Regulile de contractare şi decontare a serviciilor acordate în centrele de evaluare oamenilor depistaţi cu boala Covid-19, stabilite prin HG nr. 80

Oamenii infectați cu virusul SARS-Cov-2 se vor putea prezenta în centrele de evaluare fără bilet de trimitere, pe baza confirmării infecției cu noul coronavirus printr-un test antigen rapid sau test NAAT/RT-PCR, pentru evaluarea stării de sănătate și pentru a primi tratament antiviral gratuit, în regim de spitalizare de zi, indiferent că sunt sau nu asiguraţi la sănătate, conform HG nr. 80 din 2022, aprobată joi de executiv. HG antemenţionată prevede regulile de contractare şi de decontare a serviciilor acordate în centrele de evaluare oamenilor depistaţi cu boala Covid-19.
Cristina Şomănescu - joi, 13 ian. 2022, 15:31
Regulile de contractare şi decontare a serviciilor acordate în centrele de evaluare oamenilor depistaţi cu boala Covid-19, stabilite prin HG nr. 80

În ședința din 13 ianuarie guvernul a aprobat proiectul de Hotărâre pentru completarea Capitolului XIV din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022.

Este vorba despre HG nr. 80 din 2022 pentru completarea Capitolului XIV din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021, publicat în Monitorul Oficial joi, 13 ianuarie.

Pe de o parte, HG nr. 80/2022 stabileşte modul de contractare și decontare a serviciilor medicale acordate în centrele de evaluare pentru pacienții depistaţi cu boala Covid-19.

Oamenii infectați cu virusul SARS-Cov-2 se vor putea prezenta în centrele de evaluare fără bilet de trimitere, pe baza confirmării infecției cu noul coronavirus printr-un test antigen rapid sau test NAAT/RT-PCR, pentru evaluarea stării de sănătate și pentru a primi tratament antiviral gratuit, în regim de spitalizare de zi, indiferent că sunt sau nu asiguraţi la sănătate, se arată în HG 80 din 2022, oficializată odată cu publicarea sa în Monitorul Oficial.

Regulile de contractare şi decontare a serviciilor acordate în aceste centre de evaluare au fost stabilite prin articolele 219¹ şi 219², introduse în anexa 2 din HG nr. 696/2021 prin HG 80/2022

Articolul 219¹ din anexa 2 a HG 696 din 2021 spune că:

(1) Casele de asigurări de sănătate contractează şi decontează serviciile medicale acordate în centrele de evaluare organizate la nivelul unităților sanitare cu paturi în vederea evaluării și tratării pacienților confirmați cu COVID 19. Modul de organizare și funcționare a centrelor de evaluare se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.

(2) În centrele de evaluare se acordă servicii medicale de tip spitalicesc – spitalizare de zi pentru persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătății nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, de către unităţile sanitare, precum şi de către serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov şi de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, suportate din fondurile aferente asistenţei medicale spitaliceşti şi decontate prin tarif pe serviciu medical-caz, exprimat în lei.

(3) Contractarea și decontarea activității desfășurate în cadrul centrelor de evaluare se realizează în baza actelor adiționale care se încheie între casele de asigurări de sănătate și unitățile sanitare cu paturi care au organizate centre de evaluare.

(4) În vederea contractării cu casele de asigurări de sănătate a serviciilor medicale acordate în centrele de evaluare, unitățile sanitare cu paturi vor transmite caselor de asigurări de sănătate următoarele documente asumate prin semnătură electronică extinsă calificată a reprezentantului legal:

  • a) cererea prin care solicită contractarea serviciilor medicale ce se acordă în cadrul centrului de evaluare;
    b) documentul eliberat de direcţia de sănătate publică privind înfiinţarea centrului de evaluare, care atestă îndeplinirea condiţiilor de funcţionare a centrului de evaluare;
    c) lista personalului care își desfășoară activitatea în cadrul centrului de evaluare şi programul de activitate al centrului; în situaţia în care după încheierea actelor adiţionale prevăzute la alineatul (3) lista personalului și/sau programul centrului de evaluare se modifică, reprezentantul legal al unității sanitare anunţă casa de asigurări de sănătate despre aceste situaţii cel târziu în ziua producerii modificării.

Articolul 219² prevede că:

(1) Serviciile medicale acordate în centrele de evaluare se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României, care îndeplinesc condițiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătății nr. 1.513/2020, cu modificările și completările ulterioare, fără a fi necesară prezentarea biletului de trimitere, pe baza confirmării infecției printr-un test antigen rapid sau test NAAT/RT-PCR identificat în platforma Corona Forms la momentul prezentării în centrul de evaluare.

(2) Serviciile medicale acordate în centrele de evaluare pentru persoanele prevăzute la alineatul (1) se acordă și se decontează conform prevederilor referitoare la spitalizarea de zi din cuprinsul Capitolului VI ”Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi” și al prezentului capitol, precum și în condiţiile prevăzute în norme.

(3) Serviciile medicale acordate în centrele de evaluare se decontează numai dacă s-au efectuat toate serviciile obligatorii aferente tipului de serviciu medical-caz, prevăzute în norme.

(4) Suma contractată cu casa de asigurări de sănătate de un furnizor pentru serviciile medicale acordate în centrele de evaluare,se determină prin înmulţirea numărului de cazuri negociat şi contractat pe tipuri de servicii medicale cu tariful aferent acestora. Suma contractată se defalchează pe trimestre şi pe luni.

(5) Decontarea lunară a serviciilor medicale în centrele de evaluare se face pe baza numărului de servicii medicale-cazuri şi a tarifului pe serviciu medical-caz, în limita sumelor contractate, pe baza facturii şi a documentelor justificative transmise de furnizor la casa de asigurări de sănătate până la data prevăzută în contractul încheiat de furnizor cu casa de asigurări de sănătate. Trimestrial se fac regularizări în condiţiile prevăzute în norme.

(6) Validarea serviciilor medicale-caz în regim de spitalizare de zi în vederea decontării se face de către casa de asigurări de sănătate conform prevederilor referitoare la spitalizarea de zi din cuprinsul Capitolului VI ”Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi” și al prezentului capitol, precum și în condiţiile prevăzute în norme, cu încadrarea în valoarea de contract pentru spitalizarea de zi sau după caz, în suma contractată pentru serviciile medicale-caz aferentă centrului de evaluare în cazul în care unitatea sanitară cu paturi nu are încheiat contract cu casa de asigurări de sănătate pentru servicii de spitalizare de zi, având în vedere şi confirmarea serviciilor medicale-caz din punctul de vedere al datelor
clinice şi medicale la nivel de pacient, comunicate de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică,
Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti conform prevederilor stabilite prin ordin al
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.”

Actul normativ permite operaționalizarea centrelor de evaluare ambulatorie după ce se vor încheia rapid contractele cu casele de asigurări de sănătate. E foarte important ca pacienţii să meargă în aceste centre când nu sunt într-o situaţie critică”, a declarat Alexandru Rafila, ministrul Sănătății.

Pe de o parte, HG nr. 80 din 2022 prevede un termen de cel mult cinci zile lucrătoare de la solicitare pentru realizarea investigației necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu boli oncologice, diabet, afecţiuni rare, boli cardiovasculare, boli cerebrovasculare, boli neurologice, precum și a celor diagnosticaţi cu boala Covid-19, după externarea din spital sau după încetarea perioadei de izolare.

În acest sens, după alineatul (2) al articolului 217 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 s-a introdus un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) Efectuarea investigațiilor paraclinice necesare pacienţilor în vederea monitorizării afecțiunilor prevăzute la alineatul (1) se realizează de către furnizorii de servicii medicale paraclinice, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.
Economica.net vă aminteşte că alineatul (1) al art icolului 217 din Anexa nr. 2 la HG nr. 696 din 2021 spune că:

Pentru investigațiile paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, potrivit ghidurilor de practică medicală, aprobate prin ordin al ministrului sănătății, necesare monitorizării pacienților diagnosticați cu Covid-19, după externarea din spital sau după încetarea perioadei de izolare, precum și a pacienților diagnosticați cu boli oncologice, diabet, afecțiuni rare, boli cardiovasculare, boli cerebrovasculare, boli neurologice, sumele contractate cu casele de asigurări de sănătate se pot suplimenta prin acte adiționale după încheierea lunii în care au fost acordate investigațiile paraclinice.

Economica.net a scris pe larg despre planul guvernului de a trata unii dintre bolnavii de Covid-19 în centre de evaluare, la acest link:

Noul plan de gestionare a bolnavilor depistaţi cu infecţia Covid-19 a fost oficializat; traseul oamenilor infectaţi cu Sars-CoV-2, tratament şi criterii funcţie de care vor fi declaraţi vindecaţi

Citeşte şi:
Subvenţii record la Fondul Sănătăţii în primele 11 luni: 8,15 miliarde de lei, cele mai mari din 2013 încoace, pe fondul crizei provocate de Covid-19

Te-ar mai putea interesa și
Modelul electric Dacia Spring, deja disponibil pentru revânzare pe site-urile de profil
Modelul electric Dacia Spring, deja disponibil pentru revânzare pe site-urile de profil
Pe site-urile de comerț online au apărut deja, la doar câteva zile după debutul livrărilor, primele anunțuri cu modele Dacia Spring de vânzare....
Rusia impune interdicții de intrare în țară mai multor oficiali europeni, fără să facă însă publice numele acestora
Rusia impune interdicții de intrare în țară mai multor oficiali europeni, fără să facă însă publice numele acestora
Rusia a anunţat vineri că a impus interdicţie de intrare în ţară pentru mai mulţi oficiali europeni ca răspuns la ...
Electrica împrumută 1,5 miliarde de lei de la bănci, ca să facă față schemei de plafonare a prețurilor și reducerii facturilor
Electrica împrumută 1,5 miliarde de lei de la bănci, ca să facă față schemei de plafonare a prețurilor și reducerii ...
Electrica Furnizare se va împrumuta de 1,5 miliarde de lei, pe termen scurt, în contextul în care compania trebuie să ...
Germania trimite avioane de vânătoare în România într-o misiune NATO de apărare a spațiului aerian
Germania trimite avioane de vânătoare în România într-o misiune NATO de apărare a spațiului aerian
Trei avioane de luptă Eurofighter germane vor pleca spre România în februarie şi martie, în contextul în care ţările ...