România aderă la „Big Brother”-ul european pentru tarifare rutieră: Vor fi urmăriți șoferii care nu-și plătesc taxele de drum în alte țări

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) propune adoptarea unui proiect de Ordonanță a Guvernului privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata tarifelor rutiere. Este vizată, printre altele, identificarea vehiculului, precum şi a deţinătorului acestuia, pentru care a fost stabilită neplata unui tarif rutier.
Ion Dobreanu - mie, 05 ian. 2022, 22:08
România aderă la

Acest proiect de act normativ transpune, respectiv creează cadrul legal pentru punerea în aplicare a Directivei (UE) 2019/520 a Parlamentului European și a Consiliului din 19 martie 2019. Statele membre aveau obligația de a adopta și publica, până la 19 octombrie 2021, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prevederilor Directivei 2019/520.

Prin prezentul proiect de act normativ:

1. se stabilesc cadrul general și condițiile care trebuie îndeplinite în vederea asigurării interoperabilității sistemelor de tarifare rutieră electronică pentru utilizarea infrastructurii rutiere de pe teritoriul României cu sistemele de tarifare rutieră electronică similare din Uniunea Europeană;

2. se stabilesc cadrul general și condițiile care trebuie îndeplinite în vederea asigurării schimbului transfrontalier de informații privind vehiculele înmatriculate și deținătorii acestora, în cazul în care a fost constatată o neplată a tarifelor rutiere, de orice fel, în statele membre ale Uniunii Europene;

3. se stabilesc tehnologiile care sunt utilizate de sistemele de tarifare rutieră care pot fi date în exploatare în România și care necesită, în scopul colectării tarifelor rutiere, instalarea sau utilizarea unui echipament de bord (OBE);

4. se stabilesc condițiile în care se acordă înregistrarea în România a furnizorilor serviciului european de taxare rutieră electronică (SETRE);

5. se stabilesc obligațiile entităţilor din România care percep tarife rutiere;

6. se stabilesc obligațiile utilizatorilor SETRE;

7. se propune/instituirea unui organism de conciliere, organism desemnat în scopul medierii între entităţile care percep tarifele rutiere pe domeniile SETRE de pe teritoriul României şi furnizorii SETRE cu care acestea au încheiate contracte, sau cu care se află în negocieri pentru încheierea unor astfel de contracte;

8. se prevede desemnarea de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a organismelor autorizate să aplice sau să supravegheze procedura de evaluare a conformităţii cu specificaţiile sau a caracterului adecvat pentru utilizare și notificarea acestora către Comisia Europeană;

9. se prevede înființarea registrului electronic naţional, operaționalizat de ICI București și se stabilește conținutul acestuia, iar înregistrarea informațiilor privind domeniile SETRE și furnizorii SETRE în Registrul electronic național se efectuează în baza unei proceduri elaborate de ICI București;

10. se prevede faptul că Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în calitate de punct național de contact în România, asigură identificarea unui vehicul, precum şi a deţinătorului acestuia, pentru care a fost stabilită neplata unui tarif rutier.

11. se creează cadrul legal pentru stabilirea formei și conținutului scrisorii de informare, respectiv transpunerea Anexei II din Directiva (UE) 2019/520 a Parlamentului European și a Consiliului din 19 martie 2019 prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, motivat de faptul că, pentru crearea institutiei scrisorii de informare (care nu este obligatorie conform dreptului intern) este necesara derogare de la OG 2/2001 care va fi realizata prin modificarea OG 15/2002 în sensul stabilirii unei proceduri prealabile de plată (compensatorii – dupa modelul Legii 5/2014), anterioare aplicarii unei sanctiuni contraventionale. Prevederea privind derogarea de la OG 2/2001 constituie un element esential în conținutul scrisorii de informare, motiv pentru care aceasta urmează a fi realizată ulterior.

12. se creează cadrul legal pentru stabilirea ca anexa la prezenta ordonanță să poată fi actualizată, prin ordin comun al ministrului Transporturilor și Infrastructurii și al ministrului Afacerilor Interne, având în vedere că la nivelul Uniunii Europene este, în dezbatere un proiect de modificare și completare a mai mai multor Directive, printre care se regăsește și propunerea de modificare și completare a Anexei I la Directiva 2019/520.

Scopul urmărit prin Directiva 2019/520 este aceea de a asigura utilizarea pe scară largă a sistemelor de tarifare rutieră electronică în statele membre și țările învecinate și să existe, pe cât posibil, sisteme interoperabile fiabile, ușor de utilizat și eficiente din punctul de vedere al costurilor, care să permită dezvoltarea viitoare a politicii de tarifare rutieră la nivelul Uniunii și evoluțiile tehnice viitoare. Prin urmare, este necesară realizarea interoperabilității sistemelor de tarifare rutieră electronică, pentru a reduce costurile și sarcinile legate de plata tarifelor rutiere pe întreg teritoriul Uniunii.

Utilizatorii ar trebui să aibă posibilitatea de a se abona la SETRE (Serviciul European de Taxare Rutieră Electronică) prin intermediul oricărui furnizor SETRE, indiferent de cetățenia acestora, de statul membru de reședință sau de statul membru de înmatriculare a vehiculului. Relațiile contractuale dintre entitățile care percep tarifele rutiere și furnizorii SETRE ar trebui să garanteze, printre altele, că tarifele rutiere sunt plătite în mod corect.

Totodată, asigurarea respectării la nivel transfrontalier a obligației de plată a tarifelor rutiere în Uniune este o problemă importantă în toate tipurile de sisteme, fie ele bazate pe distanță, pe un tarif de acces sau pe timp, electronice sau manuale. Pentru a soluționa problema executării la nivel transfrontalier în caz de neplată a unui tarif rutier, dispozițiile privind schimbul transfrontalier de informații ar trebui, prin urmare, să se aplice tuturor acestor sisteme.

În timp ce interoperabilitatea transfrontalieră se îmbunătățește în întreaga Uniune, obiectivul pe termen mediu și lung este acela de a face posibilă deplasarea în Uniune cu un singur OBE (set complet de componente hardware şi software, parte a serviciului de tarifare rutieră electronică, încorporat, instalat sau transportat ca dispozitiv separat la bordul unui vehicul în scopul colectării, stocării, prelucrării, primirii și transmiterii la distanţă a datelor) pentru a facilita libera circulație a persoanelor și a bunurilor, fără a afecta negativ concurența de pe piață.

În vederea soluționării litigiilor dintre entitățile care percep taxele rutiere și furnizorii SETRE în timpul negocierilor contractuale și în cadrul relațiilor lor contractuale, organisme naționale de conciliere vor fi consultate de către entitățile care percep taxele rutiere și de către furnizorii SETRE atunci când se încearcă soluționarea unui litigiu în legătură cu dreptul la acces nediscriminatoriu la domeniile SETRE.

Acestea vor avea competența să verifice dacă condițiile contractuale impuse vreunui furnizor SETRE sunt nediscriminatorii, în special competența să verifice dacă remunerația oferită furnizorilor SETRE de entitatea care percepe taxele rutiere sunt nediscriminatorii.

Te-ar mai putea interesa și
SoftServe din Ucraina se extinde puternic în România. Compania caută 750 de specialiști IT până în 2025
SoftServe din Ucraina se extinde puternic în România. Compania caută 750 de specialiști IT până în 2025
SoftServe, una dintre marile companii IT din Europa, cu origini în Ucraina, care a deschis centrul din România în mai 2022, ca parte a strategiei de extindere globale, are în prezent o echipă de......
MAE: Încă 13 cetățeni români vor fi aduși în țară din Turcia cu o aeronavă militară
MAE: Încă 13 cetățeni români vor fi aduși în țară din Turcia cu o aeronavă militară
Alţi 13 cetăţeni români vor fi aduşi în ţară din Turcia cu o aeronavă militară, în seara de marţi, informează ...
Ministrul german al Apărării, aflat în vizită la Kiev, anunță că Ucraina va primi peste 100 de tancuri Leopard
Ministrul german al Apărării, aflat în vizită la Kiev, anunță că Ucraina va primi peste 100 de tancuri Leopard
Noul ministru german al Apărării, Boris Pistorius, aflat marţi la Kiev într-o vizită surpriză, a declarat că Ucraina ...
Boloș: Cadrul Financiar Multianual 2014-2020 ne-a adus deja peste 26 de miliarde de euro
Boloș: Cadrul Financiar Multianual 2014-2020 ne-a adus deja peste 26 de miliarde de euro
Cadrul Financiar Multianual 2014-2020 ne-a adus deja peste 26 de miliarde de euro şi tragem să salvăm până la ultimul ...