Raport Curtea de Conturi: Milioane de lei cheltuiţi fără bază legală de către 6 administraţii locale

Milioane de lei cheltuiţi fără bază legală pentru studii de fezabilitate, sporuri de "penibilitate" şi prime de sărbători, apartamente închiriate în străinătate, sponsorizări pentru cluburi de fotbal şi biserci au fost constatate de Curtea de Conturi la nivelul a şase administraţii locale.
Economica.net - mar, 20 nov. 2012, 07:52
Raport Curtea de Conturi: Milioane de lei cheltuiţi fără bază legală de către 6 administraţii locale

Curtea de Conturi a înaintat conducerii Senatului un raport privind controalele făcute la nivelul a şase administraţii locale în judeţele Suceava şi Dâmboviţa şi în municipiile Deva, Craiova, Ploieşti, Haţeg.

Inspectorii de conturi au verificat modul de cheltuire a banilor publici în 2011, la solicitarea Senatului, majoritatea autorităţilor locale vizate fiind conduse în acel moment de reprezentanţi ai PDL.

Raportul Curţii de Conturi a fost înaintat Comisiilor de buget şi administraţie din Senat pentru analiză.

În cazul judeţului Suceava, Curtea de Conturi a descoperit faptul că „au fost efectuate plăţi nelegale în sumă de 1.832.063 lei, reprezentând indemnizaţie de dispozitiv în procent de 25%, aplicat asupra salariului de bază brut la ordonatorul principal de credite şi ordonatorii terţiari de credite finanţaţi din bugetul UATJ Suceava: Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat Suceava, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Suceava, Centrul Cultural Bucovina Suceava, Muzeul Bucovinei Suceava, precum şi stabilirea eronată a salariului de bază al persoanei care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv la Camera Agricolă Suceava”.

De asemenea, inspectorii de conturi au constatat şi faptul că au fost acordate avansuri pentru concedii de odihnă la Camera Agricolă, fără a exista temei legal în acest sens, „abatere pentru care s-au calculat penalităţi de 7.166 lei”.

Un alt aspect constatat de Curtea de Conturi priveşte comandarea de studii de fezabilitate de 1,7 milioane de lei, achitate în perioada 2009-2011, pentru obiective de investiţii unde „lucrările fie nu au început, fie nu au mai continuat”. În plus, pentru 13 obiective de investiţii (drumuri judeţene) au fost comandate studii de fezabilitate, achitate în cursul anului 2007 în sumă de 319.141 lei, însă ulterior acestea nu au fost folosite din motiv că nu au fost găsite resursele financiare necesare.

În ceea ce priveşte judeţul Dâmboviţa, raportul Curţii de Conturi precizează că nu s-au întreprins demersurile pentru obţinerea creanţelor datorate bugetului local de către diverse persoane juridice, suma ajungând la 461.489 lei.

Totodată, în cazul cheltuielilor de personal au fost acordate în alte temeiuri decât cele legale drepturi băneşti de 74.000 lei „pentru stabilitate şi îmbunătăţirea condiţiilor la muncă şi cu ocazia sărbătorilor de Paşte şi de Crăciun”.

Alte bonificaţii acordate necuvenit pentru Paşte şi Crăciun s-au ridicat la 63.500 de lei.

În plus, au fost suportate studii de masterat de 69.420 lei pentru 13 salariaţi ai aparatului propriu.

De asemenea, de la bugetul local au fost suportate cheltuieli de întreţinere şi chrie pentru un apartament închiriat din 2006 la Bruxelles, cu scopul declarat de „stagii de practică” şi „birou de reprezentare”.

„Numai în perioada 01.01.2011 – 31.05.2012 plăţile pentru chirie şi întreţinere au însumat 52.880 lei, fără ca entitatea să poată dovedi că în perioada respectivă au existat salariaţi care au utilizat acest apartament”, precizează raportul inspectorilor de conturi.

Aceeaşi situaţie a fost constatată în cazul unui apartament în oraşul Castellon (Spania), unde pentru aceeaşi perioadă au fost cheltuiţi 51.980 lei.

„Consiliul Judeţean Dâmboviţa a efectuat plăţi necuvenite în sumă totală de 13.487 lei, reprezentând contravaloarea unor servicii de transport, de întreţinere şi reparaţii auto şi alte activităţi, în devizele întocmite fiind înscrise elemente de cheltuieli nejustificate”, mai precizează documentul citat.

Alte plăţi nelegale în cazul sistemului de pompe de căldură pentru spitalul judeţean Dâmboviţa, în sumă de 393.404 de lei, deoarece lucrările au fost supraevaluate.

În acelaşi timp, „nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă sintetică şi analitică, mijloace fixe de natura construcţiilor în sumă totală de 4.447.929 lei” reprezentând un tronson de drum judeţean.

Controlul în cazul municipiului Deva a scos la iveală că „nu au fost stabilite, înregistrate, urmărite şi încasate penalităţi de întârziere de 1% pe zi, pentru neplata în termen a redevenţei datorate în cadrul contractului de concesionare a serviciului public comunitar de salubrizare a municipiului Deva, aşa cum era menţionat în contract, prejudiciul fiind estimat la 78.890 lei”.

De asemenea, 39 de societăţi comerciale nu au fost taxate în 2012 pentru terasele deţinute pe domeniul public, fiind estimată o pierdere la bugetul locale de 21.068 de lei.

Între 2009- 2010 au fost acordate profesorilor din învăţământul preuniversitar sporuri de „ecran” şi de „penibilitate”, fiind înregistrat un prejudiciu de 636.993 lei, la care s-au adăugat plăţile pentru contribuţiile sociale de 192.435 de lei.

Din bugetul local au mai fost suportate şi costurile de 698.888 lei pentru „lucrări de limitare şi înlăturare a efectelor situaţiei de urgenţă” ca urmare a unui incediu produs în 2011 la groapa de gunoi, în condiţiile în care această obligaţie ar fi revenit concesionarului domeniului.

Un alt prejuridiciu, de 335.501 lei, a fost înregistrat după ce de la bugetul local au fost decontate lucrări neexecutate sau care nu au justificare economică şi/sau tehnică pentru un complex de locuinţe sociale.

Mai mult, nu au fost îndeplinite obligaţiile lunare faţă de fondul special de solidaritate social pentru persoanele cu handicap neîncadrate, fiind vorba de 337.326 de lei.

În ceea ce priveşte muncipiul Craiova, Curtea de Conturi a constatat că autorităţile nu au întreprins demersurile necesare pentru a recupara debitele neachitate din partea a 21 de persoane juridice, acestea ajungând la 1.790.949 lei. De asemenea, nu au fost aplicate toate etapele de executare silită pentru recuperarea a 1.935.837 de lei de la datornicii la bugetul local.

Cât priveşte cheltuielile de personal, primăria Craiova a acordat fără justificare 1.305.577 de lei, reprezentând stimulente acordate unor persoane care nu aveau acest drept. Societatea de salubritate de primăriei Craiova a efectuat plăţi fără justificare legală în sumă totală de 3.849.715 lei.

Mai mult, „nu au fost inventariate lucrările de reabilitate şi modernizare a unor străzi, în valoare totală de 101.551.230 lei, care erau deja executate şi recepţionate”.

„În anul 2011, municipiul Craiova a deminuat, nejustificat, patrimonial public cu suma de 15.764.726 de lei, ca urmare a înregistrării pe cheltuieli de întreţinere şi reparaţii a contravalorii unor lucrări de investiţii noi (parcări) care însă trebuiau evidenţiate ca active corporale noi, cu valoarea respectivă urmând a fi majorat patrimonial public”, mai arată raportul Curţii de Conturi.

În cazul municipiului Ploieşti, inspectorii de conturi au descoperit un prejudiciu la bugetul local de 1.012.200 de lei (în 2011) şi 358.400 lei (în 2012) efectuat în cadrul asocierii cu SC Fotbal Club Petrolul SA, reprezentând sume care nu se încadrau în categoriile de cheltuieli suportabile de la bugetul local.

De asemenea, au fost realizate plăţi nejustificate de 1.658.613 lei către o societate de construcţii, dar şi 446.604 lei către o societate care a vândut municipalităţii troleibuze.

Un alt caz este cel al municipiului Haţeg, unde autoritatea locală şi-a diminuat veniturile din impozitele pe terenurile extravilane cu 284.310 lei. De asemenea, au fost decontaţi în plus 405.541 de lei pentru „lucrări de măturat şi întreţinere a căilor publice din oraşul Haţeg”.

Mai mult, 100.000 de lei au fost acordaţi fără documente justificative parohiei ortodoxe „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul”, cu tilul de sprijin financiar.

Totodată, s-au cheltuit 127.778 de lei pentru publicitate şi servicii media pentru care nu s-au înregistrat documentele justificative care să confirme prestarea efectivă a serviciului.

Te-ar mai putea interesa și
Grup Șerban Holding, care produce cartofi pentru gigantul american PepsiCo, investește 3 milioane de euro într-un depozit cu temperatură controlată și o linie de sortare și ambalare
Grup Șerban Holding, care produce cartofi pentru gigantul american PepsiCo, investește 3 milioane de euro într-un depozit ...
Grup Șerban Holding, companie românească cu activități în domeneniul agricol, investește 3 milioane de euro în creșterea capacității de depozitare, sortare și ambalare cartofi și alte......
Cele mai căutate joburi sunt cele de dezvoltator software şi lucrător comercial – platformă
Cele mai căutate joburi sunt cele de dezvoltator software şi lucrător comercial – platformă
Posturile de dezvoltator software, lucrător comercial, specialist în call center, expert în creditare şi specialist în ...
România, printre ţările UE cu inflaţie ridicată în luna aprilie
România, printre ţările UE cu inflaţie ridicată în luna aprilie
 Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a continuat să crească în luna aprilie până la 8,1%, de la 7,8% în ...
Legea offshore a fost adoptată de Parlament și merge la promulgare. Care sunt modificările și mizele
Legea offshore a fost adoptată de Parlament și merge la promulgare. Care sunt modificările și mizele
Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, proiectul legii offshore. S-au înregistrat 248 de voturi "pentru" şi 34 de voturi ...