Sistemul sanitar e finanţat de jumătate dintre asiguraţi. Cine virează cei mai mulţi bani la sănătate şi cine e scutit

Aproximativ 17,24 milioane de persoane sunt asigurate la sistemul sanitar public, însă aproximativ jumătate dintre acestea contribuie la fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, din care e finanţat sistemul sanitar public şi, în parte, sistemul privat. Sistemul sanitar public e susţinut de contribuţiile a 8,67 de milioane de români, majoritatea dintre ei salariaţi, pensionari cu venituri din pensii de peste 740 de lei pe lună, dar şi liber profesionişti. Aceştia sunt asiguraţii care virează cei mai mulţi bani la sănătate, potrivit informaţiilor pe care CNAS le-a comunicat ECONOMICA.NET.
Cristina Şomănescu - mie, 09 dec. 2015, 22:01
Sistemul sanitar e finanţat de jumătate dintre asiguraţi. Cine virează cei mai mulţi bani la sănătate şi cine e scutit

CNAS a comunicat în exclusivitate pentru ECONOMICA.NET câţi români virează efectiv bani la Sănătate, câţi asiguraţi sunt scutiţi de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS), şi câţi români neasiguraţi la Sănătate beneficiază de servicii medicale din pachetul minimal.

La 1 iulie 2015, data pentru care CNAS deţine cele mai recente informaţii centralizate, pe listele medicilor de familie din România erau înscrise 20,6 milioane persoane. Marea majoritate a acestora sunt asigurate la sănătate, iar în jur de 3,36 milioane sunt neasigurate la sănătate, drept care beneficiază doar de pachetul minimal de servicii medicale (urgenţe şi boli endemo-epidemice). 

8,67 milioane de români plătesc pentru 17.24 de milioane de asiguraţi la sănătate

Aveam în jur de 17,24 de milioane de persoane asigurate la sistemul asigurărilor sociale de sănătate, înscrise pe listele medicilor de familie, la 1 iulie. Dintre acestea, au contribuit efectiv la sănătate în jur de 8,67 milioane, potrivit informaţiilor pe care ni le-a comunicat CNAS şi pe care le-am analizat. 

Aproape jumătate dintre asiguraţi beneficiază de asigurare socială la sănătate, dar nu contribuie. Cine sunt ei

Pe de o parte, la 1 iulie, România avea 5,6 de milioane de persoane asigurate la sănătate, pentru care nimeni nu plăteşte CASS. Majoritatea sunt copii (3,78 milioane), coasiguraţi (peste 870.000 de persoane), tineri cu vârste până la 26 de ani, elevi, studenţi care nu realizează venituri din muncă (peste 355.000 de persoane), potrivit datelor pe care ni le-a transmis CNAS. 

Pe de altă parte, pentru 2,97 milioane de persoane asigurate la sănătate, statul virează contribuţia la fondul de sănătate, dar din banii contribuabililor. Majoritatea sunt pensionari cu venituri mai mici de 740 lei pe lună (2,25 milioane de persoane), beneficiari de ajutor social, precum şi şomeri. 

Românii care finanţează sistemul sanitar 

La aceeaşi dată, în jur de 8,67 milioane de persoane au virat CASS la fondul naţional unic de asigurări de sănătate (FNUASS) din care e finanţat sistemul sanitar. Cei mai mulţi dintre ei sunt salariaţi, pensionari cu pensii care depăşesc lunar 740 de lei, liber profesionişti, dar şi persoane care plătesc CASS la salariul minim brut pe ţară, potrivit informaţiilor comunicate de CNAS pentru ECONOMICA.NET

În total, contribuţiile plătite de asiguraţi se ridică la 5,81 miliarde de lei, în primele şapte luni ale anului. Vorbim de salariaţi care plătesc cota de contribuţie de 5,5% care le revine, potrivit legii, pensionari cu pensii care depăşesc lunar 740 de lei, liber profesionişti, cei care plătesc CASS în baza contractelor/convenţiilor civile şi a contractelor de agent, cei care plătesc CASS la venituri din chirii, de persoanele care au venituri din proprietate intelectuală, de cei care achită CASS la salariul minim brut pe ţară, şi alte categorii enumerate în tabelele de mai jos. 

A altă sursă importantă de venituri la Sănătate o constituie CASS-urile plătite de angajatori. Până la 1 august, angajatorii au virat 5,25 miliarde lei la Fondul de Sănătate (FNUASS), mai puţin decât asiguraţii însă (prin categoriile antemenţionate). 

Unde virează şi unii, şi alţii CASS 

Contribuţia la sănătate e virată la Fondul naţional unic de asigurări de sănătate (FNUASS), din care e finanţat în măsură covârşitoare sistemul sanitar (public şi – parţial – sistemul privat). Grosul banilor din sistemul sanitar sunt la CNAS, în FNUASS. Din bugetul propriu, Ministerul Sănătăţii finanţează şi derulează 15 programe naţionale de sănătate publică şi asigură salariile din sistem, dar nu şi veniturile cabinetelor medicilor de familie. 

Din cele mai recente date făcute publice de CNAS, de la 1 ianuarie până la 1 august 2015, încasările totale la FNUASS se ridică la circa 12,89 miliarde de lei.
Majoritatea veniturilor fondului de sănătate provin tocmai din încasările contribuţiilor sociale de asigurări sociale de sănătate. Concret, în primele şapte luni ale acestui an, sumele virate la FNUASS reprezentând CASS depăşeau 11.06 miliarde de lei. 

Încasările totale la FNUASS de la 1 ianuarie până la 1 august 2015 (din care)

12,89 miliarde de lei

 

Încasări din contribuţiile de asigurări de sănătate de 1 ianuarie până la 1 august 2015

11.06 miliarde de lei

Bugetul fondului naţional unic de asigurări de sănătate (FNUASS) e estimat la 22,98 miliarde de lei în 2015.

Cine a contribuit efectiv la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate la 1 iulie 2015

Categorie de asigurat

Numărul de persoane care fac parte din fiecare categorie de asigurat

Salariaţi şi categorii asimilate

5,74 milioane 

Pensionari cu venituri din pensie care depăşesc 740 lei pe lună

2,06 milioane

Pensionari de invaliditate cu venituri din pensie care depăşesc 740 lei pe lună

312.545

Persoane cu venituri din activităţi independente (liber-profesionişti)

244.490

Persoane care plătesc CASS la salariul minim brut pe ţară

165.874

Persoane care au dobândit calitatea de asigurat în baza contribuţiei la asigurările de sănătate stabilite în raport cu venitul din agricultură

68,465

Persoane cu venituri din chirii

18.681

Persoane cu venituri din drepturi de proprietate intelectuală

13.355

Persoane cu venituri ocazionale

12.506

Persoane cu venituri din alte surse, aşa cum sunt prevăzute la art. 78 Cod Fiscal

6.582

Lucrători migranţi, cu domiciliul sau reşedinţa în România

6.299

Persoane prevăzute la art. 1 alin. (2), la art. 23 alin. (3) şi la art. 32 din OUG nr. 158/2005

4.150

Total

Aproape 8,67 milioane de persoane

 

Peste 32% dintre asiguraţi (adică aproape 5,6 de milioane de persoane) sunt scutiţi de la plata CASS. Pentru ei nimeni nu plăteşte CASS la FNUASS. Iată cine sunt:

Categoria de asigurat

Numărul de persoane din fiecare categorie de asigurat

Copii în cadrul familiei

3,78 milioane

Soţ, soţie, părinţi fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate (coasiguraţi)

874.034

Tineri cu vârste cuprinse între 18-26 ani, care sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de trei luni, care sunt ucenici sau studenţi, şi care nu realizează venituri din muncă

355.890

Persoane cu handicap cu vârsta de peste 18 ani, care nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse

137.886

Persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961

118.345

Persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată la 6 martie 1945, precum şi celor deportate

111.033

Persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război

90.854

Persoanele incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse

52.743

Copil încredinţat sau dat în plasament unui serviciu public specializat sau unui organism privat autorizat

31.868

Femei însărcinate sau lăuze, dacă nu au nici un venit, sau dacă au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară

20.076

Persoane instituţionalizate în centre de îngrijire şi asistenţă, care nu au medic încadrat

14.041

Luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei din decembrie 1989, dar şi cei care au avut de suferit în urma revoltei anticomuniste de la Braşov, din noiembrie 1987

4.353

Tinerii cu vârsta de până la 26 de ani, care provin din sistemul de protecţie a copilului şi care nu realizează venituri din muncă, sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

3.250

Studenţi-doctoranzi scutiţi de plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

335

Persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945 – 1989

5

Total

Aproape 5,6 milioane persoane

Mai avem în jur de 2,97 de milioane de persoane asigurate la Sănătate, pentru care statul plăteşte CASS din banii contribuabililor

Categorie de asigurat pentru care plata se face din alte surse

Număr de persoane din fiecare categorie de asigurat

Pensionar cu venituri mai mici de 740 lei pe lună, care nu se încadrează la categoria „pensionar de invaliditate”

Aproape 1,70 milioane

Pensionar de invaliditate cu venituri din pensii sub 740 lei pe lună

551.055

Persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social

430.773

Şomer sau beneficiar alocaţie de sprijin

140.518

Persoanele care se află în concediu pentru creşterea copilului, până la împlinirea vârstei de 2 ani, şi în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani

102.418

Persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate, sau se află în arest preventiv, precum şi cele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal, respectiv cele care se află în perioada de amânare sau întrerupere

41.195

Persoane aflate în concediu medical sau în accident de muncă

7.310

Personalul monahal al cultelor recunoscute, care nu realizează venituri

1.981

Străinii cărora li s-a acordat una dintre formele de protecţie stabilită de Legea nr.122/2006 privind azilul în România

82

Cetăţeni români care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni

13

Total 

2,97 milioane de persoane

Asiguraţii au contribuit mai mult la FNUASS decât angajatorii, de la 1 ianuarie până la 1 august 2015

Contribuţii la sanatate in primele 7 luni

Sursă informaţii: CNAS pentru ECONOMICA.NET.

Te-ar mai putea interesa și
Modelul electric Dacia Spring, deja disponibil pentru revânzare pe site-urile de profil
Modelul electric Dacia Spring, deja disponibil pentru revânzare pe site-urile de profil
Pe site-urile de comerț online au apărut deja, la doar câteva zile după debutul livrărilor, primele anunțuri cu modele Dacia Spring de vânzare....
Plafonul pentru sprijinirea investițiilor în procesare ar putea fi ridicat la 15 milioane de euro
Plafonul pentru sprijinirea investițiilor în procesare ar putea fi ridicat la 15 milioane de euro
Plafonul sprijinului public pentru investiţiile în procesare ar putea fi modificat în Plan Naţional Strategic (PNS) la ...
Sute de mii de locuințe au rămas fără curent electric și peste 1.300 de zboruri au fost anulate în SUA din cauza unei furtuni foarte puternice
Sute de mii de locuințe au rămas fără curent electric și peste 1.300 de zboruri au fost anulate în SUA din cauza unei ...
Furtuna de zăpadă, care a lovit în acest weekend sudul SUA, lăsând mii de persoane fără curent electric şi determinând ...
Hidroelectrica a finalizat platforma pentru contractarea online, e funcțională. Urmează lansarea aplicațiilor mobile
Hidroelectrica a finalizat platforma pentru contractarea online, e funcțională. Urmează lansarea aplicațiilor mobile
La câteva luni după ce Hidroelectrica, cel mai mare producător de enegie electrică din țară, și furnizorul cu cel ...