necesare a fi dezvoltate”, se precizează dezirabil pe pagina oficială a proiectului.

Cine are acces la datele personale ale şomerilor

Răspunsul scurt: angajaţii ANOFM şi, în anumite condiţii, şi angajatorii.
Angajaţii structurilor ANOFM sunt singurii care au acces neîngrădit la toate informaţiile din baza de date a cardurilor profesionale europene, ne-au spus oficialii firmei Soft Business Union.
Angajatorul care publică în sistemul cardului oferta de locuri de muncă vacante poate vedea în sistem informaţiile personale şi profesionale ale deţinătorului cardului, doar în momentul în care şomerul ajunge în faţa lui, la interviul de angajare, ne-au explicat oficialii firmei Soft Business Union.

Accesul angajatorilor în sistemul cardului este gratuit. Oficialii firmei Soft Business Union nu ne-au putut avansa un număr al angajatorilor care se vor înrola în sistemul cardului al ANOFM, „dar speră ca numărul lor să fie cât mai mare”.

Cum aduce plusvaloare candidatului care-şi caută loc de muncă deţinerea acestui card

La această întrebare, oficialii firmei Soft Business Union ne-au spus că, în realitate, scopul principal al proiectului finanţat prin POSDRU este modernizarea serviciilor pe care ANOFM le oferă persoanelor care-şi caută de muncă, angajatorilor care ofertează locuri de muncă prin intermediul ANOFM, precum şi celor care oferă cursuri de formare profesională şomerilor înregistraţi în sistemul Agenţiilor din ţară.

Emiterea cardurilor profesionale europene este un „rezultat adiţional al acestui proiect”, ne spun oficialii firmei Soft Business Union.

Cardul profesional european serveşte la identificarea deţinătorului în sistemul informatic al ANOFM, în calitate de persoană care îşi caută un loc de muncă, au adăugat oficialii firmei Soft Business Union.

Totuşi, concret, cum îi ajută pe şomeri deţinerea acestui card?

Posesorii cardurilor profesionale europene vor primi în contul cardului, în timp real, toate ofertele de angajare relevante profilului lor profesional, ne-au asigurat oficialii firme Soft Business Union.

Şomerii mai pot primi în contul cardului profesional european din partea ANOFM şi oferta de cursuri conforme profilului lui profesional sau cursuri necesare în caz de reconversie profesională.

Nu în ultimul rând, implementarea cardurilor profesionale europene vrea să reducă birocraţia stufoasă în relaţia beneficiarilor de venit minim garantat (VMG) cu primăriile şi spitalele. Panoplia de documente solicitate de instituţiile statului ca să demonstreze că beneficiarul de VMG poate primi asistenţă medicală sau drepturile financiare cuvinte va fi înlocuită de cardul profesional, se arată pe pagina oficială a proiectului.

Câţi bani s-au cheltuit până acum în cadrul proiectului, în ce au fost investiţi şi cine a câştigat contractele

Răspunsul scurt: peste 15.28 de milioane de lei au fost cheltuiţi, până acum, pentru implementarea sistemului informatic, pentru furnizarea echipamentelor de tehnică de calcul şi de comunicaţii şi pentru închirierea spaţiului de birouri în care firma care gestionează proiectul cardurilor profesionale europene îşi are sediul. Toate aceste contracte au fost atribuite prin procedura dialogului competitiv.

Firma Soft Business Union – care a organizat licitaţiile enumerate în continuare – are ca acţionari pe Sorin Valeriu Alexandru (cu o cotă de 89%), Ilie Bogdan Grama (cotă de 4%), Iulian Iuga (cotă de 4%), Sergiu Anton (cotă de 3%), potrivit informaţiilor remise ECONOMICA.NET de către ONRC.

SC IT Systems International SRL a câştigat contractul de implementare a sistemului informatic al cardului profesional europan, în urma unei proceduri deschise competitive.
Contractul depăşeşte 14.88 milioane de lei, fără TVA şi a fost atribuit în septembrie 2011.
SC Soft Business Union SRL, în calitate de partener în cadrului proiectului cardurilor profesionale europene, i-a atribuit contractul de implementare a sistemului informatic firmei IT Systems International, în baza criteriului „cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic”.

Firma SC IT Systems International SRL este deţinută de omul de afaceri Iustin-Ionel Tănase.
Iustin Tănase este secretar general al Consiliului Naţional pentru Inovare, din cadrul RO INNO Romania.
RO INNO Romania face parte „dintr-o coordonare generală de strategie în domeniul inovării a Direcţiei de Transfer Tehnologic şi Infrastructură din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică”, se spune pe pagina oficială a instituţiei.

SC Verasys International SRL a câştigat, tot prin procedură deschisă competitivă, contractul de furnizare de echipamente de tehnică de calcul şi de comunicaţii.
Contractul de furnizare de echipamente de tehnică de calcul şi comunicaţii depăşeşte 0.15 milioane de lei, fără TVA.
Contractul i-a fost atribuit firmei Verasys International, de către Soft Business Union, în iulie 2011, în baza criteriului „cel mai mic preţ”.

Firma SC Verasys International SRL este deţinută de Mihail Olivian Barbu (cu o cotă de 77.5%) şi de Daniela Viorica Sima (cu o cotă de 22.5%), ne-au comunicat oficialii ONRC.

SC Media Consult SRL furnizează birourile în care se află sediul proiectului, în baza unui contract de închiriere care depăşeşte 0,24 milioane de lei, fără TVA.

SC Media Consult SRL a câştigat contractul de închiriere în urma unei proceduri deschise competitive, cu cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic.
Firma SC Media Consult SRL este deţinută, în cote egale, de Bogdan Chirieac şi de Eugeniu Cristescu.
SC Soft Business Union SRL i-a atribuit firmei SC Media Consult SRL contractul de închiriere de spaţiu birou în martie 2011.

Te-ar mai putea interesa și
Modelul electric Dacia Spring, deja disponibil pentru revânzare pe site-urile de profil
Modelul electric Dacia Spring, deja disponibil pentru revânzare pe site-urile de profil
Pe site-urile de comerț online au apărut deja, la doar câteva zile după debutul livrărilor, primele anunțuri cu modele Dacia Spring de vânzare....
Traficul de pasageri pe aeroporturile din România a crescut în 2021 cu 56% față de primul an de pandemie
Traficul de pasageri pe aeroporturile din România a crescut în 2021 cu 56% față de primul an de pandemie
Traficul de pasageri pe cele 16 aeroporturi din România a crescut anul trecut, față de 2020 cu 56% și a ajuns la un număr ...
Șeful diplomației austriece vrea ca livrările de gaz rusesc să nu fie pe lista sancțiunilor care ar putea fi impuse Moscovei
Șeful diplomației austriece vrea ca livrările de gaz rusesc să nu fie pe lista sancțiunilor care ar putea fi impuse ...
Livrările de gaz rusesc nu ar trebui supuse sancţiunilor Uniunii Europene în criza privind Ucraina, consideră ministrul ...
UPDATED Zvonuri că va fi grevă și la metrou mâine. Liderul sindical de la STB ar fi și sindicalist Metrorex, spune șeful STB. Metrorex anunță că se va circula normal
UPDATED Zvonuri că va fi grevă și la metrou mâine. Liderul sindical de la STB ar fi și sindicalist Metrorex, spune șeful ...
Directorul general al STB, Adrian Criț, a declarat că Vasile Petrariu, liderul sindicatului majoritar de la STB, ar fi ...